נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

חמש סיבות משמעותיות לעריכת צוואה

האם אתם סומכים על החלוקה ה"אוטומטית" במסגרת חוק הירושה? כדאי שתחשבו שוב: עריכת צוואה "מותאמת אישית" בעזרת עורך דין מנוסה, תמנע סיבוכים ועוגמת נפש מהיקרים לכם

מאת: עו"ד שמואל ניניו | | 4
חמש סיבות משמעותיות לעריכת צוואה

החשש מפני סיום החיים והרצון להדחיק את הבלתי נמנע אמנם טבעיים, אך אינם מהווים הצדקה להימנעות מעריכת צוואה. מומלץ לכל אדם - גם למי שרוצה להוריש את רכושו לשאריו, שממילא הם יורשיו על פי חוק - לערוך צוואה ולהיעזר בעורך דין לעריכת הצוואה. במאמר זה נסקור חמש סיבות מרכזיות, המצדיקות ואף מחייבות עריכת צוואה בעזרת עורך דין.

כדי למנוע מ"שלדים בארון" לצוץ ולדרוש את חלקם בירושה וכדי להבטיח שהרכוש יגיע למי שהמוריש חפץ ביקרו, עליו לערוך צוואה שתואמת את דרישות החוק

סיבה ראשונה: החופש להחליט

רכושו של אדם שאינו עורך צוואה לפני מותו מחולק על פי הסדר הקבוע בחוק. מצב זה מכונה "ירושה על פי דין". החוק מחלק את הרכוש בין אשת המנוח לילדיו באופן שווה. אנשים רבים מאמצים הסדר זה, וסבורים כי הוא הוגן ומשקף את רצונם. למרות זאת, מוטב גם בנסיבות אלה לערוך צוואה. צוואה היא האמצעי היחיד, הבטוח והחזק ביותר של אדם, לשלוט בנעשה גם לאחר פרידתו מהעולם. אדם יכול לצוות בצוואה כל שהוא רוצה. כך, הוא נהנה מהחופש להחליט ככל העולה על רוחו. בד בבד, הוא מונע תקלות שיחבלו במימוש רצונו.

כך, למשל: במקרים לא מעטים, "צץ" אדם שלישי הטוען לזכויות בירושה, כגון צאצא שהמנוח לא ידע על קיומו. במצב דברים זה ובמצבים דומים נוספים, כדי למנוע מ"שלדים בארון" לצוץ ולדרוש את חלקם; וכדי להבטיח שהרכוש יגיע למי שהמוריש חפץ ביקרו, עליו לערוך צוואה שתואמת את דרישות החוק.

הצוואה הבטוחה מכולן היא צוואה בכתב, בפני שני עדים. רצוי שהצוואה תיערך על ידי עורך דין בעל ניסיון, ידע ומיומנויות, שיבטיחו עריכת צוואה תקפה וחוקית

סיבה שנייה: ההכרח למלא אחר דרישות החוק

ככלל, החוק מכיר במספר "סוגי" צוואות. הצוואה הבטוחה מכולן היא צוואה בכתב, בפני שני עדים. רצוי שהצוואה תיערך על ידי עורך דין בעל ניסיון, ידע ומיומנויות, שיבטיחו עריכת צוואה תקפה וחוקית.
לאחר הפטירה, למנוח אין יכולת וכוח לוודא שרצונו אכן ימולא. עורך דין יכול להבטיח את קיום הרצונות של הלקוח, באמצעות צוואה שעונה על כל הצרכים, מנוסחת וערוכה באופן שמבטיח שמולאו כל דרישות החוק; וכי רצונו של המצווה בהיר וברור, ללא מקום לספקות ופרשנות (פתח לתביעות עתידיות), כי הצוואה חוקית ומוסרית, מכסה את כל הסוגיות הבוערות שעשויות להתעורר וניתן ליישמה בקלות, ביעילות ומבלי ליצור פתחון פה לצד ג'.

צוואה בעל פה תהיה תקפה רק אם כל כולה נאמרה מפי המצווה עצמו, בפני שני עדים השומעים את לשונו בעת שהיה חולה אנוש או בעת שראה את עצמו, בנסיבות המצדיקות זאת, מול פני המוות

אילו סוגי צוואות קיימים?

חוק הירושה מכיר בארבעה סוגי צוואות, הנבחנים זה מזה בדרך עריכת הצוואה. במילים אחרות, קיימות ארבע דרכים אפשריות, שבהן אדם יכול לערוך צוואה בעלת תוקף משפטי מחייב.
1. צוואה בכתב יד - תהיה תקפה בתנאי שכל כולה כתובה בכתב ידו של המצווה;
2. צוואה בעדים - צוואה בכתב המובאת בפני שני עדים;
3. צוואה בפני רשות - תוקפה תלוי בהבאתה לרשות על ידי המצווה עצמו;
4. צוואה בעל פה תהיה תקפה רק אם כל כולה נאמרה מפי המצווה עצמו, בפני שני עדים השומעים את לשונו בעת שהיה שכיב מרע (חולה אנוש) או בעת שראה את עצמו, בנסיבות המצדיקות זאת, מול פני המוות.

סכומי קופות הגמל שצבר המנוח מהווים דוגמה טובה לסוגיות ירושה: אם לא ייכתב בצוואה באופן מפורש למי מגיעים כספים אלה, עלולה להיווצר מחלוקת סביב הזכות לרשת אותם

סיבה שלישית: הצורך להסדיר סוגיות חשובות

יש המכירים בחשיבותה של צוואה ובוחרים לערוך אותה בעצמם, כדי לחסוך עלויות. פעולה זו מהווה טעות, העלולה לעלות ביוקר רב בהמשך הדרך. אחת הסיבות המרכזיות לכך היא שרק עורך דין יכול להקיף את כל הסוגיות שחייבות להיכלל בצוואה, להתייחס אליהן ולהסדיר אותן באופן מניח את הדעת. סכומי קופות הגמל שצבר המנוח מהווים דוגמה טובה לעניין: אם לא ייכתב בצוואה באופן מפורש למי מגיעים כספים אלה, עלולה להיווצר מחלוקת סביב הזכות לרשת אותם, בין המוטב לבין היורש על פי דין.

כאשר הצוואה מבולבלת, בלתי קוהרנטית, עמוסה טעויות וקשה להבין ממנה מהו רצון המצווה, יש סיכוי שהצוואה תיפסל

סיבה רביעית: החשש מטעות, לרבות טעות סופר

כדי שצוואה תכובד באופן מדויק, בהתאם לרצון המנוח, היא חייבת להיות חפה מטעויות. זאת, מאחר שלכל טעות עלולה להיות פרשנות החוטאת לכוונת המנוח. צוואה המנוסחת, נערכת ומבוצעת על ידי עורך דין, תהיה חפה מטעויות מהותיות ואף מטעות סופר, העלולה להיראות חסרת חשיבות, אך בפועל לגרור השלכות מרחיקות לכת.

החוק והפסיקה קבעו, כי הוראת צוואה בלתי ברורה, שאין אפשרות להבין ממנה מהי כוונת המצווה; ולא ניתן להסיק בוודאות למי ציווה המצווה את רכושו, או מה הרכוש אותו ציווה, או שאין אפשרות כלל להבין את משמעות הציווי - בכל המקרים האלה, ייפסלו הוראות הצוואה הבלתי ברורות. במילים אחרות, כאשר צוואה מבולבלת, בלתי קוהרנטית, עמוסה טעויות וקשה להבין ממנה מהו רצון המצווה, יש סיכוי שהצוואה תיפסל. 

חשוב לציין בהקשר זה כי כאשר הטעות "קטנה", כגון: טעות סופר או טעות בתיאורו של אדם או של נכס, או טעות בתאריך, במספר, בחשבון וכו', הצוואה לא תיפסל, אם אפשר לקבוע בבירור את כוונתו האמיתית של המצווה. במקרה כזה, הרשם לענייני ירושה מתקן את הטעות, בעקבות בקשה שמוגשת אליו. כדי להימנע מפסילה ו/או צורך בתיקון צוואה, יש לערוך אותה מבלי לוותר על ייעוץ וליווי משפטי.

סיוע של עורך דין בעת עריכת הצוואה וליווי משפטי מהווים ערובה לצוואה חפה מהוראות שדינן ביטול הצוואה

סיבה חמישית: החשש מהוראת צוואה בלתי חוקית

כדי שצוואה תיושם כלשונה ותכובד, עליה להיות חוקית מבחינה מהותית-תוכנית ולא רק מבחינת מענה על דרישות החוק. צוואה הכוללת הוראות בלתי חוקיות ו/או בלתי מוסריות, לא תכובד. סיוע של עורך דין בעת עריכת הצוואה וליווי משפטי, מהווים ערובה לצוואה חפה מהוראות אלה, שדינן ביטול. כלומר: אדם שכולל בצוואתו הוראה שביצועה בלתי-חוקי, בלתי-מוסרי או בלתי-אפשרי, טועה עמוקות, משום שהוראתו לא תכובד.

כך, למשל: אם המצווה הורה להוריש את רכושו למישהו שאינו יכול לרשת את הרכוש, דוגמת יורש שאינו בחיים בעת חלוקת העיזבון, הוראתו נחשבת הוראת צוואה שביצועה בלתי אפשרי ודינה פסילה.
כך גם במקרה שבו הצוואה כוללת הוראה, לפיה התנית הירושה באמונה, מקום מגורים, התנהגות של היורש וכו' היא צוואה פסולה. כך, לדוגמה: אב שמצווה לבנו את הרכוש, בתנאי שיתגרש מאשתו; או בתנאי שימשיך להתגורר במקום מסוים; או בתנאי שיימנע מקיום קשר עם מי מבני משפחתו, כדי לזכות ברכוש - פסולה. כך גם הוראה השוללת מזונות על פי דין מקטין; או הוראת צוואה, במסגרתה מעניק המצווה רכוש למי שערך את הצוואה, לאחד העדים לעריכת הצוואה או לבני זוג של גורמים אלה.

לסיכום: כדי לשמור על החופש להחליט, למנוע משלדים בארון לחבל ברצון המנוח ולעמוד בדרישות החוק מבחינה צורנית ותוכנית - חשוב לערוך צוואה ולהיעזר בעורך דין. קיומה של הוראת צוואה שאינה ברורה (ולא ניתן לדעת מה רצון המצווה בנוגע אליה) או אינה חוקית או בלתי אפשרית, עשויה להוביל לפסילת הצוואה כולה. אמנם בית המשפט שיידרש לסוגייה יעשה כל שלאל ידו, כדי לבטל את ההוראה ה"בעייתית" בלבד, כך שיתר חלקי הצוואה יכובדו.

עם זאת, בפועל, פעמים רבות, לא ניתן לקיים את הצוואה ללא אותה הוראה. לעיתים ברור כי המוריש לא היה רוצה בכך. כך, במקרים אלה, ביטול ההוראה יביא לביטול הצוואה כולה. בנוסף, התערבות בית המשפט משמעותה בחלק הארי של המקרים, דחיית קיום הצוואה ברוח המצווה בשנים ארוכות תוך בזבוז של משאבים רבים.

* עו"ד שמואל ניניו עוסק במשפט פלילי ואזרחי

** סייעה בהכנת הכתבה: נגוהה שפרלינג, כתבת zap משפטי 

ליצירת קשר עם עו"ד שמואל ניניו
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
חוק הירושה עריכת צוואה פגמים בצוואה
עו"ד שמואל ניניו

קבע פגישה עם
עו"ד שמואל ניניו

עו"ד ניניו שמואל עוסק בעולם המשפט הפלילי והאזרחי, לאחר ששירת במשטרת ישראל בתפקידי ליבה במשך קרוב לעשרים ושתיים שנים. הוא...

לפרופיל המלא