נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

איחוד תיקים או פשיטת רגל: יתרונות וחסרונות

מתמודדים עם חובות גבוהים? יש בפניכם שתי אפשרויות שעשויות להקל עליכם בהסדרת החוב ובפתיחת "דף חדש": איחוד תיקים או פשיטת רגל. מה עדיף?

מאת: עו"ד ונוטריון שרית בן שלוש איזנברג| | 4
איחוד תיקים או פשיטת רגל: יתרונות וחסרונות

אדם שיש לו חובות גדולים מתמודד לא רק עם הצורך להחזיר את החובות, מעמסה בפני עצמה; אלא גם עם הצורך ליצור הסדרים נפרדים עם כל אחד מהנושים שלו, שלא כולם מוכנים להגיע להסדר שמתאים ליכולותיו הכלכליות. בנוסף, בעלי חוב מתמודדים עם מגבלות שונות, כגון: הגבלת חשבון בנק ואשראי, עיכוב יציאה מהארץ, עיקולים, שלילת רישיון נהיגה ועוד. כל אלה פוגעים ביכולתם להתפרנס, להחזיר את החוב ולפתוח דף חדש. 

בפני בעלי חוב כאלה עומדות שתי אפשרויות, העשויות להקל על מצבם ולאפשר להם לחזור למסלול החיים הרגיל: איחוד תיקים או פשיטת רגל

איחוד תיקים הוא הליך בהוצאה לפועל, שבמסגרתו כל התיקים השונים שמנהלים נושים שונים נגד בעל החוב, מאוחדים לתיק אחד. מרגע שהוגשה הבקשה לאיחוד, בעל החוב יידרש לשלם 3% מכלל חובותיו מדי חודש, כאשר התשלום הראשון ישולם עם הגשת הבקשה

מהו איחוד תיקים?

איחוד תיקים הוא הליך בהוצאה לפועל, שבמסגרתו כל התיקים השונים שמנהלים נושים שונים נגד בעל החוב, מאוחדים לתיק אחד. מרגע שהוגשה הבקשה לאיחוד, בעל החוב יידרש לשלם 3% מכלל חובותיו מדי חודש, כאשר התשלום הראשון ישולם עם הגשת הבקשה. הסכום יחולק בין נושיו, בהתאם לגובה החוב היחסי לכל אחד מהם בנפרד.

איחוד תיקים פוטר את בעל החוב מהצורך להתנהל מול כל נושה בנפרד. במובן מסוים, ההוצאה לפועל "כופה" על הנושים השונים להגיע לאותו הסדר, המותאם ליכולותיו הכלכליות של החייב. 

בנוסף, מרגע שאושר לבעל החוב איחוד תיקים, הנושים אינם יכולים לפתוח נגדו הליכים מקבילים אחרים בהוצאה לפועל, כגון: בקשות לעיקול משכורתו או עיקולים אחרים, שמטרתם לזרז את גביית החוב. 

הבקשה לאיחוד תיקים מוגשת ללשכת ההוצאה לפועל, שבה נפתחו מרבית התיקים נגד החייב; או ללשכה שבה פתוח התיק עם החוב הגבוה ביותר נגד החייב. 

התנאי העיקרי לאישור איחוד תיקים הוא כי בעל החוב יציג הוכחות להוצאה לפועל, כי ביכולתו לעמוד בהחזר הנדרש, בתוך טווח הזמן הקבוע בחוק

youtube video

מהם התנאים הנדרשים לאישור איחוד תיקים?

התנאי העיקרי לאישור איחוד תיקים הוא כי בעל החוב יציג הוכחות להוצאה לפועל, כי ביכולתו לעמוד בהחזר הנדרש, בתוך טווח הזמן הקבוע בחוק. 

חייב מוגבל באמצעים הוא מי שאינו יכול לפרוע את חובותיו בטווח הזמן המסוים הקבוע בחוק. כך, כל מי שחובו עד 20 אלף שקלים, ומראה כי ע"פ היכולת הכלכלית שלו אינו יכול להחזירו בתוך שנתיים; או מי שחובותיו 20-100 אלף שקלים ואינו יכול להחזירם בתוך 3 שנים; או מי שחובותיו עולים על 100 אלף שקלים ואינו יכול להחזירם בתוך 4 שנים, יוכרז כ"חייב מוגבל באמצעים" ותיקיו יאוחדו ויוטלו עליו ההגבלות.

חשוב לציין, כי תיקי מזונות ותיקים למימוש משכנתא אינם נכללים בתיק האיחוד, וההליכים בתיקים אלו לא יעוכבו בשל הכרזת החייב כחייב מוגבל באמצעים ו/או בשל פתיחת תיק האיחוד.

יחד עם האפשרות להגיש בקשה לאיחוד תיקים, יש מגבלות רבות המוטלות על כל מי שמוגדר כחייב מוגבל באמצעים: הוא אינו מורשה להוציא צ'קים, להחזיק כרטיסי אשראי ולהתנהל בחשבון עם אשראי

מהן המגבלות המוטלות על חייב מוגבל באמצעים?

יחד עם האפשרות להגיש בקשה לאיחוד תיקים, יש מגבלות רבות המוטלות על כל מי שמוגדר כחייב מוגבל באמצעים: הוא אינו מורשה להוציא צ'קים, להחזיק כרטיסי אשראי ולהתנהל בחשבון עם אשראי. מגבלה נוספת, המוטלת עליו באופן אוטומטי, היא עיכוב יציאה מן הארץ, שניתן לבטל רק באופן זמני; ורק לאחר שהוגשה בקשה מיוחדת לרשם ההוצאה לפועל שיאשרה מטעמים מיוחדים ובכפוף להפקדת ערבון והמצאת ערבים שיפקידו את דרכונם בלשכת ההוצל"פ עד לשובו של החייב ארצה. 

מהם היתרונות של הליך איחוד תיקים?

היתרון העיקרי הוא כי בעל החוב יודע שהחוב יסתיים, בתוך זמן מוגדר; וכי התיק נגדו ייסגר, בתום אותה תקופה. בנוסף, מובטח לו כי נושיו לא יוכלו להפעיל עליו לחצים ולדרוש ממנו הסדרים שונים, או לפתוח נגדו בהליכים נוספים בהוצאה לפועל.

אחד החסרונות העיקריים של הליך איחוד תיקים נוגע לחובות גבוהים, שמשך פירעונם עומד על עשרות שנים 

מהם חסרונותיו של הליך איחוד תיקים?

אחד החסרונות העיקריים של הליך זה נוגע לחובות גבוהים, שמשך פירעונם עומד על עשרות שנים. כך, החייב נותר במעמד "חייב מוגבל באמצעים" לכל אורך התקופה ונמנעת ממנו האפשרות לפתוח דף חדש, משך זמן רב. 
במצבי קיצון, בהם החוב כה גבוה, עד כדי כך שגם איחוד תיקים יוצר מגבלה על האפשרות לפתוח דף חדש בטווח זמן סביר, יכול החייב להגיש בקשה לפשיטת רגל.

מטרתו של הליך פשיטת רגל היא לאפשר לחייב בסופו של ההליך לקבל הפטר מחובותיו, לאחר ששילם אחוז קטן מחובו, בהסדר תשלומים התואם את יכולותיו הכלכליות

כיצד מתנהל הליך הבקשה לפשיטת רגל? 

מטרתו של הליך פשיטת רגל היא לאפשר לחייב בסופו של ההליך לקבל הפטר מחובותיו, לאחר ששילם אחוז קטן מחובו, בהסדר תשלומים התואם את יכולותיו הכלכליות. וכך, לפתוח דף חדש. 

בשלב הראשון של הליך פשיטת רגל, מגיש החייב בקשה לצו כינוס נכסים. כונס הנכסים בודק וקובע את יכולותיו הכלכליות של החייב; ועל בסיס יכולות אלה, נגזר גובה התשלום החודשי שיוכל לעמוד בו, עד למועד הדיון הראשון בבקשה לפשיטת הרגל עצמה.
מרגע ההכרזה על כינוס הנכסים, לנושים השונים של החייב יש עד 6 חודשים להגיש את תביעתם לבדיקת הנאמן. מי שלא הגיש - החוב שלו מתיישן ואובד; והוא לא יכול לפעול עוד כנגד החייב.
הדיון עצמו מתנהל בבית המשפט המחוזי ומעורב בו גם כונס הנכסים הרשמי, שבודק את התיק והאם התיק מתאים להליך פשיטת רגל. כלומר: אין באפשרות החייב - מתוקף עבודתו או מתוקף שאר נכסיו - להחזיר את חובו בתקופה סבירה, שתאפשר לו לפתוח דף חדש. 

במהלך כל אותה תקופה, מרגע הגשת הבקשה ועד לתום הדיון בבית המשפט המחוזי - חל איסור הן על החייב והן על נושיו, לנסות להגיע להסדר ספציפי עם אחד מהם. כמו כן ניתן עיכוב הליכים כנגד החייב ולא ניתן לפעול כנגדו במסגרת ההליכים אלא באישור ביהמ"ש.
מרגע שהתהליך מסתיים ובית המשפט מאשר כי בעל החוב פושט רגל - החייב מקבל הפטר מלא מחובותיו או הפטר מותנה. כלומר: הפטר שייכנס לפועל, רק אחרי ששילם סכום מסוים מחובו, לאורך תקופה מוגדרת מראש. העמידה בהסדר התשלומים הזה היא תנאי לקבלת ההפטר. 

מהם התנאים להגשת בקשה לפשיטת רגל?

כדי שאדם יהיה זכאי להגיש בקשה לפשיטת רגל, נדרש כי כונס הנכסים שלו יקבע שהיכולת הכלכלית שלו ונכסיו אינם מאפשרים לו להחזיר את החוב, בפרק זמן מוגבל וסביר. 

היתרונות של הליך פשיטת רגל ברורים: בעל החוב יכול לפתוח דף חדש, ללא חובות. רוב החובות נמחקים

מהם היתרונות של הליך פשיטת רגל?

היתרונות ברורים: בעל החוב יכול לפתוח דף חדש, ללא חובות. רוב החובות נמחקים. בנוסף, מי שמצוי בהליך פשיטת רגל וגם לאחר ההליך, מוגן מפני תביעות נפרדות של נושיו לעיקול רכושו או משכורתו. 

כמו באיחוד תיקים, מוטלות מגבלות רבות גם על מי שמצוי בהליך פשיטת רגל. הוא אינו יכול להשתמש בחשבון עסקי, לפתוח עסק חדש או להיות בעלים של חברה קיימת; עומד כנגדו צו עיכוב יציאה מהארץ ועוד

מהם החסרונות של פשיטת רגל?

כמו באיחוד תיקים, מוטלות מגבלות רבות גם על מי שמצוי בהליך פשיטת רגל. הוא אינו יכול להשתמש בחשבון עסקי, לפתוח עסק חדש או להיות בעלים של חברה קיימת; עומד כנגדו צו עיכוב יציאה מהארץ; הוא מחויב להגיש דו"ח על הוצאותיו והכנסותיו, לאורך כל התקופה, לכונס הנכסים ולנאמן המפקחים עליו. 

גזירת כרטיס האשראי

לסיכום: כדי לדעת מהו ההליך שמומלץ לנקוט בו במקרה הספציפי, מומלץ להתייעץ עם עורך דין, לפני שניגשים להוצאה לפועל. כבר היו מקרים שבעלי חוב פעלו לבדם, בשל הרצון להימנע מההוצאה הנוספת על ליווי משפטי ובסופו של דבר, הכל עלה להם ביוקר. 
עורך דין המתמחה בתחום יסייע לכם בהערכת הנכסים ויכולת ההחזר שלכם, לפני שתיגשו להוצאה לפועל. על בסיס הערכתו, עורך הדין ימליץ על האפשרות הטובה ביותר עבורכם. להחלטה מושכלת ונכונה יש משמעות כלכלית משמעותית. ההחלטה מזרזת את יכולתכם להתחיל דף חדש. 


* עו"ד ונוטריון שרית בן שלוש איזנברג עוסקת במשפט מסחרי, נדל"ן, פשיטת רגל, ירושות וצוואות.

** סייע בהכנת הכתבה: יותם בן מאיר, כתב zap משפטי.

האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()

קבע פגישה עם