נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

הפדרציה הישראלית לתקליטים וקלטות בע"מ תקבל פיצוי חלף צו מניעה זמני

האם סעד כספי יחליף את צו המניעה הזמני בתביעות של ארגוני זכויות יוצרים ומבצעים נגד גופים משדרים?

מאת: עו"ד אלי נחום | | 3
הפדרציה הישראלית לתקליטים וקלטות בע"מ תקבל פיצוי חלף צו מניעה זמני

החלטתו של שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב גדעון גינת בת.א. 36111.03.12 מתאריך 25 לאפריל 2012 להעניק לפדרציה הישראלית לתקליטים וקלטות בע"מ סעד כספי במקום צו מניעה זמני נגד רדיו הבירה, עשויה להוות סמן דרך בתביעות שיוגשו בעתיד על ידי ארגוני זכויות יוצרים ומבצעים נגד גופים משדרים.

רוצים לשאול שאלה? היכנסו לפורום זכויות יוצרים וקניין רוחני

במסגרת תביעה שהגישה הפדרציה הישראלית לתקליטים וקלטות בע"מ נגד רדיו הבירה לתשלום תמלוגים עבור  שידור תקליטורים שמפיקיהם מיוצגים באמצעות הפדרציה, ביקשה הפדרציה מבית המשפט המחוזי בתל אביב לתת צו מניעה זמני שימנע מרדיו הבירה לשדר את התקליטורים הנ"ל, כל עוד רדיו הבירה נמנע מלשלם לה את התמלוגים המגיעים לה לטענתה.

תשלום תמלוגים
כידוע, כל תחנת רדיו חייבת לקבל רשיונות שידור משלושה תאגידים שונים ולשלם להם תמלוגים בגובה שיוסכם איתם:
1. אקו"ם, איגוד זכויות יוצרים המייצג את היוצרים שיצירותיהם משודרות בתחנת הרדיו.

2. אשכולות ועיל"ם, איגודי זכויות מבצעים המייצגים את הזמרים והנגנים שביצועיהם משודרים בתחנה.

3. הפדרציה והפי"ל, איגודי זכויות יוצרים המייצגים את בעלי ההקלטות שמשודרות בתחנת הרדיו. 

לאחר שהפדרציה ורדיו הבירה לא הצליחו להגיע לעמק השווה בכל הקשור לגובה התמלוגים שדרשה הפדרציה מרדיו הבירה עבור הרשיון הדרוש מטעמה, היא הגישה תביעה לבית המשפט המחוזי בתל אביב נגד רדיו הבירה לתשלום תמלוגים בשיעור של 2.75% מהכנסות תחנת השידור. במסגרת התביעה הנ"ל הגישה הפדרציה כמקובל בתביעות כאלו גם בקשה למתן צו מניעה זמני שיאסור על התחנה לשדר את ההקלטות המיוצגות על ידה עד למתן פסק דין סופי בתביעה.

בית המשפט סירב לתת צו מניעה זמני
בית המשפט סירב לתת את צו המניעה הזמני המבוקש, כאשר אחד מנימוקיו העיקריים היה שאכיפת זכותם של מפיקי התקליטורים על ידי מניעת שידורם פוגעת גם בבעלי זכויות נוספים (כמו בעלי זכויות המבצעים המיוצגים על ידי אשכולות ועיל"ם ובעלי זכויות היוצרים במוסיקה המיוצגים על ידי אקו"ם), ולפיכך היא בעייתית ויש לנסות ולהימנע ממנה, ככל שקיים סעד חלופי, פוגעני פחות.

סעד כספי במקום צו מניעה
לפיכך, במקום לתת צו מניעה זמני האוסר על רדיו הבירה לשדר הקלטות המיוצגות על ידי הפדרציה, פסק בית המשפט המחוזי, כי רדיו הבירה ישלם לפדרציה סכום של 90,000 ש"ח על חשבון התמלוגים שיגיעו ממנו לפדרציה על פי פסק הדין שיינתן בסיום הדיון בתביעה.

היה וההלכה שנפסקה בפסק דין זה תכה שורשים במשפט הישראלי, הרי שבמקרים רבים לא יהיה עוד ניתן למנוע מתחנות רדיו להמשיך לשדר יצירות המוגנות בזכויות יוצרים גם אם לא קבלו את הרשיונות המתאימים לשידורן של אותן יצירות, והסעד שיעמוד לזכותם של בעלי הזכויות במקרים אלו יהיה סעד כספי בלבד, מעין תשלום "על חשבון" שיפסוק בית המשפט לזכות התובעים.

שיקולי בית המשפט
ואלה השיקולים העיקריים אותם הביא בית המשפט המחוזי בבואו להמיר את הסעד הזמני בתשלום הסעד הכספי הזמני:

האחד - הנתבעים מסכימים כי הם עושים שימוש בזכויות התובעים, ואין מחלוקת לגבי אחריותם של הנתבעים לתשלום תמלוגים לתובעים.

השני - קיימת סבירות גבוהה לזכיית התובעים בסכום כסף משמעותי, מאחר ומדובר בהפרה מתמשכת של זכות היוצרים שלהם על ידי הנתבעים, אשר לכאורה מזכה אותם בזכות לפיצוי סטטוטורי.

השלישי - במסגרת המחלוקת שבין הצדדים על גובה סכום התמלוגים המגיע לתובעים, הסכום שפוסק בית המשפט אינו שנוי למעשה במחלוקת, הוא מידתי ובשיעור נמוך יחסי.

הרביעי - ממילא ברור כי הסכום שנפסק משולם בעבור הפרה שאינה שנויה במחלוקת, ובגדרה וסביר להניח כי בתום הדיון ועל סמך נתוני אמת, יידרשו המשיבים לשלם יותר מן הסכום האמור.

החמישי - התביעה הוגשה בתום לב, והסעד הוא מידתי, צודק וראוי בנסיבות העניין.

סטייה מגישת השופטת דורנר
לפני עשר שנים נתנה שופטת בית המשפט העליון דליה דורנר בבקשת רשות ערעור 6141/02 צו מניעה האוסר על גלי צה"ל לשדר מוסיקה שזכויות היוצרים שלה מיוצגות על ידי אקו"ם, וזאת לאחר שהצדדים לא הגיעו להסכמה לגבי גובה התמלוגים שישולמו על ידי התחנה לאקו"ם. החל מכניסת הצו לתוקף החלו גלי צה"ל לשדר מוסיקה קלאסית שזכויות היוצרים לגביה פקעו (כידוע, זכויות היוצרים ביצירות פוקעות 70 שנה לאחר מותו של היוצר). זמן קצר לאחר מכן הגיעו גלי צה"ל ואקו"ם להסדר אשר אפשר שוב את השידורים הרגילים בתחנה.

נראה, כי החלטתו של בית המשפט המחוזי בתל אביב בעניין רדיו הבירה סוטה מגישתה של השופטת דורנר בעניין גלי צה"ל. יחד עם זאת, אין זה מן הנמנע כי גישתו של השופט המחוזי גינת תאומץ בעתיד גם על ידי בית המשפט העליון ותהפוך להלכה מחייבת בישראל, וזאת לאור המגמה המסתמנת בשנים האחרונות בבתי המשפט להימנע מלאסור על פעולות המהוות הפרה של זכויות יוצרים ולהמיר את האיסור בסעדים כספיים.

לקבלת ייעוץ מעו"ד, השאירו פרטים ויצרו עמכם קשר בהקדם
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
צו מניעה זמני חוק זכות יוצרים סעד כספי
עו"ד אלי נחום

קבע פגישה עם
עו"ד אלי נחום

סיים בהצטיינות את לימודי המשפטים באוניברסיטת תל אביב בשנת 1977. חבר לשכת עורכי הדין משנת 1978. בנוסף, בעל רשיון מגשר מוסמך...

לפרופיל המלא