נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

אבטלה בצל הקורונה: מהן הזכויות של עובד שיוצא לחל"ת?

מה המשמעות של חופשה ללא תשלום, האם במהלכה נדרש העובד לשמור על חובותיו כלפי המעסיק, ומה ההבדל בין חל"ת לבין פיטורים

מאת: עו"ד עמיר אושפיז | | 4
אבטלה בצל הקורונה: מהן הזכויות של עובד שיוצא לחל"ת?

ימים קשים עוברים כעת על מדינת ישראל. בעקבות התפרצות נגיף הקורונה, הוצאו מתחילת החודש מאות אלפי עובדים לחופשה ללא תשלום. עובדים אלה לא פוטרו באופן פורמלי ואמורים לשוב לעבודתם, ובימים אלו הם אמורים לקבל דמי אבטלה.

בשורות הקרובות נבקש להבין מהי חופשה ללא תשלום (חל"ת) ומה ההבדל בינה לבין פיטורים. נבקש להתייחס לשאלה האם ניתן להוציא לחל"ת עובד ללא הסכמתו ולפרט מהן זכויות העובד בתקופה זו בכל הנוגע לימי חופשה, ימי מחלה, דמי הבראה ועוד.

היציאה לחל"ת יכולה להיות ביוזמת העובד או ביוזמתו של המעסיק. עם זאת, היא חייבת להיעשות בהסכמת שני הצדדים, ועליהם להסכים מה יהיה אורך החופשה

מהי חופשה ללא תשלום (חל"ת) ומה ההבדל בינה לבין פיטורים?

חופשה ללא תשלום (חל"ת) היא תקופה שבה יחסי עובד-מעביד בין הצדדים ממשיכים להתקיים, אך העובד אינו עובד בפועל, ולכן לא מקבל שכר וזכויות אחרות, כמו: דמי חופשה או מחלה. לרוב, תקופה זו איננה נחשבת בחישוב הוותק של העובד, בכל הנוגע לזכויות התלויות בוותק.

היציאה לחל"ת יכולה להיות ביוזמת העובד (אם למשל הוא רוצה לצאת לטיול ארוך או לחופשה מסיבות רפואיות) או ביוזמתו של המעסיק. עם זאת, היא חייבת להיעשות בהסכמת שני הצדדים, ועליהם להסכים מה יהיה אורך החופשה.

עובדים בני 67 ומעלה, מעל גיל פרישה, שהוצאו לחל"ת בעקבות הנגיף, אינם זכאים לדמי אבטלה, אך עשויים להיות זכאים לתוספת השלמת הכנסה לקצבת אזרח ותיק

למה זכאים עובדים שהוצאו לחופשה ללא תשלום בעקבות הקורונה?

עובדים עד גיל 67 שהוצאו לחופשה ללא תשלום של 30 יום לפחות במסגרת הליכי צמצום כוח אדם עקב התפרצות נגיף הקורונה עשויים להיות זכאים לדמי אבטלה. לעומת זאת, עובדים בני 67 ומעלה (כלומר, מעל גיל פרישה) שהוצאו לחל"ת בעקבות הנגיף, אינם זכאים לדמי אבטלה, אך עשויים להיות זכאים לתוספת השלמת הכנסה לקצבת אזרח ותיק.

הוצאת עובד לחל"ת ללא הסכמתו יוצרת הרעה מוחשית בתנאי העבודה שלו ומאפשרת לו להתפטר בדין מפוטר. כלומר, לקבל פיצויי פיטורים

האם עובד שהוצא לחל"ת בעקבות התפרצות הקורונה חייב להסכים לכך?

בוודאי שלא. עובד רשאי שלא להסכים לצאת לחל"ת ואם המעסיק כופה עליו לצאת לחל"ת הדבר עשוי להיחשב כפיטורים, והמעסיק יידרש לערוך לעובד שימוע, ולשלם לו פיצויי פיטורים. נוסף על כך, הוצאת עובד לחל"ת ללא הסכמתו יוצרת הרעה מוחשית בתנאי העבודה שלו ומאפשרת לו להתפטר בדין מפוטר. כלומר, לקבל פיצויי פיטורים.

מה ההבדל בין הוצאה של העובד לחופשה ללא תשלום לפיטורים?

יש מספר הבדלים. בפיטורים נפסקים יחסי העבודה בין העובד והמעביד, יש לערוך לעובד שימוע, והוא צריך לקבל הודעה מוקדמת. בחופשה ללא תשלום, לעומת זאת, לא נפסקים יחסי העבודה בין העובד למעביד, אלה מושעים זמנית ניתן לומר, והוא אמור לשוב לעבודתו.

על עובד היוצא לחל"ת לדאוג בעצמו לביצוע רצף הפקדות לפנסיה כדי לא לאבד את זכויותיו, ועל כן מוצע שיפנה בעצמו אל חברת הביטוח בה מנוהלת הקופה על שמו ו/או אל סוכן הביטוח שלו

האם בתקופת החל"ת על המעסיק להפריש לעובד ימי חופשה ומחלה?

לא, בתקופת החל"ת העובד לא מקבל משכורת והמעסיק שלו גם לא נדרש להפריש עבורו ימי חופשה ומחלה. בנוסף, תקופה זו לא נחשבת מבחינת ותק לחישוב דמי ההבראה המגיעים לעובד.

האם המעסיק נדרש לבצע לעובד הפרשות פנסיוניות במהלך החל"ת?

לא, במהלך החל"ת המעסיק איננו נדרש לבצע לעובד הפרשות פנסיוניות, ואף לא נדרש לבצע הפרשות לקרן השתלמות, אלא אם קיים באותו מקום עבודה הסכם קיבוצי מיטיב הקובע זאת או שבהסכם העבודה של העובד קיים תנאי לעניין זה.

אי ביצוע הפרשות פנסיוניות לאורך חמישה חודשים על ידי העובד עלול לגרום לפגיעה קשה בזכויות הפנסיוניות שנצברו על ידו ובחלוף 6 חודשים בהם אין הפקדה כספים לקופה, זו תהפוך להיות לא פעילה. המסקנה העולה מכך היא שעל עובד היוצא לחל"ת לדאוג בעצמו לביצוע רצף הפקדות, כדי לא לאבד את זכויותיו, ועל כן מוצע שיפנה בעצמו אל חברת הביטוח בה מנוהלת הקופה על שמו ו/או אל סוכן הביטוח שלו.

מעסיק שמעוניין להוציא עובדת בהיריון לחל"ת נדרש לקבל היתר לכך מהממונה על חוק עבודת נשים, בדומה לפיטורים

האם במהלך תקופת החל"ת נשמרות החובות של העובד כלפי המעביד?

בהחלט, במהלך תקופת החל"ת נשמרות חובותיו של העובד כלפי מעסיקו. בין היתר, חייב העובד לשמור על חובת הסודיות שלו כלפי מעסיקו ואסור לו לפגוע באינטרסים שלו.

מהן הזכויות של עובדת בהיריון שהמעסיק שלה מבקש להוציא אותה לחל"ת?

מעסיק שמעוניין להוציא עובדת בהיריון לחל"ת נדרש לקבל היתר לכך מהממונה על חוק עבודת נשים, בדומה לפיטורים. זאת, בתנאי שאותה עובדת מועסקת אצל אותו מעביד במשך שישה חודשים לפחות.

חופשה ללא תשלום עלולה לפגוע בעצם הוותק לצורך חישוב פיצויי הפיטורים המגיעים לעובד, ככל שהחופשה ללא תשלום ארוכה יותר מ-14 יום

האם ניתן להתחיל לעבוד במקום עבודה חדש במהלך תקופת החל"ת?

בהחלט, ניתן לחפש ולמצוא עבודה חדשה במהלך תקופת החופשה ללא תשלום. עם זאת, יש להיות ערים לכך שמציאת עבודה חדשה עלולה להפסיק את הזכאות לדמי אבטלה. בנוסף, כאשר תסתיים תקופת החל"ת, וככל שיידרש העובד לשוב למקום עבודתו המקורי, הוא עשוי להיחשב כמי שהתפטר, להידרש למתן הודעה מוקדמת למעסיק ולאבד את זכאותו לפיצויי פיטורים.

האם חופשה ללא תשלום פוגעת בוותק של העובד לצורך פיצויי פיטורים?

חופשה ללא תשלום אינה מנתקת את רצף העבודה לצורך קביעת עצם הזכאות לפיצויי פיטורים. עם זאת, היא עשויה לפגוע בעצם הוותק לצורך חישוב פיצויי הפיטורים המגיעים לעובד, ככל שהחופשה ללא תשלום ארוכה יותר מ-14 יום.

מי נדרש לשלם את דמי הביטוח הלאומי במהלך החל"ת?

השאלה לעניין זה היא אם העובד מקבל דמי אבטלה. אם העובד מקבל דמי אבטלה, הרי שדמי הביטוח הלאומי מנוכים מהם. לעומת זאת, אם העובד לא מקבל דמי אבטלה מהביטוח הלאומי נדרש המעביד לשלם עבורו את דמי הביטוח הלאומי בחודשיים מלאים שבהם הוא שוהה בחל"ת, כאשר החל מהחודש השלישי יידרש העובד לשלם בעצמו את דמי הביטוח הלאומי.

* הכותב מתמחה, בין היתר, בדיני עבודה. 

ליצירת קשר עם עו"ד עמיר אושפיז
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
חופשה ללא תשלום פיטורים הפרשות לפנסיה
עו"ד עמיר אושפיז

קבע פגישה עם
עו"ד עמיר אושפיז

עו"ד עמיר אושפיז, מעניק ייעוץ וליווי משפטי בענייני פשיטת רגל, הוצאה לפועל ודיני עבודה. כל זאת תוך הפגנת כישורי ליטיגציה...

לפרופיל המלא