נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

ייפוי כוח מתמשך: לקחת אחריות מראש

כלי משפטי חדשני: ייפוי כוח מתמשך מאפשר קבלת החלטת מפורטות, בעודכם בריאים וצלולים, בנוגע לענייניכם האישיים, הרפואיים והרכושיים. ההוראות ייכנסו לתוקף במקרה שתאבדו את כשירותכם המשפטית

ייפוי כוח מתמשך: לקחת אחריות מראש

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לכל אדם מעל גיל 18 להסמיך אדם אחר, או מספר אנשים, לפעול בשמו בכל ענייניו, ביום שיאבד את צלילותו וכשירותו המשפטית לקבל החלטות בעצמו. הממנה אינו קובע רק מי יקבל את ההחלטות בענייניו, אלא אף מתווה את הדרך שבה יטופלו הדברים על ידי הממונה מטעמו.

הממנה יכול לקבוע כי אנשים שונים יטפלו בענייניו השונים, כפי שהיה רוצה שינוהלו, אילו היה צלול. כך, למשל: האם יישאר בביתו או יעבור לבית אבות? כיצד ינוהלו עסקיו? אילו טיפולים רפואיים הוא מעוניין שלא לקבל? ועוד נושאים רבים ומגוונים.

האפשרות לייפוי כוח מתמשך חדשה בחוק הישראלי. בשנת 2017 נחקק תיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תשכ"ב-1962), מכוחו ניתן לערוך ייפוי כוח מתמשך

מדוע יש צורך בייפוי כוח מתמשך? האם לא די באפשרות למינוי אפוטרופוס בידי בית המשפט?

האפשרות לייפוי כוח מתמשך חדשה בחוק הישראלי. בשנת 2017 נחקק תיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תשכ"ב-1962), מכוחו ניתן לערוך ייפוי כוח מתמשך. 

עד אז, אדם שאיבד את צלילותו מסיבות שונות, כגון: דמנציה, תאונת דרכים, מחלה סופנית ועוד - החוק קבע כי ימונה לו אפוטרופוס, שינהל את ענייניו במקומו. מי שקבע את זהות האפוטרופוס היה בית המשפט. האפוטרופוס הועמד תחת פיקוח מחמיר של משרד האפוטרופוס הכללי. כל החלטותיו דרשו את אישורו של האפוטרופוס הכללי ואישור בית המשפט. 

מדובר בהליך מאוד מחמיר, בלתי גמיש, ובלתי מותאם לצרכים האישיים של כל אדם. האפוטרופוס הכללי ובית המשפט אינם מתייחסים בכל המקרים להעדפותיו ורצונותיו האישיים של האדם ולאורחות חייו. גופים אלה אף אינם יכולים להתייחס לכך, בהיעדר מידע.

במקרים מורכבים הם אף נדרשים להכריע בין השקפות שונות של בני משפחה שונים, ביחס להעדפות שונות ולקבל הכרעות קשות.  
ייפוי הכוח המתמשך נועד לפתור בעיה זו. באמצעותו, ניתן לתפור "חליפה" אישית לכל אדם, לפי מה שמתאים לו: איך ינוהלו ענייניו ומי ינהל את העניינים. 

מהם התחומים המרכזיים בהם עוסק ייפוי הכוח המתמשך?

מדובר בשלושה תחומים מרכזיים: עניינים אישיים, עניינים בריאותיים וענייני רכוש ועסקים. בכל מקרה, הממנה מחליט לאיזה מהתחומים (חלקם או כולם) הוא מבקש להתייחס בייפוי הכוח.

הממונה מקבל את הכוח לחתום בשמו של הממנה על הסכמה או אי הסכמה לקבלת כל הליך רפואי. בהתאם לכך, מייפה הכוח (הממנה) יכול לתת הנחיות מפורטות לאופן הטיפול בו

מהם השיקולים שיש לקחת במתן ייפוי כוח מתמשך בעניינים רפואיים?

למעשה, הממונה מקבל את הכוח לחתום בשמו של הממנה על הסכמה או אי הסכמה לקבלת כל הליך רפואי. בהתאם לכך, מייפה הכוח (הממנה) יכול לתת הנחיות מפורטות לאופן הטיפול בו. 
כך, למשל: אילו פרוצדורות מאריכות חיים הוא מוכן לקבל ואילו הוא אינו מוכן לקבל; אילו בדיקות ירצה לעבור לאורך חייו ולאילו בדיקות הוא רוצה לסרב; האם יש ניתוחים שהוא אינו מעוניין לעבור (למשל: ניתוח בגב התחתון העשוי להשאיר אותו משותק). הממנה גם יכול להורות על זהות הרופא המטפל, אם הדבר רלוונטי וכו'.

אלה התלבטויות שכל אדם נדרש להחליט בהן, לפני קבלת טיפול רפואי. יש חשיבות רבה למסוגלות של כל אדם להחליט מראש מה תהיה הכרעתו, אם יידרש לטיפול כשהוא מצוי במצב שאינו צלול לקבלת החלטה בעצמו. 

בייפוי כוח מתמשך, הממנה יכול לפסוק מראש בכל ענייני הרווחה האישיים שלו וכיצד ייראו חיי היומיום שלו, לאחר שיאבד את צלילותו

אילו עניינים אישיים ניתן להסדיר באמצעות ייפוי כוח מתמשך?

בייפוי כוח מתמשך, הממנה יכול לפסוק מראש בכל ענייני הרווחה האישיים שלו וכיצד ייראו חיי היומיום שלו, לאחר שיאבד את צלילותו. כך, למשל: האם יעדיף להמשיך לחיות בביתו ובסביבת מגוריו המוכרת, עם מטפל צמוד? או שמא יעדיף לעבור לבית אבות? ולאיזה בית אבות ברצונו לעבור? 
בנוסף, בין אם בביתו שלו ובין אם בבית אבות: כיצד ינוהלו חיי היום יום שלו? מה תהיה התזונה? מה יהיו הפעילויות החברתיות? איזה טיפול סיעודי הוא מבקש? מי יטפל בו? האם יעבור להתגורר בבית אבות שהצביון שלו דתי או חילוני? וכן הלאה. 

הממנה יכול לפרט, אפילו באריכות רבה, כיצד ינוהלו נכסיו, כספו ועסקיו, לאחר שיאבד את צלילותו. ייתכן כי ימנה אנשים שונים, שיטפלו בענייני רכוש וממון שונים

כיצד ניתן להסדיר ענייני רכוש ועסקים?

הממנה יכול לפרט, אפילו באריכות רבה, כיצד ינוהלו נכסיו, כספו ועסקיו, לאחר שיאבד את צלילותו. ייתכן כי ימנה אנשים שונים, שיטפלו בענייני רכוש וממון שונים. הוא יכול לקבוע ולהחליט מראש בעניינים רכושיים גדולים, כגון: האם דירת המגורים שלו תושכר או תימכר, אם יעבור לבית אבות, וכיצד ינוהלו השקעותיו. בנוסף, הוא יכול לקבוע בפרטי פרטים עניינים קטנים ביותר: דמי כיס שיועברו לנכדים, תרומות שיועברו לעמותות שונות ועוד. 

על פי רוב, אנשים יעדיפו למנות כמיופי כוח את ילדיהם או קרובי משפחה אחרים, שהם סומכים עליהם. בכל מקרה, לא די בכך שמיופה הכוח יסכים למינוי. יש צורך בכך שמיופה הכוח יהיה זמין וקרוב לממנה (פיזית ורגשית), כדי שיוכל לקבל עבורו החלטות יומיומיות ולחתום בשמו

את מי נהוג למנות כמיופי כוח?

על פי רוב, אנשים יעדיפו למנות כמיופי כוח את ילדיהם או קרובי משפחה אחרים, שהם סומכים עליהם. בכל מקרה, לא די בכך שמיופה הכוח יסכים למינוי. יש צורך בכך שמיופה הכוח יהיה זמין וקרוב לממנה (פיזית ורגשית), כדי שיוכל לקבל עבורו החלטות יומיומיות ולחתום בשמו. מדובר במעורבות רבה הדורשת זמינות משמעותית.

באשר לענייני רכוש וכספים - מינוי עו"ד או רו"ח אמנם אפשרי, אך תמיד עדיף כי הממונה יהיה קרוב משפחה. כלומר, שיהיה קרוב לממנה באופן אישי ויהיה פנוי לנהל את ענייניו

האם כדאי למנות קרוב משפחה גם לענייני רכוש וכספים?

יש הנוטים לחשוב כי עדיף למנות עורך דין או רואה חשבון, כדי שינהלו את העניינים הרכושיים. מינוי עו"ד או רו"ח אמנם אפשרי, אך תמיד עדיף כי הממונה יהיה קרוב משפחה. כלומר, שיהיה קרוב לממנה באופן אישי ויהיה פנוי לנהל את ענייניו. 
לעומת זאת, בהחלט מומלץ להתייעץ עם מומחים משפטיים וכלכליים, בעת עריכת ייפוי הכוח המתמשך ולהסתייע בהם בניסוח ההנחיות המשפטיות והכלכליות השונות שיופיעו בו.

להיכרות אישית וישירה עם מיופה הכוח או מיופי הכוח, יש חשיבות עליונה. כדאי לבחור אדם אחראי, שאפשר לסמוך עליו שיידע איך להתנהל

מה כדאי לזכור לפני שעורכים ייפוי כוח מתמשך?

לפני הכל, אדם שרוצה לערוך ייפוי כוח מתמשך צריך לחשוב עם עצמו ולתכנן כיצד הוא רוצה שייראה עתידו, במצב שלא יוכל לקבל החלטות בעצמו. לא כדאי למהר ולקבל החלטות נמהרות. 
חשוב להבין את ההשלכות - המקצועיות והאישיות - של כל החלטה. מהי המשמעות של סירוב להליך רפואי מסוים? כיצד יגיבו בני משפחה להחלטות אישיות ו/או רכושיות? כיצד ניתן למנוע סכסוכי משפחה עתידיים, בעקבות החלטות שונות? ועוד.

להיכרות אישית וישירה עם מיופה הכוח או מיופי הכוח, יש חשיבות עליונה. כדאי לבחור אדם אחראי, שאפשר לסמוך עליו שיידע איך להתנהל. כך, למשל: גם אם בנכם הבכור הוא הילד האהוב והקרוב אליכם ביותר ותרצו למנות אותו כמיופה הכוח לעניינים רפואיים, מומלץ שלא למנות אותו לנהל את ענייניכם הכספיים, אם הוא אינו מנהל היטב את ענייניו הכספיים שלו עצמו. 

כשאתם נפגשים עם עורך דין, במטרה לערוך ייפוי כוח מתמשך, הגיעו לפגישה לבדכם, כדי לנטרל השפעות ולחצים חיצוניים שיפגעו בשיקול דעתכם. עורך הדין יפרוס בפניכם את כל האפשרויות ואף עשוי להעלות נושאים ותחומים שלא בהכרח חשבתם עליהם מראש. חשוב לדעת כי לא כל עורך דין יכול לערוך ייפוי כוח מתמשך, אלא רק עורכי דין שהוסמכו לכך.

לבסוף, "טיפ" אחרון וחשוב מכל: נסחו את ייפוי הכוח המתמשך מתוך רצון חופשי ודאגה לעתידכם. הימנעו מקבלת החלטות שמטרתן לרצות קרוב משפחה כזה או אחר העלולות לפגוע בכם. כך, למשל: אם חשוב לכם לעבור להתגורר בבית אבות בעיר מרוחקת, בשל איכותו או הצביון הנהוג בו, נסחו זאת במפורש, מבלי לחשוש שהדבר יפגע בבני משפחתכם, העלולים להתרעם על הריחוק. 

כך הוחלט

לסיכום: בעוד שבאפוטרופסות "רגילה" לא מסתכלים על האדם, אורח חייו, בחירותיו והעדפותיו האישיות, כשמקבלים החלטות עבורו - הרי שייפוי כוח מתמשך מאפשר להתגבר על בעיות אלה, ו"לראות" לעומק את האדם הממנה, לפי אורח חייו, עקרונותיו וחיי הקהילה שלו. כך, ניתן לקבל עבורו החלטות בהתאם.

*משרד עו"ד חזוט - בר עוסק בדין האזרחי בכלל ובפרט בנזקי גוף.
עורכות הדין לימור בר פרץ ויוליה חזוט מוסמכות לעריכת ייפוי כח מתמשך.

** סייע בהכנת הכתבה: יותם בן מאיר, כתב zap משפטי.

ליצירת קשר עם חזוט- בר-זבינצקי משרד עו"ד
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
חוק הכשרות המשפטית מינוי אפוטרופוס ייפוי כח מתמשך
עו"ד לימור בר-פרץ, משרד עו"ד חזוט בר

קבע פגישה עם
עו"ד לימור בר-פרץ, משרד עו"ד חזוט בר

חזוט- בר-זבינצקי משרד עו"ד הוא משרד הנמצא באשדוד, הוקם ונוסד על ידי עורכות הדין יוליה חזוט ולימור בר-פרץ. המשרד מתמקד...

לפרופיל המלא