zap group mishpati logo

המחוזי דחה בקשת איסור פרסום שמם של ידידי מנהל סניף בנק המזרחי

באיזון שבין עיקרון הפומביות לבין פרטיות המבקשים, נקבע כי יש להעדיף את עיקרון הפומביות

מאת: מערכת משפטי
21.11.11
תאריך עדכון: 22.10.15
2 דק'
המחוזי דחה בקשת איסור פרסום שמם של ידידי מנהל סניף בנק המזרחי

סגן נשיא ביהמ"ש המחוזי בנצרת, השופט יצחק כהן דחה בקשה ייחודית לאיסור פרסום, שהוגשה ע"י אורן וזיו מילשטיין , מידידי מנהל סניף בנק המזרחי טפחות בכרמיאל , נגדו הוגשה תביעת ענק בגין מעילה. המבקשים ביקשו איסור פרסום שמם וכל פרט העלול לחשוף את זהותם, כדי למנוע פגיעה בפרטיותם. זאת, בשל עקרון פומביות הדיון.

הרקע לפרשה:
בנק המזרחי, (המשיב) הגיש תביעת ענק בטענת מעילה כנגד מנהל סניף מזרחי טפחות בכרמיאל נאוס שחר, שככל הנראה נמלט מהארץ וכנגד מספר מידידיו, מאחר שכפי הנטען, החבורה עשתה בכספי הבנק כבשלה. 
כנטען, למנהל סניף הבנק חברו מספר מידידיו, עליהם נמנים האחים אורן וזיו מילשטיין ( המבקשים 1 ו- 2), כאשר הקבוצה עשתה בסניף הבנק כבשלה, נטלה כספים והתעשרה שלא כדין על חשבונו של הבנק.

סגן הנשיא, השופט יצחק כהן עמד בהחלטתו על האיזון שבין עיקרון הפומביות - מרכיב מרכזי במשטר דמוקרטי, אשר קיבל ביטוי חוקתי בשיטת משפטנו, עיקרון עתיק אשר מצא ביטויו עוד במושב הזקנים לדין בשער העיר מימי המקרא, לבין פרטיות המבקשים בה אין להקל ראש.

השופט כהן קבע כי עיקרון הפומביות הוא הכלל, איסור פרסום הינו החריג וזה ייעשה רק לאחר שקילה זהירה ובאופן מדוד, כאשר במקרה כאן, מכרעת הכף במאזן מידתי  ראוי ונכון  לטובת פומביות הדיון.

עקרון הפומביות הינו הכלל, כאשר את היוצאים לכלל זה - יש לפרש, נוכח שיקולי הפומביות, בצמצום, "ולעולם תיטה הכף אל עבר פומביות הדיון" , כדי שלא תתהפך הקערה והכלל יהפוך לחריג.

אין הצדקה לחריגה מעיקרון הפומביות
השופט הבהיר כי הפגיעה בפרטיות המבקשים אינה נמנית על החריגים המנויים בחוק, וכל פרסום, בנסיבותיה של כל תביעה שהוגשה, אוצר בחובו סכנה מסוימת להשפעה על עדים, אולם כמפורט אין צורך להוסיף על כלל הפומביות וחריגים לו.

" אכן, פרטיותו של אדם אינה עניין להקל בו, וצודקים המבקשים כי היא נתעלתה וזכתה לעיגון חוקתי (ראה: סעיף 7 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו). עוד אני ער אני לאי הנוחות העלולה להיגרם למבקשים, אנשי משפחה וקהילה בפרסום שמם. ואולם, בין הערכים המתנגשים, הפומביות מזה והפרטיות מזה, יש לאזן... חוששני, כי אין איפוא בטענות המבקשים כדי להצדיק חריגה מכלל הפומביות ", כתב השופט בהחלטתו.
משכך, נדחתה בקשת המבקשים לאסור פרסום פרטיהם המזהים והם חוייבו בתשלום הוצאות בסך 3,000 ₪.


(ת"א 38938-05-11 בנק מזרחי טפחות נ' שחר ואח')

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים

לקבלת ייעוץ מעורך דין השאירו פרטים

ZAP משפטי
שם*
אימייל*
טלפון*
סיבת הפנייה