משפטי– זאפ
משפטיפליליםעבירה פליליתרישום פלילי וצבא – תיקון לחוק משנת 2011

רישום פלילי וצבא – תיקון לחוק משנת 2011

מהו רישום פלילי מופחת? כיצד הוא בא לידי ביטוי בתיקון החדש לחוק השיפוט הצבאי?

14.08.11
תאריך עדכון: 14.08.11
4 דק'
רישום פלילי וצבא – תיקון לחוק משנת 2011

 ישנם רבים שטועים לחשוב שהרשעה בעבירה של העדר מהשירות ללא רשות (עבירה שמכונה בפי העם –עריקות) או שימוש בסמים בבית דין צבאי איננה גוררת רישום פלילי באזרחות. אולם, מדובר בטעות חמורה! נהפוך הוא, לעיתים רבות עבירות אשר היו מסתיימות בבתי משפט אזרחיים בלי הרשעה, או שלא היה נפתח בגינן תיק, בבית דין צבאי מסתיימות ברישום פלילי אשר ילווה את הנאשם שנים רבות.

רוצים לשאול שאלה? היכנסו עכשיו לפורום פלילי

חוק השיפוט הצבאי תוקן לאחרונה במסגרת תיקון מס' 63 (הגבלה על מסירת מידע מן המרשם הפלילי וקיצור תקופת הרישום) התשע"א – 2011. תיקון זה הוסיף מושג חדש הנקרא "רישום פלילי מופחת" הדומה ל"אי הרשעה" במסגרת האזרחית. רישום מופחת זה יימחק תוך 5 שנים מההרשעה.

הקטגוריות ע"פ התיקון לחוק

להלן 3 הקטגוריות אשר יצר התיקון לחוק:

א. עבירות ללא רישום פלילי - הבולטות בהן: אי-קיום הוראות מחייבות (סעיף 133), התנהגות שאינה הולמת (סעיף 130), התנהגות מבישה (סעיף 129), התנהגות פרועה (סעיף 128), אי שמירתו של רכוש צבאי (סעיף 80 רישא). רשימה מלאה ניתן למצוא בתקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (פרטי רישום שלא יירשמו או שלא יימסר מידע עליהם ועבירות שהרשעה בהן לא תפסיק את תקופות ההתיישנות או המחיקה, התשמ"ד-1984).

ב. עבירות העדר מן השירות – השלכות הרישום הפלילי נגזרות מעונש ומהחלטת בית הדין:

1) אם יושת עונש ממשי עד שלושה חודשי מאסר – ההרשעה תגרור רישום פלילי מופחת, אלא אם בית הדין יסבור, מנימוקים שיירשמו, שההרשעה צריכה לגרור רישום פלילי מלא.

2) אם יושת עונש מאסר בפועל שבין שלושה לשישה חודשים – ההרשעה תגרור רישום פלילי מלא, אלא אם בית הדין יסבור, מטעמים שיירשמו, שהיא צריכה לגרור רישום פלילי מופחת.

3) אם יושת עונש מאסר בפועל העולה על שישה חודשים – ההרשעה תגרור רישום פלילי מלא.

ג. כל עבירה שאינה מנויה לעיל והיא מסוג עוון – לדוגמא: עבירות שימוש בלתי חוקי בנשק (סעיף 85), סירוב למסור דגימת שתן (סעיף 127 א'), שימוש והחזקת סמים לצריכה עצמית, גניבה מחייל (סעיף 84), אלימות כלפי חייל (סעיף 61) ועוד – השלכות הרישום הפלילי ייגזרו מן העונש שיושת (ללא שיקול-דעת מצד בית הדין הצבאי), כאשר רישום פלילי מופחת יתלווה להרשעה במקרים הבאים:

1) לא הושת עונש מאסר ממשי כלל;

2) הושת עונש מאסר בפועל בכליאה שארכו עד חודשיים ימים;

3) הושת עונש מאסר בפועל בעבודה צבאית עד ארבעה חודשים;

4) הושת עונש מאסר בפועל שחלקו בכליאה וחלקו בעבודה צבאית שאורכו הכולל עד שלושה חודשים, וחלק הכליאה בו עד חודשיים.

בכל יתר המקרים, להרשעה בבית הדין הצבאי יתלווה רישום פלילי מלא.
הגבלת הרישום הפלילי לא תחול על נאשם שכבר הורשע בעבר ושתלוי ועומד כנגדו מאסר מותנה בר הפעלה בגין אותה עבירה.

החוק ייכנס לתוקפו שישה חודשים לאחר פרסומו.
החוק אף קבע הסדר כי "רישום מופחת" יופעל לגבי כל הרשעה שאירעה קודם פרסומו וזאת שנה לאחר הפרסום של החוק.

שינוי כתב האישום

חשוב לשם לב שעבירה של סירוב להיבדק במסירת שתן היתה לפני התיקון עבירה ללא רישום פלילי. כיום היא עבירה בעלת רישום פלילי מופחת. כמו כן, ישנן עבירות ונסיבות ספציפיות, אשר ייתכן כי לאחר מו"מ עם התביעה הצבאית, ניתן יהיה לשנות את כתב האישום כך שסעיף העבירה ישונה לסעיף של עבירה שאינה נושאת רישום פלילי כלל. מו"מ זה חשוב שיעשה על ידי עו"ד אשר מכיר היטב את המטריה הצבאית.

לסיום נציין, כי קיים מדור בצה"ל הנקרא מדור חנינות אשר יושב בצריפין בבית הספר למשפט צבאי ואשר מסייע לחיילים אשר סיימו שירות צבאי מלא וטוב, חצי שנה טרם שחרורם, למחוק רישומים פליליים קיימים ואף רישומי משטרה.

עוד בנושא:

מחיקת רישום פלילי - להשאיר את העבר מאחור/ מדריך

מאיימים על  מישהו? היזהרו מעבירה פלילית

תעודת יושר - מהי? מה משמעותה?

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

עורכי דין בתחום