נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

חיפוש משטרתי: דעו את זכויותיכם

דפקו לכם בדלת ובפתח ניצב שוטר המבקש לבצע חיפוש? כדאי שתכירו היטב את זכויותיכם. ראיות שהושגו בחיפוש בלתי חוקי עשויות להיפסל. מדריך מעשי לשעת חירום

מאת: עו"ד תומר אשש | | 4
חיפוש משטרתי: דעו את זכויותיכם

אחד הדברים שהכי חשוב לדעת במפגש עם שוטרים, הוא מתי יש לשוטר זכות לערוך חיפוש, ביתי או גופני. במאמר זה, נסקור את הזכויות שיש לאדם בנוגע לעריכת חיפוש אצלו, ונסביר מתי הראיות שנתפשו בחיפוש קבילות או בלתי קבילות. 

קיימים שלושה סוגי חיפוש, לפי חוק הסדר הפלילי: 1. חיפוש חיצוני על החשוד, 2. חיפוש פנימי בגופו של חשוד, 3. חיפוש בביתו של אדם

מהן הזכויות שיש לאדם בעת עריכת חיפוש? 

ראשית, יש להבחין בין שלושה סוגי חיפוש, לפי חוק הסדר הפלילי (סמכויות אכיפה - חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי) תשנ"ו-1996 ופקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) תשכ"ט-1969: 1. חיפוש חיצוני על החשוד, 2. חיפוש פנימי בגופו של חשוד, 3. חיפוש בביתו של אדם. במאמר זה, נתמקד בשני סוגי החיפושים הנפוצים: חיפוש גופני חיצוני וחיפוש בבית. 

חיפוש גופני בחלקים מוצנעים או לקיחת דוגמיות אינו מותר וייעשה רק בהוראת קצין משטרה, שהסביר לחשוד כי אם יסרב, החיפוש ייעשה תוך שימוש בכוח סביר

חיפוש גופני חיצוני

הכלל הראשון בנוגע לחיפוש על גופו של אדם מחייב התקיימות שני תנאים מצטברים, כדי לבצע את החיפוש: חשד סביר או הסכמת החשוד. יש צורך בחשד סביר, על בסיס ראיה כלשהי, כדי ליזום את החיפוש; בנוסף, יש צורך בהסכמת החשוד לחיפוש, כדי לבצע את החיפוש. עם זאת, שוטר רשאי לבצע חיפוש על גופו של אדם, גם אם האדם לא נתן את הסכמתו לכך. זאת, ככל שניתן אישור של קצין משטרה לחיפוש, ולשימוש בכוח סביר, אם האדם יסרב לחיפוש. 

חיפוש בחלקים מוצנעים או לקיחת דוגמיות אינו מותר וייעשה רק בהוראת קצין משטרה, אשר הסביר לחשוד כי אם יסרב, החיפוש ייעשה תוך שימוש בכוח סביר. כמו כן, על השוטר להסביר לאדם לפני החיפוש כי ממצאי החיפוש ייכללו במאגר הזיהוי הפלילי. 

החיפוש ייערך על ידי אדם בן אותו מין כמו זה של החשוד, אלא אם כן מדובר בבעל מקצוע רפואי או במקרה שדחיית החיפוש תהווה סיכון בלתי סביר לשלום הציבור 

מי עורך את החיפוש? 

החיפוש ייערך על ידי אדם בן אותו מין כמו החשוד, אלא אם כן מדובר בבעל מקצוע רפואי או במקרה שדחיית החיפוש תהווה סיכון בלתי סביר לשלום הציבור. 

החיפוש עשוי לכאורה להתבצע בכל מקום, אך חייב להיעשות אך ורק בדרך ובמקום שיבטיחו שמירה מרבית על כבוד האדם, על פרטיותו ועל בריאותו

היכן נערך החיפוש?

חשוב להדגיש, כי אין בהכרח קשר בין חיפוש גופני לבין מעצר, שכן חיפוש על גופו של אדם יכול להתקיים גם ללא מעצר (למרות שהוא תמיד מהווה סמכות נלווית לאדם שכן הוחלט כבר על מעצרו).

החיפוש עשוי לכאורה להתבצע בכל מקום, אך חייב להיעשות אך ורק בדרך ובמקום שיבטיחו שמירה מרבית על כבוד האדם, על פרטיותו ועל בריאותו, ובמידה הפחותה ביותר של פגיעה, אי נוחות או כאב העלולים להיגרם לאדם שמבצעים עליו חיפוש.אין לערוך בציבור חיפוש בחלקי גוף מוצנעים, המחייב חשיפת חלקי גוף שבדרך כלל מוסתרים, אלא כדי למנוע סכנה ודאית לשלום הציבור. 

המשטרה מחויבת לקבל צו חיפוש מבית המשפט כדי לערוך חיפוש בביתו של אדם, אך יש מקרים מיוחדים שבהם המשטרה מוסמכת לערוך חיפוש ללא צו

חיפוש בביתו של אדם 

כדי לערוך חיפוש בביתו של אדם, המשטרה מחויבת לקבל צו חיפוש מבית המשפט. עם זאת, ישנם מקרים מיוחדים, בהם המשטרה מוסמכת לערוך חיפוש ללא צו: 

• כאשר האדם שנמצא בתוך הבית קורא לעזרה.

• כאשר למשטרה יש יסוד סביר להניח שמתבצע פשע בתוך הבית.

• כאשר נערך מרדף אחר אדם הבורח ממעצר או מאסר.

חיפוש בביתו של אדם, בין אם על פי צו ובין אם שלא על פי צו, חייב להיערך בפני שני עדים שאינם שוטרים, למעט במקרים מסוימים

חיפוש - בנוכחות שני עדים

אחד הכללים החשובים הינו כי חיפוש בביתו של אדם, בין אם על פי צו ובין אם שלא על פי צו, חייב להיערך בפני שני עדים שאינם שוטרים. זאת, זולת אם:

1. לא ניתן בנסיבות העניין ובגלל דחיפותו לערכו כאמור; נסיבות העניין וטעמי דחיפותו יפורטו בפרוטוקול שייערך;

2. שופט הרשה לערוך את החיפוש שלא בפני עדים;

3. תופש הבית או המקום שבו נערך החיפוש, או אחד מבני ביתו הנוכחים שם, ביקש לערוך את החיפוש שלא בפני עדים; הבקשה תפורט בפרוטוקול שייערך.

החוק אמנם מקנה לשוטרים סמכות שיקול דעת רחבה בבואם לבצע חיפוש ולמרבה הצער, יש שוטרים המנצלים לעתים לרעה את הזכות (לפעמים אף בטעות ושלא במכוון)

חיפוש בלתי חוקי עשוי לגרום לפסילת ראיה

על פי לשון החוק, חיפוש בלתי חוקי עשוי להביא להגשת כתב אישום נגד אדם שנתפש עליו ממצא לא חוקי, כגון סם או סכין. 

עם זאת, הלכת יששכרוב (ע"פ 5121/98) קלטה לישראל (באופן חלקי ומדורג) את דוקטרינת "פרי העץ המורעל" האמריקאית, לפיה אם נתפש ממצא בלתי חוקי, כגון סם או סכין (מכוחו יש בידי המדינה ראייה חפצית לכך שבוצעה עבירה) במסגרת הליך חיפוש שאינו חוקי ייתכן שהראייה תיפסל וכי כתוצאה מכך הנאשם יזוכה. זאת, בשל העובדה שהראיה החפצית הושגה במסגרת חיפוש שנעשה שלא כדין. 

דוגמה רלוונטית לענייננו היא אשה כבת חמישים, אשר נתפשו עליה סמים מסוג חשיש במשקל כ-60 גרם. האשה הואשמה בהחזקת סמים שלא לצריכה עצמית, אך זוכתה מכיוון שנקבע כי החיפוש נערך שלא כדין. השוטרים הגיעו לערוך חיפוש בדירתה של האשה, אך לא מצאו כלום. מכיוון שלא מצאו כלום, איימו על האשה כי עליה להוציא בעצמה כל חומר שיש עליה, אחרת תבוא שוטרת שתוציא את החומר ממנה. האשה הוציאה מחזייתה את הסמים, אך בית המשפט קבע כי החיפוש התבסס על חיפוש בביתה של האישה, שלא נכחו בו שני עדים כנדרש על פי החוק, ועל כן היה זה חיפוש לא חוקי. האשה זוכתה! 

לסיכום: בעת חיפוש בגופכם או בביתכם, ובהגשת כתב אישום נגדכם, המבוסס על ממצא שנתפש בחיפוש, עליכם להכיר את זכויותיכם על פי החוק ולעמוד עליהן. החוק אמנם מקנה לשוטרים סמכות שיקול דעת רחבה, בבואם לבצע חיפוש. למרבה הצער, יש שוטרים המנצלים לעיתים לרעה את הזכות (לפעמים אף בטעות ושלא במכוון). 

עם זאת, נראה שכיום בתי המשפט נוטים לזיכוי בכתבי אישום המבוססים על ממצאים שהושגו בחיפוש לא חוקי. כיוון שמדובר בתחום אפור, מומלץ לקבל עצת עורך דין פלילי, בהגשת כתב אישום המבוסס על חיפוש בגופו או בביתו של הנאשם. כמו כן, במקרה שמתבצע חיפוש על גופכם או בביתכם (עם או בלי צו), מומלץ לתעד את מהלך החיפוש. זאת, כדי לתת לעורך הדין כלים להוכחת אי חוקיות החיפוש. 

* עו"ד תומר אשש מתמחה במשפט הפלילי מזה למעלה מעשור ומחזיק בתואר ראשון מאוניברסיטת חיפה עם התמחות בדיני ראיות ובתואר שני, גם כן מאוניברסיטת חיפה עם התמחות בתורת השפיטה וניהול ההליך הפלילי. 

ליצירת קשר עם תומר אשש משרד עו"ד
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
קבילות ראיה חיפוש בגוף החשוד צו חיפוש
עו"ד תומר אשש

קבע פגישה עם
עו"ד תומר אשש

משרד עורכי דין תומר אשש מעניק ללקוחותיו ייעוץ, ליווי צמוד וייצוג בכל הערכאות המשפטיות. מתמקד בעיקר בתחום המשפט הפלילי, בזכות...

לפרופיל המלא