נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

תובענה ייצוגית בדיני עבודה: כלי חשוב לעובדים

המעסיק פוגע בזכויותיכם? יש לכם עילת תביעה. אם יתברר כי כל העובדים נפגעים (ולא רק אתם) - תוכלו להגיש תובענה ייצוגית, הנחשבת כלי משפטי רב עוצמה

מאת: עו"ד צבי ברק | | 4
תובענה ייצוגית בדיני עבודה: כלי חשוב לעובדים

המעסיק מפר את זכויותיכם? קיים סיכוי גדול שאתם לא לבד. תביעה ייצוגית בדיני עבודה מאפשרת לתבוע על הפרות בדיני עבודה, עבור מספר רב של נפגעים. מדובר בכלי משפטי חשוב, אותו נסקור במאמר זה. 

מהי תובענה ייצוגית?

תובענה ייצוגית היא תביעה של אדם, שנפגע ממעשה עוולה, ומוגשת בשם קבוצה של אנשים שנפגעו באותו אופן. אדם יכול להיות ארגון או כל גוף. הגשת התביעה מאפשרת לתובע המקורי (המייצג את הקבוצה) לקבל גמול מיוחד על טרחתו בהגשת התביעה.

התובענה הייצוגית היא כלי שהמחוקק נותן לאזרח, כדי לאכוף את הדין, במקרים בהם גוף או אדם כלשהו הפר את הדין (חוק או תקנה וכו'). אם התביעה מתקבלת, הגוף המפר משנה את דרכיו. כך, החוק נאכף 

מהן המטרות של הגשת תובענה ייצוגית?

אכיפה

למעשה, התובענה הייצוגית היא כלי שהמחוקק נותן לאזרח, כדי לאכוף את הדין, במקרים בהם גוף או אדם כלשהו הפר את הדין (חוק או תקנה וכו'). אם התביעה מתקבלת, הגוף המפר משנה את דרכיו. כך, החוק נאכף. 

הרתעה

בנוסף, הגוף הנתבע "מקבל" גם פרסום רע והדבר עלול לגרום לו לבעיות כלכליות, שירתיעו אותו מביצוע פעולות דומות בעתיד. ההרתעה גם משפיעה על גופים אחרים בתחום, המיודעים בנוגע לתובענות שהוגשו. 

פיצוי ציבור הנפגעים

מטרה חשובה נוספת היא להעניק סעד לכל הנפגעים. כלומר: לא די בכך שהגוף המפר ישנה את דרכיו. יש חשיבות גם לפיצוי שיקבלו כל הנפגעים. לאחרונה, התפרסם כי בשנת 2018, הפיצויים ששילמו חברות בתובענות ייצוגיות היו בסך יותר מ-250 מיליון שקלים לציבור (כתוצאה מתובענות ייצוגיות). 

לרוב, על אף זה שהדבר אינו מחויב המציאות, תובענות ייצוגיות הינן בנוגע לתביעות בסכומים נמוכים, אותם לא שווה לאדם לתבוע באופן פרטני

מיצוי הדין גם במקרה שהפגיעה היא בסכום נמוך 

לרוב, על אף זה שהדבר אינו מחויב המציאות, תובענות ייצוגיות הינן בנוגע לתביעות בסכומים נמוכים, אותם לא שווה לאדם לתבוע באופן פרטני. כך, למשל: בנושאי צרכנות, אם מדובר בתביעות על סכומים זעירים (20-30 שקלים) ללא הכלי של תובענות ייצוגיות, אדם פרטי לא היה פונה לתבוע, בגין סכום כה זעיר. עם זאת, מאחר שהוא מקבל גמול מיוחד שמסתכם באלפי ש"ח, על תביעתו בשם קבוצת נפגעים, משתלם לו לפנות לבית המשפט, באמצעות הגשת תובענה ייצוגית. 

כיום, לאחר תיקון של שרת המשפטים, איילת שקד, האגרה להגשת תובענה ייצוגית היא 8,000 שקלים בבית משפט השלום; 16,000 שקלים בבית המשפט המחוזי

האגרה בתחום התובענות הייצוגיות

בעבר, לא נדרש לשלם אגרה בגין הגשת תובענות ייצוגיות. כיום, לאחר תיקון של שרת המשפטים, איילת שקד, האגרה להגשת תובענה ייצוגית היא 8,000 שקלים בבית משפט השלום; 16,000 שקלים בבית המשפט המחוזי (תביעה עד 2.5 מיליון שקלים מוגשת לבית משפט שלום; תביעה מעל סכום זה מוגשת לבית משפט מחוזי). 

עם זאת, כדי להקל על התובעים, נקבע כי רק חלק מהאגרה ישולם עם פתיחת ההליך. החלק השני של האגרה ישולם רק בסוף ההליך. יש לציין שאם התביעה מתקבלת, הנתבע ישלם את יתרת סכום האגרה ואף יחזיר לתובע את החלק הראשון של האגרה וכן כל הוצאה אחרת שהוציא התובע.

כיום, בשני תחומים לא קיימת אגרה, בהגשת תובענה ייצוגית: דיני עבודה; ותביעות בנושאי נגישות ושירותים לאנשים עם מוגבלויות

האם יש תשלום אגרה בהגשת תובענה ייצוגית בדיני עבודה?

כיום, בשני תחומים לא קיימת אגרה, בהגשת תובענה ייצוגית: דיני עבודה; ותביעות בנושאי נגישות ושירותים לאנשים עם מוגבלויות. לא נדרש תשלום אגרה בגין התובענות. 

מה נדרש לצורך הגשת תובענה ייצוגית בדיני עבודה? 

בדומה לתובענה ייצוגית רגילה, בתובענה ייצוגית בדיני עבודה, יש צורך בעובד אחד שלא קיבל את הזכויות המגיעות לו. בהתאם להפרה מול עובד זה, יש להוכיח שמדובר בשיטה של המעסיק, אשר פועל באותה צורה גם ביחס לעובדים אחרים. 

אם מדובר בתביעה על בסיס עילה, שנוגעת לתלושי שכר, כגון: אי תשלום שכר עבודה, תוספות שכר, תוספת שעות נוספות וכו', או לאופן העסקה של המעסיק - ניתן להראות שמדובר בשיטה, על ידי הצגת תלושי שכר או דו"חות נוכחות של העובדים האחרים, אותם על המעסיק לספק ולהראות לבית הדין

כיצד מוכיחים שההפרה של המעסיק שיטתית, ביחס לכל העובדים?

ככלל, הדבר קשור בעילת התביעה. אם מדובר בתביעה על בסיס עילה, שנוגעת לתלושי שכר, כגון: אי תשלום שכר עבודה, תוספות שכר, תוספת שעות נוספות וכו', או לאופן העסקה של המעסיק (כגון: העסקה בשבתות וחגים, ללא תשלום 150% מהשכר) - ניתן להראות שמדובר בשיטה, על ידי הצגת תלושי שכר או דו"חות נוכחות של העובדים האחרים, אותם על המעסיק לספק ולהראות לבית הדין. 

כך, למשל: במקרה שמדובר בעובדים שלא קיבלו מנוחה מספקת בין ימי עבודה, ניתן לראות דרך דו"חות הנוכחות שלהם את הזמן שעבר בין סיום יום עבודה אחד למשנהו אצל כל עובד ואת העובדה שלא עברו מספיק שעות בין ימי העבודה (החוק מחייב 8 שעות מנוחה ברוטו בין יום עבודה אחד לשני). יש להראות שקיימת קבוצה וכי ההפרה אינה מיוחדת לאדם הספציפי שהוא התובע. 

ככלל, ניתן לתבוע בתביעה ייצוגית בכל העילות של דיני העבודה. עם זאת, יש עילות שהן יותר מסובכות. בית המשפט קבע כי אם מדובר בחישוב מסובך ופרטני, הדורש הוכחות ונתונים אישיים של העובד, אזי העילה לא תתאים להגשת תובענה ייצוגית

איזה עילות ניתן לתבוע בתביעה ייצוגית בדיני עבודה?

ככלל, ניתן לתבוע בתביעה ייצוגית בכל העילות של דיני העבודה. עם זאת, יש עילות שהן יותר מסובכות. בית המשפט קבע כי אם מדובר בחישוב מסובך ופרטני, הדורש הוכחות ונתונים אישיים של העובד, אזי העילה לא תתאים להגשת תובענה ייצוגית. 
כך, למשל: בפסק דין בעניין קסטרו (בר"ע (ארצי) 7386-02-16  "קסטרו מודל" בע"מ נ' אור שחם מיום 14.05.2018), שם נתבקש חישוב של גמול שעות נוספות על העמלה של ביצוע המכירה. בית המשפט קבע שלא ניתן לבדוק באופן כללי מתי המכירה החלה, אם לפני השעה הנוספת או אחריה. 

בירור כזה אינו מתאים לתובענה ייצוגית, מאחר שיש צורך שכל אחד ימציא עדויות. כלומר, הבדיקה מסובכת. זאת, למשל, להבדיל מעילה של הפרשה לפנסיה, שניתנה כדוגמה בפסק הדין. בעילת הפרשה לפנסיה, יש חישוב פשוט יחסית לכל עובד, הנעשה בהתאם לתלושי שכר. לכן, אין בעיה לתבוע אותה כתובענה ייצוגית. 

קבוצת אנשים

מה השוני בין הגשת תובענה ייצוגית בדיני עבודה לתובענה ייצוגית "רגילה"? 

החוקים דומים בעניין זה. אין שוני בין הגשת תובענה ייצוגית אזרחית לתובענה ייצוגית בדיני עבודה, מלבד העובדה שתובענות ייצוגיות בדיני עבודה מתנהלות בבית הדין לדיני עבודה. 

לסיכום: תובענות ייצוגיות מהוות כלי חשוב, כדי למצות את זכויותיו של הפרט בפני גוף בעל כוח גדול. הכלי המשפטי מקבל חשיבות כפולה, כאשר אנו עוסקים בתחום דיני עבודה, המגנים על זכויות שהן בסיס החיים של האדם. במקרה שמדובר בהפרת זכויות עובדים, יש לבחון אם התביעה מתאימה לתובענה ייצוגית. יש לזכור כי הגשת תובענה ייצוגית בתחום דיני העבודה אינה כרוכה בתשלום אגרה. 

* עו"ד צבי ברק מתמחה בתובענות ייצוגיות ככלל ובפרט בדיני עבודה ובהגנה על זכויות עובדים. 

ליצירת קשר עם משרד עורכי דין צבי ברק
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
הגשת תביעה ייצוגית תשלום אגרה דיני עבודה
עו"ד צבי ברק

קבע פגישה עם
עו"ד צבי ברק

עו"ד ברק, מייסד המשרד וחבר בלשכת עורכי הדין בישראל, סיים בהצטיינות יתרה לימודי תואר ראשון במשפטים. לאחר מכן התמחה במחלקה...

לפרופיל המלא