zap group mishpati logo

עבירות על חוק עובדים זרים: ביטול כתב אישום מחמת התיישנות

בית הדין האזורי לעבודה ביטל כתב אישום בשל עבירות על חוק עובדים זרים נגד מנהל מסעדה, לאחר שקיבל את טענת ההתיישנות

מאת: מערכת משפטי
02.01.12
תאריך עדכון: 08.09.19
3 דק'
עבירות על חוק עובדים זרים: ביטול כתב אישום מחמת התיישנות

כנגד חברה המפעילה מסעדה וכנגד מנהלה (רפי לוי לידו –אילת בע"מ ורפאל לוי) הוגש כתב אישום בשל עבירות על חוק עובדים זרים.
העבירות בוצעו, על פי הנטען בכתב האישום, ביום 12.5.04, ואילו כתב האישום הוגש ביום 9.8.10 בחלוף למעלה מחמש שנים מהמועד הנטען לביצוע העבירה.

הנאשמים הגישו בקשה מקדמית לבית הדין האזורי לעבודה בבאר-שבע, כי יקבע שהעבירות התיישנו וכי יורה על ביטול כתב האישום.

על בקשה זו נסבה החלטת הנשיאה, השופטת אורלי סלע.

רוצים לשאול שאלה? היכנסו לפורום דיני עבודה

לקריאה מורחבת בנושא זכויות עובדים

למציאת עו"ד בתחום עובדים זרים באינדקס משפטי

האם מירוץ ההתיישנות נעצר?

המדינה טענה, כי ביום 6.3.05 הוטל קנס מנהלי על החברה ובסמוך לכך, הגישה החברה בקשה לביטול הקנס. כן נטען, כי בתיק החקירה הונפקו, ביום 23.5.05, תעודות עובד ציבור ויש לראותן כ"אירוע מנתק" שעוצר את מניין ההתיישנות.

בית הדין בחן האם חלה התיישנות על פי סעיף 9(ג) לחסד"פ, וקבע כי במקרה מושא האישום, הונפקו תעודות ציבור ביום 23.5.05, ואולם כתב האישום הוגש בחלוף למעלה מ- 5 שנים ממועד זה, ולכן אף אם נראה בהנפקת התעודות משום אירוע מנתק, הרי אין בכך כדי לסייע בידי המאשימה.

עם זאת, בית הדין קבע, כי באשר לחברה חלה הוראת סעיף 22א לחוק העבירות המנהליות, הקובעת מפורשות כי מועד הטלת הקנס המנהלי ייחשב כמועד העמדה לדין לשם הפסקת מרוץ ההתיישנות, וכי תקופת ההתיישנות המנויה בחוק סדר הדין הפלילי לא תמנע הגשת כתב אישום נגד מי שביקש להישפט.

טענת ההתיישנות התקבלה לגבי מנהל החברה בלבד

ואולם, בית הדין קיבל את טענת ההתיישנות לגבי מנהל החברה בלבד, בקובעו כי:

"שונה הדין באשר לנאשם לגביו כלל לא הוטל קנס מנהלי ואף הבקשה להישפט אינה מתייחסת אליו. לאור האמור ומשאין כל תיעוד שהנאשם אישית הוזהר באופן המסכן אותו בחשיפה פלילית במשך 5 שנים ממועד ביצוע העבירה הנטענת - אין הוראת סעיף 22 חלה בעניינו ובהתאם להוראת סעיף 9 לחסד"פ התיישנו העבירות המיוחסות לנאשם בכתב האישום".

סיכומו של דבר, בית הדין הורה על ביטול כתב האישום כנגד מנהל החברה בלבד, מחמת התיישנות, והורה כי ההליכים הפלילים כנגד החברה הנאשמת יימשכו.

רוצים לקרוא את פסק הדין? תקדין - פסק דין

(הע"ז 54001-07-10 מדינת ישראל נ' רפי לוי לידו - אילת בע"מ ואח')

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים

לקבלת ייעוץ מעורך דין השאירו פרטים

ZAP משפטי
שם*
אימייל*
טלפון*
סיבת הפנייה