משפטי– זאפ
משפטידיני נזיקין ופיצוייםרשלנות רפואיתפיצוי של 60,000 ₪ בשל פגיעה באוטונומיה בניתוח הקטנת חזה/ סקירה

פיצוי של 60,000 ₪ בשל פגיעה באוטונומיה בניתוח הקטנת חזה/ סקירה

המחוזי קיבל ערעור על פסק דינו של בימ"ש השלום, וקבע כי הסכמת המטופלת לניתוח לא הייתה הסכמה מלאה ומדעת

מאת: מערכת משפטי
15.04.12
תאריך עדכון: 15.04.12
3 דק'
פיצוי של 60,000 ₪ בשל פגיעה באוטונומיה בניתוח הקטנת חזה/ סקירה

בית המשפט המחוזי בחיפה קיבל את ערעורה של אשה כנגד ביה"ח בני ציון, מנהל המחלקה ורופא נוסף, על פסק דינו של בימ"ש השלום, אשר דחה את תביעתה לפיצוי בשל רשלנות רפואית בביצוע ניתוח להקטנת שדיים שבוצע על ידם בבית החולים.

רוצים לשאול שאלה? היכנסו לפורום רשלנות רפואית

הסכמה שלא מדעת

הרכב השופטים ס' הנשיאה השופטת ש' וסרקרוג, השופטים יצחק כהן ורון שפירא קבע, כי לא ניתן לתובעת הסבר מניח את הדעת בכל הנוגע לטיב הניתוח והסיבוכים האפשריים, במיוחד נוכח קיומו של סיכון גבוה להתממשות הנזק, ומכאן שהסכמתה לניתוח ניתנה שלא מדעת ונפגעה האוטונומיה שלה, כלומר: יכולתה לבצע בחירה מושכלת של טיפול רפואי, ועל כן עליהם לפצותה על נזקיה.

השופטת וסרקרוג סברה בדעת מיעוט, כי גם הוכחה גם רשלנות הרופאים בטיפול בתובעת. זאת, כנגד דעתם החולקת של השופטים שפירא וכהן.

ביהמ"ש: לא היה די בהסבר שניתן

השופטת וסרקרוג ציינה, כי הפרטים והמידע שהובא לידיעת המערערת לפני הניתוח אינם מספיקים, במיוחד כאשר היא עברה ניתוחים קיסריים, ועקב אותו ניתוח נותרה לה צלקת דקה אחת. "יש להדגיש כי מדובר באיבר נשי, המשליך על הנשיות של האישה, ועצם נכונותה לבצע ניתוח כזה, צריך שיהא מותנה בצלקות שיוותרו", כתבה השופטת בפסק הדין. "בנסיבות" , קבעה השופטת, "גם אם נאמר למערערת באופן כוללני כי אכן עלולות להיוותר צלקות אחרי ניתוח השדיים", היה על הרופא להבהיר את הדברים באופן מפורט ומודגש ביותר ולא די היה בהסבר שניתן לה.

השופטת וסרקרוג קבעה, כי לדעתה הוכח שהסכמת המערערת לביצוע הניתוח לא הייתה "הסכמה מדעת" מלאה כנדרש, וכי יש לקחת בחשבון כי על אף שהיא ביקשה לבצע את הניתוח מחמת כובד ופטרת, לא היה מדובר בניתוח בריאותי דחוף כטיפול הכרחי נדרש, ועל פי עדותה, שלא נסתרה, אילו הובאה לידיעתה האפשרות בדבר צלקות חמורות כפי שנותרו אצלה, הייתה שוקלת עמדתה מחדש, במיוחד כאשר מדובר באיבר אישי-נשי-מיני של האישה וגורם אסתטי משמעותי לגבי האישה.

פגיעה באוטונומיה כפרט

"מעבר לכך ניתן להכיר במקרה זה גם בפגיעה באוטונומיה שלה כפרט, במובן של פגיעה בכוח הבחירה שלה כיצד לפעול. אי-מתן מידע כה רלוונטי עבורה – אפשרות שיווצרו לה צלקות חריגות – מנע ממנה את כוח הבחירה בתוצאות האפשריות של הניתוח הפלסטי", פסקה השופטת.

בית החולים והרופאים חויבו ביחד ולחוד לשלם למערערת בגין נזקים לא ממוניים סכום של 60,000 ש"ח נכון למועד פסה"ד בבימ"ש השלום, בצירוף 20% שכ"ט עו"ד, החזר הוצאות לרבות שכ"ט המומחה מטעם המערערת ,בצרוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק והוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בערעור בסך של 10,000 ש"ח.

רוצים לקרוא את פסק הדין? תקדין - פסק דין

(ע"א 27327-02-11 פלונית נ' קלדרון ואח')

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

עורכי דין בתחום