נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

אושר סופית: מעסיק שידרוש בטחונות מעובד יקנס ב- 150,000 שקלים

הצעת החוק אוסרת על מעביד לקבל מעובד בטוחה להבטחת הישארותו בעבודה. אם המעביד יקבל בטוחה מהעובד או יממש אותה, הוא יהיה צפוי למאסר או לקנס

מאת: מערכת משפטי| | 2
אושר סופית: מעסיק שידרוש בטחונות מעובד יקנס ב- 150,000 שקלים

ע"פ הצעת חוק איסור קבלת ביטחונות מעובד, התשע"ב-2012, שאושרה סופית, אסור למעביד לקבל מעובד שלו בטוחה להבטחת הישארותו בעבודה או כתנאי לקבלתו לעבודה של מועמד לעבודה. כמו-כן הצעת החוק אוסרת על המעביד לממש בטוחה זו. מדובר בבטוחות שניתנות להפעלה ללא צורך בפניה לתביעה משפטית, שהן מיטלטלין שמסר העובד למעבידו, כדוגמת שטר או שיק או עירבון מוחשי אחר, או נכס שהעובד שעבד או משכן למטרות האמורות.

רוצים לשאול שאלה? היכנסו לפורום דיני עבודה

המטרה: למנוע פגיעה בכבוד העובד ובחירותו
יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, ח"כ חיים כץ (הליכוד), הציג את ההצעה, שהוכנה לקריאה השנייה והשלישית בוועדה, ואמר כי: "נטילת בטוחה שניתנת למימוש באופן חד צדדי על ידי המעביד, מגבילה את זכותו של העובד להתפטר ולהשתחרר מחוזה העבודה, ושוללת את כוח המיקוח שלו לעניין תנאי העבודה. כבילה מעין זו למקום העבודה פוגעת בכבודו של העובד ובחירותו. הצעת החוק קובעת שזכותו של עובד שלא להיות כבול באמצעות בטוחה למקום העבודה, אינה ניתנת לוויתור או להתניה".

מאסר או קנס
מעביד שיקבל בטוחות או יממש אותן, יהיה צפוי למאסר או לקנס בסכום העולה על 150,000 ₪. כך גם יהיה דינו של מעסיק בפועל שיקבל בטוחה מעובד של קבלן כוח אדם המועסק אצלו או יממשה, וכן דינו של מזמין שירות שיקבל מעובד של קבלן שירות המועסק אצלו בטוחה או יממשה.

על נושא משרה בתאגיד תחול אחריות פלילית שבצידה קנס בסך 75,300 ש"ח, אם התאגיד, שהוא מעביד, מעסיק בפועל או מזמין שירות, קיבל בטוחה כאמור מעובד או מימש אותה, אלא אם כן הוכיח נושא המשרה שעשה כל שניתן למילוי חובתו למנוע ההפרה. 

עיצום כספי
ניתן יהיה להטיל על מקבל הבטוחה או מי שמימש אותה, עיצום כספי לפי חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב–2011, שייכנס לתוקף בעוד מספר חודשים.

בית הדין לעבודה שידון בתביעה אזרחית של עובד בשל קבלת בטוחה או מימושה, יוכל לפסוק לעובד פיצויים גם על נזק לא ממוני שנגרם לו כתוצאה מכך, וגם יוכל לתת צווי עשה או צווי מניעה.
בחוק שהתקבל יש הוראת מעבר, שלפיה איסור מימוש הבטוחה יחול גם על בטוחות שקיבל המעביד לפני תחילת החוק. כך המעביד לא יוכל ליהנות מ"קיצור דרך" על ידי מימוש חד צדדי של בטוחה שנטל.

13 ח"כים תמכו בחוק, שיזמו ח"כ דב חנין (חד"ש) וקבוצת ח"כים, אשר עבר ללא מתנגדים.

לקבלת ייעוץ מעו"ד, השאירו פרטים ויצרו עמכם קשר בהקדם
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
הצעת חוק עיצום כספי נזק לא ממוני
מערכת משפטי

מערכת משפטי

עו"ד אורנית אבני גורטלר היא עורכת פורטל זאפ משפטי מעל ל-7 שנים.

לפרופיל המלא