נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

הפטר חובות: לצאת לדרך חדשה

נקלעתם לחובות שאינכם יכולים לפרוע? החובות צומחים בקצב אסטרונומי בעקבות הריביות בהוצאה לפועל? מומלץ לשקול הליך פשיטת רגל, בסיומו תוכלו לקבל הפטר חובות

מאת: עו"ד ג'ואד פרח | | 4
הפטר חובות: לצאת לדרך חדשה

אדם המבקש לגבות חובות שחייבים לו אנשים אחרים, יכול לפנות להוצאה לפועל ולפתוח תיקי גבייה נגד החייבים. כך, אנשים רבים שנקלעו לחובות ואינם יכולים לפרוע את חובותיהם, מוצאים את עצמם בהליכי גבייה של ההוצאה לפועל. הליכים אלה עלולים להימשך שנים רבות, במהלכן עלולה להיווצר עבורם בעיה חריפה בהרבה ביחס לחוב המקורי.

חובות המתחילים בסכומים נמוכים יחסית (עשרות אלפי שקלים - מאות אלפי שקלים) עלולים להגיע להיקפים עצומים במהלך השנים, רק בשל הריבית החריגה בהוצאה לפועל

מדוע חוב שנמצא בטיפול ההוצאה לפועל עלול להפוך לבעיה חריפה?

אחת הבעיות המרכזיות, בנוגע לחובות המגיעים לטיפול ההוצאה לפועל, היא כי הריביות המתווספות לחוב אינן ריביות רגילות (כמו הריביות הנלקחות על הלוואה בבנק). הריביות בהוצל"פ הן ריביות חריגות בגובהן.
למעשה, חובות המתחילים בסכומים נמוכים יחסית (עשרות אלפי שקלים - מאות אלפי שקלים) עלולים להגיע להיקפים עצומים במהלך השנים, רק בשל הריבית החריגה בהוצאה לפועל.
כך, למשל: אדם שטופל על ידי משרד הח"מ, היה חייב 300 אלף שקלים לאחד הבנקים לפני כ-30 שנה. הוא לא יכול היה לפרוע את חובו. הבנק פנה להוצאה לפועל. מאז נמצא תיקו של החייב בטיפול משרד הח"מ.
אכן, חוב בסך 300 אלף שקלים אינו חוב קטן בפני עצמו. עם זאת, בשל הריביות החריגות, החוב צמח והגיע כעבור 30 שנה לסכום אסטרונומי ובלתי נתפס: 150 מיליון שקלים!
בהינתן חוב כה גבוה, ממש בלתי נתפס בממדיו, החייב כלל לא ניסה להחזירו. כך, כולם הפסידו: החייב, הבנק ולמעשה החברה כולה, המאבדת אדם יצרני.

אמנם מדובר במקרה חריג, אך קיימים מקרים דומים רבים, שבהם אנשים מתייאשים, בעקבות הריביות ה"רצחניות" המתווספות לחובות המצויים בטיפול ההוצאה לפועל. אותם חייבים אף אינם מנסים להחזיר את חובם או למצוא פתרון לחוב. הנושים אינם זוכים לראות חזרה את כספם.

אחד הפתרונות הטובים ביותר לחובות אלה הוא כניסה להליך פשיטת רגל, לצורך קבלת הפטר חובות. במסגרת ההליך, הטיפול בתיק מועבר לבית המשפט, במקום ההוצאה לפועל

כיצד ניתן להתמודד עם חובות תופחים בעקבות ריביות ההוצאה לפועל?

אחד הפתרונות הטובים ביותר לחובות אלה הוא כניסה להליך פשיטת רגל, לצורך קבלת הפטר חובות. במסגרת ההליך, הטיפול בתיק מועבר לבית המשפט, במקום ההוצאה לפועל.
יש לדעת כי הצעד הראשון במסגרת הליך פשיטת רגל שאושר הוא חישוב החוב מחדש, תוך התעלמות מכל הריביות החריגות שהתווספו על הקרן במשך השנים. במקום הריבית החריגה, מתווספת לחוב ריבית רגילה בלבד.
מדובר במהלך שמעודד את החייב לראות את המצב האמיתי של החוב שלו ולחפש פתרון לחוב הנמצא בגדר יכולותיו. כך, אותו חייב שהוזכר קודם, היה צריך להתמודד הפעם עם חוב ריאלי ולא עם סכום אסטרונומי בסך מאות מיליוני שקלים.

במועד הגשת הבקשה לפשיטת רגל על ידי בעל החוב, נשלחת הודעה לכל הנושים. הם מוזמנים להגיש תביעות חוב. התביעות מגיעות למנהל מיוחד, המתמנה על ידי בית המשפט. המנהל המיוחד בודק את התביעות וכיצד נוצרו החובות

כיצד מתנהל הליך פשיטת רגל?

במועד הגשת הבקשה לפשיטת רגל על ידי בעל החוב, נשלחת הודעה לכל הנושים. הם מוזמנים להגיש תביעות חוב. התביעות מגיעות למנהל מיוחד, המתמנה על ידי בית המשפט. המנהל המיוחד בודק את התביעות וכיצד נוצרו החובות.
בשלב זה, לחייב ניתנת אפשרות - שלא עומדת לו קודם, במסגרת ההוצאה לפועל - לטעון טענות כנגד עצם החובות האמורים, ולנסות להתנער מחלק מהחובות, בטענה שאינם מוצדקים.
המנהל המיוחד בודק את נכונות כלל החוב, על סמך טענות הנושים והחייב, מחשב את החוב מחדש בהתאם לריביות רגילות, ושולח לבית המשפט דו"ח של מצבת החובות.
על סמך הדו"ח, בהתאם ליכולותיו הכלכליות של החייב וכושר הפירעון של החייב, בית המשפט קובע את המסלול שבסופו יינתן לחייב הפטר על כלל חובותיו.

הפטר חובות הוא פסק דין, הניתן על ידי בית המשפט. למעשה, הפטר החובות קובע שאם החייב ישלם אחוז כלשהו מכלל חובותיו (אחוז הנקבע בכל מקרה לגופו) - אזי הוא יקבל מחיקה של יתרת החוב, לא משנה מה גודל יתרת החוב

מהו הפטר חובות?

הפטר חובות הוא פסק דין, הניתן על ידי בית המשפט. למעשה, הפטר החובות קובע שאם החייב ישלם אחוז כלשהו מכלל חובותיו (אחוז הנקבע בכל מקרה לגופו) - אזי הוא יקבל מחיקה של יתרת החוב, לא משנה מה גודל יתרת החוב. פסיקה זו קרויה "תוכנית פירעון". היא דומה במשמעותה, למה שידוע בציבור הרחב כ"תספורת" של חובות.
במסגרת תוכנית הפירעון, החייב נדרש לשלם סכום חודשי כלשהו, למשך תקופה קבועה מראש. הסכום מועבר לנושים.

הסכום החודשי ותקופת ההחזר נקבעים בהתאם ליכולת החייב, ללא קשר לגובה החוב

כיצד קובע בית המשפט את תוכנית הפירעון ואת הסכום החודשי?

הסכום החודשי ותקופת ההחזר נקבעים בהתאם ליכולת החייב, ללא קשר לגובה החוב. כך, על אותו גובה חוב, לדוגמה, 150 אלף שקלים: חייב עם הכנסה חודשית בסך 10,000 שקלים, ייתכן כי יחויב בתשלום 1,500 שקלים בחודש, למשך ארבע או חמש שנים. אותו חייב עשוי לכסות אחוז גבוה יחסית מהחוב. זאת, בעוד חייב עם הכנסה נמוכה יחסית, לדוגמה 5,000 שקלים בחודש, יחויב בתשלום חודשי נמוך בהרבה, משך תקופה דומה.
שני החייבים בדוגמאות לעיל - אם עמדו בתשלומים לאורך כל התקופה - יזכו להפטר ומחיקה של יתרת החוב. הם יוכלו לצאת לדרך חדשה.

מה יכולים לעשות מי שאין להם שום יכולת לפרוע את החוב, אפילו לא אחוז קטן מהחוב?

יש בהחלט מצבים שבהם חייבים מקבלים הפטר לאלתר או הפטר חלוט ללא תנאי, גם על יתרת חוב ריאלית שהופחתו ממנה הריביות הגבוהות, שהתווספו אליה במשך השנים.
כך, למשל: חייב במצב רפואי שכלל אינו מאפשר לו לעבוד, ואין לו נכסים שהוא יכול לממש, כדי לכסות את חובו. ייתכן בהחלט שאותו חייב יקבל מחיקה מוחלטת של החוב באופן מיידי, ללא צורך בתוכנית פירעון.

לאחר שהחייב נכנס להליך פשיטת רגל, החוב מוקפא ואינו ממשיך לצבור ריביות נוספות, רגילות או חריגות, עד שהליך פשיטת הרגל מסתיים

מהם היתרונות של פשיטת הרגל והפטר חוב עבור בעל החוב? האם לא עדיף לחייב לקחת הלוואה בבנק לכיסוי החובות?

לאחר שהחייב נכנס להליך פשיטת רגל, החוב מוקפא ואינו ממשיך לצבור ריביות נוספות, רגילות או חריגות, עד שהליך פשיטת הרגל מסתיים. מדובר בצעד משמעותי, מאחר שהליכי פשיטת הרגל עצמם עלולים להימשך שנים רבות, במהלכן לא מצטברת ריבית נוספת.
לעומת זאת, הלוואה בבנק צוברת ריביות גבוהות לאורך השנים. ככל שתקופת ההחזר ממושכת יותר, כך עולה גובה הריבית.
הליך פשיטת רגל אמנם מציב מגבלות כלכליות רבות על החייב, אך ההליך מאפשר לחייב לפתוח דף חדש, לפרוע חלק מחובותיו, "לקחת את עצמו בידיים" ולחזור למסלול חיים נורמטיבי.

הפטר חובות ותוכנית פירעון מעניקים לנושים חלק מהחוב, גם אם חלק קטן יחסית, תוך זמן די קצר

מהם יתרונות הליך פשיטת הרגל עבור הנושים?

נושים רבים יודעים כי הליכים פתוחים לגביית חוב בהוצאה לפועל אינם מבטיחים גבייה. למעשה, לא פעם, תיקים נותרים פתוחים בהוצאה לפועל משך שנים רבות, אך אין בהם כלל גבייה. הנושים מתייאשים מ"לראות את הכסף".
הפטר חובות ותוכנית פירעון מעניקים לנושים חלק מהחוב, גם אם חלק קטן יחסית, תוך זמן די קצר. הנושים בוודאי מקבלים יותר ממה שהיו מקבלים באותו זמן, בהיעדר הליך פשיטת רגל.לסיכום: מבחינת החייב, הליך פשיטת רגל הוא הליך שיקומי, המציע לו פתרון ריאלי להתמודד עם חובותיו. ההליך מציע פתרון ריאלי וסביר גם עבור הנושים.


* עו"ד ג'ואד פרח מתמחה בהליכי פשיטת רגל והוצאה לפועל.

** סייע בהכנת הכתבה: יותם בן מאיר, כתב zap משפטי.

ליצירת קשר עם ג'ואד פרח, עו"ד
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
חובות הפטר הליך פשיטת רגל
עו"ד ג'ואד פרח

קבע פגישה עם
עו"ד ג'ואד פרח

המשרד נוסד בשנת 2001 ע"י עו"ד ג'ואד פרח, בוגר האוניברסיטה העברית, המייצג לקוחות פרטיים, חברות ובנקים בתחום האזרחי-מסחרי. חלק עיקרי...

לפרופיל המלא