נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

הידעתם? ייתכן שמגיע לכם פטור ממס מסיבות רפואיות

מי יכול לקבל פטור ממס בשל בעיות בריאות, והאם יש קשר לקביעת הנכות של הביטוח הלאומי (רמז: לא). כל מה שחשוב לדעת

מאת: עו"ד אלי דמרי | | 4
הידעתם? ייתכן שמגיע לכם פטור ממס מסיבות רפואיות

כולם יודעים שאנשים הסובלים מבעיות רפואיות רבות, יכולים לבקש מהמוסד לביטוח לאומי להכיר בנכות שלהם ולקבל בגינה מענק/קצבת נכות, אך רק מעטים יודעים שבגין בעיות רפואיות רבות ייתכן שמגיע להם פטור ממס - גם ללא קשר להחלטת הביטוח הלאומי בעניינם. לעיתים גם ניתן לקבל החזרים ממס הכנסה עבור מספר שנים לאחור.  

תביעה לפטור ממס עקב מצב רפואי היא תביעה שמתנהלת למול מס הכנסה. לצורך חישוב אחוזי הנכות לעניין זה, משוקללות כל הבעיות הרפואיות, גם בעיות רפואיות שאינן תפקודיות (כגון: חוסר שיניים, שומנים בדם, צלקות, עודף משקל וכו') והיא אינה תלויה בירידה בהכנסות

מי זכאי לפטור ממס מסיבות רפואיות?

ע"פ  פקודת מס הכנסה (נוסח חדש, תשכ"א-1961), כל מי שסובל מבעיות רפואיות רבות שבגינן הוא יכול להגיע לרמה של 90 אחוזי נכות משוקללים - יכול להיות זכאי לפטור ממס. 
יצוין, כי אין חובה להיות עובד כדי להיות זכאי לפטור, כך שגם גמלאי שמתפרנס מכספי פנסיה או תגמולי ביטוח יכול להיות זכאי לפטור אם התשלומים שהוא מקבל טעונים תשלום מס.

בעניין זה חשוב להדגיש, כי הפטור ממס אינו בהכרח תלוי בהחלטת הביטוח הלאומי באשר לקביעת דרגת נכות כללית:

כאשר מוגשת לביטוח הלאומי תביעה להכרה בנכות כללית, הוא בוחן אותה ביחס לפגיעה התפקודית ועל פי קריטריונים מסוימים, לרבות רמת הכנסה. כלומר, הביטוח הלאומי מתייחס רק לבעיות הרפואיות שפוגעות בתפקוד היומיומי של המבוטח, ובלבד שהן גרמו לו לירידה בהכנסות של לפחות 50 אחוזים במשך 90 יום לפחות.

לעומת זאת, תביעה לפטור ממס עקב מצב רפואי היא תביעה שמתנהלת למול מס הכנסה. לצורך חישוב אחוזי הנכות לעניין זה, משוקללות כל הבעיות הרפואיות, גם בעיות רפואיות שאינן תפקודיות (כגון: חוסר שיניים, שומנים בדם, צלקות, עודף משקל וכו') והיא אינה תלויה בירידה בהכנסות. 

המשמעות היא שאדם יכול לבקש פטור ממס בשל בעיות רפואיות במספר מצבים:

1. במקרה בו המבקש הגיש למוסד לביטוח לאומי תביעת נכות כללית והמוסד קבע לו דרגת נכות של למעלה מ-90%.

2. במקרה בו הביטוח הלאומי קבע לו אחוזי נכות כללית נמוכים יחסית, או שלא דן בתביעתו היות שאין לו ירידה בהכנסות (הוא עדיין עובד, יש לו הכנסות ממקורות אחרים וכו').

3. במקרה בו כלל לא הוגשה תביעה אל המוסד לביטוח לאומי.  

כדי להגיש בקשה לפטור ממס בשל בעיות רפואיות, יש להגיש לפקיד השומה במס הכנסה את התביעה בצירוף כל המסמכים הרפואיים הרלוונטיים 

כיצד מתבצע התהליך?

כדי להגיש בקשה לפטור ממס בשל בעיות רפואיות, יש להגיש לפקיד השומה במס הכנסה את התביעה בצירוף כל המסמכים הרפואיים הרלוונטיים (הגשת התביעה כרוכה בתשלום אגרה). 

מכיוון שבחישוב אחוזי הנכות משוקללות כאמור גם בעיות רפואיות שאינן תפקודיות, חשוב מאוד לשלב בתביעה את כל הבעיות הרפואיות הקיימות, גם אם על פניו הן נראות לא משמעותיות, גם אם התובע נולד עימם וגם אם הן אינן פוגעות ביכולת התפקודית. כך למשל נכות בגין צלקות, לרוב לא תחושב לשקלול בנכות כללית, אך כן לעניין פטור ממס.   

לאחר קבלת התביעה במס הכנסה, מועבר התיק לביטוח הלאומי לצורך בחינת המצב הרפואי על ידי הוועדות הרפואיות של הביטוח הלאומי, כאשר בעניין זה הביטוח הלאומי מהווה למעשה ספק שירות למס הכנסה

איך מחושבים אחוזי הנכות לטובת פטור ממס?

לאחר קבלת התביעה במס הכנסה, מועבר התיק לביטוח הלאומי לצורך בחינת המצב הרפואי על ידי הוועדות הרפואיות של הביטוח הלאומי, כאשר בעניין זה הביטוח הלאומי מהווה למעשה ספק שירות למס הכנסה.  

הועדות הרפואיות בוחנות את התביעה ואת המסמכים הרפואיים ובהתאם לבדיקה, מעניקות אחוזי נכות, בהתאם לאחוזי הנכות המפורטים בתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה, תשט"ז-1956) לכל אחת מהמחלות ו/או הפגמים הרפואיים. במקרים חריגים, ניתן לבקש פטור מהתייצבות בוועדות ולבקש הכרעה על סמך המסמכים הרפואיים בלבד. 

לאחר בחינת המצב הרפואי, מוחזר התיק למס הכנסה ונערך שקלול של  אחוזי הנכות לצורך הפטור ממס.

בעניין זה חשוב להבין שני דברים:

1. הזכאות לפטור ממס היא בגדר "הכל או כלום" - הזכאות ניתנת אך ורק למי שהגיע לנכות משוקללת של לפחות 90%, כך שגם אם יש לאדם נכות משוקללת של 88% הוא לא יהא זכאי כלל לפטור ממס (אפילו לא חלקי). 
עם זאת, מכיוון שע"פ חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב, התשנ"ה-1995) אחוזי נכות לעולם יעוגלו כלפי מעלה, הרי ש-89.1% יחושבו כמו 90%, כך שבפועל הזכאות ניתנת מ-89.1%. 

2. שיטת החישוב המשוקללת היא שיטה שיוצרת מנגנון שבאמצעותו קשה מאוד להגיע לאחוזי נכות גבוהים: העיקרון הבסיסי של שיטת החישוב הזו הוא ש-10% ועוד 10% לא שווים 20%, אלא 19%. 

הסיבה לכך היא ש-10% הראשונים מחושבים מתוך ה-100%, אך 10% השניים מחושבים מתוך ה-90% שנותרו וכך הלאה... (הסעיף עם אחוזי הנכות הגבוהים ביותר יחושב ראשון).  

החזר מס רטרואקטיבי - במקרים בהם קבעה הוועדה הרפואית שהנכות המזכה החלה טרם הגשת הבקשה לפטור ממס, ניתן לקבל החזר מס רטרואקטיבי

ממתי ועד מתי ניתן הפטור ממס?

לרוב, מרגע שהוכרה זכאותו של אדם לקבלת פטור ממס בשל בעיות רפואיות, יינתן לו פטור לצמיתות.

במקרים מסוימים יכול להינתן פטור גם באופן זמני. כך למשל במקרה של סרטן (ברוב הסוגים של מחלה זו) - החולה זכאי לכאורה ל-100 אחוזי נכות ולכן גם לפטור ממס, כל עוד הסרטן פעיל והאדם נמצא בטיפול. תנאי בסיס לזכאות הינו כי הזכאות לפטור ממס הינה למשך חצי שנה לפחות. 

החזר מס רטרואקטיבי - במקרים בהם קבעה הוועדה הרפואית שהנכות המזכה החלה טרם הגשת הבקשה לפטור ממס, ניתן לקבל החזר מס רטרואקטיבי, כאשר בעניין זה יש הבדל בין שכירים לעצמאיים:

• שכיר - יכול לקבל החזר מס רטרואקטיבי עד 6 שנים מיום הגשת הבקשה, ובתנאי שהנכות המזכה נקבעה למפרע ל-6 השנים שעברו.

• עצמאי - יכול לקבל החזר רטרואקטיבי עד 3 שנים מיום הגשת הבקשה. למעט במקרים חריגים.

חשוב לדעת! קבלת פטור רטרואקטיבי היא אינה אוטומטית וכדי לממש את הפטור, יש להגיש לפקיד השומה בקשה להחזר מס בצירוף דו"ח שנתי בעבור כל שנה שלגביה מתבקש ההחזר.

התקרה הפטורה על הכנסה מיגיעה אישית (מעבודה) - היא עד 608,400 שקלים לשנה

היקף הפטור

היקף הפטור קבוע בפקודת מס הכנסה (נוסח חדש, תשכ"א-1961) ומתעדכן מעת לעת. נכון ל-2018:

• התקרה הפטורה על הכנסה מיגיעה אישית (מעבודה) - היא עד 608,400 שקלים לשנה. 

• התקרה הפטורה על הכנסה שאינה מיגיעה אישית (הכנסה מהשכרת דירות למשל) - היא עד 72,960 שקלים בשנה. 

בנסיבות מסוימות ניתן לבקש הרחבה חד פעמית של הפטור, כך למשל אדם שפרש לפנסיה וקיבל פיצויים גבוהים, יכול  לפנות למס הכנסה ולבקש פטור רחב בגין הכנסה גדולה חד פעמית.

הנחה נוספת: הנחה בארנונה, שמשתנה בהתאם לרשות המקומית ונעה בין 40%-80%

הנחות נוספות

זכאות לפטור ממס מזכה גם להנחות נוספות:

• הנחה בארנונה, שמשתנה בהתאם לרשות המקומית ונעה בין 40%-80%.  

• הטבת מס רכישה מופחת, בגובה של חצי אחוז בלבד מערך הנכס (במקום 6-8 אחוזים).

ניתן לערער על ההחלטה של הועדות הרפואיות (כולן או חלקן) אצל הועדה לעררים

ערעור על החלטת הוועדה הרפואית

ניתן לערער על ההחלטה של הועדות הרפואיות (כולן או חלקן) אצל הועדה לעררים.

הערעור כרוך בתשלום אגרה נוספת ויש להגישו בתוך 45 ימים. לאחר הגשת הערעור מתחיל סבב של ועדות ערר רפואיות והמסלול חוזר על עצמו עד שמתקבלת החלטה. על הועדה לערערים קיימת זכות ערעור בפני ביה"ד לעבודה, אך בשאלות משפטיות בלבד (פגמים מנהליים).

תפקידו של עוה"ד הוא לבחון את המצב הקיים טרם הגשת התביעה, להעריך לכמה אחוזי נכות יכול התובע להגיע, לכוון אותו לבצע בדיקות נוספות ולדאוג להמצאת מסמכים רפואיים רלוונטיים שיסייעו לו למקסם את התביעה

האם חייבים להיעזר בעו"ד?

באופן עקרוני כל אחד יכול להגיש למס הכנסה את הבקשה לפטור מסיבות רפואיות באופן עצמאי, אך מאחר שקיים קושי אמיתי להגיע לאחוזי נכות גבוהים ומכיוון שלקבלת הפטור יש משמעות כלכלית אדירה - בכל תביעה לפטור ממס מומלץ מאוד להיוועץ בעו"ד בעל ניסיון בתחום. 

תפקידו של עוה"ד הוא לבחון את המצב הקיים טרם הגשת התביעה, להעריך לכמה אחוזי נכות יכול התובע להגיע, לכוון אותו לבצע בדיקות נוספות ולדאוג להמצאת מסמכים רפואיים רלוונטיים שיסייעו לו למקסם את התביעה. 

בנוסף חשוב לדעת, כי עו"ד רשאים לייצג בוועדות רפואיות, כך שביכולתם לטעון את הדברים בצורה נכונה, בעיקר כאשר מדובר בדברים משמעותיים כמו סוכרת עם סיבוכים למשל ובעניינים נוספים.  

חישוב המס

לסיכום, לקבלת פטור ממס בשל סיבות רפואיות יש השלכות כלכליות עצומות מעבר לחיסכון בתשלום המס עצמו, שכן עצם קבלת הפטור אינה מותנית ביכולת ההכנסה העתידית, כך שניתן להמשיך לעבוד ולהרוויח הכנסות גדולות באופן משמעותי.

 

* הכותב הוא עו"ד, עוסק בתביעות ביטוח לאומי, דיני עבודה ותאונות דרכים ומתמחה בתביעות פטור ממס 

ליצירת קשר עם עו"ד אלי דמרי
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
אחוזי נכות המוסד לביטוח לאומי פטור ממס
עו"ד אלי דמרי

קבע פגישה עם
עו"ד אלי דמרי

עו"ד ומגשר אלי דמרי, בעל תואר ראשון במשפטים (LL.B), ניהל בעבר את מחלקת הביטחון הסוציאלי באחד ממשרדי עורכי הדין המובילים...

לפרופיל המלא