נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

משכורת גלובלית: מה מותר, ומה אסור

אלפי עובדים בארץ מועסקים במתכונת גלובלית, לא תמיד על פי הכללים. מה התנאים להעסקה גלובלית, מה מותר ומה אסור, ומתי מגיע פיצוי

מאת: עו"ד גדי פכטר | | 4
משכורת גלובלית: מה מותר, ומה אסור

בשנים האחרונות אלפי עובדים בישראל מועסקים על בסיס משכורת גלובלית. מדי חודש משולם להם שכר קבוע, ללא קשר לשאלה אם עבדו שעות נוספות מעבר למכסת השעות הרגילה או אם עבדו בימי המנוחה השבועית.
למרות הפופולריות הרבה שצברה מתכונת העסקה זו, לא תמיד אופן התשלום עולה בקנה אחד עם הכללים. איך משלמים משכורת גלובלית, מה מותר ומה אסור - הן חלק מהשאלות שבהן נבקש לעסוק בשורות הבאות.

באופן עקרוני, אסור לקבוע תשלום כללי המגלם בתוכו גם את השעות הנוספות, להוציא מקרים חריגים

האם מותר לשלם לעובד משכורת כללית, הכוללת גם שעות נוספות?

לא. באופן עקרוני, אסור לקבוע תשלום כללי המגלם בתוכו גם את השעות הנוספות, להוציא מקרים חריגים. באלה נכללים, בין היתר, עובדים בכירים במיוחד, עובדים המועסקים בתפקידים הדורשים מידה מיוחדת של אמון או כאלה שלא ניתן לפקח על שעות עבודתם בשום צורה שהיא.

חוק הגנת השכר קובע חזקה לפיה שכר העבודה המשולם לעובד הינו שכר רגיל, ואינו כולל שעות נוספות או גמול עבור עבודה במנוחה השבועית. בתי הדין לעבודה מפרשים בצמצום את החריגים שהזכרנו, ואינם מאפשרים כמעט לשלם שכר גלובלי כוללני לעובדים.
עם זאת, ניתן לשלם שכר יסוד גלובלי, הכולל רכיב נפרד של שעות נוספות גלובליות.

כך למשל, מעסיק יכול לשלם לעובד שכר יסוד של 5,000 שקל, ולייחד רכיב נוסף של 2,000 שקל עבור שעות נוספות גלובליות. 

יש מספר תנאים לתשלום שעות נוספות גלובליות, ביניהם: העובד חייב להסכים בכתב לתשלום של שעות נוספות גלובליות. התשלום חייב להופיע כרכיב נפרד בתלוש השכר

מה התנאים לתשלום של שעות נוספות גלובליות?

לעניין זה, נקבעו בפסיקה (ראו למשל: ע"ע 23402-09-15 אוריאל ברד נ' חברת קנסטו) כמה תנאים -

ראשית, העובד חייב להסכים בכתב לתשלום של שעות נוספות גלובליות.

שנית, תשלום זה חייב להופיע כרכיב נפרד בתלוש השכר של העובד.

שלישית, התשלום הכולל שמקבל העובד לא יכול לפחות משכר המינימום.

רביעית, הגמול עבור השעות הנוספות חייב לשקף את השעות הנוספות, פחות או יותר, שמבצע העובד בפועל. אם העובד עובר בפועל את מכסת השעות הגלובליות – על המעסיק לשלם לו תוספת.

ניקח לדוגמה עובד שנקבע לו שכר יסוד של 5,000 שקל ותשלום קבוע של 1,000 שקל עבור שעות נוספות גלובליות בהיקף המשקף 10 שעות עבודה. אם העובד עובר את מכסת השעות הנוספות, על המעסיק חלה חובה להשלים לו את ההפרש.

ככלל המעסיק לא נדרש לבצע הפרשות סוציאליות עבור שעות נוספות (ובכלל זה, שעות נוספות גלובליות). אלא שלעיתים השימוש בשעות נוספות גלובליות נעשה באופן פיקטיבי, רק כדי לאפשר למעסיק לבצע הפרשות סוציאליות נמוכות יותר מאלה המגיעות לעובד

האם יש חובה לבצע הפרשות סוציאליות עבור שעות נוספות גלובליות? 

לא, ככלל המעסיק אינו נדרש לבצע הפרשות סוציאליות עבור שעות נוספות (ובכלל זה, שעות נוספות גלובליות). אלא שלעיתים השימוש בשעות נוספות גלובליות נעשה באופן פיקטיבי, רק כדי לאפשר למעסיק לבצע הפרשות סוציאליות נמוכות יותר מאלה המגיעות לעובד.

במקרים אלה, שבהם פיצול השכר הינו פיקטיבי, עשוי בית המשפט להתערב ולהכיר במלוא השכר של העובד כשכיר הרגיל, ולחייב את המעסיק לא רק בתשלום שעות נוספות, אלא גם בביצוע הפרשות סוציאליות עבור מלוא השכר, מה שעלול להטיל על המעסיק חיוב גדול בהיקף של מאות אלפי שקלים.

איך בודקים אם פיצול השכר פיקטיבי? על פי הפסיקה, על המעסיק הנטל להוכיח שהעובד עבד את השעות הנוספות בפועל (דב"ע (ארצי) 3-224/נו ינקו רושו נ' כרמל מערכות מיכלים).

תיקון 24 לחוק הגנת השכר הופך את נטל הראייה בכל הנוגע לתשלום שעות נוספות: במקום שהעובד יידרש להוכיח שהוא עבד שעות נוספות בפועל, המעסיק הוא שנדרש לנהל רישום מסודר של השעות ולהוכיח זאת

איך השפיע תיקון 24 לחוק הגנת השכר על שעות נוספות גלובליות?

תיקון 24 לחוק הגנת השכר הוא תיקון שנכנס לתוקף בחודש פברואר 2009 והופך את נטל הראייה בכל הנוגע לתשלום שעות נוספות: במקום שהעובד יידרש להוכיח שהוא עבד שעות נוספות בפועל, המעסיק הוא שנדרש לנהל רישום מסודר של השעות ולהוכיח זאת.

השפעת התיקון על עובדים המועסקים במתכונת גלובלית היא חיובית, ועל פי החוק רשאי כל עובד לתבוע מהמעסיק עד 60 שעות נוספות בחודש, מבלי לתמוך זאת בראיות, אלא עליו לספק הסבר על שעות עבודתו ועל המעסיק יוטל הנטל להפריך זאת ולהראות שהעובד לא ביצע את שעות אלה בפועל.

עובד המועסק במתכונת של חמישה ימי עבוד בשבוע צריך לקבל תשלום עבור שעות נוספות לאחר תשע שעות עבודה

איזה גמול מגיע לעובד על שעות נוספות, ומהי תקופת ההתיישנות שלהן?

עובד המועסק במתכונת של חמישה ימי עבוד בשבוע צריך לקבל תשלום עבור שעות נוספות לאחר תשע שעות עבודה (או לאחר 8.36 שעות, אם כוללים גם חצי שעה המגיעה לו עבור הפסקת צהרים). על השעה התשיעית והעשירית יקבל העובד תשלום בגובה 125% ועל השעה ה-11 ו-12 הוא יקבל 150%. 

עובד המועסק שישה ימי עבודה בשבוע צריך לקבל תשלום עבור שעות נוספות לאחר 8 שעות עבודה ועל עבודתו ביום שישי, לאחר 7 שעות עבודה.

עבודה מעל 12 שעות אסורה בתכלית.

ברמה שבועית עובד יקבל תוספת שכר ככל שעבר את מכסת 42 השעות השבועיות. אם הוא עבד 45 שעות, מגיעות לו 3 שעות נוספות. על עבודה בימי המנוחה (יום שישי מכניסת השבת ועד צאתה) זכאי כל עובד לתשלום של 150% עבור שעת עבודה ול-175% עבור השעתיים הראשונות ולאחר מכן לתשלום של 200% עבור שעות נוספות.

ההתיישנות לתביעה של שעות נוספות היא כמו של כל תביעה אזרחית רגילה, ועומדת על 7 שנים. 

צו הרחבה שנכנס לתוקף לאחרונה קיצר את שבוע העבודה מ-43 שעות שבועיות ל-42 ונתן למעסיק אפשרות לבחור יום קבוע שבו ישחרר את העובדים שלו שעה מוקדם יותר

איך משפיע צו ההרחבה לקיצור שבוע העבודה על מי שמועסק במתכונת גלובלית?

צו הרחבה שנכנס לתוקף לאחרונה קיצר את שבוע העבודה מ-43 שעות שבועיות ל-42 ונתן למעסיק אפשרות לבחור יום קבוע שבו ישחרר את העובדים שלו שעה מוקדם יותר. 

באופן עקרוני, המהלך הפחית את מספר השעות השבועיות והגדיל את השכר עבור שעות נוספות, והוא רלוונטי לכל העובדים בישראל (ובפרט ששבוע העבודה שלהם עולה על 42 שעות). 

אם בעבר משרה מלאה חושבה על בסיס של 186 שעות, הרי שכיום היא מחושבת על בסיס של 182 שעות. כלומר, לעובדים מגיעה תוספת עבור 4 שעות נוספות בחודש.

הזמן עובר והעובד עדיין במשרד

דוגמאות לתביעות שהגישו עובדים שהועסקו במתכונת גלובלית 

נהג אוטובוס שעבד מסביב לשעון - נהג שעבד שבעה ימים בשבוע וקיבל משכורת גלובלית של 7,000 שקל בחודש. המעסיק שלו לא ביצע מעקב אחר השעות הנוספות שלו בפועל, ואלה לא שולמו כרכיב נפרד. הנהג תבע, באמצעות הח"מ, הפרשי שכר, וקיבל במסגרת פשרה 80 אלף שקלים.

עובדת שעבדה במכירות של מנויים להגרלות ופוטרה - אותה עובדת קיבלה שכר יסוד של 5,000 שקל ותשלום נוסף של 2,000 שקל בחודש עבור שעות נוספות גלובליות, שאותן לא ביצעה בפועל (בחלק מן הפעמים היא אף נתבקשה לסיים לפני הזמן). העובדת טענה באמצעות הח"מ כי שכרה פוצל באופן פיקטיבי על ידי המעסיק, ובסופו של דבר היא קיבלה במסגרת פשרה 32 אלף שקלים. 

שומר שעבד שעות נוספות בחברת שמירה - באותו מקרה היתה מחלוקת סביב מספר השעות הנוספות שעבד השומר. המעסיק לא הצליח להוכיח את כמות השעות הנוספות, ובמקביל גם העובד לא הביא לכך תשתית ראייתית כלשהי. בית הדין הארצי קבע באופן תקדימי שלא רק על המעסיק מוטלת חובה לבצע מעקב אחר השעות, אלא שגם העובד נדרש לספק תשתית ראייתית מינימלית לכך שעבד כמות שעות מסוימת (ע"ע 29808-03-15 טריסטון בע"מ נ' סרגיי סמירנוב). 

טיפ לעובדים: אל תסתמכו על המעסיק שלכם. ערכו רישום של השעות שביצעתם בפועל. זכרו: עבודה גלובלית איננה עבודה ללא גבולות

טיפים לעובדים בכל הנוגע לתשלום גלובלי

ראשית, אל תסתמכו על המעסיק שלכם. ערכו רישום של השעות שביצעתם בפועל. זכרו: עבודה גלובלית איננה עבודה ללא גבולות. 

שנית, אם עבדתם מעבר למכסות השעות שנקבע לכם, דרשו תוספת. אל תירתעו לעשות זאת בזמן העבודה. אסור לפטר אתכם, אם אתם דורשים את מה שמגיע לכם.

שלישית, עמדו על כך שהמעסיק יאפשר לכם לייצר איזון בין זמן העבודה לזמן המשפחה, ואל תסכימו לעבוד יותר מ-12 שעות ביום. זה פוגע בבריאותכם, ובתי הדין לעבודה רואים זאת בחומרה ואף פוסקים על כך פיצויי ללא הוכחת נזק.

ליצירת קשר עם עו"ד פכטר גדי
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
שכר עבודה עבודה בשעות נוספות חוק הגנת השכר
עו"ד גדי פכטר

קבע פגישה עם
עו"ד גדי פכטר

עו"ד פכטר עומד בראש משרד עורך הדין גדי פכטר ושות', שפועל כבר למעלה מ- 10 שנים במגוון היבטים של תחום...

לפרופיל המלא