נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

סמים קלים: כך תימנעו מרישום פלילי

מגלגלים ג'וינט פה ושם, ונתפסתם? כדאי להיעזר בעורך דין מיומן כבר מהרגע הראשון, כדי לא להסתבך ברישום פלילי, העלול להיות "כתם לכל החיים"

מאת: עו"ד אמנון בן נעים | | 3
סמים קלים: כך תימנעו מרישום פלילי

במדינת ישראל אסורים לחלוטין החזקה ו/או שימוש בכל סוגי הסמים, לרבות צריכה עצמית. סעיף 7 לפקודת הסמים המסוכנים (נוסח חדש, התשל"ג-1973) קובע: "מי שמחזיק או משתמש בסם מסוכן לצריכה עצמית בלבד, ללא היתר כדין, דינו מאסר שלוש שנים". עם זאת, בפועל הענישה אינה חד משמעית, אלא תלויה בגורמים רבים (סוג הסם, הכמות שנתפסה, כוונת השימוש, עברו הפלילי של החשוד וכו'). 

מערכת המשפט מתייחסת בפועל לסוג הסם ולחומרתו. מערכת המשפט רואה בחומרה החזקה ו/או שימוש בסמים "קשים"

מהו ההבדל המשפטי בין סמים "קלים" לסמים "קשים"?

פקודת הסמים המסוכנים אינה מבדילה בין סוגי הסמים ומגדירה את כל סוגי הסמים (המפורטים בתוספת לפקודה) - קנביס, חשיש, מריחואנה, אופיום, LSD, קוקאין, הרואין, מתדון, אקסטזי ועוד - כסמים מסוכנים, אסורים לשימוש באותה מידה. 

למרות זאת, מערכת המשפט מתייחסת בפועל לסוג הסם ולחומרתו. מערכת המשפט רואה בחומרה החזקה ו/או שימוש בסמים "קשים". קיימת הנחייה של היועץ המשפטי לממשלה (מספר הנחיה: 4.1105; כותרת ההנחיה: "מדיניות התביעה - סמים: אחזקה ושימוש לצריכה עצמית") למצוא איזון בין הצורך בהרתעה לבין ההתחשבות בעבריין. לעיתים, בעצם ההרשעה ובעונש המאסר, עלול להיגרם לעבריין נזק חמור, שאינו עומד ביחס נאות לחומרת העבירה. זאת, על ידי בחירה נכונה בדרך הענישה בכל מקרה לפי נסיבותיו. 

המשמעות המשפטית היא שביהמ"ש מעניק יחס יותר קל, כשמדובר בעבירה ראשונה של החזקת סמים "קלים" (כגון: קנאביס, מריחואנה וחשיש) לצורך שימוש עצמי, אצל אדם שאין לו תיקים פליליים. ההגדרה של צריכה עצמית נקבעת ע"פ כמות הסם שנתפסה, ביחס לכמות המקסימלית לצריכה עצמית, המוגדרת בפקודה. 

ע"פ ההנחיה, ניתן במקרה כזה ובהתקיים נסיבות מסוימות (הודאה, התחייבות לא לחזור על העבירה, היעדר רישומים פליליים ועוד) לסגור את התיק, תוך אזהרה שתירשם בגיליון הפלילי: "נסגר באזהרה מחוסר עניין לציבור למיצוי הדין, כיוון שהמדובר בתפיסת סם ראשונה לשימוש עצמי". 

הענישה המקלה מתייחסת אך ורק למקרים שבהם החזקת הסם נעשתה לצורך צריכה עצמית, ע"פ פירוט הכמות המקסימלית הנחשבת לצריכה עצמית המצוינת בפקודה

מהי הגדרת "שימוש עצמי"?

כאמור, הענישה המקלה מתייחסת אך ורק למקרים שבהם החזקת הסם נעשתה לצורך צריכה עצמית, ע"פ פירוט הכמות המקסימלית הנחשבת לצריכה עצמית המצוינת בפקודה: 

• קנאביס/מריחואנה/גראס - 15 גרם

• שרף של קנאביס (חשיש, גראס) - 15 גרם 

• אופיום - 2 גרם

• LSD - 3 יחידות

• קוקאין - 0.3 גרם

• הרואין - 0.3 גרם

• מתדון - 0.15 גרם

• מורפין - 0.3 גרם

• משרת אופיום - 0.3 גרם (תכולת מורפין נטו)

• אמפטאמין - 0.2 גרם

• מתאמפטאמין - 0.2 גרם

החזקת כמות סם גדולה מהכמות המקסימלית המצוינת לעיל, תיחשב לעבירה חמורה ביותר של "החזקת סם שלא לשימוש עצמי", שהעונש בגינה הוא עד 20 שנות מאסר!

המטרה של הנחיות היועמ"ש באשר לסגירת תיקים, בעבירות של שימוש עצמי ראשוני בסמים קלים היא למנוע פגיעה חמורה וארוכת טווח באנשים נורמטיביים, שפרט לשימוש העצמי בסמים אלה אינם מעורבים בפעילות עבריינית

מהם התנאים לענישה מקלה?

המטרה של הנחיות היועמ"ש באשר לסגירת תיקים, בעבירות של שימוש עצמי ראשוני בסמים קלים, אינה להימנע מפעולות אכיפה - אלא למנוע פגיעה חמורה וארוכת טווח באנשים נורמטיביים, שפרט לשימוש העצמי בסמים אלה אינם מעורבים בפעילות עבריינית. 

לשם כך, קבע היועמ"ש מספר תנאים, שבהתקיימם ניתן לסגור את התיק ולהסתפק ברישום אזהרה בגיליון הפלילי:

1. מדובר בתפיסת הסם (מריחואנה או חשיש) הראשונה אצל החשוד.

2. השימוש אינו נעשה בנסיבות מחמירות (שימוש על-ידי בעל תפקיד האחראי לשלום אחרים).

3. לחשוד אין שום רישומים פליליים קודמים (לרבות מב"דים ותיקים שנסגרו מעילת חוסר עניין לציבור; מב"ד - ממתין לבירור דין). 

4. כמות הסם שנתפסה אינה עולה על הכמות המקסימלית לשימוש עצמי המצוינת בפקודה.

5. החשוד הודה בעבירה.

6. החשוד הגיש בקשה לסגירת התיק באזהרה, שכוללת התחייבות מצדו שלא להוסיף להשתמש בסמים מכל סוג שהוא, בנוסף להצהרה שלפיה הוא מודע לכך שאם ייתפס בשנית, ימוצה עמו הדין גם לגבי הפעם הראשונה (בגבולות ההתיישנות). 

ביולי האחרון (2018) התקבל בכנסת "חוק הסמים המסוכנים (עבירת קנס מיוחדת - הוראת שעה, התשע"ח-2018)", שקבע כי העבירה של שימוש ו/או החזקה של סם הקנבוס או השרף שלו, לצריכה עצמית, המבוצעת בפעם הראשונה והשנייה היא עבירת קנס מיוחדת

עבירה פלילית או עבירת קנס?

ביולי האחרון (2018) התקבל בכנסת "חוק הסמים המסוכנים (עבירת קנס מיוחדת - הוראת שעה, התשע"ח-2018)", שקבע כי העבירה של שימוש ו/או החזקה של סם הקנבוס או השרף שלו, לצריכה עצמית, המבוצעת בפעם הראשונה והשנייה היא עבירת קנס מיוחדת.
החוק תואם למעשה את הנחיית היועמ"ש, ובא לקבוע את מדיניות האכיפה של המשטרה בדרך של הטלת קנסות, תחת ההליך הפלילי, הכרוך בחקירה. החוק קובע כי הקנס על עבירה של החזקה או שימוש בקנאביס לצריכה עצמית, אשר בוצעה בפעם הראשונה יהיה 1000 שקלים, ועל עבירה שניה 2000 שקלים. 
אדם שעבר על העבירה בפעם השלישית יופנה להליך סגירת תיק בהסדר מותנה ואילו אדם שהחזיק או השתמש בקנאביס בפעם הרביעית, יופנה להליך פלילי.

מערכת המשפט הצבאית נוטה להחמיר ביותר עם חיילים שנתפסו בביצוע עבירות סמים במהלך שירותם הצבאי

מהי המדיניות ביחס לעבירות סמים בצבא?

לעומת מערכת המשפט האזרחית, שנוטה כאמור להקל בעבירות של שימוש עצמי ראשוני בסמים קלים, חשוב לדעת כי מערכת המשפט הצבאית נוטה להחמיר ביותר עם חיילים שנתפסו בביצוע עבירות סמים במהלך שירותם הצבאי. 
הסיבה לכך היא ששימוש בסמים במהלך שירות צבאי מוגדרת כ"נסיבות מחמירות", שהרי השימוש בסמים עלול לשבש את שיקול הדעת של החייל (בין אם הוא בשירות סדיר, בקבע או במילואים) ולגרום לו לסכן את עצמו, את חבריו, את הציבור ולא פחות מכך - את ביטחון המדינה.

מסיבה זו, חייל שביצע עבירות סמים צפוי לעונשים חמורים: עונש מאסר בפועל, רישום פלילי לחמש שנים ועצירת הקידום הצבאי. 

סעיף 6 לפקודה קובע: "לא יגדל אדם סם מסוכן, לא ייצר אותו, לא יפיק אותו, לא יכין אותו ולא ימצה אותו מחומר אחר, אלא ברישיון מאת המנהל" (המנהל הכללי של משרד הבריאות). אדם העובר על עבירה זו, צפוי לעונש של עד 20 שנות מאסר!

מהי המדיניות בנוגע לייצור, הכנה והפקה של סמים?

מעבר להגדרת האיסור על שימוש בסמים, מתייחסת הפקודה גם לאיסור על גידול, ייצור ו/או הכנה של סם. 
סעיף 6 לפקודה קובע: "לא יגדל אדם סם מסוכן, לא ייצר אותו, לא יפיק אותו, לא יכין אותו ולא ימצה אותו מחומר אחר, אלא ברישיון מאת המנהל" (המנהל הכללי של משרד הבריאות). אדם העובר על עבירה זו, צפוי לעונש של עד 20 שנות מאסר!
בנוסף, קובעת הפקודה כי אסור לאדם לסגל לעצמו נוהג של ביקור במקום שנועד לשימוש בסמים מסוכנים; וכי חל עליו איסור להחזיק ברשותו כלי המשמש להכנת סמים או לצריכתם. 

מכל האמור לעיל, ניתן להבין שלהתנהלות נכונה בחקירה בגין שימוש בסמים, יש משמעות רבה באשר לעתיד התיק ועתידו של החשוד. לכן, חשוב מאוד להיוועץ בעו"ד פלילי בעל ניסיון והיכרות עם תחום הסמים

כיצד מומלץ להתנהל בחקירה על שימוש בסמים?

מכל האמור לעיל, ניתן להבין שלהתנהלות נכונה בחקירה בגין שימוש בסמים, יש משמעות רבה באשר לעתיד התיק ועתידו של החשוד. לכן, חשוב מאוד להיוועץ בעו"ד פלילי בעל ניסיון והיכרות עם תחום הסמים. 
עו"ד מנוסה יבחן את הראיות, הנסיבות והעובדות. בהתאם, הוא יוכל לשכנע את התביעה לייחס לנאשם עבירה של החזקת סמים לצריכה עצמית בלבד, או אף להוביל לביטול כתב האישום בשל כשלים ראייתיים שונים. 

גם במקרה שבו נתפסו על החשוד כמויות סם גדולות מהכמויות המקסימליות לצריכה עצמית, יוכל עורך הדין להטות את הכף ולשכנע את הפרקליטות, שעל אף שהחשוד נתפס עם כמות גדולה מזו שהוגדרה בפקודה, הסם נועד לשימושו האישי בלבד. כך, למשל, ניתן יהיה לטעון כי החשוד רכש באופן חד פעמי כמות גדולה לשימוש עצמי, במטרה להימנע מ"לסגל לעצמו נוהג של ביקור במקום שנועד לשימוש בסמים מסוכנים".  

עישון קנאביס

לסיכום: השימוש בסמים מכל סוג ובכל כמות - אסור בישראל. עם זאת, במקרים בהם מדובר בשימוש ראשון בסמים קלים, לצורך שימוש עצמי, נוטה מערכת המשפט להקל על החשודים ולהימנע מלפגוע בהם פגיעה קשה, שאינה עומדת בקנה אחד עם חומרת העבירה. לכן, בכל מקרה שבו נתפס אדם בחשד לשימוש בסמים, חשוב מאוד להיוועץ בעו"ד פלילי בעל ניסיון בתחום, שיידע לבחון היטב את הדברים ולהטות את הכף לטובת החשוד. 

 

* עו"ד אמנון בן נעים עוסק בפלילים.

** סייעה בהכנת הכתבה: יערית טרבלסי, כתבת zap משפטי.

ליצירת קשר עם עו"ד אמנון בן נעים
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
מאסר בפועל עבירות סמים פקודת הסמים המסוכנים
עו"ד אמנון בן נעים

קבע פגישה עם
עו"ד אמנון בן נעים

אמנון בן נעים משרד עורכי דין בחדרה, עוסק בכל ההיבטים הנוגעים הן לתחום המשפט הפלילי והן בתחום התעבורה.

לפרופיל המלא