נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

עובדי בנייה ושיפוצים: מדריך זכויות

עובדים בתחומי הבנייה והשיפוצים זכאים לזכויות נרחבות יותר מעובדים אחרים, אך מוצאים עצמם מקופחים. עובדי בניין, אל תתנו למעסיק "לטייח" - עמדו על זכויותיכם

עובדי בנייה ושיפוצים: מדריך זכויות

עובדים רבים בתחומי הבנייה והשיפוצים מגיעים למשרד הח"מ לברר את זכויותיהם בעבודה, ומגלים להפתעתם כי מעסיקיהם מקפחים אותם ופוגעים קשות בזכויותיהם באופן שיטתי. למעשה, ניתן לומר כי ענף הבנייה והשיפוצים הוא ענף פרוץ לחלוטין, הלוקה מאוד בהקפדה על זכויותיהם של העובדים המועסקים בו.

האבסורד הוא, שדווקא העובדים בענף הבנייה והשיפוצים, ביחס לעובדים אחרים במשק הכללי, זכאים על-פי דין לזכויות נרחבות ומגוונות בתחום העבודה.

זכויות נרחבות אלו, נובעות מצווי ההרחבה בענף הבנייה הקיימים שנים רבות ואשר חודשו ושודרגו פעמים רבות, בין היתר בשנים 2006, 2010, 2012, 2015 ו-2018. חשוב להדגיש כי צווים אלה חלים על העובדים בענף הבנייה והשיפוצים באופן אוטומטי ומבלי שהצדדים להסכם העבודה (העובד והמעסיק) רשאים לסכם שהעובד יוותר על הזכויות הנובעות מהצו. כך למעשה, כאשר עובד הסכים לותר על זכויות הנובעות מצווי ההרחבה, הרי שוויתור זה נעדר כל תוקף והעובד יכול לפנות לבית הדין לעבודה ולתבוע את זכויותיו חרף הוויתור.

צווי ההרחבה בענף הבנייה חלים על העובדים בענף הבנייה והשיפוצים באופן אוטומטי ומבלי שהצדדים להסכם העבודה (העובד והמעסיק) רשאים לסכם שהעובד יוותר על הזכויות הנובעות מהצו

סיווג העובדים בענף הבנייה והשיפוצים

הזכויות בענף הבנייה משתנות, בהתאם לתפקיד ולוותק. צווי ההרחבה בענף מתייחסים לשלושה סוגים שונים של עובדים: 

עובד - כל עובד ומנהל עבודה באתר בנייה, המועסק בתפקיד שאינו משרדי; 

מנהל עבודה - כל מי שעבר קורס והוסמך על ידי משרד העבודה לשמש כמנהל עבודה, ומועסק בפועל באתר בנייה בתפקיד מנהל עבודה, מנהל אתר או מנהל ביצוע בתחום התשתיות. 

עובד שיפוצים - עובד ומנהל עבודה באתר בנייה, המועסק בתפקיד שאינו משרדי, המבצע עבודות שיפוצים בשירותו של מעביד בתחום השיפוצים.

אחת הזכויות החשובות ביותר, הקבועות בצווי ההרחבה בתחום הבנייה והשיפוצים הוא מה שמכונה "שכר תעריפי", המהווה למעשה שכר מינימום לעובדים בענף. השכר התעריפי גבוה יותר משכר המינימום הקבוע בחוק

שכר מינימום "ענפי" - גבוה משכר המינימום "הרגיל"

אחת הזכויות החשובות ביותר, הקבועות בצווי ההרחבה בתחום הבנייה והשיפוצים הוא מה שמכונה "שכר תעריפי", המהווה למעשה שכר מינימום לעובדים בענף. השכר התעריפי גבוה יותר משכר המינימום הקבוע בחוק. 

שכר המינימום הענפי משתנה בהתאם לתפקידו של העובד בענף הבנייה והשיפוצים ובהתאם לדרגתו ולוותק שצבר.   

כך, למשל: על-פי צו ההרחבה משנת 2015, החל מיום 1 בדצמבר 2017, שכר המינימום הענפי לעובד בניין בדרגה 8, עומד על סך 7,500 שקלים בחודש; שכר המינימום של מנהל עבודה (לרבות מנהל עבודה בענף השיפוצים) בדרגה 7 עומד על סך 10,000 שקלים בחודש. 

חשוב לציין בהקשר זה, כי העובד זכאי לשכר המצוין לעיל, עבור עבודה של 42 שעות בשבוע; ככל שהעובד עבד שעות נוספות, הרי שהוא זכאי בנוסף לגמול שעות נוספות. 

עובדים בענף הבנייה והשיפוצים זכאים להפרשות לקרן ההשתלמות, מנהלי עבודה זכאים החל מחודש עבודתם הראשון להפרשות בשיעור של 10% מהשכר הקובע 

זכויות נוספות: קרן השתלמות ייחודית, הפרשות גבוהות לפנסיה

עובדים בענף הבנייה והשיפוצים זכאים להפרשות לקרן ההשתלמות, מנהלי עבודה זכאים החל מחודש עבודתם הראשון להפרשות בשיעור של 10% מהשכר הקובע (7.5% על חשבון המעסיק; 2.5% על חשבון העובד). עובדי בניין ועובדי שיפוצים, זכאים להפרשות בשיעור של 3.5%  לאחר שהשלימו 3 שנות ותק בענף הבנייה בישראל (2.5% על חשבון המעסיק ו-1% על חשבון העובד) ובשיעור של 7.5% לאחר שהשלימו 6 שנות ותק בענף (5% על חשבון המעסיק ו-2.5% על חשבון העובד). 

נוסף על כך, החל מ-1 ביוני 2018 העובדים בענף הבנייה והשיפוצים זכאים להפרשות פנסיוניות גבוהות לקרן הפנסיה, כך שהפרשות העובד לתגמולים יהיו בשיעור 6.6% מהשכר הקובע; והפרשות המעסיק בשיעור 7.1%, לכל הפחות. 

העובדים בענף זכאים לדמי הבראה ודמי חגים בסכומים גבוהים יותר מיתר העובדים בשוק הפרטי, וכן, לצבירה עודפת של ימי מחלה לעומת עובדים אחרים בשוק הפרטי, הבאה לידי ביטוי בצבירה שנתית של 25 ימי מחלה בשנה החל מהשנה השלישית

זכויות סוציאליות נוספות

כמו כן, העובדים בענף זכאים לדמי הבראה ודמי חגים בסכומים גבוהים יותר מיתר העובדים בשוק הפרטי, וכן, לצבירה עודפת של ימי מחלה לעומת עובדים אחרים בשוק הפרטי, הבאה לידי ביטוי בצבירה שנתית של 25  ימי מחלה בשנה החל מהשנה השלישית (לעומת 18 ימי מחלה עובד רגיל) וצבירה מקסימלית של 161 ימי מחלה (לעומת 90 ימי צבירה מקסימליים לעובד רגיל). 

בנוסף, העובדים בענף זכאים לימי שמחה בתשלום, במקרים של היעדרות מפאת נישואי העובד או ילדו ובמקרים של הולדת ילד; וכן לשבעה ימי תשלום, בגין היעדרות בימי אבל. 

בנוסף, העובדים זכאים לשי לחג, בשווי שנתי כולל של 500 ₪ לפחות (לעובד יהודי בראש השנה ובפסח; בשווי של 250 שקלים, בכל חג ולעובדים שאינם יהודים במועדים אלה או במועדים אחרים על-פי דתם). 
עובדי שיפוצים אף זכאים לדמי אש"ל בסך 20 שקלים ליום או לחלופין לארוחה מהמעסיק. 

כמו-כן, בכל הנוגע לזכאותם של העובדים לחופשה שנתית, יש לציין שעובדים בענף הבנייה צוברים את הוותק שלהם בהתאם לכל וותק שצברו בענף הבניין ולא רק בהתאם לוותק שלהם במקום עבודתם הנוכחי. 

כך למשל, עובד בענף הבניה, המועסק בענף במשך תשע שנים סך הכל, ואצל אותו מעסיק שנה אחת בלבד - יהיה זכאי ל-23-26 ימי חופשה שנתית (בהתאם למספר ימי עבודתו במהלך השבוע).

חשוב לדעת, כי עובד או עובד שיפוצים, שקיבלו הוראה מהמעביד לא לצאת לעבודה, עקב פגעי מזג אוויר, יהיו זכאים לתשלום עבור 4 שעות עבודה בגין אותו יום

העבודה בוטלה בגלל מזג האוויר? דרשו פיצוי

חשוב לדעת, כי עובד או עובד שיפוצים, שקיבלו הוראה מהמעביד לא לצאת לעבודה, עקב פגעי מזג אוויר, יהיו זכאים לתשלום עבור 4 שעות עבודה בגין אותו יום. 

ככל שהעובד התחיל לעבוד ובמשך היום קיבל הוראה להפסיק לעבוד בגלל פגעי מזג אוויר, יהיה העובד זכאי לקבל תשלום עבור שעות העבודה שעבד בפועל, בצירוף תשלום נוסף של 4 שעות, בתנאי שבסך הכל הוא יקבל תשלום שאינו עולה על תשלום עבור יום עבודה רגיל.

הנחת בלוקים

לסיכום: הדין מכיר בעבודתם הקשה והמסוכנת של עובדים בענף הבנייה ומקנה להם זכויות סוציאליות רבות וחשובות. מומלץ לכל עובד בתחום הבנייה והשיפוצים לבדוק את זכויותיו מול עורך דין מנוסה בייצוג עובדים בענף הבנייה, כדי לבחון אם הוא זכאי לסכומים נוספים מהמעביד. 

* עו"ד משה איטח שותף במשרד עורכי הדין תבורי-נחשון איטח, המייצג עובדים ומעסיקים בתחום דיני העבודה; צבר ניסיון רב בייצוג עובדים בתחומי הבנייה והשיפוצים.

לקבלת ייעוץ מעו"ד, השאירו פרטים ויצרו עמכם קשר בהקדם
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
שכר מינימום צו הרחבה דיני עבודה
עו"ד משה איטח (תבורי-נחשון איטח משרד עורכי דין)

קבע פגישה עם
עו"ד משה איטח (תבורי-נחשון איטח משרד עורכי דין)

תבורי-נחשון איטח משרד עורכי דין, בבעלות עו"ד ליאת תבורי-נחשון ועו"ד משה (איקו) איטח, מעניק ייעוץ וייצוג משפטי בתחומים הבאים: דיני...

לפרופיל המלא