נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

מהרעת תנאים ועד מחלה: מתי ניתן להתפטר ולקבל פיצויים?

בדרך כלל, כשעובד מסיים את העסקתו מיוזמתו לא מגיעים לו פיצויי פיטורים. אלא שקיימות גם לא מעט נסיבות שמזכות בפיצויים. אלו הבולטות שבהן

מאת: עו"ד עמיר אושפיז | | 4
מהרעת תנאים ועד מחלה: מתי ניתן להתפטר ולקבל פיצויים?

החלטה של עובד לעזוב את עבודתו היא אף פעם לא צעד קל, ובדרך כלל מלווה בלבטים רבים. בין אם המניע של העובד הוא רצונו לקבל תנאים טובים יותר, ובין אם הוא נאלץ לעזוב מסיבה אחרת, יודע כל עובד שמתפטר כי ככלל הוא לא יהיה זכאי לפיצויי פיטורים.

ואולם, קביעה זו איננה מדויקת: חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963 (להלן:" חוק פיצויי פיטורים") קובע רשימה ארוכה של נסיבות, שבמסגרתן גם עובד שמתפטר ממקום עבודתו, יהיה זכאי לפיצויי פיטורים. חשוב להדגיש, כי זכאות זו קמה לעובד רק ככל שהשלים שנת עבודה אחת לפחות באותו מקום עבודה.

אז באילו נסיבות זכאי עובד שמתפטר מעבודתו לקבל מהמעסיק שלו פיצויי פיטורים? על כך נבקש להרחיב בשורות הקרובות.

אם חלה הרעה מוחשית בתנאי העבודה של העובד, הוא רשאי להתפטר מעבודתו, ולקבל על כך פיצויי פיטורים. יש לציין, כי על פי הפסיקה על העובד להתריע (רצוי בכתב) תחילה בפני מעסיקו על ההרעה שחלה בתנאי עבודתו, ולתת לו אפשרות לתקנה

1. התפטרות בגלל הרעה בתנאי העבודה

אם חלה הרעה מוחשית בתנאי העבודה של העובד, הוא רשאי להתפטר מעבודתו, ולקבל על כך פיצויי פיטורים. יש לציין, כי על פי הפסיקה על העובד להתריע (רצוי בכתב) תחילה בפני מעסיקו על ההרעה שחלה בתנאי עבודתו, ולתת לו אפשרות לתקנה.
ככל שההרעה בתנאי העבודה תוקנה, העובד לא יהיה זכאי לפיצויי פיטורים, אם יבחר להתפטר. אם למעסיק אין יכולת לתקן את אותה הרעה, אין גם צורך להתריע עליה, והעובד יכול להתפטר, ויהיה זכאי לקבל מהמעביד שלו פיצויי פיטורים.

כמה דוגמאות לנסיבות שעשויות להיחשב להרעה מוחשית בתנאי העבודה של העובד: העברה של מקום העבודה למקום אחר; הורדה בדרגה או הפחתה בשכר; יחס משפיל ומבזה; הטרדה מינית במקום העבודה; אי תשלום שכר או עיכוב בתשלום, אי ביצוע הפרשה לפנסיה.

עובדת, ותחת תנאים מסוימים גם עובד, זכאית להתפטר מעבודתה תוך פרק זמן של תשעה חודשים מיום הלידה, כדי לטפל בתינוקה, ולהיחשב כמי שפוטרה מעבודתה

2. התפטרות לצורך טיפול בתינוק אחרי לידה 

עובדת, ותחת תנאים מסוימים גם עובד, זכאית להתפטר מעבודתה תוך פרק זמן של תשעה חודשים מיום הלידה, כדי לטפל בתינוקה, ולהיחשב כמי שפוטרה מעבודתה. יש לציין, כי הזכות להתפטר קמה לעובדת גם אם היא חזרה לעבוד בפרק זמן זה.
נוסף על כך, אותה זכות להתפטר מוקנית גם לעובדת שאימצה ילד שטרם מלאו לו 13 והתפטרה כדי לטפל בו תוך תשעה חודשים מיום האימוץ, וכן לעובדת שהתפטרה תוך פרק זמן של תשעה חודשים לאחר שקיבלה ילד מאם פונדקאית.

כפי שציינו, גם עובד יכול להתפטר מעבודתו ולקבל פיצויים במקום בת זוגו, בין היתר אם הילד נמצא בחזקתו הבלעדית עקב מחלה או נכות של בת הזוג שלו. 

גם עובד שמתפטר עקב מעבר דירה זכאי, בתנאים מסוימים, להיחשב כמי שפוטר מעבודתו. כך למשל, עובד שהתחתן ועבר למקום מגוריה של בת זוגו זכאי להתפטר בדין מפוטר, בתנאי שמקום מגוריו החדש רחוק יותר מ-40 ק"מ ממקום מגוריו הקודם

3. התפטרות בגלל מעבר דירה

גם עובד שמתפטר עקב מעבר דירה זכאי, בתנאים מסוימים, להיחשב כמי שפוטר מעבודתו. כך למשל, עובד שהתחתן ועבר למקום מגוריה של בת זוגו זכאי להתפטר בדין מפוטר, בתנאי שמקום מגוריו החדש רחוק יותר מ-40 ק"מ ממקום מגוריו הקודם.

בנוסף, גם העתקת מקום מגורים בשל העברה בתפקיד של בן הזוג המשרת בשירות קבע בצה"ל או משרת במשטרת ישראל או בשירות בתי הסוהר, ככל שמקום המגורים החדש רחוק יותר מ-40 ק"מ ממקום המגורים הקודם, הינה עילה המזכה בקבלת פיצויי פיטורים.

זאת ועוד, גם עובד שהתפטר עקב מעבר מישוב שאינו חקלאי לישוב חקלאי ועובד שהתפטר על רקע מעבר מיישוב שאיננו באזור פיתוח ליישוב באזור פיתוח זכאי לפיצויי פיטורים. בשני המקרים האחרונים העובד צריך לגור לפחות 6 חודשים בישוב החדש. לעניין זה יצוין, כי ככל שהמעבר הינו ליישוב באזור פיתוח, הרי שיש צורך כי אותו יישוב יהיה חלק מרשימת היישובים המופיעים בתקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), תשכ"ד-1964 (להלן: "תקנות פיצויי פיטורים").

החוק מכיר גם בגיוס לכוחות הביטחון השונים כעילת התפטרות המזכה בפיצויי פיטורים. כך למשל, עובד שהתפטר עקב גיוס לצה"ל יהיה זכאי לפיצויים

 4. התפטרות עקב הצטרפות לכוחות הביטחון

החוק מכיר גם בגיוס לכוחות הביטחון השונים כעילת התפטרות המזכה בפיצויי פיטורים. כך למשל, עובד שהתפטר עקב גיוס לצה"ל יהיה זכאי לפיצויים. 
גם עובד שהתפטר מעבודתו עקב גיוס למשטרה או לשב"ס זכאי לפיצויים. בנוסף, התפטרות של עובד עקב התנדבות לשירות לאומי-אזרחי מאפשרת אף היא לקבל פיצויי פיטורים.

עילה אחרת להתפטרות של עובד שמזכה אותו בפיצויי פיטורים היא מצב רפואי לקוי שלו או של אחד מבני משפחתו. על פי תקנות פיצויי פיטורים, בן משפחה לעניין זה נחשב בן זוג (כולל מי שהינם ידועים בציבור), ילד (כולל ילד מאומץ או ילד חורג), וכן הורה, נכד או סב - אם הם גרים עם העובד

5. התפטרות בעקבות מצב רפואי לקוי

עילה אחרת להתפטרות של עובד שמזכה אותו בפיצויי פיטורים היא מצב רפואי לקוי שלו או של אחד מבני משפחתו. על פי תקנות פיצויי פיטורים, בן משפחה לעניין זה נחשב בן זוג (כולל מי שהינם ידועים בציבור), ילד (כולל ילד מאומץ או ילד חורג), וכן הורה, נכד או סב - אם הם גרים עם העובד. במקרה זה, על העובד להציג בפני המעסיק אישורים רפואיים התומכים בטענתו כי איננו יכול להמשיך בעבודתו. למען מניעת מצב של ספק כלשהו, רצוי כי יהיה בידי העובד אישור רפואי מרופא תעסוקתי.

גם עובד שמסיים את העסקתו לאחר הגעתו לגיל פרישה יהיה זכאי לפיצויי פיטורים. גיל הפרישה הרלוונטי לעניין זה הוא 67 לגברים ו-62 לנשים

6. התפטרות עקב הגעה לגיל פרישה

גם עובד שמסיים את העסקתו לאחר הגעתו לגיל פרישה יהיה זכאי לפיצויי פיטורים. גיל הפרישה הרלוונטי לעניין זה הוא 67 לגברים ו-62 לנשים. חשוב לציין, כי עובד שהתחיל לעבוד אצל מעסיק מסוים לאחר גיל פרישה והתפטר יהיה זכאי לפיצויי פיטורים רק אם קיימות נסיבות אחרות, שלא קשורות לגיל, המזכות אותו בכך. 

עובד שהמעסיק שלו במקום העבודה התחלף זכאי להתפטר, ולקבל על כך פיצויי פיטורים

7. התפטרות עקב חילופי מעסיקים

עובד שהמעסיק שלו במקום העבודה התחלף זכאי להתפטר, ולקבל על כך פיצויי פיטורים. עובדי קבלן כוח אדם, עובדי חברות ניקיון ועובדי חברות שמירה, יהיו זכאים לפיצויי פיטורים מהקבלן הקודם בעת חילופי המעסיקים (בתנאי שעבדו אצלו לפחות שנה), גם אם המשיכו לעבוד אצל הקבלן החדש.

האם תהיה מפוטרת בקרוב?

לסיכום, אם אתם שוקלים להתפטר ממקום עבודתכם ולא רוצים שלא לקבל פיצויי פיטורים, בפרט אם אתם עובדים במקום העבודה מספר שנים, כדאי שתבדקו היטב האם בנסיבות הקיימות יש לכם זכאות להתפטר בדין מפוטר. 

כדי לבדוק את זכאותכם ועוד בטרם הודעתם למעסיק על התפטרותכם, מומלץ שתיוועצו בעורך דין מיומן ובעל ניסיון המתמחה בדיני עבודה, בין היתר כדי שיוכל לספק לכם דגשים חשובים באשר לאופן קבלת פיצויי הפיטורים. 

ליצירת קשר עם עו"ד עמיר אושפיז
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
פיצויי התפטרות הרעת תנאי עבודה פיצוי פיטורין התפטרות בדין מפוטר
עו"ד עמיר אושפיז

קבע פגישה עם
עו"ד עמיר אושפיז

עו"ד עמיר אושפיז, מעניק ייעוץ וליווי משפטי בענייני פשיטת רגל, הוצאה לפועל ודיני עבודה. כל זאת תוך הפגנת כישורי ליטיגציה...

לפרופיל המלא