משפטי– זאפ
משפטיזכויות עובדים ודיני עבודהיחסי עובד מעבידיחסי מרות: מתי הם הופכים להיות בעיה?

יחסי מרות: מתי הם הופכים להיות בעיה?

יחסי מרות מהווים נושא מורכב ורגיש בחברה המודרנית ומעלים שאלות אתיות, חברתיות ומשפטיות כבדות משקל. על ההיבטים השונים של יחסי מרות, מהגדרתם ועד להשלכותיהם המשפטיות

מאת: ליהי גיאת - מערכת זאפ משפטי
25.06.24
תאריך עדכון: 25.06.24
10 דק'
יחסי מרות: מתי הם הופכים להיות בעיה?

יחסי מרות מתייחסים למצב בו קיים פער כוחות משמעותי בין שני אנשים או יותר, כאשר לאחד מהם יש סמכות, כוח או השפעה על חייו, קידומו, או רווחתו של האחר. הגדרה זו מקיפה מגוון רחב של מערכות יחסים, החל ממקום העבודה ועד למוסדות חינוך וצבא.

מתי יחסי מרות הופכים להיות בעיה? כאשר הם מנוצלים לרעה ופוערים פתח גדול לניצול הכוח, לפגיעה בחופש הבחירה של הצד החלש ולהשפעה על מגוון גדול של פרמטרים, כמו קידום מקצועי (למשל במצב של יחסי מרות בעבודה), ניצול לרעה של הטבות הנאה, סחיטה, דרבון הצד החלש להתנהגות שהוא לא חפץ בה ועוד. יחסים כאלה מנציחים אי שוויון ויוצרים מצב בו הצד החלש נחלש עוד יותר. 

יחסי מרות לא ראויים עלולים להוביל להשלכות משפטיות חמורות, לפגוע בתפקוד המקצועי של ארגונים ולהעלות דילמות אתיות מורכבות, במיוחד כשמדובר ביחסי מרות בהסכמה. למרות שלא כל יחסי מרות הם בהכרח שליליים, הפוטנציאל לנזק הוא כה משמעותי עד כי נדרשת מודעות גבוהה, רגולציה קפדנית והגנה מתמדת על הצד החלש במערכת יחסים זו.

מריאקרי

עו"ד בוריס מריאקרי. צילום: M-Studio Group

עו"ד בוריס מריאקרי ממשרד עורכי דין כפיר זאב, מרחיב ומסביר מה הם יחסי מרות. "יחסי מרות הם יחסים שבהם יש פער כוחות ואי שוויון מובנה בין שני צדדים, כתוצאה מהמעמד או ההשפעה של האחד כלפי השני. יחסי מרות קלאסיים הם יחסים שבין עובד למנהל במקום העבודה, בין מרצה לסטודנטית באוניברסיטה או למשל בין מפקד בצבא או במשטרה לבין פקודו, בין מטפל למטופל ועוד.

כיצד מתייחס החוק ליחסי מרות?

"כיוון שמדובר ביחסים שאינן שוויוניים מטבעם, שבהם קיים פוטנציאל מוגבר לפגיעה בצד החלש, החוק מתייחס בצורה מחמירה יותר לעבירות מין שנעשו תוך כדי ניצול יחסי מרות, וגם מגדיר הטרדה מינית בצורה שונה ומחמירה יותר בנסיבות אלו. החוק אינו מגדיר במפורש מה הם יחסי מרות, כך שעל בתי המשפט לפרש את המושג בכל מקרה ספציפי שמובא בפניו בהקשר לנסיבותיו".

האם ניצול יחסי מרות קיים גם כשיש הסכמה הדדית?

"החוק למניעת הטרדה מינית קובע כי הצעות חוזרות בעלות אופי מיני או התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו, אסורות בנסיבות של ניצול יחסי מרות, גם כשהצד השני לא הראה שאינו מעוניין בהצעות או בהתייחסויות אלו (סעיף 3(א)(6) לחוק למניעת הטרדה מינית).

"בנסיבות של יחסי מרות, ההנחה היא שלא יכולה להיות הסכמה חופשית ואמיתית של שני הצדדים לקיום יחסים ביניהם, אלא שישנו היבט של ניצול המבוסס על התלות של הצד הכפוף למרותו של הצד שכנגד. זאת למשל, להבדיל ממצב שבו שני צדדים במעמד שווה מנהלים ביניהם יחסים אינטימיים, כגון שני עובדים במקום העבודה שהינם באותו מעמד".

עו"ד מריאקרי מציין כי שופטת בית הדין הארצי לעבודה ורדה וירט לבנה פסקה כי המעמד הנחות של העובד ותלותו במעסיק עלולים למנוע ממנו להפגין את סלידתו ממעשיו של הממונה, ולכן נרצה להגן על העובד גם בנסיבות אלו. "כדי שמערכת יחסים בין ממונה לכפיף במקום העבודה תיחשב ללגיטימית, על הממונה לשכנע שלא מתקיים היבט של ניצול, ובעניין זה בין היתר לדווח על הדבר לממונים שמעליו ולפעול לביטול יחסי המרות ולהפרדה בין היחסים המקצועיים לבין היחסים האישיים", אומר מריאקרי. 

מה זה ניצול יחסי מרות?

"ניצול יחסי מרות הוא מצב שבו בעל סמכות או בעל השפעה עושה שימוש לרעה בכוח שלו כלפי אדם אחר, מתוקף היחסים ביניהם. כלומר, שהמנצל משיג דבר מה מהמנוצל שלא היה משיג לולא יחסי המרות ביניהם. החוק אוסר על ניצול יחסי מרות לצורך הפקת טובת הנאה מינית או הטרדה מינית. דוגמה לכך יכולה להיות מקרה שבו מעסיק משתמש במעמד שלו כלפי עובד כדי לפנות אליו בהצעות בעלות אופי מיני, בידיעה שהעובד לא יעז להתנגד שכן יחשוש פן יבולע לו".

בפסיקה, אומר עו"ד מריאקרי, נקבעו מספר קריטריונים שנועדו לקבוע האם מערכת היחסים נבעה מניצול יחסי מרות. כך למשל, ככל שפערי הכוחות בין הצדדים גדולים יותר וככל שהפרש הגילאים בין הצדדים גדול יותר, כך תתחזק המסקנה שמדובר בניצול יחסי מרות. כמו כן, תיבחן יכולת ההשפעה של צד אחד על הצד השני (כדוגמת השפעתו של ממונה על מעמדה ועתידה של עובדת), ואף לשאלה, מי יזם את הקשר יש השפעה על המסקנה האם מדובר בניצול יחסי מרות.

בפסק הדין בעניין משה קצב, בית המשפט העליון נתן דגש לחומרה היתרה הנלווית לניצול שכזה, והדגיש את העמדה המוחלשת שבה ניצבו העובדות לעומת קצב בעת היותו נשיא המדינה, מעמד שאפשר לו לנצל אותן לצרכים מיניים ביתר קלות.

וכך נכתב בפסק הדין: 'עבירת האונס מחללת את כבודו של האדם ומבזה אותו. היא פוגעת בנפשו פגיעה קשה שלעתים אין לה מרפא. חומרת העבירה עוד עולה בדרגתה עת בוצעה היא תוך ניצול יחסי מרות, שכן המרות היא זו הנותנת לנאשם את ההזדמנות הקלה לבצע את זממו לעומת הכפופים לו, אשר מטבע הדברים מצויים הם בעמדה מוחלשת. כך קרה ל-א' ממשרד התיירות. המערער ניצל את יחסי המרות ששררו ביניהם, ניצל את סמכותו כמעסיקה, ניצל את האמון שנטעה בו. הוא התנכל ל-א' ופיטר אותה לאחר שלא נענתה לבקשותיו המיניות. הדברים נכונים גם כאשר מדובר במעשה מגונה או הטרדה מינית הנעשים תוך ניצול המרות" (ע"פ 3372/11 משה קצב נ' מדינת ישראל (נבו 10.11.2011).

האם נתקלת במצב של יחסי מרות בצבא?

"ניצול יחסי מרות היא תופעה שבוודאי קיימת גם במערכת הצבאית, הן בדרגות הנמוכות והן בדרגות הגבוהות, וזוכה לחשיפה לעתים באמצעי התקשורת. רק לפני חודשים אחדים נחשפנו בתקשורת למקרה של קצין בכיר בפיקוד הדרום אשר הודח מתפקידו לאחר שניהל מערכת יחסים עם קצינה תחת פיקודו.

"בשנת 2018 הורשע קצין בדרגת סגן אלוף בגין עבירה של התנהגות בלתי הולמת בגין מערכת יחסים שניהל בהסכמה עם פקודתו, ובעקבותיה סיים את שירותו הצבאי. בשנת 2015 הדגיש הרמטכ"ל דאז, רב אלוף גדי איזנקוט, את מדיניות הצבא האוסרת על קיומן של מערכות יחסים בין מפקד לפקוד: 'כל מערכת יחסים אינטימית בין מפקדים לפקודיהם היא בגדר חציית קו אדום מבחינה ערכית ומחייבת נקיטת צעדים מיידים וחמורים. ננהג במדיניות מחמירה ובאפס סבלנות כלפי כל מפקד שימעל באמון שניתן בו, נמצה כל הצעדים המשפטיים והפיקודיים האפשריים, ובהם צעדים שישפיעו קשות על המשך דרכו בצבא ועל זכויותיו הכלכליות'".

האם הטרדה מינית היא חלק נפוץ ביחסי מרות?

"הטרדה מיניות, או השגת הטבות מיניות תוך ניצול יחסי מרות, היא אכן למרבה הצער תופעה רחבה, כפי שעולה במחקרים שונים ובפסיקות בתי המשפט. כך למשל, בסקרי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מהשנים האחרונות עולה כי כשליש מהפגיעות המיניות בנשים נעשות במקום העבודה".

עו"ד מריאקרי מציין כי כבר בשנת 1993 בית הדין לעבודה התייחס למה שכינה כ"תופעה שאין לסבול", שבה לדבריו מעסיקים מנצלים את כוחם של הנתונים למרותם לצורך קבלת הטבות מיניות. בפסק הדין בעניין אברהם בן חיים, הדגישה השופטת דורית ביניש כי אחת הדרכים הנפוצות לניצול מרות היא "השגת הסכמה של הכפוף ביחסים אלה לבצע מעשים בתחום מיני, שלא על פי רצונו האמיתי, באמצעות הבטחה להיטיב את תנאי עבודתו.

האם יש עונש על יחסי מרות שהופרו?

 "הטרדה מינית הנעשית תוך ניצול יחסי מרות היא עבירה שעונשה שנתיים מאסר (סעיף 5(א) לחוק למניעת הטרדה מינית). חוק העונשין קובע ענישה מחמירה לעבירות מין שנעשו תוך ניצול יחסי מרות. בעילה תוך ניצול יחסי מרות בהסכמה של קטינה הינה עבירה שעונשה חמש שנות מאסר (סעיף 346(א) לחוק העונשין); מעשה סדום כלפי קטין תוך ניצול יחסי מרות הינו עבירה שעונשה חמש שנות מאסר (סעיף 347(א) לחוק העונשין); סרסרות תוך ניצול יחסי מרות היא עבירה שעונשה שבע שנות מאסר (סעיף 199(ב) לחוק העונשין); מעשה מגונה בקטין תוך ניצול יחסי מרות הינה עבירה שעונשה ארבע שנות מאסר (סעיף 348(ג1) לחוק העונשין). קיימות עבירות נוספות אשר עשייתן תוך כדי ניצול יחסי מרות מהווה נסיבה מחמירה".

מהו ניצול יחסי מרות בין מורה לתלמיד?

"ניצול יחסי מרות אסור במסגרת של יחסי מורה-תלמיד, מצב שבו המורה משתמש במעמד, בסמכות שלו כלפי התלמיד, והאמון שהוא רוכש לו לצורך השגת הטבות מיניות או לצורך ביצוע מעשה הטרדה מינית. החוק קובע כי כשמדובר בהצעה מינית של מורה כלפי תלמיד, או התייחסות למיניותו של תלמיד, הדבר ייחשב להטרדה מינית תוך ניצול יחסי מרות, גם אם התלמיד לא הראה אי הסכמה (סעיף 3(א)(6)(ד) לחוק למניעת הטרדה מינית).

עו"ד מריאקרי מציין כי בעניין חנן גולדבלט הרשיע בית המשפט את הנאשם במעשה מגונה בקטין תוך ניצול יחסי מרות, כאשר בתור מורה למשחק אילץ תלמידה שלו להתנשק עימו ולהתפשט מולו. בית המשפט נתן דגש לדבריה של התלמידה, לפיהם לא רצתה להתנשק עימו אך הסכימה לכך בשל הסמכות שייחסה לו בתור בעל הניסיון וכמי שידע ללמדה את שנדרש ממנה לעשות על מנת לזכות בתפקיד בתחום המשחק.

מהו ניצול יחסי מרות בין מרצה לסטודנט?

"החוק קובע כי הצעה מינית של מרצה כלפי סטודנט, או התייחסות למיניותו של סטודנט, תיחשב להטרדה מינית תוך ניצול יחסי מרות, גם אם התלמיד לא הראה אי הסכמה (סעיף 3(א)(6)(ה) לחוק למניעת הטרדה מינית)".

בעניין ערן דנן, נדון מקרה של מרצה אשר קיים קשר אינטימי בהסכמה (לכאורה) עם סטודנטית. בית הדין האזורי קבע כי משעה שהוכחו קיומם של יחסי מרות, מעצם העובדה שהמרצה היה בעל השפעה על ציוניה של הסטודנטית, היה על המרצה להוכיח כי לא התקיים אלמנט של ניצול ביחסים אלה. "באותו מקרה", אומר עו"ד מריאקרי, "נקבע כי המרצה לא פעל כמצופה ממנו להפריך את ההנחה בדבר קיומו של ניצול, ולא דיווח למכללה על היחסים בינו לבין הסטודנטית, למרות שהיה מודע לבעייתיות שבקשר. יצוין כי הוגש ערעור על פסק הדין הממתין להכרעה".

מהו הסיכוי של תביעה בגין ניצול יחסי מרות?

"תביעה אזרחית דורשת רף הוכחה נמוך יותר מזה של ההליך הפלילי, כלומר התובעת צריכה להוכיח שגרסתה עדיפה על גרסתו של הצד השני במאזן הסתברויות של 51%. ככל תביעה, סיכויי הצלחתה של תביעה הנוגעת לניצול יחסי מרות תלויה הן בסוג העבירה המדוברת, ובהתאם לטיב הראיות העומדות בפני התובע/ת להוכחת יסודות העבירה, ובראש בראשונה התרשמות בית המשפט מעדות התובע/ת בפני בית המשפט, ממהימנות גירסתם, מעדים נוספים (אם ישנם) וכן ממסמכים נוספים המוכיחים גרסה זו, כגון התכתבויות, סרטונים, הקלטות ועוד".

איך מוכיחים שבוצע ניצול יחסי מרות?

 "התשובה תלויה הן בסוג העבירה והן באופי ההליך, אזרחי או פלילי. לדוגמה, כשמדובר בעבירה של הטרדה מינית במקום העבודה, תוך ניצול יחסי מרות, יש מגוון של התנהגויות המוגדרות במסגרת החוק כמעשים המהווים הטרדה מינית, החל מ'הצעות חוזרות בעלות אופי מיני', ועד ל'התייחסויות חוזרות המתמקדות במיניותו של אדם', אשר יש להוכיח בעדות המוטרד וכן בראיות נוספות, ככל שישנן.

"ככל שהעובד/ת יוכיחו כי הוטרדו על ידי גורם שהינו בעל סמכות ויכולת השפעה של ממש על תנאי עבודתה (למשל בקביעת שכר, בקידום או בקביעות תנאי עבודה אחרים),  אז לא יידרשו להוכיח, בנוסף, כי הראו שאינם מעוניינים בהצעות מיניות אלו. לעניין זה נקבע עוד, כי ככל שהוכח קיומם של יחסי המרות, חזקה כי התקיים גם הניצול בנסיבות אלו.

"לעומת זאת, כשמדובר בשני עובדים בעלי מעמד שווה, עשויה העובדת להידרש גם להראות כי הראתה למטריד שאינה מעוניינת בהצעות אלו. בין לבין, בתי הדין הרחיבו את המונח 'יחסי מרות' גם למקרים בהם אין כפיפות פורמלית, אלא יכולת השפעה בלבד בין שני עובדים, כמו למשל בנסיבות של יחסים בין מזכיר בית משפט לבין קלדנית, או בין בודקת תוכנה בצוות אחד לבין מנהל המחלקה כולה". 

(איור: שאטרסטוק)

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

עורכי דין בתחום

ניצה כהן, משרד עורכי דין

ניצה כהן, משרד עורכי דין

דרך העצמאות 84, חיפה
דיני עבודה, אובדן כושר עבודה, רשלנות רפואית, רשלנות רפואית, ביטוח לאומי, המשפט הצבאי, תביעות חברות ביטוח, נזיקין ותאונות, מקרקעין ונדל"ן, פלילי, הוצאה לפועל, דיני משפחה וגירושין, תעבורה, משרד הבטחון ונכי צה"ל, הגשת בקשה להקלה בעונש, הגשת בקשת חנינה לנשיא המדינה, מחיקת רישום פלילי צבאי, ייצוג בבית-הדין הצבאי לערעורים, ניהול משפט הוכחות בבית-הדין הצבאי, דיוני מעצר, ייעוץ וליווי בחקירה, תאונות אישיות, מחלות קשות, סיעוד, טיפול מול משרד הבריאות, פנסיה נכות, פנסיה רפואית, ביטוח לאומי, תביעות כנגד משרד הבטחון, תביעות ביטוח, נזקי גוף, תאונות עבודה, תאונות דרכים, הסכמי מכר, פינוי שוכר, דירות מכונס נכסים, תכנון ובניה / רישוי בניה, חוזי שכירות, בתים משותפים, תביעת ליקויי בניה, רכישת דירה יד שניה, תמ"א 38, העסקת עובדים זרים לא חוקיים, פגיעה בביטחון המדינה, שוחד, זיוף והונאה, עבירות רכוש, עבירות המתה, מחיקת רישום פלילי, עבירות סמים, ייצוג קטינים, עבירות אלימות, עבירות מין, חקירה ומעצר, מחיקת חובות, גביית חובות, צו עיכוב יציאה מהארץ, ייצוג חייבים, ייצוג זוכים, חוזי עבודה, פיצויי פיטורין, זכויות נשים, שימוע לפני פיטורין, הטרדה מינית, זכויות עובדים, הסכמי שהות, ייפוי כח, הסכמי חלוקת עזבון, מזונות, הסדרי ראייה, חטיפת ילדים, הסכמי ממון, ירושות וצוואות, אפוטרופסות, אלימות במשפחה, ידועים בציבור, חלוקת רכוש, בית דין רבני, גירושין, מיסוי מקרקעין, ילד נכה, גמלת זקנה, פטור ממס הכנסה, מוגבלים בניידות, נפגעי תאונות, נכות כללית, נפגעי עבודה, ביטול פסילות מנהליות, נהיגה ללא רשיון, שלילת רשיון, עבירות תנועה, דו"חות תנועה, מהירות מופרזת, נהיגה בשכרות, רשלנות רפואית בשיניים, רשלנות רפואית בבתי חולים, רשלנות רפואית בקופת חולים, אובדן כושר עבודה