zap group mishpati logo

צוואה הדדית: עד שהמוות יפריד בינינו

מהם היתרונות והחסרונות של צוואות הדדיות? מה צריך לקחת בחשבון? טיפים מרכזיים: אל תחכו יותר מדי, עשו שיעורי בית והתכוננו לבלתי צפוי

04.06.18
תאריך עדכון: 30.03.24
8 דק'
צוואה הדדית: עד שהמוות יפריד בינינו

צוואה הדדית היא הדרך המושלמת שבה יכולים בני זוג להביע את האמון שלהם, האחד כלפי השני. כל אחד מהצדדים קובע את צוואתו בהסתמך על זו של האחר, תוך הנחה שכאשר אחד מהם יילך לעולמו, תינתן לאחר האפשרות לשלוט בעיזבון, על פי שיקול דעתו.

בראש ובראשונה, צוואה הדדית נועדה לספק לבני הזוג שקט נפשי. היא באה להבטיח כי במותו של אחד מהם, בן הזוג הנותר בחיים לא יהיה נתון לחסדיו של איש - ויוכל לחיות ברווחה, בלי לחשוש שהיורשים העתידיים (למשל: הילדים ובני זוגם) ישימו את ידם על העיזבון.

מה כל כך מיוחד בצוואה הדדית? במה היא שונה מצוואה רגילה? מה היתרונות והחסרונות שלה? ולאילו טיפים חשובים כדאי לשים לב, כאשר עורכים אותה הלכה למעשה? על שאלות אלה ושאלות חשובות נוספות, נבקש להשיב בשורות הבאות.

צוואה הדדית היא צוואה משותפת לשני בני הזוג, שבה מביעים הצדדים התחייבות עתידית להסדר ירושה זהה

מהי צוואה הדדית ובמה היא שונה מצוואה רגילה? 

צוואה הדדית היא צוואה משותפת לשני בני הזוג, שבה מביעים הצדדים התחייבות עתידית להסדר ירושה זהה. רכיב ההתחייבות העתידית הוא רכיב התקף רק בצוואה הדדית (בצוואה רגילה, רכיב זה פסול).

צוואה הדדית שונה מצוואה רגילה, במספר עניינים עקרוניים. 

ראשית: היחס של צוואה הדדית לעיקרון חופש הציווי. אחד העקרונות החשובים ביותר בדיני ירושה נוגע לחופש של המצווה לשנות, לבטל ולכתוב את צוואתו בכל עת. כל הוראה הסותרת או מגבילה את חופש הציווי - בטלה.

באופן ייחודי, צוואה הדדית כוללת הגבלות על היכולת לשנות או לבטל את הצוואה. מגבלות אלה נגזרות מהאופי המיוחד של צוואה הדדית, המבוססת על הסתמכות בני הזוג, אחד על השני. 

שנית: צוואה הדדית שונה מצוואה רגילה, בכך שהיא נעשית על ידי שני בני הזוג יחד, תוך הסכמות משותפות. זאת, בשונה מצוואה רגילה, שבה אסור לאף אדם, למעט המצווה, לערוך את צוואתו. חל איסור על כך שמי שייהנה מהצוואה יהיה שותף לעריכתה. 

ע"פ החוק, בן הזוג שנותר בחיים יכול לבטל את הצוואה ההדדית, אם הסתלק מחלקו בעיזבון של בן הזוג שנפטר

איך ניתן לבטל צוואה הדדית?

חוק הירושה (תיקון מס' 12), התשס"ה-2005 (להלן: תיקון 12 לחוק הירושה), קבע הסדר חדש לעניין צוואה הדדית של בני זוג, ולעניין זה קובע סעיף 8א לחוק כיצד ניתן לבטל צוואה הדדית בין לפני מות מי מהצדדים ובין לאחר מות מי מהם.      

בלשון פשוטה, קובע החוק כי בן הזוג שנותר בחיים יכול לבטל את הצוואה ההדדית, אם הסתלק מחלקו בעיזבון של בן הזוג שנפטר. במקרה שהעיזבון כבר חולק, בן הזוג הנותר צריך להחזיר את כל מה שירש, על פי הצוואה ההדדית.

במקרה שבו שני בני הזוג עודם בחיים ואחד מהם רוצה לבטל את הצוואה ההדדית, עליו להודיע בכתב לבן הזוג השני, שבו הוא מודיע לו על ביטול צוואתו. כתוצאה מכך, בטלה הצוואה ההדדית. 

בתיקון לחוק הירושה, נקבע מנגנון ייחודי לצוואות הדדיות, המבטיח הגנה על הסתמכות הצדדים ועל קיום רצון בני הזוג 

מה היה המצב המשפטי לפני התיקון לחוק הירושה, שהסדיר את נושא הצוואות ההדדיות?

בעבר, בני זוג שרצו לדאוג לביטחון הכלכלי ולשקט הנפשי של בן הזוג שנותר בחיים, ערכו שתי צוואות נפרדות אישיות - שבהן הוריש כל צד את רכושו לצד השני. רק כאשר הצד שני נפטר גם הוא, העיזבון הועבר למי שקבעו הצדדים. 

מתווה זה עורר בעיות וקשיים רבים. לא פעם קרה שבן זוג נפטר - וכל רכושו עבר לבת הזוג שנותרה בחיים; ולאחר מכן, החליטה בת הזוג לשנות את צוואתה ולהוריש את כל רכושה (רכוש המורכב מרכוש בן הזוג שנפטר) לבן זוג חדש או לאחר. זאת, במקום להוריש את הרכוש לילדים, כפי שנקבע והוסכם בין הצדדים. 

חוסר הצדק שנגרם, בשל האפשרות לשנות צוואות משותפות, לאחר מות אחד מבני הזוג (וגם בעודם בחיים) - הוביל לחקיקת תיקון לחוק הירושה, שבו נקבע מנגנון ייחודי לצוואות הדדיות, המבטיח הגנה על הסתמכות הצדדים ועל קיום רצון בני הזוג. 

היתרון הגדול בעריכת צוואה הדדית נעוץ בשמירה על הרכוש והזכויות של הצדדים לצוואה

מה היתרון הגדול בעריכת צוואה הדדית?

היתרון הגדול בעריכת צוואה הדדית נעוץ בשמירה על הרכוש והזכויות של הצדדים לצוואה. הצדדים מסכמים ביניהם כיצד יחולק כל רכושם לאחר מותם. כך, הם שומרים על היציבות הכלכלית של בן הזוג שנותר בחיים. 

הרציונל בעריכת צוואה הדדית מבוסס על ההנחה כי הרכוש והזכויות שצברו בני הזוג הינם משותפים. לכן, אם צד אחד יוריש את חלקו ברכוש המשותף, הדבר עלול לגרום לירידת ערך של הרכוש עצמו ולפגיעה כלכלית לצד השני. 

כך, למשל: כאשר בבעלות בני זוג דירה ורכב, שבהם הם שותפים בחלקים שווים, אם יוריש צד אחד, לאחר מותו, את חלקו בדירה וברכב לילדיו מנישואים קודמים - ואלה ירצו לממש את הירושה, להמירה לכסף ולחלקה ביניהם, תיאלץ בת הזוג למכור את הדירה והרכב ולתת מחצית לילדי בן זוגה שנפטר. 

כך, עלול להיווצר מצב שבו סכום הכסף שייוותר בידה - לא יספיק לרכישת דירה ורכב חלופי אחרים עבורה. מעמדה ובטחונה הכלכלי ייפגעו קשות.

החיסרון הבולט בעריכת צוואה הדדית הוא שהצד הנותר בחיים יכול לעשות ברכוש שירש מבן הזוג שנפטר, כפי רצונו

מה החיסרון הגדול בעריכת צוואה הדדית?

החיסרון הבולט בעריכת צוואה הדדית הוא שהצד הנותר בחיים יכול לעשות ברכוש שירש מבן הזוג שנפטר, כפי רצונו. למשל: למכור את נכסים, לבזבז את הכסף ולערוך צוואה חדשה ושונה לגמרי ממה שהסכימו הצדדים (בכפוף להסדר הקבוע בחוק הירושה).

בהסדר ההורשה שנקבע בצוואה הדדית, מביעים בני הזוג רצון משותף, באשר לדרך שבה יחולק עיזבונם ועיתוי העברת העיזבון ליורשיהם. 

הצדדים מסתמכים זה על זה, שכן מי מהם שילך לעולמו ראשון, לא יוכל לדעת האם אכן בן הזוג יבצע את מה שהוסכם בין הצדדים בצוואתם. לכן, קבע המחוקק מספר מגבלות על בן הזוג שנותר בחיים, במטרה להגן על קיום רצון בן הזוג שנפטר, כפי שהוסכם בצוואה ההדדית.

בפסק דין מעניין, קבע בית המשפט כי על אף הקושי הכרוך בכך, יש לבטל את הצוואה ההדדית - ולקיים את הצוואה המאוחרת

פסק דין המצביע על הבעייתיות שבעריכת צוואה הדדית

לא תמיד יכולים בני זוג לצפות מה יילד יום - וכדאי להם לקחת זאת בחשבון, כאשר הם עורכים צוואה הדדית. דוגמה מוצלחת לכך ניתן למצוא בפסק הדין בעניין עיזבון המנוחה מ.כ. ז"ל (תמ"ש (נצ') 41725-02-13 עיזבון המנוחה מ.כ. ז"ל נ' א.א.) שניתן בפברואר 2015.

באותו מקרה, בני זוג מושבניקים בעלי משק חקלאי, ערכו צוואה הדדית. בצוואה הורו בני הזוג על העברת המשק לבתם, ובלבד שתדאג לאחותה הנכה ותטפל בה. 

זמן מה לאחר עריכת הצוואה, אבי המשפחה הלך לעולמו. מספר חודשים לאחר מכן, בתו (שהיתה אמורה, כאמור, לדאוג לאחותה על פי הצוואה) נרצחה באופן אכזרי על ידי בן זוגה - מה שלמעשה לא אפשר להוציא את הצוואה לפועל.

אם המשפחה שנותרה בחיים החליטה לכתוב צוואה מאוחרת, שבה הורישה את המשק לנכדותיה (מצד בתה המוגבלת שנותרה בחייה). בעקבות זאת, החליטו יורשי הבת המנוחה לפנות לבית המשפט ולהתנגד לקיום הצוואה המאוחרת.

בפסק דין מעניין, קבע בית המשפט כי על אף הקושי הכרוך בכך, יש לבטל את הצוואה ההדדית - ולקיים את הצוואה המאוחרת. זאת, מאחר שלא ניתן לקיים את הצוואה ההדדית, עקב הירצחה של הבת, שהיתה אמורה לממש אותה. 

בהחלטה הדגיש בית המשפט כי אם הצוואה ההדדית כוללת סעיף שלא ניתן לביצוע סביר או שיישומו מוביל לתוצאה לא הגיונית - ניתן לבטלה.

טיפ: כשכותבים צוואה הדדית, צריך לחשוב קדימה ולנסות להתכונן לתסריטים בלתי צפויים

רוצים לערוך צוואה הדדית? על מה יש לתת את הדעת?

הנה מספר טיפים חשובים:

ראשית: אל תחכו יותר מדי. לצוואה הדדית אין גיל. אין תזמון "נכון" לעריכת צוואה הדדית - ומטרתה המרכזית לשמור על השקט הנפשי של שני בן הזוג, באופן שבו הם יידעו שכל אחד מהם "מסודר", אם בן זוגו ילך לעולמו לפניו. 

שנית: לפני שמגיעים לעורך הדין, לצורך עריכת צוואה הדדית, כדאי "להתבשל" מעט עם הרעיון, לערוך בדק בית ולנסות לחשוב מה רוצים בני הזוג שיקרה אחרי מותו של אחד מהם: איזה מהנכסים הם מעוניינים שיישמרו במסגרת הזוגית ואיזה נכסים ניתן יהיה להעביר הלאה. 

שלישית: כשכותבים צוואה הדדית, צריך לחשוב קדימה ולנסות להתכונן לתסריטים בלתי צפויים (כמו זה שהזכרנו בעניין עיזבון המנוחה מ.כ).

באופן כללי, מומלץ להיערך למגוון אפשרויות. כך, למשל: כדאי לחשוב על תסריט שבו בן הזוג הנותר בחיים ינהל קשר עם בן זוג אחר, לאחר שבן זוגו יילך לעולמו. במסגרת זאת, ניתן לקבוע למשל כי השניים לא יוכלו להמשיך להתגורר בבית המשותף, ללא הסכם ממון.

זאת ועוד: ניתן לקבוע בצוואה הדדית הוראה שלפיה לאחר מותו של אחד מבני הזוג, תירשם הערת אזהרה לטובת הילדים, על נכסי המקרקעין ששייכים לעיזבון (וכך להבטיח שהנכסים יועברו אליהם לאחר מות ההורה השני).

קביעת בית המשפט

לסיכום: לצוואה הדדית יש יתרונות וחסרונות. בראש ובראשונה, צוואה הדדית נועדה לאפשר לבני הזוג להיות שקטים מבחינה נפשית ולהבטיח את עתידם, לאחר מות אחד מהם. לפני ניסוח צוואה הדדית, מומלץ להקפיד להתייעץ עם עורך דין בקיא ומיומן, בתחום דיני הירושה, כדי למנוע תוצאות לא רצויות. 

עו"ד ומגשרת ענבל כספי-גאון

עו"ד ומגשרת ענבל כספי-גאון

עו"ד ענבל כספי – גאון – עורכת דין ומגשרת משפחתית מוסמכת

האם מאמר זה עזר לך?

ZAP משפטי
צרו קשר
שם*
אימייל*
טלפון*
סיבת הפנייה
מאמרים נוספים
עו"ד ומגשרת ענבל כספי-גאון

לקבלת ייעוץ מעורך דין השאירו פרטים

שם*
אימייל*
טלפון*
סיבת הפנייה