משפטי– זאפ
משפטידיני נזיקין ופיצוייםקריאת השכמה לאנשי הקבע בעקבות אישור המלצות ועדת גורן

קריאת השכמה לאנשי הקבע בעקבות אישור המלצות ועדת גורן

מוטב לאנשי הקבע אשר לקו במחלה עקב תנאי שירותם למהר ולהגיש תביעה בטרם יהיה מאוחר מידי

מאת: עו"ד תמר סיון
12.01.12
תאריך עדכון: 12.01.12
3 דק'

לפני כשנה פורסמו המלצות "ועדת גורן", בראשות כב' השופט בדימוס אורי גורן, בענין ההכרה בנכי צה"ל וזכויות הנכים.
ועדת גורן מונתה כדי לבדוק את אמות המידה להכרה ולסיוע מאגף השיקום, "במטרה להביא לייעול ולחסכון..." ואכן, המלצותיה היו, בין היתר, להחמיר באופן ניכר את מבחני ההכרה לפי חוק הנכים, ובכך להביא לצמצום משמעותי במספרם של נכי צה"ל הזכאים לזכויות כספיות ולטיפול ע"י אגף השיקום.

ההמלצה המשמעותית ביותר היתה לעניין אנשי קבע, (וכן שוטרים, סוהרים ומשרתים בגופים בטחוניים נוספים, הזכאים להיות מוכרים כנכי צה"ל), אשר לקו במהלך שירותם במחלה. (להבדיל מחבלה).

עד כה, מי שלקה במחלה עקב תנאי שירותו, היה זכאי, אם הוכיח את הקשר הסיבתי, להיות מוכר כנכה צה"ל. כך למשל, איש קבע שעבד במחסן מאובק ולקה באסטמה, או נהג שלקה בגבו בעקבות נסיעות ממושכות בתנאי שטח, עשויים לקבל הכרה כנכי צה"ל. מצב זה ישתנה, אם יתקבלו המלצות ועדת גורן ואנשי הקבע יופנו למוסד לביטוח לאומי.

אישור המלצות ועדת גורן – השפעה על זכויות אנשי קבע רבים
בימים אלו אישרה הממשלה את המלצות ועדת גורן, צעד ראשון לקראת שינוי החקיקה וישומן של ההחלטות, אשר ישפיעו כאמור, על זכויותיהם של אנשי קבע רבים.

השינוי בחוק, אם יתקבל, לא צפוי להיות רטרואקטיבי, ולכן יפגעו ממנו רק מי שיגישו את תביעותיהם לאחריו.
נפגע אשר יגיש את תביעתו טרם שינוי החוק, יזכה עדיין לחסות בצילו של חוק הנכים, ושל אגף השיקום.

עפ"י החוק, חייל בשירות קבע אינו צריך להמתין לשחרורו מצה"ל כדי להגיש את תביעתו (בהבדל מחיל חובה).  אם התביעה מתקבלת, יכול הנפגע לקבל תגמולים מתאימים לדרגת נכותו, ללא קשר למשכורתו הצבאית.

הגשת התביעה בסמוך לפגיעה או להופעת המחלה רצויה לא רק מהבחינה הכלכלית (קבלת התגמולים), אלא גם משום שבשלב זה קל יותר לאתר עדים ותיעוד רפואי רלבנטי, מאשר שנים לאחר מכן.
למרות זאת, אנשי קבע רבים מגישים את תביעתם רק סמוך לשחרורם מהשירות בצה"ל. לא פעם הדבר נעשה בגלל הנחיה שגויה שקיבלו, לפיה לא ניתן להגיש את התביעה תוך כדי השירות הצבאי.

מסקנה: לא כדאי להתעכב בהגשת התביעה
העיכוב בהגשת התביעה מקשה על הוכחתה, ועשוי לגרום לנכה הפסד של עשרות אלפי ₪ בתגמולים ובזכויות שלא מימש.
כעת, עם תחילת ההליכים ליישום  המלצות ועדת גורן, מסתכן  איש הקבע שידחה את הגשת תביעתו, בכך שבהגיע יום התביעה, דלתות אגף השיקום יהיו נעולות בפניו, והוא יופנה למוסד לביטוח לאומי.

החלטת הממשלה הינה בגדר קריאת השכמה, לכל אנשי הקבע והמשרתים בכוחות הביטחון, אשר לקו במחלה עקב תנאי שירותם, למהר ולהגיש את תביעתם להכרה, לפי חוק הנכים, עכשיו, בטרם יהיה מאוחר מדי.

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

עורכי דין בתחום