נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

"גם וגם" - תאונת דרכים בעבודה

החוק כולל הגדרות מאד ברורות לאירועים הנחשבים לתאונת דרכים או לתאונת עבודה. מה קורה כשאירוע מסוים הוא תאונת דרכים שהיא גם תאונת עבודה?

מאת: עו"ד ארז שרעבי | | 4
"גם וגם" - תאונת דרכים בעבודה

דיני הנזיקין כוללים הסדרים שונים המבטיחים פיצויים למי שנפגע וניזוק במסגרת אירועים שונים. שני אירועים בולטים שמקבלים התייחסות נפרדת ונרחבת הם תאונת דרכים ותאונת עבודה. ההסדרים המתייחסים לאירועים אלה מבטיחים שאדם אשר נגרמו לו נזקי גוף באירוע המוגדר כאחד מאלה, יזכה לקבל פיצויים בגין נזקי הגוף שלו, כך שיוכל להשתקם, לחזור למוטב ולהשיב ככל הניתן את המצב לכפי שהיה טרם קרות התאונה.

בעבר נהוג וחשוב היה להחליט מראש, "לקטלג" את "סוג" האירוע שהתרחש, ולקבוע האם מדובר בתאונת דרכים או תאונת עבודה. בעשור האחרון הבחנה זו פחות חשובה ואירוע שהתרחש יכול להיחשב רק כתאונת דרכים, רק כתאונת עבודה, או "גם וגם" - תאונת דרכים שהיא גם תאונת עבודה. 

עובד שנפגע בתאונת דרכים, אשר עשויה להיחשב גם לתאונת עבודה, תולה משמעות רבה מדי בשאלה האם האירוע שקרה נכנס להגדרה של תאונת עבודה. אמנם הכרעה בשאלה הזו היא חשובה אך איננה כבדת משקל כפי שנהוג לחשוב. ההכרעה בדבר סוג האירוע משפיעה על ההתנהלות הפרוצדורלית, אך איננה משפיעה באופן מהותי על זכויותיו של הנפגע. 

על פי התפיסה השגויה הרווחת בקרב הציבור, סיווג התאונה כ"תאונת דרכים" או "תאונת עבודה" משפיע על סכום הפיצויים שיקבל הנפגע ו/או על סיכויי הצלחתו בתביעה, אבל בפועל, תפיסה זו כבר איננה רלוונטית. אירוע מסוים לא חייב להיות או זה או זה, הוא יכול להיות גם וגם, כשהכרה בתאונת דרכים כתאונת עבודה משפיעה בעיקר על דרך הטיפול במקרה ולא על התוצאה הסופית שלו. למשל, אם שני אנשים בעלי נתונים זהים נפגעים בפגיעה זהה בתאונת דרכים, שניהם יקבלו בעיקרון את אותו פיצוי, גם אם במקרה אחד מדובר בתאונת עבודה ובמקרה אחר לא.

סיווג האירוע כתאונת דרכים או כתאונת עבודה מהווה שלב הכרחי וראשוני בכל אירוע נזיקי. אדם שניזוק באירוע כלשהו יתחיל את מיצוי זכויותיו בהחלטה האם מדובר בתאונת דרכים או תאונת עבודה, כך שיוכל לפעול לשם כך לאורה של קביעה זו

אז מדוע בכל זאת חשוב להגדיר את סוג האירוע ולקבוע באיזו תאונה מדובר?

התשובה היא: בגלל "ענייני פרוצדורה והליכים". למעשה, שתי ההתרחשויות המדוברות - הן תאונת דרכים והן תאונת עבודה - מולידות מלבד זכות לפיצויים גם זכויות וחובות שונות ומגוונים, לצד הליכים פרוצדורליים ייחודיים. כלומר, מי שנפגע בתאונת דרכים או בתאונת עבודה ונגרמו לו נזקי גוף, צריך לפעול בדרך מסוימת לשם מימוש זכויותיו ועמידה בחובותיו. דרך ההתנהלות הנדרשת נגזרת מסוג האירוע בו מדובר. לפיכך, סיווג האירוע כתאונת דרכים או כתאונת עבודה מהווה שלב הכרחי וראשוני בכל אירוע נזיקי. אדם שניזוק באירוע כלשהו יתחיל את מיצוי זכויותיו בהחלטה האם מדובר בתאונת דרכים או תאונת עבודה, כך שיוכל לפעול לשם כך לאורה של קביעה זו. 

ככלל, לשם הכרעה יש לפנות להגדרות המופיעות בחוק ואשר עוזרות להכריע האם אירוע מסוים ייחשב לתאונת דרכים או לתאונת עבודה

איך קובעים האם אירוע מסוים מהווה תאונת דרכים או תאונת עבודה?

החוקים הקיימים כוללים הגדרות הן לתאונת דרכים והן לתאונת עבודה. ככלל, לשם הכרעה יש לפנות להגדרות המופיעות בחוק ואשר עוזרות להכריע האם אירוע מסוים ייחשב לתאונת דרכים או לתאונת עבודה. כאשר נסיבות העניין פשוטות, ההכרעה והסיווג קלים למדי, אך כשהנסיבות מורכבות ולא ברורות, ההגדרה עשויה להיות מורכבת וכרוכה בשאלות משפטיות כבדות משקל. 

בנסיבות מסוימות סיווג האירוע מהווה פעולה המצריכה ידע משפטי, ולכן מומלץ לפנות לעורך דין שמתמחה בדיני נזיקין מיד כשמתאפשר. כלומר, סמוך ככל הניתן לאחר התאונה ובמקביל לפעולות הננקטות לשם שיקום והחלמה. לעורך דין שמתמחה בנזיקין יש את הידע, הכלים והמיומנויות הנדרשים לסייע לנפגע להבין כיצד עליו לפעול ולהתנהל.

על פי החוק, תאונת דרכים היא תאונה שבה מעורב כלי רכב מנועי, החייב בביטוח. הגדרה זו נראית פשוטה וישימה, אולם ישנם ניואנסים שחשוב לשים אליהם לב

מהי ההגדרה לתאונת דרכים?

על פי החוק, תאונת דרכים היא תאונה שבה מעורב כלי רכב מנועי, החייב בביטוח. הגדרה זו נראית פשוטה וישימה, אולם ישנם ניואנסים שחשוב לשים אליהם לב. כך, למשל, גם כאשר מדובר בפגיעה של רכב בהולך רגל, ייתכן שאין המדובר בתאונת דרכים. זאת כאשר נסיבה אחת פעוטה משנה את פני הדברים, במצב בו הנהג הפוגע פוגע ברכבו בניזוק בכוונה תחילה. במקרה זה אין המדובר בתאונת דרכים וחל דין אחר לגמרי. דוגמה נוספת לטעות רווחת בקשר לתאונת דרכים היא מצב דברים בו רוכב אופניים פוגע בהולך רגל. גם במקרה זה אין המדובר בתאונת דרכים, שהרי אופניים אינם כלי רכב החייב בביטוח. 

תאונת עבודה היא תאונה, אשר מתרחשת במהלך העבודה של אדם, או בדרך אליה או ממנה

מהי תאונת עבודה?

תאונת עבודה היא תאונה, אשר מתרחשת במהלך העבודה של אדם, או בדרך אליה או ממנה. כאשר מדובר במצב "קלאסי" של תאונת עבודה, במהלכה עובד נמצא במקום העבודה ונפצע במהלך פעולה מקצועית, הסיווג קל ופשוט, אך מה קורה כאשר העובד נפגע בתאונת דרכים (על פי הגדרתה), אולם הוא היה בדרכו לעבודה? זו גם תאונת עבודה, משום שגם במהלך הנסיעה אל העבודה ומהעבודה נחשב העובד למצוי במסגרת העבודה.

מצב זה של פציעה בתאונת דרכים המתקיימת בדרך אל העבודה, חזרה מהעבודה או תוך כדי עבודה (למשל, עבודה כנהג) הוא מצב שכיח, מיוחד ויוצא דופן. במצב זה יש אירוע שנסיבותיו מתאימות לשתי ההגדרות - זו של תאונת דרכים וזו של תאונת עבודה. חפיפה זו מצריכה התייחסות מיוחדת.

 עצם ההגדרה מכתיבה אופן התנהלות מסוים מכוח זכויות וחובות המוטלים על הנפגע; כשהאירוע, כמובן, יכול להיות בו זמנית גם "תאונת דרכים" וגם "תאונת עבודה"

מדוע? מה קורה במצב בו תאונת דרכים יכולה להיחשב גם כתאונת עבודה?

במצב דברים זה חשוב לקבוע באיזו מהתאונות מדובר. כאמור, עצם ההגדרה מכתיבה אופן התנהלות מסוים מכוח זכויות וחובות המוטלים על הנפגע; כשהאירוע, כמובן, יכול להיות בו זמנית גם "תאונת דרכים" וגם "תאונת עבודה".
באופן מעשי, הכרה באירוע מסוים כתאונת עבודה ולא "רק" כתאונת דרכים "רגילה" גוררת התייחסות שונה בכמה מישורים:

במידה שהנפגע היה מעורב בתאונת דרכים הוא זכאי לפיצויים מחברת הביטוח; ובמידה שנפגע בתאונת עבודה הוא זכאי לקבל תשלומים מסוימים גם מהמוסד לביטוח לאומי

זהות הגורמים מולם מתבצעים הליכי מיצוי הזכויות של הנפגע

במידה שהנפגע היה מעורב בתאונת דרכים הוא זכאי לפיצויים מחברת הביטוח; ובמידה שנפגע בתאונת עבודה הוא זכאי לקבל תשלומים מסוימים גם מהמוסד לביטוח לאומי. זהו ההבדל המשמעותי ביותר בין תאונת דרכים "רגילה" לבין תאונת דרכים המהווה תאונת עבודה הוא, כאשר בפועל, כשמדובר בתאונת עבודה יש לפעול בשני מישורים. מישור אחד - מול חברת הביטוח; ומישור שני - מול המוסד לביטוח לאומי. לעומת זאת, כשמדובר בתאונת דרכים "רגילה", מישור הפעולה היחיד הנדרש הוא מול חברת הביטוח. 

 מי שנפגע בתאונת עבודה ונעדר מהעבודה, באישור רופא, זכאי לקבל פיצוי בשיעור של 75% מהשכר שלו לפני התאונה, במשך שלושת החודשים שאחרי התאונה

זכויות הנפגע

הכרה באירוע כתאונת עבודה, מקנה לנפגע זכויות מסוימות מול המוסד לביטוח לאומי. כך למשל, מי שנפגע בתאונת עבודה ונעדר מהעבודה, באישור רופא, זכאי לקבל פיצוי בשיעור של 75% מהשכר שלו לפני התאונה, במשך שלושת החודשים שאחרי התאונה. כמו כן, מי שנפגע בתאונת עבודה, זכאי לבקש להיבדק על ידי ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי. בתנאים מסוימים קביעת הועדה מתבטאת בזכאות לקצבה או מענק מהמוסד לביטוח לאומי, לתקופה זמנית או לצמיתות. זאת ועוד, מי שנפגע בתאונת עבודה זכאי לקבל גם החזר הוצאות רפואיות שנגרמו לו, מקופת החולים בה הוא חבר.

בתביעה מול חברת הביטוח, הכסף ישולם לרוב לנפגע רק לאחר שמצבו הרפואי יהיה יציב. הכרה באירוע כתאונת עבודה תסייע ל"זירוז" של הדברים, ותתאפשר קבלת כספים מהמוסד לביטוח לאומי בשלב מוקדם יותר

מועד קבלת הפיצויים

בתביעה מול חברת הביטוח, הכסף ישולם לרוב לנפגע רק לאחר שמצבו הרפואי יהיה יציב; כלומר יחלוף זמן מה עד שהנפגע בתאונת דרכים “יראה את הכסף”. הכרה באירוע כתאונת עבודה תסייע ל"זירוז" של הדברים, ותתאפשר קבלת כספים מהמוסד לביטוח לאומי בשלב מוקדם יותר ומבלי לחכות למצב בו הנזק מתגבש סופית. בעוד שבתביעה לתאונת דרכים התגבשות הנזק הסופי היא תנאי להגשת בתביעה וקבלת פיצויים (בכפוף לחריגים), הרי שבתאונת עבודה מצב הדברים הוא שונה: המוסד לביטוח לאומי, משלם לנפגע על פי מצבו הרפואי בעת הבדיקה, גם אם המצב נתון לשינויים. לכן, מבחינה מעשית, בתאונת עבודה, הנפגע יקבל חלק מהכסף לו הוא זכאי, מהר יותר.

תאונת דרכים - כך זה נראה אחרי* השתפפה בהכנת הכתבה: נגוהה שפרלינג, כתבת זאפ משפטי

לקבלת ייעוץ מעו"ד, השאירו פרטים ויצרו עמכם קשר בהקדם
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
המוסד לביטוח לאומי תאונת דרכים בדרך לעבודה תאונת עבודה
עו"ד ארז שרעבי

קבע פגישה עם
עו"ד ארז שרעבי

שרעבי, נאורי, סנדלר - משרד עו"ד, פועל מעל 15 שנים בתחום דיני נזיקין ותעבורה. בין תחומי המשרד: נשיכת כלב, פגיעת...

לפרופיל המלא