Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

פיקוח על עברייני מין משוחררים או טיפול ושיקום?

צווי פיקוח על עברייני מין הם סמכות חריגה למדי בהליך הפלילי, המאפשרת להגביל חירויות של עבריין המין, גם לאחר שחרורו מהכלא. ניתן לפעול לצמצום המגבלות

מאת: עו"ד גיא עין צבי | עין-צבי גיא משרד עו"ד
08.10.18
תאריך עדכון: 12.12.23
8 דק'
פיקוח על עברייני מין משוחררים או טיפול ושיקום?

צווי הפיקוח על עברייני מין הם סמכות שהמדינה מעניקה לשב"ס, להמשיך להגביל חלק מחירויותיו של אדם שהורשע בעבירת מין, גם לאחר שחרורו מהכלא, בתום סיום ריצוי תקופת העונש שלו. צווי פיקוח אלה עשויים להיות מוטלים גם על עברייני מין שלא נשלחו למאסר. 

מטרת צווי הפיקוח והמגבלות הנגזרות מהם היא לצמצם את הסיכון ואת הסיכוי שאותו אדם יחזור ויפגע בקורבנותיו או בקורבנות פוטנציאליים אחרים. 

צו פיקוח ניתן להטיל על כל אדם, שנקבע על ידי בית משפט כי ביצע עבירת מין, גם אם לא נכנס למאסר בגינה, בשל מידת מסוכנות מינית שאינה נמוכה

על מי ניתן להטיל צו פיקוח? 

צו פיקוח ניתן להטיל על כל אדם, שנקבע על ידי בית משפט כי ביצע עבירת מין, גם אם לא נכנס למאסר בגינה, בשל מידת מסוכנות מינית שאינה נמוכה, לא תמיד בהקשר ישיר למידת הפגיעה הממשית בקורבן. 

כך, למשל: אדם שחשף את איבר מינו בפומבי בפני אדם בגיר. זהו מעשה שנחשב חמור פחות, מבחינת הפגיעה הממשית שנגרמה לקורבן. סביר מאוד שלא יישלח למאסר בגינו. עם זאת, קיימת אפשרות גבוהה שיוטל עליו צו פיקוח, שיורה על מגבלות שונות על חירותו, בשל המסוכנות המינית שלו.

ישנם מדדים שונים לקביעת מידת המסוכנות המינית. כאמור, השאלה העיקרית שנשאלת אינה חומרת הפגיעה, אלא דווקא מידת הסיכוי שאותו אדם יחזור ויבצע שוב את אותה עבירה או עבירת מין אחרת

מהי מסוכנות מינית?

ישנם מדדים שונים לקביעת מידת המסוכנות המינית. כאמור, השאלה העיקרית שנשאלת אינה חומרת הפגיעה, אלא דווקא מידת הסיכוי שאותו אדם יחזור ויבצע שוב את אותה עבירה או עבירת מין אחרת, באותו קורבן או בקורבנות פוטנציאליים אחרים. 

כך, בדוגמה הקודמת, בה תואר אדם שחשף את עצמו בפומבי, על אף שמדובר בפגיעה מהרמה הנמוכה ביותר של עבירות מין, עדיין מדובר על פי רוב בסטייה מינית. סטיות מיניות כאלה וסטיות מיניות אחרות באופן כללי, מאופיינות בחזרתיות מאוד גבוהה. כלומר: קיים סיכון גבוה מאוד כי אותו אדם יחזור ויבצע את העבירה. לכן, עשויה להיקבע לו רמת מסוכנות גבוהה, שנגזרות ממנה מגבלות שונות ורבות על חירותו.

ניתן למנוע מעבריין מין את החירות לבחור את מקום העבודה, סוג העבודה והתפקיד, באופן חופשי. מגבלה אחרת על חירותו של עבריין מין יכולה להיות האפשרות למנוע ממנו להתקרב לקורבן העבירה שלו או ליצור עמו קשר

אילו חירויות יכול צו פיקוח להגביל?

המגבלות שצווי פיקוח עשויים להטיל הן מגבלות שונות ומרובות, תלויות במידת המסוכנות של העבריין ובאופי המעשים שביצע. כך, למשל: ניתן למנוע מעבריין מין את החירות לבחור את מקום העבודה, סוג העבודה והתפקיד, באופן חופשי. 

פירושו של דבר כי עליו לקבל אישור מקצין הפיקוח שלו, לכל מקום עבודה ו/או תפקיד שקיבל; ובנוסף, לעבודה עם אוכלוסיות מסוימות שהוא עלול להוות עבורן סיכון. כך, למשל: קצין הפיקוח יכול לפסול את בקשתו של עבריין מין שפגע בנשים שהיו כפופות לו בעבר, להיכנס שוב לתפקיד שבו יש נשים שכפופות לו. 

מגבלה אחרת על חירותו של עבריין מין יכולה להיות האפשרות למנוע ממנו להתקרב לקורבן העבירה שלו או ליצור עמו קשר, במקום המגורים, העבודה, אירועים חברתיים ואחרים וכו'. מטרת מגבלה זו היא למנוע אפשרות שיפגע בקורבן שוב ולהגן על הקורבן מפני הישנות הטראומה, בעת מפגש.

מגבלה נפוצה נוספת היא על הימצאות ביחידות עם אוכלוסיות מוחלשות, שאינן יכולות להגן על עצמן, כגון: קטינים וחסרי ישע. במקרי קיצון, נוצרים מצבים שעל עבריין מין מוטל איסור להימצא בקרבת ילדיו, גם אם לא פגע בהם ישירות; או שהוא יכול לפגוש אותם, רק אם אדם בוגר אחר נוכח במפגש. זאת, בשל הסיכון הפוטנציאלי שהוא מהווה עבורם. במקרים בהם עבריין המין מסוכן לקטינים, ניתן למנוע ממנו להימצא במקומות מסוימים בהם מצויים קטינים (למשל: כניסה לגני ילדים או פארקים ציבוריים, שילדים שוהים בהם).

מגבלות אחרות כוללות איסור על צריכת אלכוהול וסמים. אמנם סמים אסורים לשימוש מכוח פקודת הסמים המסוכנים, ממילא. ואולם, צריכה עצמית של סמים, שבשגרה כלל לא נאכפת, מקבלת מענה חריף במידה שהיא מהווה הפרה של צו הפיקוח. גם צריכת אלכוהול בניגוד לצו פיקוח תגרור אחריה מענה חריף, על אף שצריכת אלכוהול לכלל הציבור הבוגר אינה מוגבלת.

הפרת צו פיקוח מהווה עבירה בפני עצמה, על כל המשתמע מכך

מהי המשמעות של הפרת צו פיקוח?

הפרת צו פיקוח מהווה עבירה בפני עצמה, על כל המשתמע מכך. כך, למשל: אדם שנקבע שאסור לו להימצא עם קטינים והפר את הצו, נחשב כמי שעבר עבירה פלילית, גם אם לא פגע בהם או ביצע עבירה מינית ביחד עם הפרת הצו. 

בין השאר, משמעות הדבר היא כי ניתן לעצור עד תום ההליכים אדם שהפר את צו הפיקוח שלו, גם ללא עבירה נוספת. בשיקול דעת יחידת הפיקוח באיזה אופן לפעול כנגד העבריין, על פי מידת ההפרה. כמובן, שהחלטה על מעצר או ענישת עבריין המין בעקבות הפרת צו פיקוח נתונה בידי בית המשפט. ככל שמדובר בהפרה בוטה של המגבלות, כך התגובה העונשית יכולה להיות חמורה.

צווי פיקוח ניתן להטיל למשך 5 שנים. אפשר להטיל את הצו פעם אחת, מראש, לחמש שנים; ואפשר להטיל את הצו לתקופות קצרות יותר, שניתן להאריך אותן בכל פעם מחדש, עד לתקופה של חמש שנים 

מה תוקפו של צו הפיקוח?

באופן כללי, צווי פיקוח ניתן להטיל למשך 5 שנים. אפשר להטיל את הצו פעם אחת, מראש, לחמש שנים; ואפשר להטיל את הצו לתקופות קצרות יותר, שניתן להאריך אותן בכל פעם מחדש, עד לתקופה של חמש שנים. 

יחד עם זאת, במקרה שמדובר בעבריין מין שמידת המסוכנות המינית שלו נותרה גבוהה גם לאחר 5 שנים, ניתן לחדש את צו הפיקוח עד לתקופה כוללת של 20 שנה. 

הטיפול מאפשר לעבריין המין לקבל את חייו בחזרה; ואת היכולת לשלוט בהם ובדחפים שלו. למעשה, הטיפול מביא להפחתת מידת המסוכנות המינית העתידית שלו

מהם הגורמים המאפשרים הפחתה של הערכת המסוכנות המינית?

בראש ובראשונה, קבלת טיפול במסגרות הייעודיות. 

הטיפול מאפשר לעבריין המין לקבל את חייו בחזרה; ואת היכולת לשלוט בהם ובדחפים שלו. למעשה, הטיפול מביא להפחתת מידת המסוכנות המינית העתידית שלו. גורמים נוספים שמאפשרים הפחתה, ביחד עם הטיפול: זוגיות בריאה וארוכת טווח; השתלבות במקומות עבודה יציבים וקבועים וכו'.

כדי להטיל צו פיקוח, יש לקבל חוות דעת של איש מקצוע, שיעריך את מידת המסוכנות המינית של העבריין

מהו כולל ההליך לקבלת צו פיקוח?

כדי להטיל צו פיקוח, יש לקבל חוות דעת של איש מקצוע, שיעריך את מידת המסוכנות המינית של העבריין. חוות הדעת נעשית על ידי איש מקצוע ייעודי שהוסמך לכך בחוק. למשל: עובד סוציאלי, קרימינולוג או פסיכיאטר, שקיבלו הכשרה ספציפית להערכת מסוכנות מינית. 

לאחר קבלת הערכת מסוכנות, יחידת הפיקוח גוזרת ממנה מגבלות שונות, שיתאימו לסיכונים האפשריים שאותו אדם מהווה. הפרקליטות מגישה לבית המשפט בקשה לצו פיקוח, הכולל מגבלות אלה. 

כאשר הבקשה מגיעה לבית המשפט, היא נבחנת גם על ידי עבריין המין וסנגורו, אשר בודק הן את ההצדקה להטלת צו פיקוח כשלעצמו (כלומר: האם הערכת המסוכנות מוצדקת); והן את מידת ההצדקה שיש למגבלות השונות, המפורטות באותו צו.

הסניגור ינסה לשכנע את בית המשפט כי הערכת המסוכנות המינית שניתנה לעבריין המין מחמירה מדי; וכי מצבו בפועל אינו מצדיק מתן צו פיקוח, מלכתחילה

מהם הטיעונים שניתן להעלות נגד צו פיקוח, שניתן לעבריין מין?

שלב מתן הצו הוא השלב החשוב ביותר, שבו אדם יכול להיאבק על הגבלת חירותו, כך שהפגיעה הנדרשת בחירותו תצומצם; ותפגע כמה שפחות ביכולתו להתפרנס ולשקם את חייו.

ראשית: יש לבחון האם קיימת הצדקה להטלת צו פיקוח מלכתחילה. הסניגור ינסה לשכנע את בית המשפט כי הערכת המסוכנות המינית שניתנה לעבריין המין מחמירה מדי; וכי מצבו בפועל אינו מצדיק מתן צו פיקוח, מלכתחילה. 

ניתן לנסות לשכנע את בית המשפט בשתי דרכים, שעל פי רוב ננקטות באופן משולב:

1. חקירת איש המקצוע שנתן את חוות הדעת בדבר המסוכנות המינית בבית המשפט, במטרה לקעקע את חוות הדעת או את מסקנותיה.

2. הבאת חוות דעת מטעם הנאשם, שנערכה על ידי איש מקצוע אחר, שינסה לשכנע שהערכת המסוכנות הראשונה היא הערכת יתר.

שנית: אם צו הפיקוח והערכת המסוכנות נמצאו מוצדקים, הסניגור יקיים דיון במשמעות המגבלות המבוקשות, במטרה לצמצם אותן ואת משך צו הפיקוח.

יש הקלות רבות שניתן לדרוש. כך, למשל: הגבלת סמכויות החיפוש של קצין המבחן או יכולתו לפסול מקומות עבודה או תפקידים מסוימים

אילו הקלות במגבלות של צו הפיקוח ניתן להשיג?

יש הקלות רבות שניתן לדרוש. כך, למשל: הגבלת סמכויות החיפוש של קצין המבחן או יכולתו לפסול מקומות עבודה או תפקידים מסוימים. הקלות נוספות גלומות באפשרות לבקש לצמצם את תקופת הפיקוח ולבקש לפעול להפחתת המסוכנות העתידית של העבריין, על ידי הפנייתו לטיפול, במסגרות טיפול ייעודיות לעברייני מין. עורך דין פלילי המתמחה בתחום יידע להתאים ללקוחותיו את המסגרת הטיפולית המתאימה ביותר לצרכים שלהם. 

די לעבירות מין

לסיכום: מאחר שלהליך הטלת צו פיקוח על עברייני מין יש השלכה עמוקה ורחבה על היבטי חיים שונים שלהם, גם לאחר ריצוי העונש, מומלץ ביותר להיעזר בליווי משפטי של עורך דין המתמחה בתחום ויכול להעניק ליווי הוליסטי - משפטי וטיפולי - שיאפשר לצמצם את הפגיעה בחירויות השונות, הנגזרת מצווי הפיקוח, בטווח הקרוב והרחוק; ולאפשר לעבריין, שסיים לרצות את עונשו, להשתקם. 

* עו"ד גיא עין צבי הוא סניגור פלילי, העוסק בפשיעה חמורה ומתמחה בייצוג עברייני מין ופסיכיאטריה משפטית.

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים