Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

מתמודדי ריאליטי - כל מה שחשוב לדעת על החוזה עם חברת ההפקה

שוקלים להתמודד בתוכנית ריאליטי? כדאי שתדעו על מה לשים דגש בחוזה ועל החובות של חברת ההפקה כלפיכם

מאת: עו"ד גיא הרשקוביץ | גיא הרשקוביץ עו"ד מגשר ונוטריון
20.04.17
תאריך עדכון: 12.12.23
8 דק'
מתמודדי ריאליטי - כל מה שחשוב לדעת על החוזה עם חברת ההפקה

רגע לפני שנתבקשו מתמודדי תכנית ראליטי לחתום על חוזה עם חברת הפקה או בסמוך לכל סיום של תכנית ריאליטי, עולות שאלות לגבי החוזים שחתמו המתמודדים מול חברת ההפקה. חלקם מבקשים להשתחרר מהחוזה, חלקם טוענים שמדובר בחוזה מקפח וחלקם טוענים שכשחתמו לא ידעו עד כמה החוזה כובל. 

כך למשל, על פי פרסומים שונים בתקשורת, נחתם הסכם פשרה בין דנה רון, מתמודדת האח הגדול לשעבר ובין חברת ההפקה (קשת) שבו סוכם כי החברה תפצה את דנה, בגין אמירה בעלת אופי מיני שנאמרה כלפיה בחדר העריכה; התביעה שהגיש משתתף האח הגדול סער שיינפלד נגד ההפקה, בטענה שההפקה סיפקה למתמודדים כדורים פסיכיאטריים כדי להקצין את רגשותיהם; פרישתה של יובל דיין, מתמודדת THE VOICE בשלב חצי הגמר, לפי השמועות, כדי להיחלץ ממחויבותה להפיק את האלבום דרך חברת ההפקה; ועוד. 

בדרך כלל החוזים עליהם חותמים המתמודדים בתוכניות הריאליטי השונות אינם מצויים תחת הוראות חוק ספציפיות והוראות חוק החוזים חלות על חוזים אלו

סוג החוזה עליו חותמים המתמודדים

חוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973 מתייחס בין היתר, לאופן היווצרות החוזה, למו"מ לפני חתימת החוזה ולפגמים בכריתת החוזה. יחד עם זאת, חוק החוזים איננו מבחין בין סוגי החוזים הקיימים. לרוב קיימים שלושה סוגי חוזים עיקריים: חוזים כלליים, חוזים ספציפיים לגביהם יש תחולה של הוראות חוק ספציפיות בנוסף להוראות החוק הכלליות וחוזים אחידים (תקנון/ חוזה שמתאפיין בדר"כ בהסכם שמופץ בעותקים זהים רבים ולא מאפשר ניהול משא ומתן על הסעיפים בו). בדרך כלל החוזים עליהם חותמים המתמודדים בתוכניות הריאליטי השונות אינם מצויים תחת הוראות חוק ספציפיות והוראות חוק החוזים חלות על חוזים אלו. אך יחד עם זאת, יכול שחוזים אלו יחשבו כחוזים אחידים לגביהם יש הוראות מיוחדות. 

כדי להגן על הצרכן, נקבע בחוק, כי ניתן יהיה לבטל בדיעבד חוזים אחידים שבהם יש תנאים מקפחים, או תנאים לא סבירים

ביטול בדיעבד של חוזה אחיד

כאמור, חוזה אחיד מאופיין בהפצה של עותקים רבים, והחתימה עליו מתבצעת בלי שיש לצד שלא ניסח את החוזה, את יכולת לנהל משא ומתן על הסעיפים בו. בחוזים אחידים נכללים למשל תקנונים באתרי אינטרנט, "הערות" על גב כרטיסים למופע וכדו'.

כדי להגן על הצרכן, נקבע בחוק, כי ניתן יהיה לבטל בדיעבד חוזים אחידים שבהם יש תנאים מקפחים, או תנאים לא סבירים (למשל תנאי המקנה לצד לחוזה זכות בלתי סבירה לבטל, להשעות או לדחות את ביצוע החוזה, או לשנות את חיוביו המהותיים לפי החוזה). 

ניתן לומר, שמשתתפי ריאליטי פוטנציאלים נמצאים בעמדת נחיתות מול חברות ההפקה

האם הסכמים בין מתמודדי ריאליטי לחברות הפקה מהווים "חוזים אחידים"?

ככלל, עולה הרושם שייתכן שמדובר בחוזים אחידים בשל אופיים המיוחד והיכולת הכמעט מוגבלת של מתמודדים לשנות את ההסכמים הללו. 
מהבחינה הזו, ניתן לומר, שמשתתפי ריאליטי פוטנציאלים נמצאים בעמדת נחיתות מול חברות ההפקה. כולם רוצים להשתתף, ולהפקה יש כוח/עליונות מסוימת כלפי המשתתף, שיודע שלא בטוח שיבחרו בו, והוא לוקח בחשבון שאם יתחיל לנהל מו"מ על החוזה, יש סיכוי שההפקה לא תבחר בו ולכן, לעיתים מעומדים לתוכנית ריאלטי חותמים "על עיוור".
יחד עם זאת, יש לבחון כל מקרה והנסיבות המיוחדות שלו.

אחת מהטענות האפשריות של צד להסכם, היא טענת לפגמים בכריתת החוזה. במסגרת הטענה הזו יכול אחד או יותר מהצדדים שחתמו על ההסכם לטעון בדיעבד שחתם על החוזה מכיוון שלחצו עליו, הטעו אותו, ניצלו את גילו/ מצבו השכלי ועוד

פגמים בכריתת החוזה

אחת מהטענות האפשריות של צד להסכם, היא טענת לפגמים בכריתת החוזה. במסגרת הטענה הזו יכול אחד או יותר מהצדדים שחתמו על ההסכם לטעון בדיעבד שחתם על החוזה מכיוון שלחצו עליו, הטעו אותו, ניצלו את גילו/ מצבו השכלי ועוד. כל מקרה נבחן לגופו ובסיטואציות מסוימות, שבהן הוכח שאכן היה פגם בכריתת החוזה, ניתן אף לעתור לביטול החוזה ואף לפיצויים כספיים . 

כדי להימנע מטענות אלה, אחת האפשרויות מבחינת חברות ההפקה היא להמליץ לכל משתתף על יעוץ משפטי בטרם חתימת החוזה. 

במקרים כאלו יבחן בית המשפט עד כמה המתמודד שחתם על החוזה מודע להתחייבויות שלו בחוזה, ועד כמה יש להפקה מחויבות להסביר לו את הדברים, להציע לו לקבל יעוץ משפטי וכד'. מובן שחובות ההפקה להבהיר ולהסביר את האמור בחוזה גדולות יותר ככל שהיא עומדת מול מתמודד שהוא קטין (לא תמיד חתימת ההורים מוציאה את חברת ההפקה לידי חובה), מתמודד במצב סוציו-אקונומי נמוך, מתמודד שיכולתו להבין את הוראות החוזה מוגבלת וכו'. 

אחת הטענות העיקריות המושמעות כנגד חברות ההפקה, היא ההגבלה של המתמודדים לעסוק בדברים שונים באופן עצמאי (שלא מטעם חברת ההפקה)

הסעיפים בחוזה שחשוב לתת עליהם את הדעת

המגבלות החלות על המתמודד לאחר תום התוכנית - בכל חוזה חשוב לשים לב להגבלות העתידיות שיחולו כשהיחסים בין הצדדים יסתיימו, בין אם בגלל הרצון שלהם להפסיק את ההתקשרות ובין אם מכיון שהפרויקט הסתיים. 

פגיעה בחופש העיסוק - אחת הטענות העיקריות המושמעות כנגד חברות ההפקה, היא ההגבלה של המתמודדים לעסוק בדברים שונים באופן עצמאי (שלא מטעם חברת ההפקה). חופש העיסוק הוא חוק יסוד, שעומד בראש הפירמידה ומעל כל החוקים במדינה ופגיעה בו יכול שתתאפשר רק במידה סבירה. 

הגישה של רוב חברות ההפקה כלפי המתמודדים, היא שבזכות הבמה שקבלו, הוצעו למתמודדים ההצעות השונות ולכן זכות ההפקה להרוויח מכך. אבל, חשוב לזכור כאן את עקרון ההדדיות-  מצד אחד ייתכן שאותו מתמודד באמת היה אלמוני לפני שנכנס לתוכנית, אבל מאידך ההפקה כבר הרוויחה ממנו (זמן מסך, הצבעות שמתורגמות לכסף, מפרסמים וחסויות בזמן שהתוכנית שודרה וכו'). מכאן, שהגבלה של המתמודד מתוקף טענה זו, היא בעייתית ויש בה מן הפגיעה בחופש עיסוקו.

ההגבלה וסבירותה - רוחב היריעה של ההגבלה מבחינת תחום העיסוק. האם דינו של מתמודד "פשוט", שסביר להניח שלא היה מתקדם לולא ההשתתפות בתוכנית, הוא כדינו של מתמודד בעל מקצוע מסוים? כך, למשל, האם שף שנכנס לתוכנית, לא יוכל להצטלם לאחריה לפרסומת של חברת מזון בלי אישור וניהול של חברת ההפקה? האם דוגמנית לא תוכל להמשיך לעסוק במקצוע שלה? וכך הלאה...  

משך ההגבלה - בהנחה שמידת ההגבלה סבירה - למשך כמה זמן יהיה המתמודד מחויב לעבוד תחת ההפקה? ככל שמשך הזמן יהיה ארוך יותר, ההגבלה תהיה סבירה פחות ועלולה להוות הפרה של חופש העיסוק. 

עמידה בהתחייבות הדדית - ברוב החוזים מהסוג הזה, ההגבלה של חופש העיסוק, היא חלק מההתחייבות של חברת ההפקה לקדם את המתמודד (על תקן סוכנות). לכן, במקרים שבהם ההפקה לא עושה הכל כדי לקדם את המתמודד, הוא יכול לבקש להשתחרר מהחוזה, כדי לנסות ולקדם את עצמו לבד או באמצעות סוכנים אחרים. 

חובת השתתפות באירועי יח"צ - אחד הסעיפים בחוזים מסוג זה, הוא סעיף המחייב את המשתתפים להגיע לאירוע יח"צ שונים, בהתאם לדרישות ההפקה. זה עלול להיות סעיף בעייתי מכיוון שמצד אחד מטרת ההשתתפות היא לקדם את המתמודד (וזה הרי גם האינטרס שלו) ומצד שני, רבים מהמתמודדים חוזרים/ רוצים לחזור לאחר התוכנית לשגרת חיים, ולכן לא תמיד רוצים/ יכולים להגיע לאירועים השונים. מסיבה זו גם הסעיף הזה יבחן במבחן המידתיות והסבירות. 

כל חוזה מעגן בתוכו סעיף בעל אופי עונשי, שקובע פיצוי מוסכם או קנס, במידה שאחד הצדדים לא יעמוד בהתחייבותו. במקרה של מתמודדי ריאליטי, על הסעיף העונשי להיות מידתי לעצם ההפרה ולעצם  ההבנה של המתמודד את המחויבות שלו 

פיצוי עונשי - כל חוזה מעגן בתוכו סעיף בעל אופי עונשי, שקובע פיצוי מוסכם או קנס, במידה שאחד הצדדים לא יעמוד בהתחייבותו. במקרה של מתמודדי ריאליטי, על הסעיף העונשי להיות מידתי לעצם ההפרה ולעצם ההבנה של המתמודד את המחויבות שלו - משך התקופה שבה הוא מחויב, התדירות וכו'.

תנאי פרישה - לפני שחותמים על החוזה חשוב לבדוק האם ניתן לצאת מהחוזה לפני הזמן (למשל, לפרוש באמצע התוכנית), באילו תנאים, עד איזה שלב בתוכנית ומהן ההשלכות הנגזרות מכך. סביר להניח שאם מתמודד פרש בגלל בעיה רפואית (כדוגמת מייקל לואיס שפרש מ"הישרדות" בגלל אירוע לבבי), חברת ההפקה לא תטען נגדו כי הפר את ההסכם. ביתר המקרים, גם אם מדובר במתמודד שפרש מכיון שנקלע למצב נפשי לא טוב ואף אם מדובר במתמודד שהודח על ידי ההפקה, סביר להניח שיחולו עליו המגבלות המצוינות בחוזה אך לא בטוח שהמגבלות יעמדו במבחן משפטי.

הצהרת אמונים לתוכנית - רוב החוזים של חברות ההפקה מחייבים את המתמודדים שלא לדבר רעה על התוכנית. זהו סעיף שעלול להיות בעייתי מאוד היות שהוא מהווה בפגיעה בחופש הביטוי. הרי לא ניתן למנוע ממתמודד לדבר במידה שהוא חש שנעשה כלפיו עוול, ואם הוא ידבר למרות הסעיף, והדברים יתבררו כנכונים, הרי שלא ניתן יהיה לתבוע אותו על כך. מאידך, ברור שיש להקפיד על אמירת אמת ולא להכפיש את ההפקה בשל חוסר שביעות רצון של המתמודד מתוצאותיו.

טרם חתימה על חוזה - לקרוא היטב את כל הסעיפים

איך ניתן להתגונן ולא להרוס את סיכויי הקבלה לתכנית ריאליטי?

כדי להימנע מחתימה על חוזה שלא הובן כהלכתו, מומלץ לכל מתמודד פוטנציאלי לקבל יעוץ של עורך דין, שיפרוס בפניו את התמונה המלאה. אחרי שהבין את השלכות החוזה, יוכל המתמודד לבחור אם לחתום עליו. כדי לא לפגוע בסיכוייו להתקבל לתוכנית, המתמודד יכול לשמור את קבלת הייעוץ בדיסקרטיות, ואין בכך משום הפרת סודיות מצד המתמודד, מכיוון שמדובר בייעוץ מקצועי לגבי ההסכם שעליו עומדים לחתום.

 

 

* הכותב הוא עו"ד, מגשר ובורר בסכסוכים. מתמחה בייעוץ וליווי משפטי לחוזים עסקיים ומסחריים

** השתתפה בהכנת הכתבה - יערית טרבלסי, כתבת זאפ משפטי

גיא הרשקוביץ עו"ד מגשר ונוטריון

גיא הרשקוביץ עו"ד מגשר ונוטריון

משרד עו"ד, מגשר ונוטריון גיא הרשקוביץ – מומחים במשפט אזרחי ומסחרי
משפט מסחרי, דיני עבודה, מקרקעין ונדל"ן, משפט מנהלי, הסכם הפצה, דיני מיסים

האם מאמר זה עזר לך?

contactלקבלת ייעוץ מגיא הרשקוביץ עו"ד מגשר ונוטריון

contactצרו קשר

מאמרים נוספים
גיא הרשקוביץ עו"ד מגשר ונוטריון

לקבלת ייעוץ מגיא הרשקוביץ עו"ד מגשר ונוטריון