• 3 ביוני 2015

  תקינות נוסח התשובה

  כאשר המבוטח נשאל ע"י הגורם המבטח בשאלון כתוב, בגין מה הוגשה תביעה מסויימת לביטוח לאומי.
  נוסח התשובה יכול להשפיע על תקינות וקבילות התשובה:

  האם נוסח התשובה חייב להיות :" בגין X+Y+A הוגשה התביעה הנ"ל" .

  או שהוא גם יכול להיות :" בתביעה הנ"ל שהוגשה לביטוח לאומי צויינו הליקוייים X+Y+A" ?

  3 ביוני 2015
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?