zap group mishpati logo

הורים גרושים לא הסכימו בנוגע למוסד החינוך בו ילמדו ילדים: בית המשפט בחן את טובת הילדים

התנגדותו של האב התקבלה: הילדים ישארו באותם מוסדות חינוך

06.05.19
תאריך עדכון: 30.03.24
7 דק'
הורים גרושים לא הסכימו בנוגע למוסד החינוך בו ילמדו ילדים: בית המשפט בחן את טובת הילדים

הורים הם האפוטרופוסים הטבעיים של ילדיהם הקטינים, וקבלת החלטות בעניין החינוך הינה חלק מתפקידו של ההורה כאפוטרופוס כפי שנקבע בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962.
גם לאחר פרידה של ההורים, ההחלטות בדבר חינוכו של ילד מהוות חלק מההכרעות שעל הורים לקבל במהלך השוטף של גידול ילידיהם. בהעדר הסכמה ביניהם בסוגיות כאלו, קובע סעיף 25 לחוק כי בית המשפט יקבל את ההחלטה כפי שייראה לו לטובת הקטין.

מקרה שהגיע לבית המשפט התחיל כך: במסגרת הסכם הגירושין הוסכם, כי הילדים יישארו במשמורת של האם ונקבעו זמני שהות עם האב

הוסכם לקבל במשותף כל החלטה משמעותית הנוגעת לחינוכם ומגוריהם

האב והאם נישאו בשנת 2007, ונולדו להם שני ילדים. הצדדים התגרשו בשנת 2015. במסגרת הסכם הגירושין הוסכם, כי הילדים יישארו במשמורת של האם ונקבעו זמני שהות עם האב. הצדדים התחייבו בהסכם לעדכן זה את זה בכל הקשור לילדיהם ו"לקבל במשותף כל החלטה משמעותית הנוגעת לחינוכם ומגוריהם".

בעקבות מעבר הדירה של האם, היא בקשה להעביר את הילדים ללמוד במערכת החינוך במושבה ואילו האב לא נתן הסכמתו לשינויי המבוקש

האב התנגד לשינוי

במהלך החיים המשותפים המשפחה התגוררה בישוב בצפון הארץ. לאחר הגירושין האם אף שכרה דירה באותו הישוב. ביולי 2017 שכרה האם בית בקיבוץ ועברה להתגורר בו. בעקבות המעבר ביקשה האם להעביר את הילדים ללמוד במערכת החינוך במושבה ואילו האב לא נתן הסכמתו לשינויי המבוקש.

האם הגישה תובענה נגד האב בנוגע לרישום הילדים למוסדות חינוך

בשל המחלוקת בעניין שינוי מסגרות החינוך לילדים הגישה האם בקשה לישוב סכסוך בצירוף בקשה לקיצור תקופת עיכוב ההליכים מאחר ומדובר בחודש יולי ושנת הלימודים נפתחת בספטמבר. באוגוסט2017 הגישה האם תובענה נגד האב בעניין רישום הילדים למוסדות חינוך.

כתב ההגנה: האב הביע התנגדות נחרצת לשינוי

האב הגיש כתב הגנה במסגרתו הביע את התנגדותו הנחרצת לשינוי. כתב ההגנה הוגש באמצעות עו"ד נתנאל אמויאל, הח"מ, אשר ייצג את האב בהליכים המשפטיים. (תמ”ש 9577-08-17 ש.מ.ה. נגד ע.ה.).

בית המשפט ביקש תסקיר של שירותי הרווחה

בית המשפט לענייני משפחה הורה לשירותי הרווחה לערוך תסקיר ובו המלצות בנוגע לרישום הילדים למוסדות חינוך.

לאחר ניתוח היתרונות והחסרונות של כל אחת מהחלופות המליצה העובדת הסוציאלית שלא לשנות את מוסדות החינוך

המלצת העובדת הסוציאלית: לא לשנות את מוסדות החינוך!

לאחר ניתוח היתרונות והחסרונות של כל אחת מהחלופות המליצה העובדת הסוציאלית שלא לשנות את מוסדות החינוך. היא ציינה כי מעבר המגורים לבית שכור בקיבוץ הוא מהלך חדש בחיי המשפחה, האם אינה יודעת בשלב זה היכן יהיו מגורי הקבע שלה, ולכן סברה כי אין זה נכון בשלב הזה להעביר את הילדים למערכת החינוך בקיבוץ. 

האב טען בכתב ההגנה, כי השינוי במוסדות החינוך הוא שינו מהותי שעלול לפגוע בטובת הילדים

הילדים מתפקדים היטב במסגרות החינוך כיום

האב טען בכתב ההגנה, כי השינוי במוסדות החינוך הוא שינו מהותי שעלול לפגוע בטובת הילדים. הילדים מתפקדים היטב במסגרות החינוך כיום, ושינוי יפגע ביציבות שלהם, יגרום לקשיי הסתגלות ועלול לפגוע בהתקדמותם. האב הוסיף, כי מעבר הקטינים עלול להרחיק את הקשר המצוין שיש בינו לבינם וכי זה יפגע במעורבותו בחיי החינוך שלהם. האב ציין כי רכש בשנה האחרונה דירה בסמוך לבית הספר והגן של הילדים כדי להיות קרוב אליהם ולמען הנוחות והיציבות המשפחתית.

עקרון טובת הילד הוא "עקרון על" והוא מהווה שיקול מכריע כאשר אין הסכמה בין ההורים

טובתו של הילד "הוא עמוד האש ועמוד הענן שיוליכנו הדרך"

בדיון בתיק התייחסה שופטת בית המשפט לעיניי משפחה, אביבית נחמיאס, לכך שבפסיקה נקבע כבר בעבר, כי כאשר הסוגיה עוסקת בקביעת מקום חינוך של ילד שהוריו נפרדו, טובתו של הילד "הוא עמוד האש ועמוד הענן שיוליכנו הדרך" (תמ"ש 10771-05 פלונית נ’ אלמוני). עקרון טובת הילד הוא "עקרון על" והוא מהווה שיקול מכריע כאשר אין הסכמה בין ההורים.

הקשר בין ילדים להוריהם והחוסן הנפשי של כל אחד מהם

באשר להכרעה בנוגע לטובת הילד, זו מחייבת בחינה של עניינים הנוגעים לנפש האדם ובין היתר הקשר בין ילדים להוריהם והחוסן הנפשי של כל אחד מהם להתמודד עם מצבים שהחיים מזמנים לו. (השופטת חיות בבע"מ 9358-04 פלונית נ’ פלוני).

חוות דעת בעלות משקל רב

כדי להכריע בסוגיה הקשורה בחינוך, בית המשפט צריך להיעזר בתסקירים ובחוות דעת של מומחים, שהם בעלי היכולת לבחון את המקרה בצורה מקצועית וסובייקטיבית (רע”א 4575-00 פלונית נ’ אלמוני). מדובר בחוות דעת בעלות משקל רב ובתי המשפט נוטים לאמץ אותן. סטייה מהם תקרה רק אם יהיו נימוקים כבדי משקל אשר מצדיקים זאת (בע"מ   39588-04 פלונית נ’ פלוני). 

השופטת נחמיאס התייחסה לכך שאין מחלוקת, כי הילדים משולבים כיום בצורה טובה במסגרות חינוך אשר מטיבות עימם חברתית ולימודית

אין מחלוקת כי הילדים משולבים כיום בצורה טובה

השופטת נחמיאס התייחסה לכך שאין מחלוקת, כי הילדים משולבים כיום בצורה טובה במסגרות חינוך אשר מטיבות עימם חברתית ולימודית. במסגרת הדיון התברר כי האם ערכה לילדים מסיבות פרידה במסגרות החינוכיות שלהם, מתוך מחשבה כי הם אכן יעברו למסגרות חדשות. על כך אמרה נחמיאס כי לא היה מקום לקיים מסיבות פרידה בהעדר הסכמה של האב לשינוי. היא אף ציינה כי הפסיקה קבעה ששיקולים של עשיית דין עצמי, כלומר ההחלטה לרשום אותם למסגרות לימודיות חדשות ולקיים אירועי פרידה במסגרות הישנות, אינם רלוונטיים, והנושא יוכרע אך ורק בהתאם לטובת הילד.

מצב של אי ודאות מנוגד לטובתם של הקטינים

במסגרת ההכרעה התייחסה השופטת גם ללוחות הזמנים הדחוקים ולעיתוי של הגשת התובענה באמצע חודש יולי. דבר שגרם לכך שהדיון האחרון בתיק נערך ב-30 לאוגוסט. "כתיבת פסק הדין נעשית ביום האחרון של החופש הגדול כאשר הקטינים לא יודעים היכן ילמדו מחר! אין ספק כי מצב זה של אי וודאות עד הרגע האחרון (ממש) מנוגד לטובתם של הקטינים". 

הילד לא רוצה ללמוד בבי"ס אחר

השופטת נחמיאס: "דינה של הבקשה לשנות את מוסדות החינוך של הקטינים להידחות"

השופטת נחמיאס קבעה, כי לאחר עיון בכתבי הטענות, המלצות התסקיר ושמיעת הצדדים היא שוכנעה כי טובתם של הקטינים היא להמשיך ולהתחנך במוסדות בהם התחנכו עד כה "דינה של הבקשה לשנות את מוסדות החינוך של הקטינים להידחות". 

השופטת ציינה, כי היא מקבלת את המלצותיה של העובדת הסוציאלית כפי שהובאו בתסקיר

הסכם הגירושין קבע כי ההחלטה צריכה להתקבל בהסכמה

השופטת ציינה, כי היא מקבלת את המלצותיה של העובדת הסוציאלית כפי שהובאו בתסקיר. כמו כן ציינה כי הסכם הגירושין בין הצדדים, אשר קיבל באישורו תוקף של פסק דין קבע מפורשות, כי כל החלטה בדבר החינוך צריכה להתקבל בהסכמה.

האם חויבה בהוצאות משפט 

השופטת נחמיאס חייבה את האם בהוצאות משפט ובשכר טרחת עורך דין בסך של 7,500 ש"ח.

האם הגישה ערעור על פסק הדין לבית המשפט המחוזי בנצרת

ערעור למחוזי

האם הגישה ערעור על פסק הדין לבית המשפט המחוזי בנצרת. עו"ד נתנאל אמויאל, הח"מ, ייצג את האב גם בהליך הערעור (עמ"ש 1251-09-17 מ.ה. נ’ ה.). 

שופטי בית המשפט המחוזי, אב בית הדין סגן הנשיא השופט זיאד הווארי, השופט אשר קולה והשופט דני צרפת, המליצו לאם למחוק את הערעור, וזו אמצה את ההמלצה

שופטי המחוזי המליצו לאם למחוק את הערעור

שופטי בית המשפט המחוזי, אב בית הדין סגן הנשיא השופט זיאד הווארי, השופט אשר קולה והשופט דני צרפת, המליצו לאם למחוק את הערעור, וזו אמצה את ההמלצה ומשכך קבע בית המשפט על מחיקת הערעור ללא חיוב בצו הוצאות.

לסיכום, בכל נושא הקשור בילדים ונסב סביב סכסוך בין הורים יבחן בית המשפט את טובתו של הילד הספציפי בטרם יקבל החלטה. לצורך כך ייעזר בית המשפט בחוות דעת מומחים וייתן להם משקל רב בהליך קבלת ההחלטה.

* משרד עו"ד נתנאל אמויאל עוסק בדיני משפחה ודיני חדלות פרעון. עו"ד נתנאל אמויאל מתמחה ובעל ניסיון רב בייצוג סכסוכים במשפחה והבראת חייבים.

** סייעה בהכנת הכתבה: עו"ד נעמה הראל, כתבת zap משפטי.

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

עורכי דין בתחום

מאמרים נוספים