נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

איך כותבים צוואה הדדית - מידע ודרכים לשינויה

מהי צוואה הדדית? למי כדאי לעשות אותה ומה חשוב לדעת לפני שחותמים?

איך כותבים צוואה הדדית  - מידע ודרכים לשינויה

צוואה הדדית היא צוואה משותפת, שעל תוכנה מסכימים שני הצדדים החתומים עליה, והוא זהה בצוואות שני הצדדים. צוואה הדדית מקובלת בעיקר בקרב בני זוג, הרוצים להבטיח כי לאחר מותו של אחד מהם יעבור כל הרכוש לצד השני ורק לאחר מות בן הזוג השני, יחולק הרכוש בין ילדי בני הזוג.  

מדובר בצוואה שעושים בדרך כלל שני אנשים שהם בעלי רכוש משותף, המחילים את הצוואה לגבי אותו רכוש (דירה, קרקעות, נכסים וכו')

מהי צוואה הדדית?

צוואה משותפת היא הדדית כאשר ההסדרים שקבע אחד המצווים, מבוססים על ההסדרים שקבע המצווה השני, והם לא היו נערכים אלמלא כן.  
מדובר בצוואה שעושים בדרך כלל שני אנשים שהם בעלי רכוש משותף, המחילים את הצוואה לגבי אותו רכוש (דירה, קרקעות, נכסים וכו'). העיקרון השולט בצוואה הדדית, הוא עיקרון ההסתמכות: הסתמכות של כל אחד מעושי הצוואה כי בן/בת הזוג שלו יקיים את תוכן הצוואה, כפי שהוסכם ביניהם, גם לאחר מותו של אחד הצדדים.

מקרה שבו אחד מבני הזוג ילך לעולמו בגיל צעיר ובן הזוג השני יינשא בשנית. במקרה כזה, צוואה הדדית תבטיח שבן הזוג ייהנה בחייו מהרכוש המשותף, בידיעה שלאחר מותו הוא יגיע לילדיהם המשותפים ולא יחולק אח"כ גם בין ילדיו העתידיים של בן הזוג הנותר

באילו מצבים עולה הצורך לערוך צוואה הדדית?

ישנם מצבים רבים שבהם חשוב לערוך צוואה הדדית. 

כך למשל, במקרה שישנה דירת מגורים בבעלות בני זוג מבוגרים והורים לילדים. על פי חוק הירושה, לאחר פטירתו של אחד מהם, מחצית מהדירה שייכת לבן הזוג שנותר בחיים, והחצי השני מתחלק בין בן הזוג הנותר ובין הילדים. במקרה כזה ייתכן שאחד מהילדים ירצה לפדות את חלקו מיידית, ויפנה לאפיק של פירוק שיתוף, אשר יגרום לכך שההורה המבוגר שנותר בחיים ייאלץ להתפנות מהדירה. בצוואה הדדית כל הורה מודיע שהוא מוריש לאחר מותו את המחצית שלו בדירה לבן הזוג השני, ויחד  הם מסכימים שרק אחרי מות שניהם, החלק הזה יעבור לילדים.  

מצב נוסף הוא מקרה שבו אחד מבני הזוג ילך לעולמו בגיל צעיר ובן הזוג השני יינשא בשנית. במקרה כזה, צוואה הדדית תבטיח שבן הזוג ייהנה בחייו מהרכוש המשותף, בידיעה שלאחר מותו הוא יגיע לילדיהם המשותפים ולא יחולק אח"כ גם בין ילדיו העתידיים של בן הזוג הנותר. 

דוגמא נוספת למצב שבו חשוב לערוך צוואה הדדית, היא כאשר ההורים מעוניינים להבטיח שרכושם יחולק באופן שווה בין ילדיהם, ולמנוע מצב שבו לאחר מותו של אחד מבן הזוג, בן הזוג הנותר יחליט לנשל מהירושה את אחד מהילדים ולחלק את הרכוש רק לילדים האחרים.

מומלץ מאוד כי הצוואה תופקד אצל הרשם לענייני ירושה, מה שיבטיח כי דבר קיומה של הצוואה יועבר ליורשים לאחר מות ההורים

היכן מומלץ לשמור את הצוואה לאחר חתימתה? 

כמו בכל מקרה שבו כותבים צוואה - מומלץ מאוד כי הצוואה תופקד אצל הרשם לענייני ירושה, מה שיבטיח כי דבר קיומה של הצוואה יועבר ליורשים לאחר מות ההורים. אפשרות נוספת היא להשאיר עותק אצל עורך הדין, אך מכיוון שאין לדעת היכן הוא יהיה בעוד שנים, האפשרות המומלצת ביותר היא להשאיר אותה אצל הרשם לענייני ירושה.  ניתן להשאיר עותק גם אצל בני המשפחה בבקשה לפתוח רק לאחר מות המוריש. 

בדומה למימוש כל סוגי הצוואות, כך גם בצוואות הדדיות יש בדרך כלל עותק אצל אחד הילדים, או אצל הרשם לענייני ירושה ולאחר מות שני בני הזוג, מתבצעת חלוקת הרכוש על פי הכתוב

כיצד פועלים למימוש הצוואה לאחר מותו של בן הזוג השני?

בדומה למימוש כל סוגי הצוואות, כך גם בצוואות הדדיות יש בדרך כלל עותק אצל אחד הילדים, או אצל הרשם לענייני ירושה ולאחר מות שני בני הזוג, מתבצעת חלוקת הרכוש על פי הכתוב. 
אם אין עותק לבני המשפחה והילדים לא יודעים על קיום הצוואה  - לא ניתן יהיה לקיימה. במקרה כזה, חלוקת הרכוש נעשית על פי דיני הירושה (חלוקה שווה בין הילדים) ולא לפי רצון ההורים כפי שנכתב בצוואה. 

בצוואה הדדית, מכיון ששני גורמים מעורבים, יש הגבלה על היכולת לשנות או לבטל את הצוואה

שינוי/ ביטול צוואה הדדית

המשמעות של עריכת צוואה הדדית, בניגוד לצוואה רגילה - היא ביכולת המוגבלת של המצווה לשנות או לבטל אותה. בצוואה רגילה עושה הצוואה יכול לשנותה/ לבטלה בכל עת ולכתוב במקומה צוואה חדשה. בצוואה הדדית, מכיון ששני גורמים מעורבים, יש הגבלה על היכולת לשנות או לבטל את הצוואה.

 אם בן/בת הזוג השני/ה עדיין בחיים - ניתן לבטל את הצוואה ההדדית, על ידי משלוח הודעת ביטול בכתב לצד השני

איך בכל זאת ניתן לבטל או לשנות צוואה הדדית?

חוק הירושה (תיקון מס´ 12 לחוק משנת 2005) מסדיר את האופן שבו ניתן לבטל או לשנות צוואה הדדית, וקובע כי אם בן/בת הזוג השני/ה עדיין בחיים - ניתן לבטל את הצוואה ההדדית, על ידי משלוח הודעת ביטול בכתב לצד השני.
אם בן/בת הזוג השני/ה אינם בחיים - ניתן יהיה לבטל את הצוואה ההדדית, רק על ידי הסתלקות של מבקש הביטול מן הצוואה וויתור על כל מה שירש לפי צוואתו של בן הזוג המת. במקרה שהעיזבון כבר חולק -  עליו להשיב את כל מה ירש על פי הצוואה, שאלמלא כן  - לא תהיה שום משמעות לצוואה ההדדית, שהרי אם ניתן לשנות בקלות את הצוואה לאחר מותו של אחד מבני הזוג,  אנו מאבדים את עיקרון ההדדיות וההסתמכות.

הדעה הרווחת היא, כי על צוואות הדדיות שנערכו לפני התיקון לחוק, אין להחיל את ההגבלה על הרצון של המצווה לשנות/לבטל את הצוואה, ויש לבדוק מה הייתה כוונת הצדדים כשערכו את הצוואה ההדדית

צוואות שנחתמו לפני התיקון בחוק

התיקון הנ"ל אינו חל על צוואות אשר נערכו טרם מועד התיקון (נובמבר 2005). 
לצוואות הדדיות שנערכו לפני מועד זה מתייחסים כאל חוזה, ומחילים עליהן את עיקרון תום הלב הרווח בדיני החוזים, אך השימוש בו הוא אינו חד משמעי. הדעה הרווחת היא, כי על צוואות הדדיות שנערכו לפני התיקון לחוק, אין להחיל את ההגבלה על הרצון של המצווה לשנות/לבטל את הצוואה, ויש לבדוק מה הייתה כוונת הצדדים כשערכו את הצוואה ההדדית, והאם הייתה כוונתם לאפשר לצד השני לחזור בו או לבטל את הוראות הצוואה. בדיקה זו נבחנת מלשון הצוואה ומהנסיבות החיצוניות לה.

שינוי הצוואה על ידי אחד מהילדים

במקרה שבו אחד מהילדים היורשים רוצה לערער, לאחר פטירת שני הוריו, על תוכן הצוואה ההדדית שכתבו כשהיו בחיים, הוא יכול להגיש התנגדות לקיום צוואה ולהוכיח את אחת מעילות הפסלות. 

* השתתפה בהכנת הכתבה - יערית טרבלסי, כתבת זאפ משפטי

לקבלת ייעוץ מעו"ד, השאירו פרטים ויצרו עמכם קשר בהקדם
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
צוואה הדדית חוק הירושה ביטול צוואה
עו"ד רויטל (טלי) אבידן

קבע פגישה עם
עו"ד רויטל (טלי) אבידן

עו"ד רויטל (טלי) אבידן נותנת מענה משפטי בתחום דיני המשפחה – ברמת הייעוץ והייצוג גם יחד. היא מטפלת בנחישות בתיקים...

לפרופיל המלא