נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

גם למתמחים בעריכת דין יש זכויות - מדריך

העובדה שאתם מתמחים לא מבטלת את הזכויות שלכם כעובדים במהלך תקופת ההתמחות - מה מגיע לכם ומה כדאי לכם לדרוש ולקבל?

גם למתמחים בעריכת דין יש זכויות - מדריך

לפני מספר שנים רעש העולם סביב נושא ניצולם של המתמחים, לאחר שפורסם סיפורו של מוריס ארהארדט, מתמחה בבנק שמת לאחר שעבד שלושה ימים ברציפות. הסיפור הציף אז את אחת מהתופעות הבעייתיות בתחום דיני העבודה וחשף את תנאי ההעסקה הבלתי סבירים של מתמחים בתחומים שונים: השכר הנמוך, שעות העבודה הרבות והתנאים הסוציאליים שלא בהכרח ניתנים על פי חוק. 

האם מתמחה נחשב עובד רגיל על פי החוק?

דיני העבודה בישראל מתייחסים לשלושה סוגים של חוזי עבודה:

חוזה לתקופה בלתי מוגבלת - חוזה הקובע את תנאי ההעסקה וזכויות העובד, בלי לקבוע תקופת יעד לפקיעתו. לרוב, סיום חוזה לתקופה בלתי מוגבלת יהיה על ידי התפטרות או פיטורים.

חוזה לתקופה מוגבלת - כשמו כן הוא, חוזה עבודה המוגבל בזמן, כדוגמת העסקה של עובד מחליף, העסקה בתקופת הקיץ וכו'.

חוזה למשימה מסוימת - חוזה עבודה אשר נועד להעסיק את העובד לשם מטרה ספציפית, כמו פרויקט ספציפי או התמחות. 

מהן זכויות העבודה המגיעות למתמחה?

מתמחים במשפטים מוגדרים תחת קטגוריית 'משימה מסוימת', שכן הם מועסקים לתקופת התמחות בת שנה (עד שייושם החוק החדש המאריך את תקופת ההתמחות במשפטים לשנתיים).
על פי סעיף 41א' לחוק לשכת עורכי הדין, "דינו של מתמחה, לכל דבר ועניין למעט החיקוקים המפורטים בתוספת, יהיה כדין עובדו שדל המאמן, ואם היה המאמן שכירו של אחר יראו את האחר כמעסיקו של המתמחה". כלומר, במהלך תקופת ההתמחות, נחשב המתמחה כעובד לכל דבר ועניין, בינו לבין המאמן מתקיימים יחסי עובד מעביד והמתמחה זכאי לכל התנאים הסוציאליים הכתובים במסגרת "חוקי מגן", ולא ניתן לוותר עליהם בשום אופן, גם לא במסגרת צווי הרחבה והסכמים קיבוציים (הפרשות לפנסיה, חופש ופדיון חופש, תשלום עבור שעות נוספות וכו').

מתמחה הוא, כאמור, עובד לכל דבר. חוק שכר מינימום חל עליו, ואסור למעסיק לדרוש ממתמחה לעבוד בחינם או בשכר נמוך משכר מינימום בתקופת ההתמחות

מהו השכר המגיע למתמחים?

מתמחה הוא, כאמור, עובד לכל דבר. חוק שכר מינימום חל עליו, ואסור למעסיק לדרוש ממתמחה לעבוד בחינם או בשכר נמוך משכר מינימום בתקופת ההתמחות. בית הדין לעבודה כבר קבע בעבר, כי עורך דין שהעסיק במשרדו מתמחה בחינם, חייב לשלם לו למפרע שכר על עבודתו, על אף שהמתמחה הסכים לעבוד ללא שכר בתקופת ההתמחות. לפי הפסיקה, הסכמת העובד לעבוד בתנאים אלה אינה חוקית. ואולם, מאחר שהעובד היה שותף לסידור זה, לא חויב המעסיק בפיצויי הלנת שכר.

כמה שעות מותר להעסיק מתמחה?

חוק שעות העבודה והמנוחה חל גם על מתמחים והם מחויבים לשבוע עבודה של 42-43 שעות (9 שעות ביום לשבוע עבודה של חמישה ימים). מתמחה שעבד יותר שעות מהקבוע בחוק, זכאי לדרוש תשלום עבור שעות נוספות.

בניגוד לעובד שכיר לתקופה בלתי מוגבלת, שזכאי לקבל פיצויי פיטורים לאחר שנת עבודה אחת, מתמחים אינם זכאים לפיצויים על אף שתקופת התמחותם אורכת שנה

האם ישנה זכאות לפיצויי פיטורים?

ההחרגה היחידה בחוק לגבי עובדים תחת 'חוזה למשימה מסוימת', היא בנושא פיצויי הפיטורים. בניגוד לעובד שכיר לתקופה בלתי מוגבלת, שזכאי לקבל פיצויי פיטורים לאחר שנת עבודה אחת, מתמחים אינם זכאים לפיצויים על אף שתקופת התמחותם אורכת שנה. עם זאת, בפועל, היות שהחוק מחייב את המאמן להפריש לפנסיה עבור המתמחה, הרי שבגדר זה מופרש ממילא גם סכום לפיצויים. 
במידה שהמתמחה ממשיך לעבוד כעורך דין אצל המאמן, לאחר תום תקופת ההתמחות, לא תחשב תקופת התמחות כוותק וספירת הוותק תחל מיום תחילת העבודה כעורך דין עם רישיון.

מה דינה של מתמחה בהריון?

דין מתמחה בהריון דומה לדין כל עובדת בהריון, ולא ניתן להפסיק את עבודתה תוך כדי תקופת ההתמחות. אולם, לאחר שסיימה את תקופת ההתמחות, המאמן אינו חייב להשיבה לעבודה, להעניק לה חופשת לידה ויתר הזכויות המגיעות לעובדת שילדה במסגרת חוזה לתקופה בלתי מוגבלת. 

האם מאמן רשאי לבקש מהמתמחה לעשות כל סוג של עבודה?

סעיף 33 לחוק לשכת עורכי הדין קובע, כי: "לא יעסיק מאמן מתמחה אלא בעבודה משפטית". החוק אמנם לא מפרט את ההגדרות של עבודה משפטית, ויש לקחת בחשבון שבכל סוג של עבודה, יש גם "עבודה שחורה", ולכן הדבר נתון לפרשנות אישית. עם זאת, ברור כי משימות פרטיות כגון: רחיצת רכבו של המעסיק, אינן עבודות משפטיות וחל איסור על המאמן לדרוש אותן מהמתמחה.

אם אתם מרגישים מנוצלים, שוחחו על כך עם המאמן שלכם. ייתכן שהוא לא מודע למצב הדברים, ויהיה מוכן לתקן אותם לכשייודע לו. אם השיחה לא פתרה את הבעיה, מומלץ לפנות לייעוץ משפטי מתאים כדי לדעת מהן הזכויות המגיעות לכם

מה עושים אם מופרת אחת מהזכויות?

למרבה הצער, גם היום משרדי עורכי דין רבים מנצלים לרעה את כוח העבודה הזול של המתמחים ואת התחרות הגדולה. המתמחים מצידם, גם אם הם יודעים שהם מנוצלים, חוששים לעמוד על זכויותיהם, שמא יפוטרו ויתקשו למצוא מקום התמחות אחר, ולכן אינם עושים דבר כנגד הניצול. למרות החשש, חשוב שמתמחים יעמדו על זכויותיהם, על מנת שניתן יהיה למגר את התופעה. 
אם אתם מרגישים מנוצלים, שוחחו על כך עם המאמן שלכם. ייתכן שהוא לא מודע למצב הדברים, ויהיה מוכן לתקן אותם לכשייודע לו. אם השיחה לא פתרה את הבעיה, מומלץ לפנות לייעוץ משפטי מתאים כדי לדעת מהן הזכויות המגיעות לכם. לאחר מכן, ניתן לפנות בכתב, באופן אישי או באמצעות עורך הדין שלכם, ללשכת עורכי הדין, תוך פירוט העובדות למקרה ובקשה לנקיטת צעדים נגד המעסיק. 

מתמחים - גם להם יש זכויות

האם ניתן להגיש תביעה?

תביעה בבית הדין לעבודה בגין הפרת זכויות אפשרית כמובן, אך חשוב לנסות קודם את יתר הדרכים בניסיון לפתור את העניין ולשקול היטב את ההשלכות אל מול התוצאה האפשרית. בתי הדין מייחסים חשיבות רבה להפרת זכויותיהם של מתמחים בכלל ושל מתמחים בעריכת דין בפרט. כך למשל דברי הנשיא אדלר (עע 570/06 עו"ד עמוס אגרון - עו"ד זיוה כץ, ניתן ביום 14.10.07): "חייבים עורכי הדין הוותיקים לכבד את עמיתים ואת מקצוע עריכת הדין, ולפעול בהתאם לחוקי המגן לעניין תנאי העסקתם ותשלום שכרם של עורכי הדין השכירים". 

 

* המאמר נכתב בהדרכת עו"ד ערן קייזמן, מומחה לדיני עבודה

לקבלת ייעוץ מעו"ד, השאירו פרטים ויצרו עמכם קשר בהקדם
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
חוזה עבודה פיצוי פיטורין בית הדין האזורי לעבודה
יערית טרבלסי, כתבת משפטי

קבע פגישה עם
יערית טרבלסי, כתבת משפטי