נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

התפטרת? אולי מגיעים לך פיצויי פיטורים

פיצויי פיטורים מגיעים לעובד שפוטר, אולם לכלל זה ישנם חריגים. ייתכן מצב בו על אף שאתה התפטרת ולא פוטרת, תהיה זכאי לפיצויים

מאת: עו"ד יעקב רוזנשיין | | 4
התפטרת? אולי מגיעים לך פיצויי פיטורים

מהם פיצויי פיטורים?

פיצויי פיטורים הם פיצויים כספיים - סכום כספי המגיע לעובד עם סיום תקופת העבודה בהתקיים תנאים מסוימים. חוק פיצויי פיטורים מסדיר את הזכות לפיצויי פיטורים שהיא זכות בסיסית של העובד שבקיומה עומד הצורך להיטיב עם העובדים ולסייע להם. בזכות תשלום פיצויי פיטורים, זוכים העובדים לתקופת הסתגלות לאחר אבדן עבודה שלא היה תלוי בהם וזוכים לפיצוי בגין הפסקת עבודתם לאחר שנת עבודה ויותר אצל מעסיקם. שיעור פיצויי הפיטורים הינו משכורת חודשית בסיסית (ברוטו) כפול שנות עבודה.

החוק מונה מצבים מסוימים, בהם, על אף שהעובד לא פוטר, ו/או על אף שלא השלים שנת עבודה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, הוא יהיה זכאי בכל זאת לפיצויי פיטורים עם סיום העבודה

מי זכאי לפיצויי פיטורים?

סעיף 1(א) לחוק פיצויי פיטורים קובע כלל מרכזי לפיו עובד זכאי לפיצויי פיטורים בהתקיים התנאים הנקובים בסעיף. מדובר בשני תנאים מצטברים, לפיהם עובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורים בתנאי שעבד שנה אחת ברציפות אצל מעסיק אחד או במקום עבודה אחד ובתנאי שהעובד פוטר. לעניין תקופת העבודה, חשוב לציין, כי כשמדובר בעובד עונתי, התנאי הוא למשך עבודה של שתי עונות בשתי שנים רצופות. 

זהו הכלל הבסיסי הקובע מתי עובד יהיה זכאי לקבלת פיצויי פיטורים. לכלל זה יש חריגים, והחוק מונה מצבים מסוימים, בהם, על אף שהעובד לא פוטר, ו/או על אף שלא השלים שנת עבודה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, הוא יהיה זכאי בכל זאת לפיצויי פיטורים עם סיום העבודה.

אם הפיטורים בוצעו סמוך לפני סוף שנת עבודה ראשונה, למשל, לאחר אחד עשר חודשי עבודה, תהיה הנחה "אוטומטית" שהמעביד בחר לפטר את העובד רגע לפני השלמת שנת העבודה רק כדי לחסוך לעצמו את תשלום דמי הפיטורים

youtube video

באילו מקרים ישולמו לעובד פיצויי פיטורים על אף שלא פוטר?

המחוקק מונה מספר מצבים בהם יתאפשר מתן פיצויי פיטורים למתפטר, והתפטרותו תיחשב כפיטורים על כל המשתמע מכך לגבי זכאותו לפיצויי פיטורים. מקרים אלה כוללים בין היתר את המקרים הבאים:

 חילופי מעסיקים 

סעיף 1 (ב) לחוק קובע, כי עובד שעבר ממקום עבודה למקום עבודה אצל אותו מעסיק והתחלפו המעסיקים במקום העבודה הנוכחי, זכאי לקבל פיצויים מהמעסיק הקודם עבור תקופת עבודתו אצלו או במקום העבודה הקודם כאילו פוטר העובד ביום חילופי המעסיקים.

פיטורים סמוך לסוף שנת העסקה

אם הפיטורים בוצעו סמוך לפני סוף שנת עבודה ראשונה, למשל, לאחר אחד עשר חודשי עבודה, תהיה הנחה "אוטומטית" שהמעביד בחר לפטר את העובד רגע לפני השלמת שנת העבודה רק כדי לחסוך לעצמו את תשלום דמי הפיטורים. במקרה כזה המעביד יצטרך להתגונן ולהוכיח שלא פעל כך ולא פיטר את העובד "ברגע האחרון" תוך כוונה להימנע מחובת תשלום פיצויי פיטורים. 

שינוי מצבו של המעביד

כשהעבודה הופסקה על רקע פשיטת רגל של מעסיק או פירוק התאגיד בו עבד המפוטר, העובד יהיה זכאי לפיצויים כאילו פוטר.

מצב העובד

עובד שנפטר או שהתפטר עקב מצב בריאותו שלו או של בן משפחתו, והממצאים הרפואיים, או תנאי העבודה ושאר הנסיבות מהווים סיבה מספקת להתפטרות, יהא זכאי לפיצויי פיטורים.

טיפול בילדים

עובדת שהתפטרה תוך תשעה חודשים מיום שילדה, על מנת לטפל ביילוד, וכן עובדת שקיבלה לאימוץ או לאומנה ילד בתנאים שמפורטים בחוק.

משברים משפחתיים

החוק גם מונה נסיבות משפחתיות שעשויות לזכות עובדת שהתפטרה בפיצויי פיטורים. לדוגמא, סעיף 7 (א) לחוק מאפשר לעובדת שהתפטרה עקב שהותה במקלט לנשים מוכות פיצויי פיטורים בתנאים מסוימים.

שינוי מקום מגורים

עובד שהתפטר משום שהעתיק את מקום מגוריו לרגל נישואיו לישוב בישראל בו היה גר בן זוגו, או שעבר להתגורר בישוב חקלאי מישוב שאינו חקלאי או למושב באזור פתוח, יכול להיות זכאי לפיצויי פיטורים בכפוף לקבוע בחוק.

עובד שהתפטר על רקע הרעה בתנאי העבודה, יכול, בנסיבות ותנאים מסויימים, לזכות בפיצויי פיטורים. זהו סעיף חשוב ומהותי שבא להגן על העובד מפני אילוץ להישאר במקום עבודה למרות יחסי עבודה קשים ותנאי עבודה בלתי נסבלים

הרעה בתנאי העבודה

לצד המקרים הספציפיים המפורטים בחוק הכוללים תנאים למתן זכאות לפיצויי פיטורים גם במקרה של התפטרות ישנו גם "סעיף סל" שכותרתו "הרעה בתנאי העבודה"; ולפיו, עובד שהתפטר על רקע הרעה בתנאי העבודה, יכול, בנסיבות ותנאים מסויימים, לזכות בפיצויי פיטורים. זהו סעיף חשוב ומהותי שבא להגן על העובד מפני אילוץ להישאר במקום עבודה למרות יחסי עבודה קשים ותנאי עבודה בלתי נסבלים. 

מה תיחשב להרעה בתנאי העבודה?

הסעיף הזה מפרט מצב כללי ונשאלת השאלה מהי "ההרעה המוחשית" עליה מדבר החוק. מרבית התביעות המוגשות לבתי הדין לעבודה במסגרתן עובדים שהתפטרו דורשים פיצויי פיטורים הינן על רקע הטענה שהתפטרות העובד היא עקב הרעה בתנאי עבודתו. קשה לדעת מראש מהי הרעה שכזו, האם אכן היתה ובעיני מי - משום שגם כשהעובד בטוח שהורעו תנאי עבודתו יכול להיות שלא יצליח להוכיח שהיא מזכה אותו בפיצויי פיטורים.

כשעובד מרגיש את ההרעה בתנאי העבודה, עליו לפנות למעסיק, להביא לידיעתו את טענותיו, ולתת לו הזדמנות לשפר את המצב

התפטרתי על רקע הרעה בתנאי העבודה - כיצד עלי לנהוג?

עליך לפנות לייעוץ משפטי אצל עורך דין שמתמחה בדיני עבודה, שיבחן האם אכן נסיבות הדברים מקימות מצב בו דינך כמתפטר הוא דין מפוטר באופן שיזכה אותך בפיצויי פיטורים. אם תחליט לתבוע, תצטרך להוכיח (באמצעות עורך דינך) כי חלה הרעה בתנאי עבודתך, הרעה שניתנת לשינוי לטובה; והיא שגרמה להתפטרותך. בנוסף ישנה דרישה טכנית ממך כעובד עוד טרם הפיטורים: כשעובד מרגיש את ההרעה בתנאי העבודה, עליו לפנות למעסיק, להביא לידיעתו את טענותיו, ולתת לו הזדמנות לשפר את המצב. במידה שהמעסיק לא נענה לדרישות אלו ל"השבת המצב לקדמותו", אם תוכיח את כל אלה תוכל לקבל פיצויי פיטורים.

ישנם מקרים בהם ניתן מיידית להתפטר ללא כל התראה מוקדמת, דוגמת מקרה של הטרדה מינית במקום העבודה

אם כן, לפני שאתבע האם חשוב לפנות למעסיק?

כן. לא כדאי להיחפז ולהתפטר. תמיד טוב לקבל ייעוץ משפטי קודם לכן. לא תמיד מה שנראה בעיני העובד כהרעה מוחשית בתנאי עבודתו אכן מהווה עילה ראויה להתפטרות. עורך דין העוסק בתחום, ינחה אותך לשלוח מכתב התראה למעסיק ולפעול באופן ראוי ושכלתני ובאופן שיבטיח את זכויותיך. רק לאחר קבלת תגובתו אתה רשאי להתפטר ולדרוש פיצויים ובמידה שדרישתך לא תיענה תוכל להגיש תביעה.

חשוב לציין, כי ישנם מקרים בהם ניתן מיידית להתפטר ללא כל התראה מוקדמת, דוגמת מקרה של הטרדה מינית במקום העבודה. במקרה שכזה לא מצופה מעובד סביר לתת הודעה מוקדמת על כוונתו להתפטר, ואולם יהא עליו להוכיח כי אכן מדובר בהטרדה מינית.

ליצירת קשר עם יעקב רוזנשיין עו"ד ונוטריון
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
פיצוי פיטורין התפטרות בדין מפוטר חוק פיצויי פיטורים
עו"ד יעקב רוזנשיין

קבע פגישה עם
עו"ד יעקב רוזנשיין

עו"ד ונוטריון יעקב רוזנשיין מעניק שירותים בתחומים נרחבים של המשפט האזרחי. הוא בוגר הפקולטה למשפטים של אוניברסיטת ESSEX, כאשר את...

לפרופיל המלא