נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

עבירות מין - התמודדות עם אישומים/מדריך

במשפטים פליליים רבים נגד נאשמים בעבירות מין מדובר במלחמת גרסאות. ייצוג של עורך דין טוב יכול לעשות הבדל בין הרשעה לזיכוי ולהשפיע באופן משמעותי על חומרת העונש שייגזר על הנאשם במידה שיורשע. לפניכם סקירה חשובה בנושא

מאת: עו"ד זוהר הלוי | | 4
עבירות מין - התמודדות עם אישומים/מדריך

אילו עבירות מין נפוצות ביותר? 

ראשית, יש לציין כי חשודים ונאשמים בעבירות מין מגיעים מכל שכבות האוכלוסיה - עבריינות מין חוצה מעמדות כלכליים-חברתיים, ולמרבה הצער נתקלים בהם כמעט בכל פינה. עבירות המין הנפוצות הן עבירות מין בתוך המשפחה. לאחר מכן נפוצות העבירות הבאות מהחמורה לקלה: אינוס, מעשה סדום, מעשה מגונה ומעשה מגונה בפומבי.

במידה שנציגי התביעה מצאו כי יש מספיק ראיות שיוכלו להוביל להרשעת הנאשם מעבר לספק סביר, יוגש כתב אישום. בשלב זה נהפך האדם מחשוד לנאשם במשפט פלילי

מה צפוי לאדם שנחשד בעבירות מין?

כמובן שזה תלוי בנסיבות המקרה, באופן התרחשות הדברים ובמהלכם. לא כל המקרים זהים ולא תמיד מתרחשת אותה שרשרת אירועים. אולם, באופן גס ניתן לומר, כי במקרים רבים מתחיל הדבר בהגשת תלונה, ומרגע זה מתחילה מסכת ההתמודדות של החשוד עם החשדות שהועלו נגדו. מהלך הדברים לרוב יהיה כזה:

שלב ראשן - שלב החקירה: התלונה של המתלוננת נגד החשוד מניעה פעולות חקירה מגוונות ורבות. בירורים, איסוף ראיות וכמובן זימון החשוד לחקירה תחת אזהרה. פעולות החקירה כמעט תמיד יכללו בשלב כלשהו זימון של החשוד בעבירת המין לחקירה ובמקרים רבים זו תתנהל כאשר החשוד שוהה במעצר.

שלב שני - הגשת כתב אישום: לאחר שהושלמו פעולות החקירה, התביעה (משטרה או פרקליטות) מחליטה האם להגיש כתב אישום כנגד החשוד. במידה שנציגי התביעה מצאו כי יש מספיק ראיות שיוכלו להוביל להרשעת הנאשם מעבר לספק סביר, יוגש כתב אישום. בשלב זה נהפך האדם מחשוד לנאשם במשפט פלילי. כתב האישום יגולל את נסיבות המקרה הנטען ואת העבירות שהתנהגות הנאשם מקימה במידה והתרחשה.

שלב שלישי - תשובה לאישום: בשלב זה מוזמן הנאשם להקראת כתב אישום המתקיימת בבית המשפט, שם מוקרא כתב האישום והנאשם נדרש להשיב לאשמה ולהגיד האם הוא מודה או כופר בעובדות המתוארות בכתב האישום, ובביצוע העבירות העולות מתוכן. אם הנאשם לא מודה בעובדות, התגלגלות האירועים ממשיכה לשלב הבא, הוא שלב המשפט.

שלב רביעי - שלב המשפט, שלב בירור האשמה: בשלב זה יתנהל משפט במסגרתו תנסה התביעה להוכיח את אשמת הנאשם מעבר לספק סביר. המשפט מתחיל בפרשת התביעה – התובעים מציגים ראיות ומזמנים עדים שיתמכו בגרסתם לפיה כל שנטען בכתב האישום התרחש במציאות. עם סיום פרשת התביעה תתחיל פרשת ההגנה, במסגרתה ינסה הנאשם באמצעות סנגורו להזים את מה שטוענת ומנסה לבסס התביעה ולעורר ספק סביר באשמת הנאשם. בשלב הבירור המשפטי יכול להיות שהנאשם ישב במעצר במסגרת מה שמכונה "מעצר עד תום ההליכים" או שיאושר לו לשהות בבית. בעניין המעצר מכריע בית המשפט בהתחשב בנסיבות המקרה, כמו: חומרת המעשים המיוחסים לנאשם, מסוכנותו לעצמו או לסביבה, הסיכוי שינסה להימלט מהדין ועוד. בהרבה מהמקרים יקבע בית המשפט חלופת מעצר – מצב בו הנאשם איננו שוהה במעצר בשלב הבירור המשפטי אולם הוא מוגבל, למשל יושב במעצר בית.

שלב חמישי - הכרעה: לאחר שמיעת הראיות, מגיע שלב הכרעת הדין במסגרתו קובע בית המשפט האם הנאשם אשם או חף מפשע. זיכוי יגרור שחרור מידי, ואילו הרשעה תקדם את הנאשם לשלב הבא, הוא שלב הטיעונים לעונש.

שלב שישי - שלב הטיעונים לעונש: בשלב זה נשמעות טענות ומובאות ראיות לגבי העונש שראוי שייגזר על הנאשם.

שלב אחרון - גזר הדין: לאחר שבית המשפט שומע את טיעוני הצדדים בדבר העונש שראוי כי ייגזר על הנאשם, הוא גוזר את העונש וקובע מה יושת על העבריין שהורשע. זהו סוף המשפט. אחריו ירצה הנאשם את עונשו או לחילופין יגיש ערעור. במהלך הערעור יכול להיות שהנאשם כבר יתחיל בריצוי העונש או שיזכה לקבל עיכוב ביצוע של העונש עד לאחר הערעור. בעניין זה מכריע בית המשפט.  

בכל אחד ואחד מהשלבים הללו חשוב שהנאשם ייוצג על ידי עורך דין.

אדם המוזמן לחקירה חייב להכיר בכך שלכל מילה שלו השפעה מכרעת על גורלו. כל מילה מתועדת ועשויה בהמשך הדרך להתפרש באופן שישמש נגדו

מדוע חשוב שחשודים ו/או נאשמים בעבירות מין יקבלו ייצוג משפטי? 

כל חשוד או נאשם במשפט פלילי חייב להצטייד בעורך דין, אך כאשר מדובר בעבירות מין חשיבות זו קריטית ומכרעת. ייצוג של עורך דין חיוני בכל אחד משלבי תהליך בירור האשמה. מהרגע שהאדם יודע שמשהו "מתבשל", הוא חייב להתייעץ עם עורך דין. עבירות מין הן עבירות חמורות שמכתימות את שמו של המורשע בהן, והרשעה כזו מחבלת בחייו ועשויה למוטט את עולמו. המלחמה במקרה הזה היא מלחמה על השם הטוב, הבריאות הנפשית, שלום המשפחה והעתיד המקצועי. בנוסף לכך, בעבירות מין רבות, מדובר במלחמת גרסאות – הגרסה של המתלוננת אל מול גרסתו של החשוד או הנאשם. לפיכך, כל מילה או מחווה של הנאשם הינה בעלת משקל כבר מהרגע הראשון. 

אדם המוזמן לחקירה חייב להכיר בכך שלכל מילה שלו השפעה מכרעת על גורלו. כל מילה מתועדת ועשויה בהמשך הדרך להתפרש באופן שישמש נגדו. דברים תמימים יכולים בהמשך הדרך להפוך למרשיעים, והוא חייב להיזהר ולהתנהל רק בעצת עורך דין. עורך דין פלילי מומחה בתחום זה ילווה את החשוד בשלב החקירה, ויורה לו האם ומתי לשתף פעולה עם החקירה.

עורך הדין גם יסייע בגיבוש אסטרטגיה מתאימה. פעמים רבות יש להחליט האם לכפור בכל האשמה ולומר: "לא עשיתי, לא ראיתי, לא נגעתי, לא הייתי במקום – לא היו דברים מעולם", לבין להודות הודאה חלקית בנטען, למשל: "קיימנו יחסי מין אבל זה היה בהסכמה". השאלה האם להרחיב או לצמצם את יריעת המחלוקת היא חשובה וקריטית, ויכולה להשפיע באופן נחרץ על סיכוייו של הנאשם לזיכוי. 

ליווי של עורך דין חשוב לא רק בשלב החקירה אלא גם בשלב התשובה לאשמה- ייתכן שנכון לנאשם להודות ולקבל עונש מופחת במקום לנהל משפט.

הכלי המרכזי והעיקרי שיש בידיו של סניגור המגן על נאשם בעבירות מין הוא חקירה נגדית. זהו האמצעי שלמעשה מכריע את גורלו של הנאשם ומשפיע על תוצאות התיק

חשיבותה של חקירה נגדית

כמובן שחשיבות הייצוג קריטית גם במהלך בירור האשמה, למשל במסגרת חקירת המתלוננת. עורך דין מיומן יוכל להפריך את גרסתה ולשאול שאלות שיפערו חורים בגרסתה ויערערו את אמינותה מבלי לעורר את רחמיו או התנגדותו של בית המשפט. מלאכת חקירת העדים והצגת הראיות היא מלאכת מחשבת עדינה, וחשוב לבצעה היטב ובמחשבה תחילה. הכלי המרכזי והעיקרי שיש בידיו של סניגור המגן על נאשם בעבירות מין הוא חקירה נגדית. זהו האמצעי שלמעשה מכריע את גורלו של הנאשם ומשפיע על תוצאות התיק. חקריה נגדית טובה משמעה לא פעם זיכוי של הנאשם. בשלב זה בולטת החשיבות שבאיכות הסניגור- האם הוא שולט במטריה, האם הוא יודע מה לשאול, מתי ובאיזה טון, האם הוא יודע להבליט את הדברים שראוי שיבלטו ולטשטש אחרים, האם הוא יודע לעורר ספק סביר ולהוביל לזיכוי הנאשם. 

גם בשלב הטיעונים לעונש חשובה מיומנותו של עורך הדין שידע להציג את נסיבות המקרה ונסיבות חייו של הנאשם באופן שיגרום לבית המשפט להקל בעונשו. עורך דין טוב יציג פסיקה תקדימית של עונשים מופחתים במקרים עם נסיבות דומות, ידגיש את כל המאפיינים של הנאשם, של המקרה ושל חייו אשר יכולים לגרור הקלה בעונש. למשל, היעדר עבר פלילי; נסיבות קיום העבירה – הנאשם לא גרר את המתלוננת לשיחים ולא נקט אלימות אלא טעה בשיקול הדעת; בריאות לקויה; משפחה שתלויה בפרנסת הנאשם; רקע קשה בו גדל ואשר הוביל להתנהגותו; רקע נפשי וכדומה. 

הייצוג חשוב גם לאחר ההרשעה כדי לקבל עיכוב בביצוע העונש עד לערעור – מדוע שהנאשם ישב בכלא אם יש סיכוי שיזוכה בערעור? גם בערעור הייצוג כמובן חיוני ביותר ומשפיע על הסיכוי להפוך את החלטת בית המשפט שהרשיע את הנאשם.

הסדר טיעון

בנוסף לכך, בכל אחד מהשלבים שאחרי הגשת כתב האישום, יכול להיות מצב בו התביעה והסניגור יגיעו להסדר טיעון. מדובר ב"עסקה" במסגרתה הנאשם מתחייב להודות באשמה "בתמורה" לכך שיופחתו האישומים ו/או ישונו עובדות כתב האישום ו/או העונש שייגזר עליו יהיה קל יותר. עורך דין טוב ומיומן ידע לזהות מתי עדיף "לקחת עסקת טיעון" שמוצעת, ידע לנהל משא ומתן יעיל לטובת הלקוח שלו ויצליח "להשיג" הסדר טיעון "טוב". לא כל עורך דין יודע לעשות זאת ולא כל אחד יוכל לשכנע את התביעה שיש לא מעט חורים בכתב האישום ולא מעט סיכון מבחינתה שהתיק "יפול".  

-------------------------

עבירות מין שבוצעו ע"י אנשי ציבור

בתקשורת אנו נחשפים לא אחת, לעבירות מין שבוצעו ע"י אנשי ציבור. נשאלת השאלה, כיצד ביהמ"ש מתייחס לאנשי ציבור אלו, והאם הוא נוטה להקל בעונשם או דווקא להחמיר.

ראש עיריית אור יהודה לעשבר נדון לשנתיים מאסר

לאחרונה (18.12.2016) ראש עיריית אור יהודה, דוד  יוסף, אשר הורשע בין היתר בעבירה של מעשה מגונה בכוח, עבירות מרמה והפרת אמונים נדון לשנתיים מאסר בפועל. דוד יוסף הורשע ב-11 מתוך 15 עבירות המין שיוחסו לו, כאשר החמורה שבהן היא מעשה מגונה בכוח. כמו כן הוא הורשע בעבירות של בעילה אסורה בהסכמה והטרדה מינית.

בגזר הדין ציין השופט דוד רוזן, כי בית המשפט העליון חזר ושנה בפסיקתו את הצורך בהחמרת הענישה בכל הנוגע לעבירות מין והפיכת נשים קורבן למעשים מגונים בלא הסכמתן החופשית. יחד עם זאת, ציין השופט רוזן, כי לאחר שהוא בחן את פסקי הדין אשר הגישו הצדדים, ועיין בנוספים, הוא ראה לציין כי בכל הנוגע לעבירה של הטרדה מינית ומעשה מגונה בכוח, קשה להצביע על קו מגובש לעניין מידת העונש. השופט שקל את הנתונים והטיעונים לקולא ולחומרא ובסופו של דבר, כאמור, החליט לגזור על הנאשם שנתיים מאסר בפועל.

לקבלת ייעוץ מעו"ד, השאירו פרטים ויצרו עמכם קשר בהקדם
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
עבירות מין כתב אישום הסדר טיעון
עו"ד זוהר הלוי

קבע פגישה עם
עו"ד זוהר הלוי

משרד עורכי הדין זוהר הלוי ושות', מהנחשבים ומהמשפיעים בליטיגציה, עוסק בעבירות חמורות בתחום המשפט הפלילי על כל רבדיו. כמו כן...

לפרופיל המלא