נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

ירושה: זכויות ידועים בציבור

החוק מקנה לידועים בציבור זכויות רבות. במקרים בהם יש צאצאים ממערכות יחסים קודמות, מומלץ להכין צוואה מפורשת - למניעת פגיעה כספית בירושת הצאצאים

מאת: עו"ד יגאל פרץ | | 4
ירושה: זכויות ידועים בציבור

חוק הירושה (סעיף 56) קובע כי איש ואשה החיים חיי משפחה במשק בית משותף (אף אם אינם נשואים זה לזו) ומת אחד מהם ובשעת מותו לא היה נשוי לאדם אחר - יירש בן הזוג את בן זוגו לחיים, כאילו היו נשואים. עולה מכך כי ידועים בציבור יורשים זה את זו, כאילו היו נשואים.

ידועים בציבור - התנאי הראשון הינו כי על בני הזוג לקיים חיי משפחה. תנאי נוסף: על בני הזוג לקיים משק בית משותף

מהם התנאים להכרה בבני זוג, כידועים בציבור?

התנאי הראשון הינו כי על בני הזוג לקיים חיי משפחה. 

חיי משפחה, משמעם - כי בין בני הזוג מתקיימים חיים של אהבה, חיבה וחיים אינטימיים, בדומה לקיומם אצל בני זוג נשואים.

תנאי נוסף: על בני הזוג לקיים משק בית משותף.

ניהול משק בית משותף - משמעו קיום אלמנטים משותפים, בחיים הכלכליים של בני הזוג, כגון: חשבונות משותפים, שימוש משותף בהכנסות, רכישות משותפות, נשיאה שווה בנטל וכו'.

האם יש חובה כי כל האלמנטים יתקיימו?

אין הכרח כי כל האלמנטים יתקיימו בבני הזוג, אך ככל שיתקיימו יותר אלמנטים המצביעים על שיתוף, כך יקל להוכיח כי בני הזוג ידועים בציבור.

מגורים משותפים מהווים נדבך מרכזי (אך לא הכרחי) בהוכחת היות בני הזוג ידועים בציבור

האם הכרה בבני זוג כידועים בציבור מחייבת מגורים משותפים?

מגורים משותפים מהווים נדבך מרכזי (אך לא הכרחי) בהוכחת היות בני הזוג ידועים בציבור.  

ייתכן כי בני זוג יחשבו ידועים בציבור, אף אם התגוררו יחדיו משך תקופה קצרה, בת מספר חודשים בלבד. ייתכנו גם מצבים שבני זוג שאינם מתגוררים יחדיו, יחשבו לידועים בציבור, בהתקיים תנאים המצביעים על היותם ידועים בציבור; ועל ידי מתן הסבר לעובדה כי אינם מתגוררים יחדיו (כך, למשל: מגורים לסירוגין, בדירתו של כל אחד מבני הזוג; או מניעה אובייקטיבית, כגון מחלה - המונעת מגורים משותפים).

הכרה או אי הכרה בבני זוג כידועים בציבור יכולה להיות בעלת השלכות משמעותיות נוספות, מלבד לעניין ירושה - גם במערכת היחסים שבין בני הזוג עצמם ובמערכת היחסים שבינם לבין מוסדות וצדדים שלישיים

מהי הנפקות המשפטית-כלכלית של הכרה בידועים בציבור?

בני זוג שמתקיימים בהם התנאים כאמור ייחשבו לידועים בציבור - ויירשו כל אחד מחצית מעיזבונו של בן הזוג שנפטר.

הכרה או אי הכרה בבני זוג כידועים בציבור יכולה להיות בעלת השלכות משמעותיות נוספות, מלבד לעניין ירושה - גם במערכת היחסים שבין בני הזוג עצמם (כך, למשל: זכותו של הידוע בציבור למחצית הזכויות, שנצברו על ידי בני הזוג במהלך החיים המשותפים); ובמערכת היחסים שבינם לבין מוסדות וצדדים שלישיים (ביטוח לאומי, קרנות פנסיה וכו'). 

הכרה בבני זוג כידועים בציבור עשויה להקנות זכויות, מחד; ולמנוע הטבות, מאידך.

ידועה בציבור - לא זו בלבד שהיא יורשת מחצית מעיזבון בן זוגה, אלא שהיא זכאית, כאמור, מתוקף היותה ידועה בציבור, גם למחצית מהזכויות שנצברו על ידי בני הזוג, במהלך חייהם המשותפים

לאור כל אלה, מהי ההמלצה המשפטית לבני זוג ידועים בציבור - שלאחד מהם או שניהם יש ילדים, ממערכות יחסים קודמות?

לעיתים, עקב חוסר מודעות, אי ידיעת החוק או היסח הדעת - ייתכנו מצבים בהם הידוע בציבור יירש מחצית מעיזבון בן זוגו. זאת, גם אם בן הזוג שנפטר - אילו היה נשאל טרם פטירתו - היה מעדיף כי חלוקת עיזבונו לאחר מותו תהיה שונה.

לרוב, מצב דברים כזה ייתכן כאשר בן הזוג הנפטר היה נשוי לאחרת - ונולדו לו ממנה ילדים, טרם גירושיו ממנה.

יודגש כי ידועה בציבור - לא זו בלבד שהיא יורשת מחצית מעיזבון בן זוגה, אלא שהיא זכאית, כאמור, מתוקף היותה ידועה בציבור, גם למחצית מהזכויות שנצברו על ידי בני הזוג, במהלך חייהם המשותפים.

האשה עצובה - זכויותיה לא ברורות...

כך, אם בן זוג החי עם בת זוגו כידועים בציבור, ירכוש דירת מגורים במהלך חייהם המשותפים - הרי שהידועה בציבור עשויה להיות זכאית למחצית שוויה של הדירה, מתוקף היותה בת הזוג של בן הזוג שנפטר (גם אם הדירה תירשם על שם בן הזוג, בלבד).

בנוסף, הידועה בציבור תהיה זכאית - ככל שלבן הזוג יש ילדים - למחצית ממחצית הזכויות הנותרות, מתוקף זכותה לרשת אותו. דהיינו: סך הכל - 3/4 מהזכויות בדירה; ילדיו ירשו רק 1/4 מהזכויות בדירה.

במקרים בהם רצונו של אחד מבני הזוג הידועים בציבור (או שניהם) להוריש את עזבונו באופן שונה ובחלקים שונים מהקבוע בחוק - עליו לערוך צוואה, בה ייקבעו באופן מפורט יורשיו וחלקם בעיזבון

לסיכום: במקרים בהם רצונו של אחד מבני הזוג הידועים בציבור (או שניהם) להוריש את עזבונו באופן שונה ובחלקים שונים מהקבוע בחוק - עליו לערוך צוואה, בה ייקבעו באופן מפורט יורשיו וחלקם בעיזבון. בעת הפטירה, העיזבון יחולק אך ורק לפי הוראות הצוואה - והוראות הצוואה יגברו על הוראות החוק, כפי שפורטו לעיל.

לקבלת ייעוץ מעו"ד, השאירו פרטים ויצרו עמכם קשר בהקדם
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
עריכת צוואה חזקת השיתוף ידועים בציבור
עו"ד יגאל פרץ

קבע פגישה עם
עו"ד יגאל פרץ

במשרדו הפרטי שבנצרת עילית, עו"ד ונוטריון יגאל פרץ מעניק כבר יותר מ- 20 שנה שירותים משפטיים בנושאים רבים בתחום המשפט...

לפרופיל המלא