Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

הוטרדת מינית במקום העבודה? מדריך מעשי

מה נחשב להטרדה מינית פסולה, איך ניתן להתגונן וכיצד יש לפעול כשהבוס גורם לך להרגיש שלא בנוח?

מאת: עו"ד אורנה שמריהו | עו"ד אורנה שמריהו
08.11.16
תאריך עדכון: 12.12.23
6 דק'
הוטרדת מינית במקום העבודה? מדריך מעשי

שינויים מרחיקי לכת במעמד האשה, חוקי מגן ומנגנונים שונים, שואפים להגן על האשה מפני הטרדה מינית במסגרת עבודתה. דרך ארוכה הובילה לשינוי גדול מהימים בהם כולם היו מעלימים עין כשהבוס היה שולח יד, אבל גם עתה לא מעט נשים עדיין סובלות מהתופעה הפסולה. 
כשעובדת מרגישה מוטרדת על רקע מיני במקום עבודתה, מעבר להשפלה, לפגיעה ולפחד שלה, מתמלא לבה בחששות, לבטים ושאלות; ננסה להשיב על כולן במסגרת המדריך למניעת הטרדות מיניות בעבודה.

האם מדובר בהטרדה מינית?

כשאשה חשה מוטרדת במקום עבודתה השאלה הראשונה שעולה לה לראש היא: "האם אני קורבן להטרדה"? "האם מצב הדברים הוא בבחינת הטרדה מינית שמפניה החוק מגן עלי כעובדת"? כדי להשיב על שאלה זו, יש לבחון באופן סובייקטיבי את תחושותיה של האשה, ולהתייחס לנסיבות המקרה. מעבר למקרים הברורים, הכוללים מגע פיזי שלא בהסכמה, וודאי פעולות פולשניות ואלימות יותר, לגביהן אין התלבטות וקל להסיק שמדובר בהטרדה, ישנם מקרים בהם קשה לדעת בוודאות האם מדובר בהטרדה מינית. החוק למניעת הטרדה מינית כולל גם מצבים של התנהגות בלתי הולמת. במהלך השנים בתי המשפט בחנו מצבים רבים כאלה, ומקביעותיהם ניתן ללמוד מה ייחשב להטרדה מינית.

לשם סיוע בהבנת הסיטואציה בה העובדת נתונה נבחן את הדוגמאות הבאות:

הוא "רק דיבר אלי לא יפה" - האם זו הטרדה מינית?

בהחלט. הטרדה מינית כוללת גם התנהגות מילולית לא נאותה, לרבות: מחמאות על מראה הגוף והלבוש; שאלות חטטניות על מערכות יחסים, דייטים ובני זוג; התייחסות למבנה גוף ומשקל; מילים גסות ובוטות; הצעות בעלות אופי מיני, התייחסות מבזה וכדומה.

לפי הפסיקה, בכל מקרה בו קיים קשר זוגי של עובדת עם הממונה עליה, קיים חשש להטרדה מינית. כאשר יש יחסי מרות בין הצדדים והאשה כפופה לגבר שאחראי לתנאי עבודתה, קובע את תנאי העסקתה, אחראי על קידומה וכדומה, ההנחה היא שיחסי המרות מונעים מהאשה את היכולת להביע באופן חופשי את רצונה, ולפיכך יש כאן ניצול מרות

מתי מדובר ברומן "מותר", ומתי אפשר לטעון לניצול יחסי מרות?

מצב מבלבל במיוחד הוא מצב בו מתפתח רומן במקום העבודה. מטבע הדברים ישנם לא מעט מקרים בהם גבר ואשה נפגשים במקום העבודה ומתאהבים, ולא פעם הגבר בכיר מהאישה. לפי הפסיקה, בכל מקרה בו קיים קשר זוגי של עובדת עם הממונה עליה, קיים חשש להטרדה מינית. כאשר יש יחסי מרות בין הצדדים והאשה כפופה לגבר שאחראי לתנאי עבודתה, קובע את תנאי העסקתה, אחראי על קידומה וכדומה, ההנחה היא שיחסי המרות מונעים מהאשה את היכולת להביע באופן חופשי את רצונה, ולפיכך יש כאן ניצול מרות. יחד עם זאת, אם הממונה יוכיח שהיה קשר זוגי בהסכמה, והוא היה פומבי ונוהל לעיני כל והכפופה הסכימה באופן חופשי למערכת היחסים, הוא יוכל לשלול את ההנחה המובנית של ניצול יחסי מרות. ברגע שהתחיל הקשר, על הבכיר לדווח על הקשר במקום העבודה ולהפסיק לתפקד כממונה הישיר של העובדת.

הבוס הזמין אותי לדייט, האם זו הטרדה מינית?

ייתכן שכן. הצעה שכזו עשויה להיחשב להטרדה מינית כאשר בין הצדדים יש יחסי מרות בשלהם העובדת המצויה בעמדת נחיתות מול הבוס ובשל כך נשלל ממנה הרצון החופשי שלה. אם מדובר בהצעה בעלת אופי מיני ברור, אז באופן ודאי מדובר בהטרדה.

אם העובדת הסכימה להצעה המינית, האם מדובר בהטרדה?

כן, אם הסכמתה נבעה מניצול יחסי מרות ומחשש שהיא או מעמדה בעבודה יפגעו בשל סירובה. 

האם מדובר בהטרדה מינית כשהמטריד הוא שותף לעבודה ולא בוס?

כן. על כל הטרדה במקום העבודה יחול החוק למניעת הטרדות מיניות בעבודה, ללא קשר למעמדם של העובד והעובדת בהיררכיה של הארגון. במקרים רבים יש מצב שבו עמית לעבודה מדבר בגסות ו/או מספר בדיחות מיניות. גם כשזה נעשה בהומור והאמירות לא מכוונות ישירות לעובדת, יש בכך משום הטרדה מינית כאשר הביטויים כוללים רמיזות מיניות ותכניהם ותכיפות אמירתם יוצרים אווירה לא נעימה במקום העבודה.

הוטרדתי מינית, מה עלי לעשות?

החוק מחייב כל מקום עבודה לתלות תקנון המפרט, בין היתר, את דרכי הפעולה העומדות לרשותה של קורבן להטרדה מינית.  דרישה נוספת בחוק היא שבכל ארגון תהיה דמות שאחראית לטפל במצב והיא הכתובת לתלונה על הטרדה מינית (פעמים רבות מדובר במנהלת משאבי האנוש בארגון). החוק גם מפרט את ההתנהלות הנדרשת ממקום העבודה, כך: לאחר שהעובדת תתלונן לגורם הממונה (אגב, יתכן מצב בו אותה ממונה פועלת על דעת עצמה כשהיא חושדת או שהגיע אליה מידע בדבר קיומה של הטרדה) התלונה תגרור הרחקה מיידית של הנילון ממקום העבודה ובירור העניין.

מה אפשר לעשות למטריד?

ניתן לפעול כנגד המטריד בשלושה מישורים: משמעתי, פלילי ואזרחי.

במישור המשמעתי יינקטו נגדו אמצעים של הרחקה ממקום העבודה ומיצוי הדין במישור הארגוני.

במישור הפלילי, תוגש תלונה למשטרת ישראל וימוצה הליך פלילי של המדינה נגד המטריד.

במישור האזרחי - לעובדת המוטרדת יש יכולת לפנות לבית הדין לענייני עבודה בבקשה לפיצוי בגין הנזק שנגרם לה עקב ההטרדה המינית שחוותה.

העובדת יכולה לבחור באיזה אפיק פעולה לפעול, ומוטב לה לקבל ייעוץ משפטי בהקדם כדי להבין מהן זכויותיה, מהם חובותיו של מקום העבודה וכאיזו דרך פעולה תיטיב עימה.

כיצד יש לפעול אם במקום העבודה לא פועלים לפי החוק?

כאשר במקום העבודה לא מיישמים את ההנחיות שקובע החוק, ניתן לתבוע את המעביד בבית דין לעבודה. כך, למשל כשאין תקנון או ממונה על תלונות; או כשהנילון לא מורחק ולא ננקטו נגדו צעדים משמעתיים, או כשהוסק שלא היתה הטרדה מינית ללא בירור כנדרש ועוד. 

הטרדה מינית בעבודה - גם כשאשה מטרידה גבר

אני רוצה להתפטר עקב המצב - מהן הזכויות שלי?

ברוב המקרים תהיי זכאית לפיצויי פיטורים ואולי אף לפיצויים מהמטריד וממקום העבודה, בנסיבות שפורטו, אולם בטרם נקיטת מעשה יש להיוועץ בעורך דין כדי למנוע שלילת זכויות. 

לסיכום, עובדת מוטרדת מינית מתמודדת עם קשיים רבים - מעבר לפגיעה הנובעת מההטרדה היא חוששת גם למשרתה ולקריירה שלה. השאלות רבות, החששות כבדים והאפשרויות מבלבלות. הדרך היעילה ביותר להתמודד עם המצב היא קבלת ייעוץ וליווי משפטיים מעורך דין מומחה לדיני עבודה שיסייע במיצוי הזכויות, ויאפשר שימוש באמצעי ההגנה והפיצוי שמעמיד החוק לרשות העובדת - אמצעים רבים ויעילים שיש להשתמש בהם בתבונה.

 

* המאמר נכתב בלשון נקבה. יצוין, כי כל האמור לעיל רלוונטי גם כאשר המוטרד הוא ממין זכר.

עו"ד אורנה שמריהו

עו"ד אורנה שמריהו

עו"ד אורנה שמריהו עוסקת בדיני עבודה, ומייצגת עובדים ומעסיקים מכל ענפי המשק. יש לה ניסיון מקצועי של 23 שנה, כאשר היא צברה ידע רב בעת עבודתה כמזכירת איגוד מקצועי בהסתדרות הפקידים במרחב תל אביב יפו. עו"ד אורנה שמריהו מייצגת את לקוחותיה בכל הערכאות השיפוטיות.
דיני עבודה

האם מאמר זה עזר לך?

contactלקבלת ייעוץ מעו"ד אורנה שמריהו

contactצרו קשר

מאמרים נוספים
עו"ד אורנה שמריהו

לקבלת ייעוץ מעו"ד אורנה שמריהו