נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

תכנון מס לסוף שנה והיערכות לשנת 2019

מה כדאי לבדוק ומה חשוב לעשות, רגע לפני סוף שנת המס הנוכחית (2018), כדי להגיע לחבות המס הנמוכה ביותר? כמובן, הכל במסגרת החוק

מאת: עו"ד ליאב מלמד | | 4
תכנון מס לסוף שנה והיערכות לשנת 2019

מדרגות המס לשנת 2018

מדרגות המס השנתיות מפורטות בתיקון מס' 234 (תשע"ז-2016) לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש]:

1. עבור הכנסה עד 74,880 שקלים - 10%;

2. עבור הכנסה מ-74,880 שקלים עד 107,400 שקלים - 14%;

3. עבור הכנסה מ-107,400 שקלים עד 172,320 שקלים - 20%;

4. עבור הכנסה מ-172,320 שקלים עד 239,520 שקלים - 31%;

5. עבור הכנסה מ-239,520 שקלים עד 498,360 שקלים - 35%;

6. עבור הכנסה מ-498,360 שקלים עד 641,880 שקלים - 47%;

7. עבור הכנסה גבוהה מ-641,880 שקלים - 50%.

חשוב לדעת כי שיעור המס אינו מחושב ביחס להכנסות ברוטו, אלא ביחס להכנסות החייבות בלבד ("הכנסות נטו") שהן למעשה סך ההכנסות לאחר ניכוי ההוצאות (הוצאות שגם מוכרות לשכירים), הקיזוזים ו/או הטבות המס שלהן זכאי אותו אדם. 

לכן, לפני תום שנת המס הנוכחית (2018) ולקראת תחילת שנת המס הבאה (2019) - כדי להימנע מתשלום מס מיותר, חשוב לוודא שניצלתם את כל הטבות המס המגיעות לכם על פי חוק, ולתכנן בצורה נכונה את שנת המס הבאה.

שיעור המס אינו מחושב ביחס להכנסות ברוטו, אלא ביחס להכנסות החייבות בלבד ("הכנסות נטו")

מהם הגורמים שבגינם תוכלו להקטין את תשלום המס שלכם?

תכנון מס הוא דבר מורכב. באופן כללי, מומלץ לבצע תכנון מס בעזרת איש מקצוע. נמנה להלן מספר נקודות עיקריות שתוכלו לבדוק בעצמכם: 

נכון לשנת המס 2018, שוויה של כל נקודת זיכוי הוא 2,592 שקלים לשנה

נקודות זיכוי

במטרה לנסות לצמצם את הפערים בחברה, הגדיר משרד האוצר מצבים מסוימים ("נקודות זיכוי") שבגינם יינתן זיכוי כספי שינוכה מהמס שאותו אמורים לשלם. 
נכון לשנת המס 2018, שוויה של כל נקודת זיכוי הוא 2,592 שקלים לשנה (216 שקלים לחודש!).

כך, למשל, ניתנות נקודות זיכוי "רגילות" למי שהוא תושב ישראל (שתיים ורבע נקודות זיכוי), לנשים (חצי נקודת זיכוי). נקודות זיכוי נוספות ניתנות להורים לילדים עד גיל 18, למי שסיים לימודים אקדמאיים, למי שתומך בנכה וכך הלאה.  

המס מחושב באופן שנתי, כך שגם אם תעדכנו נקודת זיכוי בסוף שנת המס (למשל: אישה שילדה בחודש נובמבר), תיהנו מההטבה הרטרואקטיבית לכל השנה - ולא באופן יחסי

פירוט נקודות הזיכוי מופיע באתר מס הכנסה

מכיוון שלנקודות הזיכוי יש ערך כספי ממשי ובלתי מבוטל, חשוב מאוד לוודא שכל נקודות הזיכוי שלכם מעודכנות ולעדכן את המעסיק לפני תום שנת המס על נקודות זיכוי חדשות (למשל: לידה). 

זכרו: המס מחושב באופן שנתי, כך שגם אם תעדכנו נקודת זיכוי בסוף שנת המס (למשל: אישה שילדה בחודש נובמבר), תיהנו מההטבה הרטרואקטיבית לכל השנה - ולא באופן יחסי. משתלם, לא?

החזרי מס ניתנים במצבים שבהם במהלך שנת המס נגבה סכום גבוה ממה שאמור היה להיגבות

החזרי מס

החזרי מס ניתנים במצבים שבהם במהלך שנת המס נגבה סכום גבוה ממה שאמור היה להיגבות. המצב שכיח בעיקר בקרב שכירים, במצבים בהם נעשתה החלפת עבודות במהלך השנה או כאשר העבודה בשנת המס אינה רציפה (למשל: במקרים בהם העובד היה מובטל או בחופשה ללא תשלום במהלך חלק מהשנה).   

מס הכנסה הוא מס שנתי פרוגרסיבי, אך התשלום מתבצע בכל חודש, בהתאם למדרגת השכר המתאימה לאותו חודש (בחישוב של השכר החודשי X 12). לכן ייתכן מצב שחישוב המס לפי הממוצע השנתי היה פחות מאשר החישוב השנתי

כיצד הממוצע השנתי עשוי להיות נמוך מהחישוב החודשי?

כאמור, מס הכנסה הוא מס שנתי פרוגרסיבי, אך התשלום מתבצע בכל חודש, בהתאם למדרגת השכר המתאימה לאותו חודש (בחישוב של השכר החודשי X 12). לכן ייתכן מצב שחישוב המס לפי הממוצע השנתי היה פחות מאשר החישוב השנתי. 

לדוגמה: נניח שמשה עבד בחצי שנת המס הראשונה בעבודה אחת בה קיבל שכר בסך 10,000 שקלים ברוטו בחודש; ובחצי השנה השני, הוא עבד בעבודה אחרת בה קיבל שכר בסך 7,000 שקלים ברוטו לחודש.  

במקרה זה, על חצי השנה הראשון, משה שילם מס שולי של 20% מס (לפי מדרגת המס השלישית)  ועל החצי השני של השנה שילם מס שולי של 14% , סך הכל, משה שילם בשנת המס הזו יותר מס מאשר היה אמור לשלם אם החישוב היה מתבצע באופן שנתי.

חשוב לדעת: אם לא תבקשו את ההחזר שמגיע לכם, מס הכנסה לא יבדוק עבורכם את הנתונים ולא יחזיר לכם את הכספים ביוזמתו. ניתן לדרוש החזרים עד שבע שנים אחורה (התיישנות). 

המושג "הוצאה מוכרת" בעיקר מוכר לעצמאים, אבל רק מעטים יודעים שגם שכירים יכולים להגיש למס הכנסה דו"ח שנתי (טופס 1301), ולקבל על ההוצאות החזר במס. הוצאות המוכרות לשכירים, למשל: הוצאות מקצועיות, תרומות ועוד

הוצאות מוכרות - גם לשכירים!

המושג "הוצאה מוכרת" בעיקר מוכר לעצמאים, אבל רק מעטים יודעים שגם שכירים יכולים להגיש למס הכנסה דו"ח שנתי (טופס 1301), ולקבל על ההוצאות החזר במס.

מהן ההוצאות המוכרות לשכירים?

הוצאות מקצועיות: שכיר שמשלם באופן עצמאי על ספרות מקצועית, השתלמויות, דמי חבר בארגון מקצועי ששייך לתחום העיסוק שלו וכו'.   

הפקדות עצמאיות: לא מעט שכירים מפקידים באופן עצמאי כספים לקופות גמל, ביטוחי חיים, קרנות פנסיה ו/או ביטוחי אובדן כושר עבודה. כל אלה מוכרים גם הם כהוצאה מוכרת.

הפסדים בשוק ההון: אם שכיר השקיע במהלך השנה בשוק ההון ו/או הפסיד כספים כתוצאה מהשקעה (למשל: בניירות ערך) - הוא יכול לקזז זאת מול הרווחים שלו כשכיר.

תרומות: גם תרומות מוכרות כהוצאה מוכרת.

פדיון מוקדם של קופות גמל: ניתן לפדות קופות גמל וקרנות השתלמות בכל שש שנים, אך אם פודים אותן לפני הזמן יש לשלם מס (פדיון מוקדם של פנסיה 35% מס פדיון מוקדם של קרן השתלמות 48% מס). לכן, במקרים שבהם פודים קופת גמל לפני הזמן, במהלך שנת המס, ניתן להתחשב בתשלום המס במסגרת הדו"ח השנתי. 

כדאי לדעת: מומלץ להכין ולהגיש את דו"ח 1301 באמצעות איש מקצוע שעוסק ומבין בתחום המיסוי, היות שמדובר בטופס מורכב ובחישוב מדוקדק. 

הכנסה מהשכרת דירות מחושבת אף היא לצורכי מס. הכנסה עד 5,030 שקלים בשנה - פטורה ממס

תכנון מס בגין השכרת דירות מגורים

הכנסה מהשכרת דירות מחושבת אף היא לצורכי מס. מס הכנסה מחלק את משכירי הדירות לשלושה:

• הכנסה מהשכרה של למעלה מעשר דירות - נחשבת כעסק לכל דבר ועניין (לכן, לא נעסוק בה כאן).

• הכנסה מהשכרה של עד חמש דירות - נחשבת "הכנסה מדירה פסיבית". 

• בין חמש דירות לעשר דירות - בהתאם למבחני הפסיקה.

בהתייחס להכנסה פסיבית מהשכרת דירות מגורים, חשוב לדעת כי גם כאן חבות המס מחושבת לפי תא משפחתי (ולא לפי יחידים). הכנסה עד 5,030 שקלים בשנה - פטורה ממס. במקרים שבהם ההכנסה מהשכרת נכסים עולה על 5,030 שקלים בחודש (60,360 שקלים לשנה), ניתן לבחור בין שני מסלולי מס: 

1. "מסלול נוגס תקרה": במסלול זה, לוקחים למעשה את גובה ההכנסות החייבות (מעל לפטור) ומפחיתים אותן מגובה הפטור הקבוע (5,030 שקלים), כך שהמשכיר יצטרך לשלם מס על מה שנותר. 

לדוגמה: נניח כי לשולה יש הכנסה חודשית מהשכרת דירות, בסך 6,030 שקלים. ההפרש בין ההכנסות שלה לגובה הפטור הוא 1,000 שקלים. לכן, במסלול הזה, שולה תצטרך לשלם מס על 2,030 שקלים: 5,030 (גובה הפטור הקבוע) פחות 1,000 (ההכנסות החייבות) = 4,030 שקלים. 4,030 השקלים הופכים להיות פטורים ממס ושולה תצטרך לשלם מס על ההפרש (6,030 שקלים פחות 4,030 שקלים = 2,000 שקלים)! 

2. "מסלול מס מופחת": במסלול זה, "מתעלמים" מהתקרה הפטורה ומשלמים מס קבוע של 10% ללא מגבלת גובה הכנסות. מסלול זה אינו דורש הגשת דו"ח, אך כדי לממש אותו חייבים להיכנס לאתר האינטרנט של מס הכנסה עד 31 לינואר של שנת המס העוקבת, למלא באופן מקוון את טופס הדיווח על הכנסות משכירות ולשלם את כל המס בעבור שנת המס שעברה. 

כדאי לדעת: ברוב המקרים, הבחירה במסלול המס המופחת משתלמת יותר. לכן, מומלץ לבדוק את הדברים באמצעות איש מקצוע.

כסף, כסף...

דיווח מס ל"עוסקים פטורים"

בניגוד למה שרבים טועים לחשוב: עוסקים פטורים אינם פטורים מתשלום מס הכנסה וביטוח לאומי, אלא רק מגביה וניכוי מע"מ. לכן, גם עוסקים פטורים חייבים עד 31 בינואר, לדווח למס הכנסה על מחזור העסקאות שהיה להם בשנת המס שהסתיימה. 

בדומה לשכירים, גם עצמאים משלמים מס הכנסה לפי שיעור מדרגות המס. מעבר לכך, הם מחויבים בתשלום מס בריאות וביטוח לאומי, בשיעור 6%-18%

תכנון מס לעצמאים

בדומה לשכירים, גם עצמאים משלמים מס הכנסה לפי שיעור מדרגות המס. מעבר לכך, הם מחויבים בתשלום מס בריאות וביטוח לאומי, בשיעור 6%-18%.
מכיוון ששיעור המס השנתי נגזר מההכנסות החייבות (הכנסות פחות הוצאות מוכרות), יש חשיבות רבה לביצוע תכנוני מס לגיטימיים לפני תום שנת המס, מעבר לניצול הטבות המס המוזכרות לעיל. 

כך, אם בעל העסק צופה שבשנת המס הבאה רווחיו יקטנו, הוא יכול להפריש עכשיו לקרן השתלמות ו/או לפנסיה (שמוכרת כהוצאה) ובכך להגדיל את ההוצאות לשנת המס הזו ולהפחית את ההכנסה החייבת. 

דוגמה נוספת: אם לבעל העסק יש קרן השתלמות, שאפשר לפדות אותה בשנת המס הבאה (לאחר חלוף שש שנים), הוא יכול להפקיד לקרן ההשתלמות כספים נוספים בשנת המס הנוכחית ולמשוך אותם בחודש הבא שהוא שנת המס הבאה. כך, הוא מנצל את הטבת המס שקיבל על ההכרה בהפקדה כהוצאה מוכרת ועדיין "נשאר עם הכסף ביד".

לסיכום: תשלום מס הכנסה הוא נושא מורכב וסבוך, שמונע מאזרחים רבים לנצל את הטבות המס המגיעות להם ו"לתרום" את הכסף למדינה. לכן, לפני סוף שנת המס, מומלץ להיוועץ באיש מקצוע, שיבחן האם וכיצד אתם יכולים לקבל החזרי מס ו/או לשלם מס מופחת.

* עו"ד ליאב מלמד עוסק בדיני מיסים.

** סייעה בהכנת הכתבה: יערית טרבלסי, כתבת zap משפטי.

ליצירת קשר עם עו"ד ליאב מלמד
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
פקודת מס הכנסה נקודות זיכוי הוצאה מוכרת
עו"ד ליאב מלמד

קבע פגישה עם
עו"ד ליאב מלמד

לעו"ד ליאב מלמד תואר ראשון במשפטים ותואר ראשון במנהל עסקים ובחשבונאות – שניהם מהמרכז הבינתחומי. כחלק מעבודתו במשרד העצמאי, הוא...

לפרופיל המלא