נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

צוואה של חולה נפש או של מי שמונה לו אפוטרופוס

ההלכה - גם חולה נפש או חסוי יכולים לערוך צוואה. רק בנסיבות מסוימות היא תפסל -לפניכם מידע חשוב בנושא

מאת: עו"ד רונן גדות | | 4
צוואה של חולה נפש או של מי שמונה לו אפוטרופוס

נקודת המוצא במשפט הישראלי היא, שכל אדם כשר לפעולות משפטיות, אלא אם כשרות זו נשללה או הוגבלה בחוק או בפסק דין של בית משפט. 

כאשר בית משפט מוצא שאדם איננו כשיר לנהל את ענייניו, הוא מכריז עליו כ"חסוי" וממנה לו אפוטרופוס

מיהו חסוי?

כאשר בית משפט מוצא שאדם איננו כשיר לנהל את ענייניו, הוא מכריז עליו כ"חסוי" וממנה לו אפוטרופוס. אולם יש מקרים רבים בהם אנשים סובלים ממחלות נפש שונות מסוגים שונים שמשפיעות על חייהם ולעתים גם מגבילות את פעולתם, או משבשות את מחשבתם והם לא הוכרזו חסויים או לא מונה להם אפוטרופוס. 

חוק הירושה קובע, כי במקרה בו אדם הביע את רצונו מה ייעשה ברכושו לאחר מותו בדרך של צוואה וצוואה זאת נעשתה בהתאם לחוק הירושה, יכובד רצונו של אותו אדם ותקוים צוואתו כלשונה

חוק הירושה - מאפשר לאדם לצוות מה ייעשה ברכושו לאחר מותו

חוק הירושה מאפשר לכל אדם המעוניין בכך לצוות מה יעשה בכל רכושו לאחר מותו. חוק הירושה קובע, כי במקרה בו אדם הביע את רצונו מה ייעשה ברכושו לאחר מותו בדרך של צוואה וצוואה זאת נעשתה בהתאם לחוק הירושה, יכובד רצונו של אותו אדם ותקוים צוואתו כלשונה.

חוק הירושה קובע, כי אם אדם עשה צוואה, אך בשעה שחתם עליה לא ידע להבחין שהוא עושה צוואה  - צוואתו בטלה

מתי הצוואה תהיה בטלה?

חוק הירושה קובע, כי אם אדם עשה צוואה, אך בשעה שחתם עליה לא ידע להבחין שהוא עושה צוואה  - צוואתו בטלה. כלומר: אפילו נעשתה הצוואה לפי כל הכללים בדבר עשיית צוואות, אך עושה הצוואה לא באמת הבין שהוא חותם על צוואה ואת משמעותה של הצוואה - צוואתו בטלה. מסמך הצוואה של אדם כזה חסר כל ערך משפטי.

מי שטוען, כי הצוואה בטלה, משום שעושה הצוואה היה חסוי או לא היה בריא בנפשו, הוא מי שצריך להוכיח טענה זאת בראיות משמעותיות וחותכות

ביהמ"ש: חולה נפש חסוי יכול לעשות צוואה

מה קורה כאשר אדם הוכרז חסוי על ידי בית משפט, או שהוא סתם חולה נפש מוכר וידוע, ואותו אדם עושה צוואה וחותם עליה - האם צוואתו תקפה? האם תקוים צוואתו? 

עניין כזה נדון בפני בית המשפט בחיפה. בפסק דינו קבע בית המשפט מספר כללים הנוגעים לשאלה שבנדון:

1. חולה נפש או חסוי יכול לעשות צוואה, אפילו יש לו אפוטרופוס. 

2. נקודת הזמן המהותית היא שעת חתימת הצוואה. השאלה שתישאל היא - האם בשעת חתימת הצוואה הבין החותם (שהוא כאמור חולה נפש או חסוי מסיבה אחרת) שהמסמך עליו הוא חותם הוא צוואה כמשמעותה בחוק? האם הבין החותם את מהות הוראותיו שנכתבו בצוואה ואת תוצאותיהן המשפטיות? 

3. היותו של מצווה כזה בתקופה שלפני חתימת הצוואה או בתקופה שלאחריה במצב בו הוא מעורפל דעת או בלתי כשיר להחליט החלטות או לעשות פעולות משפטיות איננה משנה את התוצאה. הבדיקה צריכה להיעשות לשעת חתימת הצוואה. 

4. מי שטוען, כי הצוואה בטלה, משום שעושה הצוואה היה חסוי או לא היה בריא בנפשו, הוא מי שצריך להוכיח טענה זאת בראיות משמעותיות וחותכות. 

אם לא הוכח שיש קשר סיבתי ברור וישר בין מחלתו של עושה הצוואה או בין מצבו הנפשי הלקוי לבין תוכנן של הוראות מהותיות בצוואה, לא תיפסל הצוואה

טענה של בטלות צוואה של חולה נפש או חסוי - המסלול המשפטי

באותו עניין תאר בית המשפט את הדרך בה יש ללכת, כאשר מועלית טענה, שצוואתו של חולה נפש או חסוי בטלה בגלל מחלתו או מצבו הנפשי:

1. הטוען לבטלות הצוואה צריך להביא ראיות באשר למצבו הנפשי של עושה הצוואה בשעת עשיית הצוואה ממש. אין די בראיות למצב נפשי באופן כללי בתקופת זמן לפני עשיית הצוואה או אחריה. 

2. גם אם יוכח, שעושה הצוואה - בגלל מחלתו - שגה לעתים בתפיסת המציאות, כלומר - הבין את המציאות בדרך אחרת מן העובדות האמיתיות, עדיין יש להוכיח שבגלל תפיסת מציאות לקויה הוא ציווה מה שציווה. 

3. אם לא הוכח שיש קשר סיבתי ברור וישר בין מחלתו של עושה הצוואה או בין מצבו הנפשי הלקוי לבין תוכנן של הוראות מהותיות בצוואה, לא תיפסל הצוואה. 

לדוגמה: חולה נפש שבגלל מחלתו הוא בטוח שבני משפחתו אבדו ואינם עוד, ומסיבה זאת בלבד הוא מצווה את כל רכושו לאנשים אחרים או למוסדות. 

4. הבדיקה תעשה באמצעות בחינה של מסמכים רפואיים הנוגעים למצבו של עושה הצוואה, בדיקת המציאות והעובדות שהיו ברקע עשיית הצוואה, שמיעת עדויות של העדים לצוואה או מי שסייע בעריכת הצוואה (למשל עו"ד שנתן ייעוץ משפטי במסגרת עריכת הצוואה למצווה הלוקה בנפשו). 

יצוין, כי במקרה הנדון לא היו מסמכים רפואיים קרובים בזמן למועד עריכת הצוואה ולכן, בית המשפט נתן עדיפות לעדויות של עדי הצוואה ושל עורך הדין שסייע בעריכתה על פני מסמכים רפואיים ישנים. 

גם חולה נפש יכול להכין צוואה

במצב בו עושה הצוואה היה צלול בשעת עשיית הצוואה - הצוואה תקוים

גם אם בימים שלפני עשיית אותה צוואה וחתימתה, וגם אם בימים שאחרי עשיית אותה צוואה וחתימתה עושה הצוואה לא היה בריא בנפשו ולא הבין את תוצאות מעשיו או לא הבין את תוצאתה של צוואה (ככלי משפטי המעביר רכוש לאחרים בעקבות מותו), אבל היה בריא או צלול מספיק בשעת עשיית הצוואה - צוואתו תקוים. 

גם חולה נפש וגם חסוי יכולים לעשות צוואה שתקוים ובלבד שבשעת עריכת הצוואה, עושה הצוואה הבין מהי צוואה, הבין את המציאות כפי שהיא, והבין את תוצאותיהן המשפטיות של הוראות הצוואה שלו

המסקנה - עשיית צוואה ע"י חסוי או חולה נפש מותרת ואפשרית

גם חולה נפש וגם חסוי יכולים לעשות צוואה שתקוים ובלבד שבשעת עריכת הצוואה, עושה הצוואה הבין מהי צוואה, הבין את המציאות כפי שהיא, והבין את תוצאותיהן המשפטיות של הוראות הצוואה שלו. 

ליצירת קשר עם רונן גדות - עורך דין ונוטריון
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
חוק הירושה ביטול צוואה מינוי אפוטרופוס
עו"ד רונן גדות

קבע פגישה עם
עו"ד רונן גדות