נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

סקירה השוואתית: ייפוי כוח מתמשך וייפוי כוח נוטריוני

ייפוי כוח מתמשך מאפשר לאדם לתת הוראות למיופה כוחו לקראת מצב שבו לא יהיה כשיר מנטלית. בדיוק במצב זה, ייפוי כוח נוטריוני עלול שלא להיות מכובד ע"י חלק מהמוסדות (בנקים למשל)

מאת: עו"ד אבי תירוש | | זמן קריאה: 5 דק.
סקירה השוואתית: ייפוי כוח מתמשך וייפוי כוח נוטריוני

"ייפוי כוח מתמשך" מאפשר, מאז אפריל 2017, לבצע פעולות עבור אדם, שאינו כשיר עוד משפטית לנהל את ענייניו, בהתאם להוראות שהאדם (הממנה) עצמו נותן לממונה, בעודו כשיר.
ייפוי כוח מתמשך שונה במספר אלמנטים עיקריים מייפוי כוח נוטריוני. בכך נעסוק במאמר זה.

אדם יכול לקבוע שכאשר מצבו המנטלי או הנפשי יתדרדר וכושר השיפוט שלו ייהפך למוגבל, ייכנס לתוקף מינוי של מיופה כוח, שיהיה אחראי על ביצוע פעולות שונות בנכסיו 

מהו ייפוי כוח מתמשך?

youtube video

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי, המאפשר לכל אדם בגיר לקבוע מי ינהל את ענייניו בעתיד, כאשר לא יוכל יותר לעשות זאת בעצמו. האפשרות לערוך ייפוי כוח מתמשך מבוססת על תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. באמצעות ייפוי כוח מתמשך, אדם יכול לקבוע שכאשר מצבו המנטלי או הנפשי יתדרדר וכושר השיפוט שלו ייהפך למוגבל, ייכנס לתוקף מינוי של מיופה כוח, שיהיה אחראי על ביצוע פעולות שונות בנכסיו של האדם ובענייניו, בהתאם להוראות שקובע הממנה באותו מסמך (ייפוי כוח מתמשך).

יפוי הכוח המתמשך מאפשר לקבוע בפירוט רחב את הפעולות אותן יבצע הממונה, בהתאם להוראות הממנה. ייפוי הכוח המתמשך מאפשר דיוק רב ומעניק סמכויות נרחבות

מה ההבדל בין ייפוי כוח מתמשך לייפוי כוח נוטריוני?

ככלל, הן ייפוי כוח מתמשך והן ייפוי כוח נוטריוני, מאפשרים ביצוע פעולות כספיות. בשני המקרים, האדם מייפה את כוחו של הממונה לבצע את הפעולות המנויות בייפוי הכוח (מתמשך או נוטריוני).
לרוב, בייפוי כוח מתמשך, הממנה בוחר אדם מאוד קרוב, שיש לו אמון בו. כך, לעתים קרובות, הוא ייפה את כוחו לעסוק גם בענייניו האישיים ולקבל החלטות שונות במקומו. ייפוי הכוח המתמשך מאפשר לקבוע בפירוט רחב את הפעולות אותן יבצע הממונה, בהתאם להוראות הממנה. ייפוי הכוח המתמשך מאפשר דיוק רב ומעניק סמכויות נרחבות. לעומת זאת, ייפוי הכוח הנוטריוני עוסק לרוב בנושאים כלכליים וקנייניים, ומנוסח לרוב כהוראה כללית.

ייפוי הכוח המתמשך אינו צוואה. ייפוי הכוח המתמשך תקף לעשיית פעולות עד ליום פטירתו של אדם, או עד שכושרו המנטלי או הנפשי של האדם ישוב אליו

כניסה לתוקף של ייפוי הכוח (אי כשרות מנטלית מול אי כשרות פיזית)

ייפוי כוח מתמשך - הממנה קובע בייפוי הכוח המתמשך את התנאים לכניסה לתוקף של ייפוי הכוח. כך, לרוב, יקבע הממנה שכאשר רופא יחווה דעתו כי הוא אינו בעל כושר מנטלי או נפשי ואינו מסוגל יותר לקבל את החלטותיו בעצמו, ייכנס ייפוי הכוח המתמשך לתוקף. אין כל צורך לעבור בבית המשפט. יש להגיש את ייפוי הכוח המתמשך לאישור האפוטרופוס הכללי.
יודגש כי ייפוי הכוח המתמשך אינו צוואה. ייפוי הכוח המתמשך תקף לעשיית פעולות עד ליום פטירתו של אדם, או עד שכושרו המנטלי או הנפשי של האדם ישוב אליו והוא יוכל לחזור לבצע את פעולותיו בעצמו.

ייפוי כוח נוטריוני - ככלל, ייפוי הכוח הנוטריוני נכנס לתוקף ביום חתימתו. כלומר, אין כל קשר הכרחי בין מצבו המנטלי של האדם לבין ייפוי הכוח הנוטריוני, שנועד למקרים שונים, כגון: אדם שאינו נמצא בארץ, אדם קשיש או חולה בעל מוגבלות פיזית, המונעת ביצוע פעולות מסוימות ועוד. במקרה שמדובר בייפוי כוח נוטריוני, כאשר האדם אינו בעל כושר מנטלי, על אף שיש ייפוי כוח נוטריוני, מיופה הכוח עלול להיתקל בבעיות בביצוע פעולות בנכסי הממנה. כך, למשל: אם הבנק יודע שהאדם נמצא בבית אבות סיעודי ואיבד את כושרו המנטלי, על אף שיש ייפוי כוח נוטריוני, הבנק לא ייתן למיופה הכוח לבצע פעולות על פי ייפוי כוח, על אף שייפוי הכוח תקף באופן עקרוני עד ליום הפטירה.

השיקולים של הבנק קשורים למהותו של המסמך. במקרה שמדובר בייפוי כוח נוטריוני, כאשר הבנק יודע שאותו אדם ששלח את מיופה הכוח אינו כשיר לנהל את ענייניו, הבנק יחשוש מעניינים משפטיים בעתיד מול יורשים פוטנציאליים של הממנה, העלולים לטעון שמיופה הכוח רוקן את חשבון הבנק של הממנה, בשעה שהבנק אפשר לעשות זאת. מכיוון שבייפוי כוח מתמשך, האדם בוחר מרצונו אילו פעולות ייעשו בחשבונו (דווקא במצב שהוא שלא יהיה מסוגל עוד לנהל את ענייניו, והוא עושה זאת ביודעין), הבנק יכבד את המסמך.

ייפוי הכוח המתמשך תקף עד ליום פטירתו של אדם. לאחר מועד זה, נכנסת לתוקף צוואתו של אדם, אם אכן ערך צוואה, ולאחר שקיבלה הצוואה אישור מרשם הירושות כי היא תקפה

זמן הפקיעה

ייפוי כוח נוטריוני תקף לעשר שנים מיום חתימתו. לאחר פרק זמן ממושך יותר, ייפוי הכוח הנוטריוני לא יכובד ויש להכין ייפוי כח חדש במקום זה שפקע. ייפוי הכוח המתמשך תקף עד ליום פטירתו של אדם.
לאחר מועד זה, נכנסת לתוקף צוואתו של אדם, אם אכן ערך צוואה, ולאחר שקיבלה הצוואה אישור מרשם הירושות כי היא תקפה. צוואת האדם תקבע מה ייעשה ברכושו של האדם. בכל המקרים, כל עוד האדם כשיר מנטלית, הוא יכול לשנות את ייפוי הכוח השונים.

במקרה של אובדן הכשרות המנטלית, ייפוי הכוח הנוטריוני לרוב לא יכובד על ידי מוסדות שונים. לעומת זאת, ייפוי כוח מתמשך רלוונטי בדיוק למצב זה

עריכת ייפוי הכוח: על ידי מי?

ייפוי כוח נוטריוני - כשמו, כן הוא. ייפוי הכוח מקבל את תוקפו כשהוא חתום על ידי מייפה הכוח ומאומת על ידי נוטריון.
ייפוי כוח מתמשך - אין צורך בנוטריון לאשר החתימה, אך יש צורך בעורך דין שעבר הכשרה מיוחדת בנושא של ייפוי כוח מתמשך ומוסמך על ידי לשכת עורכי הדין לערוך ייפוי כוח מתמשך. במקרה זה, החתימה נעשית מול עורך הדין המוסמך לכך ומייפה הכוח, וגם מיופה הכח חותם על הסכמתו להיות בבוא העת מיופה הכוח.

לסיכום: ייפוי כוח מתמשך וייפוי כוח נוטריוני הם שני כלים משפטיים שונים. על אף שמטרותיהם לעתים חופפות והם נעשים בשעה שמייפה הכוח צלול, הרי שהשימושים שלהם שונים באופן מהותי ונועדו לסיטואציות שונות. כך, במקרה של אובדן הכשרות המנטלית, ייפוי הכוח הנוטריוני לרוב לא יכובד על ידי מוסדות שונים. לעומת זאת, ייפוי כוח מתמשך רלוונטי בדיוק למצב זה.
ייפוי כוח מתמשך מאפשר ביצוע פעולות שייפוי כוח נוטריוני לא אפשר לבצע עד כה. ייפוי כוח מתמשך אינו מצריך אישור של בית המשפט. בעת עריכת ייפוי כוח מתמשך, יש לשים לב כי עוה"ד שעורך את ייפוי הכוח הינו עורך דין שהוסמך לכך על ידי לשכת עורכי הדין. יש להגיש תוך 14 יום לאפוטרופוס הכללי את ייפוי הכח המתמשך ולקבל את אישור האפוטרופוס על הפקדתו לפי החוק.

* עו"ד תירוש הוסמך ע"י משרד המשפטים לערוך ייפוי כח מתמשך

** עו"ד אבי תירוש מתמחה במשפט אזרחי, עריכת צוואות, נזיקין ומקרקעין; מוסמך בעריכת ייפוי כוח מתמשך 

ליצירת קשר עם אברהם תירוש, עו"ד ונוטריון
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
ייפוי כח מינוי אפוטרופוס ייפוי כח מתמשך
עו"ד אבי תירוש

קבע פגישה עם
עו"ד אבי תירוש

אברהם תירוש עו"ד ונוטריון, מתמחה בדיני המשפט האזרחי ומעניק ייעוץ וליווי לרבות ייצוג לקוחות בבתי המשפט. בנוסף, מעניק עו"ד תירוש...

לפרופיל המלא