נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

איחוד תיקים בהוצאה לפועל - סקירה

כיצד ניתן לאחד תיקים בהוצאה לפועל ולמה חשוב לשים לב לסוג הבקשה שמגישים?

מאת: עו"ד שמעון מזרחי | | 4
איחוד תיקים בהוצאה לפועל - סקירה

חייב שפתוחים כנגדו שני תיקים ויותר בלשכת ההוצאה לפועל, אם הוא מתקשה לשלם לפי צו התשלומים של כל תיק בנפרד, רשאי להגיש בקשה לאיחוד תיקים. משמעותו של איחוד התיקים היא שבמקום מספר תיקים פרטניים, יפתח לחייב תיק אחד חדש (תיק האיחוד), שינוהל בלשכה שבה מתנהלים רוב התיקים (במקרה שלחייב יש תיקים פתוחים בלשכות שונות). תיק האיחוד ירכז בתוכו את סכום החוב הכולל ואת כל ההליכים המתנהלים נגד החייב, כאשר רשם ההוצאה לפועל הוא זה שיקבע מהו הסכום החודשי שעל החייב לשלם במסגרתו ולשכת ההוצאה לפועל היא זו שתחלק את התשלום בין התיקים.

חייב המעוניין להגיש בקשה לאיחוד תיקים, יכול לבחור בין שני מסלולים שונים בהתאם למצבו: תיק איחוד מכוח ההכרזה על החייב מוגבל באמצעים ותיק איחוד לחייב שאינו מוגבל באמצעים

מסלולי איחוד תיקים

חייב המעוניין להגיש בקשה לאיחוד תיקים, יכול לבחור בין שני מסלולים שונים בהתאם למצבו: תיק איחוד מכוח ההכרזה על החייב מוגבל באמצעים ותיק איחוד לחייב שאינו מוגבל באמצעים. את בחירת המסלול מציין החייב על גבי טופס הבקשה לצו תשלומים/ חייב מוגבל / איחוד תיקים.

בהגשת בקשה לאיחוד תיקים, החייב למעשה מסכים שלשכת ההוצאה לפועל תפעיל נגדו הגבלות שונות, כגון: הגבלות בבנק ישראל, עיכוב יציאה מהארץ, הגבלה על רישיון הנהיגה וכו' 

youtube video

תיק איחוד מכוח ההכרזה על החייב מוגבל באמצעים

בהגשת בקשה זו, החייב למעשה מסכים שלשכת ההוצאה לפועל תפעיל נגדו הגבלות שונות, כגון: הגבלות בבנק ישראל, עיכוב יציאה מהארץ, הגבלה על רישיון הנהיגה וכו' (גם אם לא היה מוגבל קודם לכן), בתמורה לכך שצו התשלומים החודשי שיצטרך להחזיר יעמוד על סכום נמוך.

תיק איחוד לחייב שאינו מוגבל באמצעים

בהגשת בקשה זו מתחייב החייב לשלם בכל חודש מינימום של 3% מסך החובות הכולל, ובתמורה לא יופעלו כנגדו הגבלות שונות, למעט צו עיכוב יציאה מהארץ.

אם החייב לא היה מוגבל לפני הגשת הבקשה, הרי שהגשת בקשה מכוח ההכרזה על החייב כמוגבל, תיצור לו בעיה עתידית בהתנהלותו הכלכלית

חשיבות בחירת המסלול הנכון

לבחירת המסלול הנכון יש חשיבות רבה לרווחתו של החייב. כדי לבדוק מהו המסלול הנכון, מומלץ להיוועץ בעו"ד שיבדוק את סטטוס התיקים הפתוחים, האם קיימים בשלם הגבלות ו/או עיקולים. 
אם החייב לא היה מוגבל לפני הגשת הבקשה, הרי שהגשת בקשה מכוח ההכרזה על החייב כמוגבל, תיצור לו בעיה עתידית בהתנהלותו הכלכלית, ולכן יהיה נכון לו יותר לבחור במסלול השני. 

במקרים רבים החייב אינו יודע אם יש כנגדו הגבלות כלשהן, כך במקרה של חייב שבו טיפל הח"מ שהגיע אליו לאחר שהגיש עצמאית בקשה לתיק איחוד של מוגבל באמצעים, על אף שלא היה מוגבל לפני כן. 

הבקשה אושרה, ודבר זה יצר לחייב בעיות בבנק והגביל אותו בתחומים רבים, רק בשל העובדה שלא ידע כי הוא אינו מוגבל בתיקים הפרטניים. במקרה הזה ולפנים משורת הדין, הסכים הרשם להמיר את תיק האיחוד של המוגבל לתיק איחוד ללא הגבלה. 

את הבקשה לאיחוד תיקים יש להגיש לרשם בלשכת ההוצל"פ שבה נפתחו מרבית התיקים, במספר עותקים

אופן הגשת הבקשה

את הבקשה לאיחוד תיקים יש להגיש לרשם בלשכת ההוצל"פ שבה נפתחו מרבית התיקים, במספר עותקים (עותק אחד לכל זוכה בתיק, עותק אחד לרשם הלשכה ועותק אחד שנשאר אצל החייב). 

טפסי הבקשה - לצורך הגשת הבקשה על החייב למלא ולהגיש את טופס הבקשה לאיחוד תיקים (טופס 568), וכן טופס בקשה לצו תשלומים/ חייב מוגבל / איחוד תיקים (טופס 222), לסמן בו את המסלול הרצוי עבורו ובתחתית הטופס לפרט בכתב את מהות הבקשה.

מסמכים נוספים - בנוסף לטפסים הנ"ל, על החייב למלא ולצרף לבקשה כתב ויתור סודיות וטופס שאלון (אותם ניתן להוריד מאתר האכיפה והגביה), וכן מסמכים המעידים על מצבו הכלכלי ואשר תומכים בהצהרתו כי אינו מסוגל לשלם לפי צו התשלומים של כל תיק בנפרד: דפי חשבון עו"ש של חצי השנה האחרונה, ריכוז יתרות בנק, פירוט כל ההוצאות וההכנסות, פירוט נכסים, פירוט יתרות כספים שלו או של בני משפחתו (למשל קופות גמל, תכניות חסכון וכו'), תלושי משכורת שלו ושל בן/ת זוגו, פירוט של רשימת התיקים הפתוחים כנגדו וכל אסמכתא נוספת המוכיחה לרשם כי אינו יכול לעמוד בצו התשלומים של כל תיק בנפרד. על החייב לגלות במסגרת בקשתו את מלוא המידע על נכסיו במשך חמש השנים שקדמו להגשת הבקשה, כולל זכויות שלגביהן הגיש תביעות משפטיות, ופירוט מלא של כל חובותיו ביום הגשת הבקשה, כולל החובות שבגינם הוגשו נגדו תביעות משפטיות, גם אם אינו מכיר בהם.

תשלום - במעמד הגשת הבקשה על החייב לשלם את התשלום הראשון שאותו הוא מבקש לשלם בכל חודש. 

אם הגיש בקשה לאיחוד כמוגבל באמצעים - עליו לשלם מינימום של 150 שקלים בחודש.

אם הגיש בקשה לאיחוד כמי שאינו מוגבל באמצעים - עליו לשקלל את סך חובותיו ולשלם 3% מהם, כבר במעמד ההגשה.

לאחר הגשת הבקשה ובתנאי שכל המסמכים הוגשו כראוי, בוחן רשם ההוצאה לפועל את הבקשה, הטיעונים והאסמכתאות ומעביר את תשובתו לחייב תוך 14 יום מהגשת הבקשה

החלטת הרשם

לאחר הגשת הבקשה ובתנאי שכל המסמכים הוגשו כראוי, בוחן רשם ההוצאה לפועל את הבקשה, הטיעונים והאסמכתאות ומעביר את תשובתו לחייב תוך 14 יום מהגשת הבקשה. הרשם יאשר פתיחת תיק איחוד רק אם ישתכנע כי החייב אכן אינו מסוגל לעמוד בצו התשלומים הנפרד, לאחר חקירת יכולתו הכלכלית של החייב. אם יאשר את האיחוד, יקבע הרשם את הסכום שאותו יצטרך החייב לשלם בכל חודש.

חשוב לדעת: עצם הגשת הבקשה אינה מפסיקה אוטומטית את ביצוע ההליכים הקיימים כנגד החייב בתיקים השונים. אם החייב מעוניין - הוא רשאי להגיש בקשה נפרדת לעיכוב הליכים (בקשה דחופה לעיכוב הליכים) עד להחלטת הרשם.

הפסדים וחובות - הוצאה לפועל זה כאן

פתיחת תיק הוצל"פ נוסף כנגד החייב

במידה שנפתח כנגד החייב תיק נוסף לאחר שהגיש את בקשת האיחוד, עליו להודיע על כך מיד לרשם כדי שהתיק הנוסף יצורף לבקשת האיחוד. במידה שנפתח לחייב תיק נוסף לאחר אישור האיחוד, עליו להגיש בקשה לרשם לצירוף התיק החדש לתיק האיחוד. 

אם הרשם דחה את הבקשה לאיחוד תיקים, החייב יכול להגיש בקשת רשות ערעור לבימה"ש השלום

ערעור על החלטת הרשם

אם הרשם דחה את הבקשה לאיחוד תיקים, החייב יכול להגיש בקשת רשות ערעור לבימה"ש השלום, שיבחן את החלטת הרשם ויבדוק האם נפלה טעות בהחלטתו.

* השתתפה בהכנת הכתבה - יערית טרבלסי, כתבת זאפ משפטי

ליצירת קשר עם מזרחי&מלכה ושות' -משרד עו"ד
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
איחוד תיקים הליך הוצאה לפועל חשבון מוגבל אזהרה לחייב
עו"ד שמעון מזרחי

קבע פגישה עם
עו"ד שמעון מזרחי