נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

איחוד נכויות: התרגיל שעשוי להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים

אם הייתם מעורבים בשתי תאונות עבודה לפחות, ייתכן שתוכלו לאחד את שיעורי הנכות שנקבעו לכם, בגין כל אחת מהתאונות, ולקבל קצבה חודשית במקום מענק - הליך שיהיה שווה לכם הרבה מאוד כסף

מאת: עו"ד ברק ארד | | 4
איחוד נכויות: התרגיל שעשוי להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים

נתחיל מהחדשות הרעות: במדינת ישראל, למרבה הצער, קיימים עובדים רבים שחשופים לתאונות עבודה. מעובדי נמל שתנאי עבודתם מסכנים אותם באופן כמעט יומיומי, ועד נהגי משאיות שנמצאים כל הזמן על הכביש, ועלולים להיות מעורבים בתאונות דרכים. 
קצת קשה להאמין, אבל לא מעט עובדים - בעיקר כאלה שעבודתם היא פיזית - מעורבים לאורך הקריירה שלהם, לא רק בתאונת עבודה אחת, אלא במספר תאונות.

עבור כל אחת מתאונות אלה זכאים העובדים להגיש לביטוח הלאומי תביעה לנכות. לעיתים תקבע נכות המקנה להם מענק חד-פעמי, אך לא קצבה חודשית המשולמת בגין שיעור נכות גבוה יותר. אלא שמי שנפגע במספר תאונות עבודה, יכול לבצע איחוד של הנכויות.

מה המשמעות של צעד כזה? די דרמטית. איחוד נכויות למי שנפגע ביותר מתאונת עבודה אחת עשוי לאפשר לו לקבל מביטוח לאומי קצבה חודשית עד גיל פרישה במקום מענק חד-פעמי. במונחים כספיים, הוא עשוי לקבל עוד מאות אלפי שקלים.

אדם שנפגע ביותר מתאונת עבודה אחת, ונקבעה לו בגין כל אחת מהתאונות נכות המקנה מענק נכות, יכול לבקש לאחד את דרגות הנכות, כך שיעבור את הרף הדרוש לצורך קבלת קצבה 

מה זה בעצם איחוד נכויות?

תקנה 12 לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956 קובעת, כי אדם שנפגע ביותר מתאונת עבודה אחת, ונקבעה לו בגין כל אחת מהתאונות נכות המקנה מענק נכות, יכול לבקש לאחד את דרגות הנכות, כך שיעבור את הרף הדרוש לצורך קבלת קצבה.

הליך איחוד הנכויות עשוי להשתלם, אך הוא תלוי בעמידה בכמה תנאים (ראו בהמשך).

מי שנקבעה לו דרגת נכות של 20% ומעלה, יהיה זכאי לקצבת נכות חודשית קבועה לפחות עד גיל 67

מהם שיעור הנכות הדרושים לצורך קבלת מענק חד-פעמי וקצבה? 

בביטוח לאומי נפגע שנקבעה לו דרגת נכות של בין 10% ל-19% זכאי למענק חד-פעמי. לעומת זאת, מי שנקבעה לו דרגת נכות של 20% ומעלה, יהיה זכאי לקצבת נכות חודשית קבועה לפחות עד גיל 67 (יוער, כי אם קצבת הנכות של אותו אדם גבוהה מקצבת הזקנה שלו, הוא יהיה זכאי לה לכל החיים).

המשמעות הכספית של קבלת קצבה חודשית לעומת מענק חד-פעמי עשויה להיות גדולה ולהסתכם בתוספת של מאות אלפי שקלים

מה המשמעות הכספית של קבלת מענק לעומת קצבה חודשית?

המשמעות הכספית של קבלת קצבה חודשית לעומת מענק חד-פעמי עשויה להיות גדולה ולהסתכם בתוספת של מאות אלפי שקלים. 

ניקח לדוגמה אדם בן 47 שמשתכר 10,000 שקל בחודש, ונגרמו לו שתי תאונות עבודה. בגין אחת מהתאונות נקבעה לאותו אדם דרגת נכות של 10% ובגין התאונה השנייה נקבעה לו דרגת נכות בשיעור של 15%. בנקרה כזה  הוא יקבל שני מענקים חד-פעמיים, בגין התאונה הראשונה, הוא יהיה זכאי למענק של כ-32,000 ש"ח ובגין התאונה השנייה הוא זכאי למענק של כ- 48,000 ש"ח, ולפיצוי כולל של כ-80,000 ש"ח.

לעומת זאת, אם אותו אדם יבצע איחוד נכויות, יועלה שיעור הנכות הכולל שלו ל-24%, הוא יהיה זכאי לקצבה של 1,800 שקל בחודש, שתסתכם עד גיל 67 בכ-432,000 ש"ח.

ביצוע איחוד של שיעורי הנכות של הנפגע כפוף לשני תנאים: התנאי הראשון הוא שצירוף הנכויות יקנה לאותו אדם זכאות לקצבה במקום מענק. התנאי השני הוא שהצטברות הנכויות גרמה לאותו אדם לירידה קבועה ומשמעותית בהכנסות בהיקף של 50% ויותר

מהם התנאים שצריך לעמוד בהם לצורך ביצוע איחוד נכויות?

ביצוע איחוד של שיעורי הנכות של הנפגע כפוף לשני תנאים: 

התנאי הראשון הוא שצירוף הנכויות יקנה לאותו אדם זכאות לקצבה במקום מענק (או זכאות לקצבה גדולה יותר, בהנחה שאחת הפגיעות מקנה לו זכאות למענק חד-פעמי והאחרת לקצבה).
יצוין, כי על פי הפסיקה (דב"ע מא-147-0 המוסד לביטוח לאומי נ' קרטנשטיין) זהו התנאי המרכזי לאיחוד נכויות, ועליו שמים בתי המשפט דגש. 

התנאי השני הוא שהצטברות הנכויות גרמה לאותו אדם לירידה קבועה ומשמעותית בהכנסות בהיקף של 50% ויותר.
ביחס לתנאי זה נקבע בפסיקה (עב"ל 1288/04 טננבאום נ' המוסד לביטוח לאומי) כי אין חובה שהירידה בשכר תהיה בהיקף של 50% ומעלה, אלא די להראות שהצטברות הנכויות גרמה לנפגע לפגיעה ניכרת בכושר העבודה. 

איך ניתן להראות זאת? למשל, דרך הוכחה כי נגרם לנפגע צמצום בשעות העבודה, הוא נאלץ לעבור מביצוע עבודה פיזית לביצוע עבודה משרדית וכו'.

לצורך כך, יש להגיש למוסד לביטוח לאומי תביעה לאיחוד נכויות. התביעה נבחנת על ידי פקיד תביעות, שבודק את התמלאות שני התנאים הנ"ל

איך מבצעים איחוד נכויות בפועל?

לצורך כך, יש להגיש למוסד לביטוח לאומי תביעה לאיחוד נכויות. התביעה נבחנת על ידי פקיד תביעות, שבודק את התמלאות שני התנאים שהזכרנו - האם צירוף הנכויות יקנה קצבה במקום מענק, והאם נגרמה לנפגע ירידה משמעותית בכושר העבודה, על פי המסמכים שהציג. 

בהנחה ששני התנאים התקיימו, הכדור עובר לוועדה רפואית, שבוחנת את שיעורי הנכות של הנפגע, וקובעת אם יש קשר סיבתי בין הנכויות המצטברות שלו לבין הירידה בכושר העבודה שנגרמה לו.

ההליך דומה לכל הליך תביעה לקביעת דרגת נכות - גם מבחינת הליכי הערעור. תחילה ניתן להגיש ערר על החלטת הוועדה הרפואית לוועדת ערר, ועל קביעותיה של אלה - בשאלות משפטיות בלבד - ניתן להגיש ערעור לבית הדין לעבודה

מה עוד צריך לדעת מי ששוקל לבצע איחוד נכויות?

ראשית, הוועדה הרפואית בוחנת את שיעור הנכות של הנפגע, לפי התקנות הקיימות במועד הבדיקה. כלומר, אם בעבר נכות מסוימת הקנתה 20% ובמועד הבדיקה מקנה 10% - עשויה להיגרם לנפגע פגיעה (וגם להיפך - מצבו עשוי להשתפר לטובה).
שנית, ההליך דומה לכל הליך תביעה לקביעת דרגת נכות - גם מבחינת הליכי הערעור. תחילה ניתן להגיש ערר על החלטת הוועדה הרפואית לוועדת ערר, ועל קביעותיה של אלה - בשאלות משפטיות בלבד - ניתן להגיש ערעור לבית הדין לעבודה.
שלישית, ככל שאיחוד הנכויות יאושר על ידי הביטוח הלאומי, והנפגע יהיה זכאי לקצבה, ייקבע לזו מועד תחולה מסוים, אשר לכל היותר יכול להיות מוקדם למועד הגשת התביעה לאיחוד נכויות ב- 12 חודשים.

תשלום קצבה

לסיכום, הליך איחוד נכויות הינו הליך משמעותי, שעשוי לזכות את מי שנפגע ביותר מתאונת עבודה אחת בתוספת תשלום של עשרות ואף מאות אלפי שקלים. לצורך מיצוי זכויותיכם במסגרת הליך זה, מומלץ להיוועץ בעורך דין מיומן, שמחזיק בניסיון בטיפול בנושא.

ליצירת קשר עם עו"ד ברק ארד
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
אחוזי נכות המוסד לביטוח לאומי תאונת עבודה
עו"ד ברק ארד

קבע פגישה עם
עו"ד ברק ארד

עו"ד ברק ארד סיים תואר ראשון במשפטים (LL.B.) באוניברסיטת תל-אביב, והוא הוסמך לעסוק בעריכת דין בשנת 1996. הוא עוסק בתחום...

לפרופיל המלא