נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

חוק העיצובים החדש: הגנת זכויות נרחבת

בשורה טובה למעצבים בישראל: חוק העיצובים החדש בישראל משנה את כללי המשחק ומעניק הגנה רחבה וגלובלית. יש להיעזר בעורך פטנטים כדי לבצע רישום עיצוב

חוק העיצובים החדש: הגנת זכויות נרחבת

עד לשנת 2017, נהנו מעצבים מבלעדיות חלקית בלבד על יצירותיהם. חוק העיצובים החדש עורך רפורמה של ממש בתחום - ומעניק בלעדיות הרבה יותר עמוקה וראויה למעצבים. על פי החוק החדש, מעצבים המעוניינים להבטיח שלא יעשו בעיצוב שלהם שימוש ללא אישור, לזמן ממושך - חייבים להבטיח את זכויות הקניין הרוחני שלהם. האמצעי היחיד לעשות זאת הוא רישום עיצוב.

איך מבצעים רישום עיצוב? כיצד הרישום מגן על המעצב? מדוע חשוב להשלים את ההליך? מהם השלבים ליישומו? במאמר זה נשיב על שאלות אלה ושאלות נוספות, בנוגע לרישום עיצוב, לפי חוק העיצובים החדש.

חוק העיצובים החדש מסדיר את האופן בו מעצבים יוכלו לזכות בהגנה, את מהות ההגנה ואת הדרכים ליישומה ולהבטחת זכיותיהם על עיצובם

מה קובע חוק העיצובים החדש? כיצד החוק החדש משנה את המצב הקיים, בנוגע לבלעדיות על עיצובים?

חוק העיצובים (התשע"ז - 2017) זכה לכינוי "חוק העיצובים החדש" - לא רק מאחר שהוא מחליף חוק ישן ומיושן, העוסק בהגנה על זכויות קנייניות (קניין רוחני) של מעצבים, אלא גם בשל רוח החוק החדשנית. 
החוק נחקק בהשראת חוקים דומים בעולם (למשל: החוקים של האיחוד האירופאי, אנגליה ואמריקה) - וקובע הסדרים השואפים להבטיח למעצבים ישראליים, שלא ייעשה שימוש בעיצוב שלהם לאורך זמן רב, ללא רשותם; וכי יוכלו לקבל תגמול על שימוש בעיצובים. 
חוק העיצובים החדש מסדיר את האופן בו מעצבים יוכלו לזכות בהגנה, את מהות ההגנה ואת הדרכים ליישומה ולהבטחת זכיותיהם על עיצובם. החוק החדש מחליף את "פקודת הפטנטים והמדגמים". החוק כולל מספר שינויים וחידושים. כך, בין היתר:

רישום עיצוב: האמצעי המרכזי להגנה על זכויות המעצב הוא באמצעות תהליך רישום עיצוב. יחד עם זאת, לראשונה יש זכויות מצומצמות גם ללא רישום.

משך הרישום: עיצובים רשומים יהיו בלעדיים לתקופה של 25 שנה ולא 15 שנה בלבד, כמו שהיה קבוע בפקודה.

היקף הרישום: עיצובים רשומים יהיו חדשניים בכל העולם, במקום חדשנות רק כלפי עיצובים בישראל. 

פיצויים גם ללא הוכחת נזק: בעל עיצוב רשום שזכויותיו נפגעו יוכל לזכות בפיצוי עד 100,000 שקלים, מבלי שיידרש להוכיח נזק. ה"פטור" מחובת ההוכחה נובע מהעובדה שפעמים רבות קשה לאמוד, להוכיח ולקבוע את שיעור הנזק הכספי שנגרם למעצב, כתוצאה מהפרת זכויותיו הקנייניות. לפיכך, קובע החוק סכום פיצויים עד 100,000 שקלים ללא צורך להוכיח נזק. לבית המשפט נתונה הסמכות לקבוע את שיעור הנזק. בית המשפט יקבע את שיעור הנזק, תוך שייקח בחשבון את נסיבות ההפרה, לרבות היקף ההפרה, חומרת ההפרה, הנזק הממשי שנגרם לתובע ועוד. 

ענישה פלילית: החוק החדש קובע כי הפרת זכויות מעצב שכרוכה בייצור או ייבוא של מוצר, הנושא עיצוב הזהה לעיצוב רשום, באופן מסחרי, ללא רשות המעצב (בעל העיצוב הרשום) - מהווה עבירה פלילית שתגרור ענישה. 

מעצבים המעוניינים להבטיח את זכויותיהם בעיצוב מתחילים בהליך רישום עיצוב, שדומה מאד להליך רישום פטנט. הליך זה כולל הגשת בקשה לרישום עיצוב לרשות הפטנטים

בשורה התחתונה, מהו רישום עיצוב?

מדובר בהליך פרוצדורלי, המקנה זכות למעצבים שיוזמים את רישום העיצוב. מעצבים המעוניינים להבטיח את זכויותיהם בעיצוב מתחילים בהליך רישום עיצוב, שדומה מאד להליך רישום פטנט. הליך זה כולל הגשת בקשה לרישום עיצוב לרשות הפטנטים - גוף השייך למשרד המשפטים; ובסמכותו לאשר ולרשום עיצובים.
כאשר המעצב זוכה לקבל עיצוב רשום, למעשה ניתנת לו זכות קניינית, המעניקה בלעדיות על השימוש בעיצוב.

בחוק החדש, נכלל המושג "מוצר", שמחליף את המונח "חפץ" - כך שלא רק מוצרים פיזיים יזכו לזכויות בלעדיות

מהו עיצוב שניתן לרשום?

בחוק החדש, נכלל המושג "מוצר", שמחליף את המונח "חפץ" - כך שלא רק מוצרים פיזיים יזכו לזכויות בלעדיות. כאשר מדברים על עיצובים, שמים דגש על ההיבט האסתטי (ולא הפונקציונלי) של המוצר. תחת קטגוריה זו, נכללים סימנים גרפיים ותצוגות מסך. 

למשל: מי שעיצב לוגו לאפליקציה או לוגו למשחק מחשב - ורצה למנוע שימוש, שכפול, או העתקה של הלוגו המעוצב, חייב להשלים הליך של "רישום עיצוב", בהתאם להנחיות משרד המשפטים. זו אמנם הדוגמא הקלאסית - אך לא היחידה - לקהל היעד של החוק החדש, השואף לחזק את ההגנה על עיצובים מגוונים. ההליך של "רישום עיצוב", שנכלל בחוק החדש, דומה מאד להליך המכונה בארצות הברית: Design patent. 

לפי החוק החדש, בפני המעצב ניצבות שתי אפשרויות: לרשום - או לא לרשום. אם המעצב יבחר שלא להשלים רישום עיצוב, הזכויות שלו על העיצוב אובדות אחרי שלוש שנים מיום פרסום ראשון בעולם של העיצוב

מדוע חשוב לבצע רישום עיצוב? מה הרישום מקנה למעצב?

לפי החוק החדש, בפני המעצב ניצבות שתי אפשרויות: לרשום - או לא לרשום. אם המעצב יבחר שלא להשלים רישום עיצוב, הזכויות שלו על העיצוב אובדות אחרי שלוש שנים מיום פרסום ראשון בעולם של העיצוב. כאמור, אם יבחר להשלים הליך רישום עיצוב, תוענק לו זכות בלעדיות למשך עד 25 שנים. כדי לקבל את הזכות הקניינית של עיצוב רשום, יש לעמוד בתנאים שקובע החוק החדש.

בחוק החדש - נדרש שלעיצוב יהיה אופי ייחודי

באילו תנאים ניתן לרשום עיצוב ולזכות בהגנה קניינית לגביו?

החוק מקים דרישה ל"אופי ייחודי". בפקודת הפטנטים והמדגמים יש דרישה שבחפץ יהיו חידוש או מקוריות. לעומת זאת, בחוק החדש - נדרש שלעיצוב יהיה אופי ייחודי (אופי שונה ממוצרים מוכרים קיימים, "הרושם הכללי שהוא יוצר אצל משתמש מיודע שונה מהרושם הכללי שיוצר עיצוב אחר"), עם דגש על היבט אסתטי. כמו כן, בחוק החדש - החידוש הנדרש חייב להיות גלובלי (ולא מקומי בלבד). 

כדי לזכות ברישום עיצוב, יש להגיש בקשה מתאימה למשרד המשפטים, בהתאם להנחיות החוק. יש לצרף לבקשה תרשים מפורט, המדגים את המוצר וחידושיו מזוויות ופרספקטיבות שונות

כיצד מבוצע רישום עיצוב?

כדי לזכות ברישום עיצוב, יש להגיש בקשה מתאימה למשרד המשפטים, בהתאם להנחיות החוק. 
נכון לשלב זה, ברור כי קיימים שינויים מגוונים - הן בהליך הגשת הבקשה; והן בהליך הבחינה של הבקשה ומתן האישור. שינויים אלה טרם הובהרו לחלוטין, משום שטרם הושלמה התקנת תקנות החוק.
כבר עתה ברור שקיימת דרישה לפנייה לעורך פטנטים, בעל ניסיון בתחום, שיגיש בקשה מתאימה. כמובן שמדובר בבקשה מפורטת ומסועפת, שיכול להכין רק מומחה בעל ידע מתאים, כלים ומיומנויות. 

יש לצרף לבקשה תרשים מפורט, המדגים את המוצר וחידושיו מזוויות ופרספקטיבות שונות. כל זאת, תוך הקפדה ניכרת על כללים ספציפיים. 
בחינת הבקשה אורכת זמן רב ועשויה לכלול שלב בו הבוחנים מגישים "השגות" לגבי הזכאות. כך, נדרשת מהמבקש היערכות נוספת. עורך הפטנטים מיומן יידע להתמודד עם הדברים באופן מושכל, עד לקבלת האישור והרישום המיוחלים. 

יש לכם רעיון? האם רשמתם אותו?

לסיכום: חוק העיצובים החדש מעניק הגנה למעצבים של מוצרים שאינם פיסיים בלבד. כדי לקבל הגנה נחוצה ולמנוע שימוש בעיצוב ללא רשות - יש לעגן את הזכות הקניינית של המעצב, על ידי השלמת תהליך רישום עיצוב. הליך הרישום מושלם בעזרת עורך פטנטים בעל מיומנויות מתאימות, שיפעל בהתאם לדרישות החוק החדש. התוצאה של קבלת הרישום היא קבלת זכות קניינית חזקה במיוחד, שמונעת שימוש בעיצוב ללא רשות ומבטיחה כי מפר הזכויות ייענש בפלילים ו/או ישלם פיצוי גבוה למעצב. ההגנה תעמוד למעצב למשך 25 שנה. 

לקבלת ייעוץ מעו"ד, השאירו פרטים ויצרו עמכם קשר בהקדם
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
זכויות קנייניות עורך פטנטים קניין רוחני
עורך פטנטים (עו"פ) ד"ר הווארד טף

קבע פגישה עם
עורך פטנטים (עו"פ) ד"ר הווארד טף

ד"ר צבי (הווארד) טף, עורך פטנטים ישראלי, ועוסק כבר למעלה מעשור בתחום הקניין הרוחני. התמחה בפטנטים בתחום הכימיה ומדעי החיים...

לפרופיל המלא