נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

חוב המזונות והגרוש שפשט את הרגל

כשחייב נוקט הליכי פשיטת רגל, חוב מזונות הילדים שלו נכנס למצבת החובות החוסים תחת צו הכינוס. אמנם, חוב המזונות מקבל יחס שונה ומועדף מחובות אחרים, אך יכולים לעבור חודשים רבים במהלכם האשה לא מקבלת אף את דמי המזונות השוטפים, להם היא זקוקה לעיתים כאוויר לנשימה

מאת: עו"ד ליאור יניר | | 4
חוב המזונות והגרוש שפשט את הרגל

בדרך כלל, כאשר בני זוג מתגרשים, ולזוג יש ילדים, לאב נקבעים דמי מזונות חודשיים, אותם עליו לשלם לידי האם, לכיסוי הוצאות גידול הילדים. כאשר האב לא משלם, ניתן לגבות את חוב המזונות במסגרת תיק הוצאה לפועל. על תיק הוצל"פ לגביית חוב מזונות חלים כללים שונים מתיקי הוצל"פ אחרים, זאת במטרה להעניק הגנה רחבה יותר לזוכים בתיק, שבמקרה זה הם ילדי החייב. בנוסף לפתיחת תיק הוצל"פ, כאשר החייב אינו משלם, ישנה אפשרות לתבוע דמי מזונות מהמוסד לביטוח לאומי.

נשאלת השאלה, מה קורה כאשר החייב פונה להליכי פשיטת רגל? במקרה כזה, כל ההליכים בתיק ההוצל"פ מעוכבים והדיון בחוב המזונות העתידי, אשר ממשיך להיווצר מידי יום, עובר לבית המשפט המחוזי הדן בענייני הפש"ר. ממועד צו הכינוס ועד להחלטת בית המשפט המחוזי בדבר תשלום המזונות השוטפים, הגם שהחוב ממשיך לתפוח, האב אינו משלם מזונות לילדיו. 

יצוין, כי המצב שבו האב אינו משלם מזונות עד החלטת בית המשפט המחוזי, דורש שינוי.  שכן הילדים זכאים למזונות מאביהם, הם הנפגעים העיקריים. קולן של הנשים הנושאות בעול לא תמיד נשמע, בין היתר, בשל מצוקה כלכלית חמורה, כולל לגבי הצרכים הבסיסיים.
ההליך נפתח במתן צו כינוס נכסים לחייב, ובמהלכו מכונסים כל חובותיו, נכסיו והכנסותיו של החייב למסגרת אחת. המטרה היא לאפשר לחייב לפרוע חלק מחובותיו באמצעות מימוש הנכסים, לקבל הפטר מחובות אלה ולפתוח דף חדש ונקי בחייו. יחד עם זאת, חוב המזונות אינו בר הפטר בהליכי פש"ר, והוא קודם לחובות אחרים ומקבל יחס מועדף במסגרת החוק.

חוב מזונות בפשיטת רגל

מכיוון שחוב המזונות אינו בר הפטר, חייב אשר החוב המרכזי או הבלעדי שלו היה חוב מזונות, לא זכה, בעבר, להיכנס להליך הפש"ר. אולם תפיסה זו השתנתה, וכעת ניתן לנקוט הליכי פש"ר גם כשחוב המזונות הוא החוב עיקרי, וזאת כמובן בנסיבות מסוימות. יחד עם זאת, לאור החשיבות שיש לתום ליבו של החייב, האשה רשאית לבקש את ביטול צו הכינוס, אם החייב יצר את חובותיו בחוסר תום לב. לכן חשוב להבהיר, כי פניה להליך הפש"ר לא נועדה להיות פתרון "נוח" לחייבים חמקמקים, אלא לתת מוצא לאלה שהגיעו בתום לב ובטעות למצב הכלכלי שמונע מהם לעמוד בתשלומים. עם זאת יש לבחון את המצב בנוגע לתשלום שוטפים של דמי המזונות.

חוב העבר

באופן כללי ומבלי להכנס למורכבותם הרבה של דיני חדלות הפירעון, בהליכי פש"ר חוב המזונות נחלק לחוב העבר שנוצר עד למועד צו הכינוס, לרוב כפי שבא לידי ביטוי בתיקי ההוצל"פ, ולחובות העתידיים הממשיכים להיווצר במשך הליכי כינוס הנכסים. חוב מזונות העבר הוא חוב בר תביעה בהליכי פש"ר, והוא נהנה מדין קדימה, בהתאם לסעיף 78 לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980. בגין חוב העבר יש להגיש תביעת חוב למנהל המיוחד, כמו כל שאר הנושים של החייב. ההכרעה בתביעת החוב תתקיים רק בתום ההליך. הגם שחוב המזונות מקבל קדימות על פני שאר החובות, ברוב המקרים לא יתקבל הסכום במלואו.  

לא נשאר לאב כסף לשלם עבור מזונות

חובות עתידיים

סעיף 72 לפקודת פשיטת הרגל מחריג את חוב המזונות שנוצר ממועד מתן צו הכינוס משאר החובות, וקובע כי זהו חוב שאינו בר תביעה במסגרת הליך הפש"ר. בהתאם לסעיף 128 לפקודה, יש להגיש לבית המשפט המחוזי בקשה לקציבת מזונות, ובית המשפט המחוזי רשאי "להקציב לאותו אדם מזמן לזמן מתוך נכסי החייב או מתוך הכנסותיו סכומי כסף שימצא לנכון". מכאן, כי הפקודה מאפשרת, אך לא מחייבת, את בית המשפט לקצוב לאישה סכום מזונות ארעי בתקופות לא קבועות ובשיעור לא קבוע, שאינו כפוף לסכום שנקבע בהסכם הגירושין או בפסק הדין של בית המשפט לענייני משפחה. ברוב המקרים, החלטת בית המשפט בבקשה לקציבת מזונות מתקבלת לאחר חודשים ארוכים, במהלכם מוצאת עצמה האישה במבוי סתום.

היעדר אפשרות לגבות את המזונות

במצב זה, האשה נשארת ללא כל אפשרות לפעול לגביית דמי המזונות. תיק ההוצל"פ נמצא בעיכוב הליכים וכל הליכי הגביה והעיקולים מבוטלים. קציבת המזונות על ידי בית המשפט נמשכת זמן רב, וגם כשמתקבלת החלטה, לעיתים נפסק סכום נמוך בהרבה מסכום דמי המזונות שנקבע בעבר. זהו מצב בלתי מתקבל על הדעת, שכן נשים רבות תלויות בדמי המזונות, וגריעת הסכום הזה מהכנסתן פוגעת בהן אנושות. גם אשה שמרוויחה, או נהנית מתמיכה של הסובבים אותה, יכולה אולי "לסגור את החודש" ולעמוד בהוצאות ההכרחיות, אך אין לה כל מרחב נשימה. יתרה מכך, נוצר מצב אבסורדי שבו גם חייב שמוכן ורוצה לשלם (בהנחה שישנם כאלה) אינו יכול להעביר כספים לתיק ההוצל"פ ואסור לו למעשה להעביר כל סכום שאינו במסגרת תיק הפש"ר. 

באחד התיקים במשרד, ייצגה הח"מ אשה בהליך בבית המשפט לענייני משפחה. לאחר קבלת החלטה בדבר מזונות הילדים, התברר כי אין ברצון האב לשלם עבור מזונות ילדיו. בשל כך   פתחה האשה תיק הוצל"פ נגד אבי ילדיה. לאחר שבוצעה מסירת האזהרה לחייב, הגיש האב בקשה בטענת "פרעתי", והליכי הגביה עוכבו. לאחר זמן נוסף החלו להינקט הליכי גביה. משהליכי הגביה לא נשאו פרי, הוטל עיקול על המטלטלין של החייב. ברגע שקיבל החייב את ההודעה על העיקול, פנה להליכי הפש"ר.

לחייב יש לכאורה חובות של מיליוני שקלים לנושים רבים, והאשה הפכה לנושה נוסף בתיק הפש"ר. לרוב, הבקשות בתיק הפש"ר עוברות לתגובת המנהל המיוחד והאפוטרופוס הכללי, וחולף זמן נוסף עד שבעלי התפקידים מביעים את עמדתם. גם כאשר מתקבלת החלטת בית המשפט המחוזי, עליו לשקול, בנוסף לטובת הילדים וצרכיהם, גם את זכותם של הנושים האחרים להפרע מהחייב, ולכן עשוי להפסק סכום נמוך. כך נוצר מצב בו האשה השתמשה בכל הכלים שהחוק מעמיד לרשותה, אך מזה חודשים רבים נמנע ממנה מלקבל כל סכום על חשבון המזונות, אין דבר שאפשר לעשות בנדון, ועליה להמתין עד אשר תתקבל החלטת בית המשפט המחוזי בדבר גובה המזונות ורק אז יחלו התשלומים השוטפים להגיע לידיה ולמען ילדיה. במקרה הנדון בית המשפט המחוזי קבע, כי על החייב לשלם את סכום המזונות אשר נקבע בבית המשפט לענייני משפחה. כמו כן קבע בית המשפט המחוזי, כי על החייב במזונות להשיב את החוב שנוצר בתקופה בה לא שילם את האמור, מיום בו הוגש הפש"ר ועד למתן החלטת בית המשפט המחוזי.
עם זאת, יש לזכור כי במשך מספר חודשים לא קיבלה האישה דבר עבור מזונות הילדים, והאב יכול היה לטעון, כי גם אם הוא מעוניין לשלם, עליו להמתין להחלטת בית המשפט המחוזי. 

המצב הקיים לא מתקבל על הדעת וחייב להשתנות. יש למצוא פתרון שיציב את טובת הילדים לפני כל שיקול אחר. למשל, להחיל את החלטת בית המשפט לענייני משפחה בעניין סכום המזונות עד להחלטה אחרת של בית המשפט המחוזי, או ליצור מנגנון לקציבה מיידית והעברה קבועה של סכומים עבור דמי המזונות כבר מיום קבלת צו הכינוס

הפתרון ה'נוח' של החייבים - נדרש שינוי

כיום, לאחר הרפורמה שיצאה לדרך בהליכי פשיטת הרגל, ההליך הפך לנגיש, יעיל וקצר, ורבים פונים לקבלת הפטר מחובותיהם במסגרת נוחה, אולי נוחה מידי, זו. רבים מתיקי הפש"ר כוללים גם חוב מזונות, ונשים רבות מוצאות עצמן מתחרות על זכותן לקבל החזר עבור ההוצאות הבסיסיות של ילדיהם, מול נושים אחרים. 

המצב הקיים לא מתקבל על הדעת וחייב להשתנות. יש למצוא פתרון שיציב את טובת הילדים לפני כל שיקול אחר. למשל, להחיל את החלטת בית המשפט לענייני משפחה בעניין סכום המזונות עד להחלטה אחרת של בית המשפט המחוזי, או ליצור מנגנון לקציבה מיידית והעברה קבועה של סכומים עבור דמי המזונות כבר מיום קבלת צו הכינוס. לא יתכן שחייב שיצר חובות רבים, בין היתר לילדיו, יהנה מההגנה שמעניקה לו החוק, על חשבונם. בנוסף, תום הלב של החייב נלקח בחשבון במסגרת הליך הפש"ר. חוסר תום לב יכול להיות שיקול לביטול צו הכינוס. יש לתת משקל רב להתנהלות החייב בקשר לחוב המזונות שלו ולאופן יצירת החוב, וכן להבעת נכונות לשלם את המזונות מצידו, כחלק מבחינת תום ליבו של החייב בהליך הפש"ר.     

יש לנקוט את כל האמצעים והכלים שהחוק מעניק, ואף לפעול לשינוי החקיקה בעניין זה, ולהעמיד את טובתם של הילדים במעמד רם יותר מזכותם של נושים אחרים לפרעון חובם, ובודאי מההגנה הנרחבת שניתנת לחייב שנקלע להליכי פשיטת רגל.

לקבלת ייעוץ מעו"ד, השאירו פרטים ויצרו עמכם קשר בהקדם
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
מזונות פשיטת רגל מזונות קטינים
עו"ד ליאור יניר

קבע פגישה עם
עו"ד ליאור יניר

עו"ד ומגשרת ליאור יניר מעניקה במשרדה העצמאי, הממוקם בתל-אביב, ייעוץ משפטי בכל הנוגע לדיני משפחה, לרבות: הסדרי ראייה, עריכת צוואות...

לפרופיל המלא