נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

שימוע לפני פיטורים - כל התשובות לכל השאלות

אם הודיעו לך על פיטוריך מבלי לערוך לך שימוע תקין, פיטרו אותך שלא כדין. מהי זכות השימוע, וכיצד תוכל לפעול אם פוטרת ללא שימוע

מאת: עו"ד לימור חייט | | 4
שימוע לפני פיטורים - כל התשובות לכל השאלות

מעסיקים עשויים להיות מאד יצירתיים בעת פיטורים - החל מהשארת הודעה קולית, עובר בזעקות שבר וכלה בסמס "רותח": לא משנה באיזו דרך בחר המעסיק שלך, אם פטר אותך מבלי שערך לך שימוע, או שערך שימוע שאיננו "שימוע כהלכה" (שימוע תקין, בהתאם לדרישות החוק והפסיקה) הרי שמדובר בפיטורים שלא כדין. 

לפיטורים שלא כדין יש משמעות רבה; וכעובד, כדאי שתדע מה בדיוק הפסדת ומה תוכל להרוויח אם תילחם על זכויותיך. לכן, במיוחד בשבילך, כל התשובות לכל השאלות בנושא של פיטורים שלא כדין / פיטורים ללא שימוע: 

למעסיק אסור לפטר עובד לפני שערך לו שימוע. ניתן לשלול את זכות השימוע מהעובד רק כאשר הפיטורים מוצדקים, ורק לאחר שניתנה לו הזדמנות נאותה, הוגנת וסבירה לפעול למניעתם

מהי זכות השימוע?

למעסיק אסור לפטר עובד לפני שערך לו שימוע. זכות זו נשענת על ההכרה בזכותו של עובד להמשיך בעבודתו; זכות שניתן לשלול אותה ממנו רק כאשר הפיטורים מוצדקים, ורק לאחר שניתנה לו הזדמנות נאותה, הוגנת וסבירה לפעול למניעתם. מהותה של זכות השימוע היא להעניק לעובד הזדמנות ויכולת להשמיע טענות כנגד הכוונה לפטרו בניסיון למנוע מצב זה.

חשוב מאד להבין את היקפה ומשמעותה המעשית של הזכות לשימוע: לא מספיק שהמעביד הקשיב לך, לא מספיק שהוא "נתן לך לדבר", ולא מספיק שערך בינכם מפגש וקרא לו "שימוע". אלא מדובר בהרבה יותר - הזכות לשימוע, למעשה, כוללת לא מעט הסדרים הנוגעים לאופן שבו יש להודיע לעובד על פיטוריו; ולאופן שבו יש לאפשר לו להתגונן ולטעון כנגד פיטורים אלה. 

כעובד, רצוי שתכיר ותבין את תוכנם וחשיבותם של הסדרים אלה, ותוכל לזהות האם יושמו בפועל גם בעניינך, שכן חריגה מהם עשויה להוות פיטורים שלא כדין, שיזכו אותך בפיצויים מוגדלים. 

המטרה המרכזית של זכות השימוע היא לאפשר לעובד לסיים את עבודתו באופן ראוי ומבלי לפגוע בכבודו כאדם

youtube video

אם כן, אילו הסדרים הנוגעים להפסקת העבודה כוללת הזכות לשימוע?

על-מנת ששימוע יהיה חוקי והוגן, הוא צריך לקיים לא מעט דרישות המקימות לעובד זכויות הנגזרות מהזכות להתגונן ולמנוע את פיטוריו. הזכויות הללו (הכוללות, זכות עיון, זכות לייצוג משפטי ועוד) משפיעות על כל אחד משלבי ומאפייני הודעת הפיטורים, לרבות עיתוי מסירת הודעת הפיטורים, אופן מסירת ההודעה, הדיון בפיטורים וכד'. המטרה המרכזית של זכות השימוע היא לאפשר לעובד לסיים את עבודתו באופן ראוי ומבלי לפגוע בכבודו כאדם.

עוד לפני הודעת הפיטורים, חייב להישלח לעובד זימון לשימוע לפני פיטורים. זימון זה חייב להיות מנומק ובכתב

כיצד יש להודיע לי שאני מפוטר?

עוד לפני הודעת הפיטורים, חייב להישלח לעובד זימון לשימוע לפני פיטורים. זימון זה חייב להיות מנומק ובכתב. שליחת הודעת פיטורים באמצעות סמס, הודעת "ווטסאפ”, הודעה קולית, שיחת מסדרון או שיחת טלפון אינן דרכים ראויות ומספקות. יש הפרדה ברורה בין הזמנה לשימוע והודעת פיטורים. הודעת הפיטורים תינתן רק לאחר שהושלם השימוע ובסופו, ולאחר שהמעסיק שקל את טענות העובד כנגד הפיטורים בפתיחות ומצא שאין בהן ממש.

ההזמנה לשימוע חייבת להיות מנומקת ומפורטת, כך שהעובד יוכל להבין בדיוק מהן הנסיבות שהובילו להחלטה לפטרו ומהו הרקע וההצדקה לפיטוריו. 

המעסיק חייב לכתוב במפורט מהן הפרות המשמעת שלדעתו ביצע העובד ו/או מהן עובדות האירוע, המקרה שמוביל לשקילת הפיטורים; וגם חשוב שיציין את מועד התרחשות האירועים

מה צריכה לכלול הודעת פיטורים?

הודעת פיטורים שהיא גם הזמנה לשימוע צריכה לכלול פירוט של כל הנסיבות שמובילות לפיטורים. ההודעה צריכה לכלול הזמנה לשימוע, תוך ציון מועד השימוע והעילות הספציפיות לקיומו. 

כלומר, המעסיק חייב לכתוב במפורט מהן הפרות המשמעת שלדעתו ביצע העובד ו/או מהן עובדות האירוע, המקרה שמוביל לשקילת הפיטורים; וגם חשוב שיציין את מועד התרחשות האירועים. אם המעסיק יכתוב רק טענות כלליות, ללא פירוט נדרש, הרי שלא מילא את חובת השימוע. כמו כן, מעבר לתוכן הזימון לשימוע, גם לעניין עיתוי מסירתו יש חשיבות: המעסיק חייב לתת לך את הודעת הפיטורים זמן סביר לפני השימוע.

הזימון לשימוע חייב להימסר לעובד לפחות 48 שעות לפני השימוע

מה נחשב לזמן סביר לפני השימוע? כמה זמן לפני שימוע יש להודיע לי על הכוונה לקיימו?

הזימון לשימוע חייב להימסר לעובד לפחות 48 שעות לפני השימוע. במקרים מסוימים העובד יכול לבקש את דחיית מועד השימוע, במידה שהוא זקוק לזמן היערכות ארוך יותר. סירוב בלתי סביר ולא מוצדק לבקשת הדחייה עשוי להיחשב כשלילת זכות השימוע. 
מטרת הדרישה להודיע לעובד מבעוד מועד על השימוע היא לאפשר לעובד להתכונן כראוי לשימוע, כשבמהלך ההכנה אף נתונה לו זכות העיון: לעובד מותר לעיין בכל המסמכים הרלוונטיים לעניינו אשר המעסיק מסתמך עליהם בעת ההחלטה לפטרו. 

חלק מחובת השימוע כוללת דרישה לאפשר לעובד גישה חופשית וזכות עיון במידע רלוונטי לעניין

אם כך, האם מותר לי לבקש מהמעסיק לעיין במסמכים שונים?

בהחלט. חלק מחובת השימוע כוללת דרישה לאפשר לעובד גישה חופשית וזכות עיון במידע רלוונטי לעניין. 
כמובן שלצידן של דרישות אלה ישנן גם דרישות הנוגעות לאופן ניהול שימוע לעובד לפני פיטורים. 

במהלך השימוע יש לשמור על זכויות העובד, לרבות הזכות לייצוג: לעובד יש זכות להיות מיוצג בשימוע על ידי עורך דין; וכן בליווי נציג של ועד העובדים

כיצד יש לנהל שימוע לעובד לפני פיטורים?

שימוע לעובד יהיה שימוע תקין וכדין כאשר במעמד השימוע יאפשרו לו להשמיע את טענותיו בפני בעל סמכות מטעם המעסיק, כגון: מנכ"ל או מנהל משאבי אנוש. כמו כן, במהלך השימוע יש לשמור על זכויות העובד, לרבות הזכות לייצוג: לעובד יש זכות להיות מיוצג בשימוע על ידי עורך דין; וכן בליווי נציג של ועד העובדים. גם זכות הטיעון כמובן קיימת והיא מהווה את ליבו של ההליך, כשמהותה הוא דרישה מהמעסיק לא רק "לשמוע" את העובד, אלא אף ממש "להקשיב" לו. 

כלומר, במהלך השימוע המעסיק צריך להקשיב לעובד, לכבדו ולשמוע את טענותיו בלב פתוח ונפש ללא הכרעה מוקדמת, ולהקשיב לדברי העובד בפתיחות ובכבוד, בנכונות שתאפשר לו לבחון את טענות העובד, ולא רק כדי לצאת ידי חובה. מעסיק שהחליט מראש טרם השימוע כי הפיטורים מוצדקים ולא באמת ירשה לעצמו להתרשם מדברי העובד ייחשב ככזה שהפר את זכות השימוע. 

כמו כן, חלה חובה על המעסיק לדאוג לתיעוד הנאמר במהלך השימוע. כלומר, בשימוע יש לנהל פרוטוקול בו מתועדים כל חילופי הדברים בין הנוכחים בשימוע. 

מודיעים לעובד שהוא מפוטר

מה לגבי מצב בו קיבלתי הזמנה לשימוע יחד עם הודעת פיטורים?

במצב כזה, ואף במצב בו הודעת הפיטורים ניתנה מיד בתום השימוע, יש סבירות גבוהה כי המעסיק לא שקל כנדרש את טענות העובד ופגע בזכותו לשימוע. 

פוטרתי ללא שימוע, מה עלי לעשות?

בכל מקרה בו פוטרת ללא שימוע או מבלי שמולאו אחת או יותר מהדרישות הנ"ל (שאז המשמעות היא שהליך השימוע היה לקוי), המשמעות היא שפוטרת שלא כדין ושתוכל לפעול למיצוי זכויותיך.

עובד שפוטר שלא כדין מחמת היעדר שימוע ו/או שימוע לקוי, יכול לתבוע את המעסיק בבית הדין לעבודה ולבקש אחד משניים: או ביטול הפיטורים והמשך ההעסקה; או פיצויים מוגדלים

פוטרתי שלא כדין, מה מגיע לי?

עובד שפוטר שלא כדין מחמת היעדר שימוע ו/או שימוע לקוי, יכול לתבוע את המעסיק בבית הדין לעבודה ולבקש אחד משניים: או ביטול הפיטורים והמשך ההעסקה; או פיצויים מוגדלים. במרבית המקרים מעדיפים העובדים לעזוב "בכבוד" את מקום העבודה ולהמשיך לעבוד במקום פחות עוין, ולפיכך הסעד העיקרי שיקבלו בגין פיטורים שלא כדין יהיו פיצויים מוגדלים. 

גם אם אתה כעובד עברת עבירת משמעת או שנהגת באופן שמצדיק את פיטוריך, אתה עדיין זכאי לשימוע ויש לקיימו באופן תקין

פוטרתי בצדק, אך ללא שימוע, האם גם אז יגיעו לי פיצויים מוגדלים?

כן. חוקיות הפיטורים לא קשורה להיותם מוצדקים או לא; העיסוק בהקשר זה הוא בהיבט הטכני ולא המהותי של הפיטורים. כלומר, גם אם אתה כעובד עברת עבירת משמעת או שנהגת באופן שמצדיק את פיטוריך, אתה עדיין זכאי לשימוע ויש לקיימו באופן תקין. המעסיק חייב לכבד את זכותך לשימוע תקין בטרם פיטורים, גם אם יש הצדקה לפטרך, למשל, על רקע הפרות משמעת חוזרות ונשנות. כאשר מעסיק מפטר את העובד לפני שערך לו שימוע "כהלכה", קרי, שימוע בהתאם להוראות החוק וללא חריגה מעיקריו, פיטורי העובד ייחשבו כפיטורים שלא כדין ויזכו אותו בפיצויים מוגדלים. 

לקבלת ייעוץ מעו"ד, השאירו פרטים ויצרו עמכם קשר בהקדם
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
שימוע לפני פיטורין פיטורים פיטורים שלא כדין
עו"ד לימור חייט

קבע פגישה עם
עו"ד לימור חייט

משרדה של עורכת דין ונוטריון לימור חייט, מציע מענה ללקוחות בנושאים: מקרקעין, דיני עבודה וגבייה מנהלית ברשויות מקומיות. כמו כן...

לפרופיל המלא