נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

מזונות: הפחתת מזונות בתיקים שהסתיימו מכח הלכת העליון

בית המשפט למשפחה: ההלכה של העליון לתשלום מזונות שווים על שני ההורים, במשמורת משותפת, מהווה שינוי נסיבות ולכן ניתן להחילה גם על תיקים שנסגרו

מאת: עו"ד אילנה מור יוסף | | 4
מזונות: הפחתת מזונות בתיקים שהסתיימו מכח הלכת העליון

פסק דין של בית המשפט לענייני משפחה בפתח תקווה נותן תקווה חדשה לאבות גרושים  - גם אם הדיון בהם הסתיים לפני הפסיקה הדרמטית של בית המשפט העליון בעניין שוויוניות בתשלום מזונות
פסק הדין מפרש באופן מהפכני את ההלכה שקבע העליון לפני כשנה ביולי 2017, לפיה הורים החולקים זמני שהות זהים עם ילדיהם והמשתכרים שכר זהה ישאו באופן שווה בתשלום המזונות. 

חשוב לדעת, פסק דין שניתן בעניין מזונות, ניתן לשינוי בהתקיים שינוי נסיבות מהותי ובלתי צפוי.

אבחנה שנעשתה היא בין תיקים שנסגרו בהסכם בין הצדדים - עליהם לא תחול ההלכה, לבין תיק שנסגר בפסק דין ועליו כן ניתן להחיל את ההלכה

אז - מה השתנה?

אין מחלוקת שיש להחיל את ההלכה של בית השפט העליון על תיקים המתנהלים היום בבתי המשפט, וניתן לראות כי בתי המשפט אימצו את ההלכה של בית המשפט העליון ופוסקים לאורה.

הבעיה מתעוררת לגבי תיקים שהדיון בהם הסתיים בין אם בהסכם בין הצדדים או בפסק דין שניתן על ידי בית המשפט.

לפי שיטת המשפט שלנו הלכה חדשה צופה פני עתיד ולרוב אינה חלה רטרואקטיבית. וזו הגישה בה נקטו בתי המשפט כשהתבקשו להפחית מזונות בתיקים סגורים לאור הלכת בית המשפט העליון עד כה.

חשוב לציין שהשאלה הזו טרם הגיע לפתחו של בית המשפט העליון ואין פסק דין מנחה של בתי המשפט המחוזיים. ולכן, השופטים בערכאות הדיוניות, נחלקים בדעותיהם וניתנו פסקי דין שונים סביב אותה השאלה. חלקם קבעו שהלכת העליון לא תחול על תיקים סגורים, אחרים קבעו שיש להחיל את ההלכה על תיקים סגורים רק בהתקיים שינוי נסיבות נוסף. 

אבחנה נוספת שעשו היא בין תיקים שנסגרו בהסכם בין הצדדים - עליהם לא תחול ההלכה, לבין תיק שנסגר בפסק דין ועליו כן ניתן להחיל את ההלכה.

התבלבלתם? אתם לא לבד.

פסק דין של ביהמ"ש למשפחה קובע, כי ההלכה של בית המשפט העליון תחול גם על תיקים סגורים אפילו אם נסגרו בהסכם שנכרת בין הצדדים, וזאת מכח היותה של ההלכה לכשעצמה שינוי נסיבות המצדיק שינוי בשיעור המזונות

ביהמ"ש לענייני משפחה - ההלכה של העליון תחול גם על תיקים סגורים

פסק דינו של כב' השופט עובד אליאס קובע, כי ההלכה של בית המשפט העליון תחול גם על תיקים סגורים אפילו אם נסגרו בהסכם שנכרת בין הצדדים וזאת מכח היותה של ההלכה לכשעצמה שינוי נסיבות המצדיק שינוי בשיעור המזונות. 

על פי פסק הדין, יש בדין החדש שנקבע משום שינוי נסיבות. המשמעות: אלפי אבות, שתיקי המזונות שלהם נסגרו, עשויים להגיש עתה בקשות להפחתת תשלום המזונות שלהם.

פסק דינו התקדימי של העליון שינה את ההלכה שהייתה נהוגה, וקבע שחיוב במזונות ילדים בגילאי 6-15 יחול על שני ההורים עפ"י הכנסותיהם ושיש לתת משקל לזמני השהות של הילדים עם הוריהם

פסק הדין התקדימי של בית המשפט העליון

פסק הדין המקורי שיצר טלטלה משמעותית בפסיקת המזונות בישראל ניתן בהרכב של שבעה שופטים בבית המשפט העליון בפרשת פלוני (בע"מ 919/15 פלוני נ' פלונית).

בפסק הדין שינה את ההלכה שהייתה נהוגה וקבע שחיוב במזונות ילדים בגילאי 6-15 יחול על שני ההורים עפ"י הכנסותיהם ושיש לתת משקל לזמני השהות של הילדים עם הוריהם.

בית המשפט הדגיש, כי: "יישום עיקרון זה במקרה הטיפוסי של משמורת משותפת ייעשה כברירת מחדל שניתן לסטות ממנה". כלומר, בית המשפט רשאי להפעיל את שיקול דעתו, בנסיבות כל מקרה ומקרה.

פסק דינו של בית המשפט העליון בישר אמנם על רוח חדשה של שוויוניות בפסיקת מזונות. עם זאת, קשה להתעלם מהתחושה הקשה העולה ביחס לאותם אבות שנותרו מאחור ותיקי הגירושין שלהם נסגרו לפני הפסיקה, מה שלא אפשר להם לפתוח אותם מחדש.

השופט אליאס מביהמ"ש למשפחה בפתח תקווה קבע, כי ביהמ"ש מעדיף את עקרון השוויון שנפסק בהלכת בית המשפט העליון בין האב לאם ואת השוויון בין זוגות שנפרדו לפני הלכת בע"מ 919/15 לבין אלו שנפרדו אחריה על פני עקרון ההסתמכות של האם שמקבלת מזונות על בסיס הסכמות שהושגו בינה לבין זוגה בעבר

כב' השופט אליאס - ביהמ"ש למשפחה בפתח תקווה

עם הקושי הזה ביקש להתמודד השופט עובד אליאס מבית המשפט לענייני משפחה בפתח תקווה וקבע, שבמכלול האינטרסים, ביהמ"ש מעדיף את עקרון השוויון שנפסק בהלכת בית המשפט העליון בין האב לאם ואת השוויון בין זוגות שנפרדו לפני הלכת בע"מ 919/15 לבין אלו שנפרדו אחריה על פני עקרון ההסתמכות של האם שמקבלת מזונות על בסיס הסכמות שהושגו בינה לבין זוגה בעבר.

בפסק דין דרמטי שניתן בתחילת יולי (תמ"ש 4542-03-16 א' נ' ב'), קבע כב' השופט אליאס מדוע ההלכה של העליון היא כשלעצמה יכולה להוות שינוי נסיבות להפחתת תשלום המזונות גם בתיקי מזונות סגורים.

פסק הדין עסק בזוג הורים עם שני ילדים שנישאו זה לזו בשנת 2004. הנישואין של השניים לא עלו יפה והם התגרשו בחודש מאי 2014.

תחילה הגיעו ההורים להסכם גירושין ראשון, במסגרתו נקבע כי הילדים יהיו במשמורת  האם; ונקבע שיעור המזונות שישלם האב לידי האם. 

שנה לאחר מכן, החלו בין האב והאם הליכים משפטיים חדשים, בעקבות עתירת האם לאפשר לה לעבור לעיר אחרת ועתירת האב למשמורת על הילדים. 

ההליכים הסתיימו בהסכם גירושין שני, שבמסגרתו נקבעו בין היתר זמני שהות רחבים יותר לאב עם ילדיו. למרות זאת, סוכם כי האב ימשיך לשלם את שיעור המזונות שנקבע בהסכם הראשון והצדדים סיכמו כי עצם המעבר של האם להתגורר בעיר אחרת והרחבת זמני השהות של האב עם הילדים לא יהוו עילה עבור האב לתבוע משמורת משותפת או לבקש הפחתת המזונות.

האב עתר לבית המשפט בפעם השלישית בדרישה להפחית את תשלום המזונות או לבטל אותם לחלוטין וכן להורות על משמורת משותפת.

בין היתר, טען האב לשינויי נסיבות - טענות אשר נדחו על ידי בית משפט בהיותן שינוי נסיבות צפוי.

טענה משמעותית  נוספת של האב היתה גם לשינוי נסיבות, על רקע שינוי הדין שחל בפסיקת בית המשפט העליון.

האם התנגדה לכל טענותיו של האב והדגישה כי על פי פסק דינו של העליון, שינוי הדין החל אינו מהווה כשלעצמו שינוי נסיבות שיש להפחית בגינו את תשלום המזונות. 

השופט אליאס הדגיש בהחלטתו את העוול שיוצרת האבחנה בין "בני זוג שנפרדו לפני יולי 2017 ובני זוג בעלי נתונים זהים שנפרדו לאחר יולי 2017"

"אבות משני סוגים: כאלה שזוכים לשוויון, וכאלה שלא"

השופט אליאס הדגיש בהחלטתו את העוול שיוצרת האבחנה בין "בני זוג שנפרדו לפני יולי 2017 ובני זוג בעלי נתונים זהים שנפרדו לאחר יולי 2017. המשמעות תהיה אבות משני סוגים... אלה שנהנים מהשוויון שיצרה החלטת העליון ואלה שלא".

בהתייחסו לעקרון ההסתמכות והצורך בקיום הסכמים מדגיש כב' השופט אליאס כי במועד חתימת ההסכם ידעה האם שככל שיחול שינוי נסיבות יכול ויהיה שינוי בסכום המזונות ולכן היה עליה לדעת שאינטרס ההסתמכות שלה - אינו מוחלט. כשם שהמזונות היו פוחתים בשל שינוי נסיבות כתוצאה מהפיכתו של האב לנכה, כך גם שינוי הדין עשוי להפחית את שיעור המזונות. 

יצוין כי על פי פסק הדין של כב' השופט אליאס, אין לעשות אבחנה בין תיקים שהסתיימו בהסכם לבין תיקים בהם ניתן פסק דין על ידי בית המשפט.

כלומר, משמעות פסק הדין עשויה להיות מטלטלת ולחול על אלפי תיקי גירושין.

לפני שמכריזים על מהפכה רבתי שיוצר פסק הדין, יש לצנן מעט את ההתלהבות, ולזכור כי מדובר בהחלטה של בית המשפט לענייני משפחה, שלא עמדה במבחן הערעור של בית המשפט המחוזי

זמן לצנן את ההתלהבות ולהבין את מקומו האמיתי של פסק הדין 

לפני שמכריזים על מהפכה רבתי שיוצר פסק הדין, יש לצנן מעט את ההתלהבות, ולזכור כי מדובר בהחלטה של בית המשפט לענייני משפחה, שלא עמדה במבחן הערעור של בית המשפט המחוזי. כמו כן ייתכן שתצא הלכה מבית המשפט העליון אשר תקבע את הכללים באשר להחלת ההלכה שנקבעה בבעמ 919/15 על תיקים סגורים.

לכן, לפני שמסתמכים על ההחלטה החדשה ומזדרזים להגיש לבית המשפט בקשה להפחתת תשלום המזונות על בסיס שינוי הדין, כדאי להתייעץ עם עורך דין בעל ניסיון בתחום, כדי לבדוק את מכלול הנסיבות בתיק הפרטי שלכם לרבות בדיקת נסיבות נוספות העשויות להוות שינוי נסיבות שמצדיק את הפחתת המזונות, כמו כן יש לבדוק ויתורים אחרים בגינם הוסכם על שיעור המזונות ולוודא שהבקשה מנומקת. 

כספי מזונות שיש לשלם

לסיכום: אין ספק כי פסק דינו החדש של השופט אליאס צועד בכיוון מוסרי ונכון יותר ויוביל לתוצאה צודקת ושוויונית יותר. עם זאת, לאור העובדה שפסק דין זה לא נבחן על ידי בית המשפט המחוזי או העליון, מוקדם לקבוע שהוא יוצר מהפכה של ממש בפסיקת המזונות בישראל.

לאן פניה של פסיקת המזונות מכאן ואילך? ימים יגידו. 

לקבלת ייעוץ מעו"ד, השאירו פרטים ויצרו עמכם קשר בהקדם
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
הפחתת מזונות משמורת משותפת מזונות קטינים
עו"ד אילנה מור יוסף

קבע פגישה עם
עו"ד אילנה מור יוסף

גלוזמן, מור יוסף, משרד עו"ד המתמחה במגוון תחומים בדין הישראלי, מעניק ללקוחותיו ייעוץ, ליווי ובמידת הצורך ייצוג בערכאות השונות בבתי...

לפרופיל המלא