נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

רוצה לנוח בשבת? אין צורך להצהיר שאתה דתי

התיקון הצפוי בחוק שעות עבודה ומנוחה מהווה הישג: עובדים יוכלו לבחור לנוח עם משפחתם ביום המנוחה גם מבלי להצהיר כי הינם דתיים שומרי שבת

מאת: עו"ד לימור חייט | | 4
רוצה לנוח בשבת? אין צורך להצהיר שאתה דתי

מכירים את זה שבא לכם לנוח בשבת אבל אתם חייבים "לתת משמרת"? הייתם לא אחת במצב בו נאלצתם "לשפץ" מעט את העובדות כדי שתוכלו להישאר עם הילדים והחברים במהלך כל סוף השבוע? ובכן, אתם לא לבד: לטענת יוזמי התיקון לחוק שעות עבודה ומנוחה, לא מעט עובדים שרצו להימנע מעבודה בשבת נאלצו לחתום על תצהיר לפיו הינם שומרי מצוות. התיקון, אשר אושר לפי הצעת חוק פרטית שיזמו הח"כים עליזה לביא (יש עתיד) ומיקי זוהר (ליכוד), מייתר את הצורך של החילונים "לתחמן": לא רק שומרי מצוות זכאים לנוח ולא לעבוד בשבת.

התיקון לחוק, אשר אושר לפי הצעת חוק פרטית, מייתר את הצורך של החילונים "לתחמן": לא רק שומרי מצוות זכאים לנוח ולא לעבוד בשבת

הזכות ליום מנוחה שבועי 

ההסדר החדש בחוק משמח מאד, בעיקר את ציבור העובדים החילוניים בישראל, שנהנים כעת מהגנה על זכות חשובה, ולפיכך חשוב שכולם יכירו אותו ואת תכניו. 

אם כן, חשוב להבהיר: מה בדיוק קובע ההסדר החדש שקובע התיקון לחוק, מדוע הוא כה חשוב, למי מגיע לנוח בשבת, מה קורה אם המעסיק לא מכבד את החוק, ומהם החריגים לחוק (או בקיצור, באיזה מקום עבודה יכולים להכריח אתכם לעבוד בשבת)? 

עד לתיקון: במקרים בהם העובד איננו מעוניין לעבוד בשבת (או ביום מנוחה אחר התואם את דתו) עליו להצהיר כי הינו דתי. עובד שלא הצהיר על היותו אדם דתי מאמין, שאמונתו מונעת ממנו לעבוד בשבת (או בכל יום מקודש אחר) לא יוכל לסרב לעבוד בשבת

האם מעסיק יכול להכריח עובד לעבוד בשבת?

ישנם לא מעט מקומות עבודה, כגון: מפעלים, מוסדות רפואיים, מוסדות חינוך, נותני שירותים וכד', שעובדים בהם גם במהלך סוף השבוע. כאשר מקומות עבודה אלה שוכרים עובדים, הם שואלים אותם לגבי יכולתם לעבוד בשבת; ובמקרים בהם העובד איננו מעוניין לעבוד בשבת (או ביום מנוחה אחר התואם את דתו) עליו להצהיר כי הינו דתי. עובד שלא הצהיר על היותו אדם דתי מאמין, שאמונתו מונעת ממנו לעבוד בשבת (או בכל יום מקודש אחר) לא יוכל לסרב לעבוד בשבת. מצב דברים זה, כפי שהוסדר בחוק שנחקק לפני כמה עשורים, יוצר אפליה פסולה בין העובדים ורצוי בהחלט לתקנו. את הכפפה הזו הרימו יוזמי החוק ששואפים לתקן את המצב המעוות הזה. 

אפליה בין עובדים על רקע אמונה היא אפליה אסורה. לכל עובד, ללא קשר לאמונתו או לשאלת היותו שומר מצוות, יש זכות לבחור האם לעבוד בשבת או בכל יום מנוחה אחר

מדוע החוק כפי שהוא יוצר אפליה? זכותו של אדם דתי לשמור שבת לא נפגעת...

נכון, אבל אפליה בין עובדים על רקע אמונה היא אפליה אסורה. לכל עובד, ללא קשר לאמונתו או לשאלת היותו שומר מצוות, יש זכות לבחור האם לעבוד בשבת או בכל יום מנוחה אחר. לשאלה איזו מוטיבציה מניעה את העובד שלא לעבוד בשבת לא צריך להיות כלל משקל; וגם לעובדים שאינם מאמינים ושרוצים לבלות עם משפחתם, לנוח, או לעשות שופינג ולבלות בים, יש זכות לקיים את רצונותיהם; מבלי שלשאלת האמונה יינתן משקל.

כיצד התיקון לחוק משנה את פני הדברים? 

התיקון המבורך - "תיקון לחוק שעות עבודה ומנוחה" - למעשה מבקש לאפשר לכל עובד המעוניין בכך לסרב לעבוד בשבת או בכל יום מנוחה התואם את דתו. 

החשיבות הרבה של התיקון לחוק נעוצה בכך שהוא מפסיק את הפגיעה בזכות יסוד של כל עובד ליום מנוחה אחד בשבוע. בפועל החוק גרר הגשתם של לא מעט תצהירים כוזבים

מה חשיבותו של התיקון לחוק ומדוע הוא מהווה הישג מבורך? 

החשיבות הרבה של התיקון לחוק נעוצה בכך שהוא מפסיק את הפגיעה בזכות יסוד של כל עובד ליום מנוחה אחד בשבוע. בפועל החוק גרר הגשתם של לא מעט תצהירים כוזבים, מצב שהוא בלתי רצוי וגם עשוי להעמיד את העובד במצב של הטלת סנקציות במידה וייתפס משקר. 

חשוב להבין את החידוש וההישג שבחוק, שנעוצים בעצם ביטול האפליה ותורמים לשוויון בשוק התעסוקה הישראלי: כאשר התיקון ייכנס לתוקף, כל עובד (ולא רק עובד שהוא דתי מוצהר והגדיר עצמו ככזה מיום ראשית העבודה) יוכל שלא לעבוד בשבת. גם לשאלה האם נהג עד כה לעבוד בשבת לא תהיה חשיבות. כלומר, יתכן מצב בו עובד שנהג "לעשות משמרות שבת" פתאום שינה את דעתו. הוא לא חייב לחזור בתשובה (או להצהיר על כך וליצור מצג שווא שקרי) כדי שרצונו ימומש; והעובדים יוכלו, מטעמים מגוונים, לבחור האם ברצונם להימנע מעבודה ביום המנוחה – בחירה היא לגיטימית גם במקרים אחרים ולא רק בהקשר של אמונה. 

לצד קורת הרוח מההישג, ישנם גם כאלה שפחות מרוצים מההסדר החדש ומדגישים כי מדובר ברגולציה מיותרת שמכבידה על המעסיקים ופוגעת בשוק הישראלי.

מרבית המתנגדים לתיקון לחוק שעות עבודה ומנוחה הם תעשיינים ואנשי עסקים, שטוענים כי קשה לגייס השקעות ולפתוח מפעלי תעשייה בישראל בשל המחסור בידיים עובדות

מה טוענים המתנגדים לתיקון?

מרבית המתנגדים לתיקון לחוק שעות עבודה ומנוחה הם תעשיינים ואנשי עסקים, שטוענים כי קשה לגייס השקעות ולפתוח מפעלי תעשייה בישראל בשל המחסור בידיים עובדות, שכעת יהפוך חמור יותר בעקבות התיקון; ובטווח הארוך יפגע במשק ובעובדים. 

במידה שהתיקון לחוק יעבור, כל עובד יוכל לבחור שלא לעבוד בשבת או ביום מקודש אחר, בכפוף לחריגים הקבועים בחוק

מה משמעות החוק בפועל? כל עובד יכול לבחור האם לעבוד בשבת?

ככלל, כן; במידה שהתיקון לחוק יעבור, כל עובד יוכל לבחור שלא לעבוד בשבת או ביום מקודש אחר, בכפוף לחריגים הקבועים בחוק. חריגים אלה כוללים מפעלים שקיבלו היתר מיוחד לעבוד ביום המנוחה, היתר שיינתן על ידי ועדת שרים שתכלול נציגי רווחה ודת, ובראשה יעמוד ראש הממשלה. ועדה זו תדון ותכריע בבקשות חריגות של מעסיקים שיבקשו אישור לעבוד גם בשבת.

עובד שמכריחים אותו לעבוד בשבת, יוכל להתריע בפני המעסיק על זכויותיו לאחר התיקון; ובמידה שזכותו לבחור יום מנוחה שבועי תופר, יוכל לתבוע פיצויים 

"מכריחים אותי לעבוד בשבת, מה ביכולתי לעשות"?

עובד שמכריחים אותו לעבוד בשבת, יוכל להתריע בפני המעסיק על זכויותיו לאחר התיקון; ובמידה שזכותו לבחור יום מנוחה שבועי תופר, יוכל לפעול באופן פעולה דומה לאופן בו הוא יכול לפעול בכל מקרה אחר של הפרת החוק; ולדרוש סעדים המגיעים לו (למשל, פיצויים).

עבודה או מנוחה? מה קובע החוק?

לסיכום, התיקון לחוק שעות העבודה והמנוחה מהווה הישג של ממש ומרבית הגורמים במשק הישראלי, ודאי אלה המייצגים את העובדים, בהחלט מייחלים לאישורו; יחד עם זאת יש לזכור, כי השמחה מוקדמת ועדיין מדובר בתיקון שיש מתנגדים לו. להחלתו. יש לקוות שהשמחה על היוזמה איננה מוקדמת מדי וכי החוק יאושר.

לקבלת ייעוץ מעו"ד, השאירו פרטים ויצרו עמכם קשר בהקדם
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
עבודה בשבת הצעת חוק חוק שעות עבודה ומנוחה
עו"ד לימור חייט

קבע פגישה עם
עו"ד לימור חייט

משרדה של עורכת דין ונוטריון לימור חייט, מציע מענה ללקוחות בנושאים: מקרקעין, דיני עבודה וגבייה מנהלית ברשויות מקומיות. כמו כן...

לפרופיל המלא