נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

בית המשפט: אלמנת המליארדר תקבל מחצית מנכסיו

זהירות - לא תמיד נכסים שהבאתם אתכם לנישואין ייחשבו כשלכם בעת פקיעת הנישואין. כך עולה מפסק דינה של השופטת שפרה גליק

מאת: עו"ד רינה פוליטי | | 2
בית המשפט: אלמנת המליארדר תקבל מחצית מנכסיו

טעות היא לחשוב או יותר נכון טעות היא להיות בטוח, כי נכסים או זכויות שהביא אחד מבני הזוג לנישואין ייחשבו כשלו לאחר פקיעתם.

חוק יחסי ממון מגדיר את הנכסים אותם אין לאזן בעת פקיעת הנישואין כמו פיצויים בגין נזקי גוף וכספי ירושה, ואולם למרות קביעה מפורשת זו של חוק יחסי ממון, בתי המשפט מכניסים לתוך מעגל האיזון גם נכסים וזכויות אשר נצברו עוד בטרם הנישואין.

רוצים לשאול שאלה? היכנסו לפורום חלוקת רכוש ואיזון משאבים

לאחרונה ניתן פסק דין על ידי השופטת שפרה גליק, אשר הטיל את נטל ההוכחה לפתחה של התובעת בהתאם למבחנים הקבועים בפסיקה ובכלל אלה: הטמעת הזכויות הרכושיות והכספיות ברכוש המשותף, משך החיים המשותפים, אורח חייהם של בני הזוג ואופי הנכסים. אגב כך יצוין, כי על אף שדובר על בנכסים משפחתיים עסקיים הרי שהתובעת טענה לשותפות עסקית ולתרומה כלכלית לצבירת הנכסים. בפסק הדין נקבע, כי אלמנתו של איש עסקים מנוח, תקבל מחצית מהזכויות של נכסי בני הזוג שמוערכים ב-1.7 מיליארד שקל.

כוונה לשיתוף מלא בנכסים
כב' השופטת גליק ייחסה לשני הצדדים את מלוא הנכסים לרבות הנכסים של הבעל המנוח בטרם נישואיו לאלמנה תוך שהיא מתייחסת  בקביעתה  לעצם העובדה כי הנכסים שהובאו לנישואין על ידי הבעל נטמעו בתוך כלל הרכוש ששימש את הצדדים, וכי כוונתם של הצדדים הייתה לשיתוף מלא בנכסים הן אלה שנצברו במהלך החיים המשותפים והן אלה שהובאו עמו בטרם נישואיו לאלמנה וזאת לאחר שבני הזוג נהגו בשוויון בנכסיהם גם העסקיים וגם הפרטיים החיצוניים (עסקים למשל) ללא אבחנה או גבולות, ובפועל קבעה כי המנוח לא הבדיל בין הנושאים העסקיים לנושאים האישיים.

יתירה מזאת, כב' השופטת אף הסתמכה על נישואיהם המאושרים של הצדדים, לאורך הנישואין והחיים בהרמוניה כבסיס לקביעתה כי הייתה כוונת שיתוף מפורשת בכל נכסיהם.

תרומת האשה להצלחה
הנה כי כן,  בית המשפט עשה שימוש בסמכותו  כאשר חוק יחסי ממון משאיר לפתחו של בית המשפט שיקול דעת רחב  בכל הקשור לאיזון המשאבים – ומהם המשאבים אותם יש לאזן בין צדדים – על אף שהמשאבים הובאו עוד בטרם הנישואין. המיוחד בקביעתה של כב' השופטת הינו כי בפועל האישה לא היתה צריכה להוכיח כי הנכסים להם היא טוענת נצברו על ידה, אלא כי הייתה כוונת שיתוף עסקית ואחרת,  וכי הייתה לה תרומה להמשך הצלחתו של המנוח.  (יצויין כי למרות קביעותיה של השופטת עדיין הוחרגו מספר נכסים מהאיזון).

פסק דין זה מעלה את החשש הקיים, כי בן זוג המבקש לקדם את התא המשפחתי בזכויות ובנכסים יחשוש מלעשות כן, שמא יבוא יום, חלילה, וזה ינושל מרכושו שלו.

לפיכך, וכדי למנוע מצב דברים המתואר לעיל,  אם ברצון מי מהצדדים לנהוג משנה זהירות באשר לרכושו שנצבר בטרם נישואיו רצוי, ראוי ונכון לחתום על הסכם ממון המפרש את רצונו המדויק בכל הקשור לאותו רכוש וכך יישמרו זכויותיו מבלי הצורך של פרשנויות והבאת הוכחות.

ליצירת קשר עם רינה פוליטי - משרד עורכי דין וגישור
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
כוונת שיתוף חוק יחסי ממון זכויות רכושיות
עו"ד רינה פוליטי

קבע פגישה עם
עו"ד רינה פוליטי

משרד עורכי דין וגישור עוסק בכל תחומי דיני המשפחה, לרבות: מזונות אישה וילדים, הפחתת מזונות, אחזקת ילדים ומשמורת, רכוש, פירוק...

לפרופיל המלא