משפטי– זאפ
משפטיפליליםסדר דין פלילילקסיקון פלילי: כל המושגים מא' עד ת'

לקסיקון פלילי: כל המושגים מא' עד ת'

גם אם אתם אזרחים שומרי חוק, כדאי שתכירו את המושגים הבסיסיים האלה, המהווים אבני יסוד בהליך הפלילי: אליבי, הסדר טיעון, חקירה באזהרה, כתב אישום, מאסר, מעצר וסניגור

25.03.20
תאריך עדכון: 25.03.20
13 דק'
לקסיקון פלילי: כל המושגים מא' עד ת'

ההליך הפלילי מורכב מאוד וקשה להתמצא בו. הסתבכתם בפלילים ואתם מעוניינים להבין על מה עורך הדין מדבר אתכם? אתם אזרחים שומרי חוק ומעוניינים בהרחבת הידע הכללי שלכם? במיוחד בשבילכם, לקסיקון פלילי מקיף.

אליבי

טענת אליבי היא טענת הגנה של חשוד או נאשם בפלילים, שמיוחס לו מעשה המהווה עבירה פלילית. להגנתו, הוא טוען "במקום אחר הייתי", ובלעז אליבי: לא נכחתי בזירת הפשע סמוך לאירוע הנחקר. לפיכך, אני חף מפשע.

דיון מקדמי בפלילים

זהו חלק מהליך פלילי, ראשית ההליך: לאחר חקירה, מחליטה התביעה האם להגיש כתב אישום נגד חשוד, שהופך לנאשם עם הגשת כתב האישום. בדיון מקדמי, נבדקת תשובת הנאשם לאישום: האם הוא מודה או כופר? בשלב זה, מתנהל גם משא ומתן בין התביעה וההגנה לגבי הסדר טיעון, שמוגש ומאושר על ידי בית המשפט, לרוב לפני שלב ההוכחות במשפט.

הוכחות

שלב ההוכחות הוא שלב במשפט פלילי, במסגרתו מוצגות ראיות על ידי הצדדים למשפט. משפט פלילי מתחיל בהגשת כתב אישום, ממשיך בפרשת התביעה, במסגרתה התביעה מנסה לבסס את אשמת הנאשם באמצעות ראיות מעבר לספק סביר. לאחר מכן, מתחילה פרשת ההגנה, במסגרתה הסניגור מנסה להטיל ספק בגרסת התביעה ולעורר ספק סביר באשר לאשמת הנאשם, כדי שיימצא זכאי. בפרשת התביעה ובפרשת ההגנה, נכלל שלב ההוכחות, במסגרתו מובאות ראיות, נמסרים מוצגים ונחקרים עדים שונים, כדי לבסס את גרסת הצדדים ולסייע לבית המשפט להגיע לחקר האמת.

לרוב, במסגרת הסדר הטיעון, מודה הנאשם בעבירות פחותות מאלה שמיוחסות לו בכתה האישום. "בתמורה" הוא עשוי לזכות בעונש קל יותר

הסדר טיעון

הסדר טיעון, הידוע גם בכינוי עסקת טיעון, הוא הסכם בין התביעה להגנה. לרוב, במסגרת הסדר הטיעון, מודה הנאשם בעבירות פחותות מאלה שמיוחסות לו בכתה האישום. "בתמורה" הוא עשוי לזכות בעונש קל יותר, שגם עשוי להיכלל מפורשות בהסדר, או שהענישה ממתינה לקביעת בית המשפט. יש להציג את הסדר הטיעון בפני בית המשפט, שרשאי לקבל או לדחות את ההסדר. על פי פסיקת בית המשפט העליון, רק במקרים יוצאי דופן יסרב בית המשפט לקבל הסדר טיעון.

הרשעה

משפט פלילי עשוי להסתיים בהרשעה או בזיכוי. המשמעות של הרשעה היא כי הנאשם נמצא אשם וכי ביצע את המעשים המיוחסים לו בכתב האישום. ההרשעה נכללת בהכרעת הדין שמוסר בית המשפט. לאחר מכן, נשמעים טיעונים לעונש, ובהמשך ניתן גזר דין שבו נקבע העונש שמוטל על הנאשם המורשע. הנאשם יכול לערער במסגרת ערעור פלילי על עצם ההרשעה או על עונש חמור מדי ובלתי מידתי. גם לתביעה יש אפשרות לערער.

סניגור יסייע לחשוד לגבש אסטרטגיה בחקירה, יבהיר לו את זכויותיו וידריך אותו כיצד למזער את הנזק שהוא עלול לגרום לעצמו. כמובן, סניגור גם מסייע לנאשם בפלילים להילחם על חפותו

ועדת שליש

זהו הכינוי של ועדת השחרורים לאסירים, הרשאית לשחרר אסיר לפני שסיים לרצות את מלוא תקופת מאסרו. רבים מהאסירים המודעים לאפשרות לניכוי שליש מעונשם, פונים לסניגור (עורך דין פלילי). הסניגור יכול לייצג את האסיר בוועדת השחרורים ולהוכיח כי התקיימו התנאים לשחרור מוקדם.

זכות היוועצות עם עורך דין פלילי

הזכות להיוועץ בסניגור היא זכות הנתונה לחשוד ו/או נאשם בפלילים. זוהי זכות חשובה ביותר: סניגור יסייע לחשוד לגבש אסטרטגיה בחקירה, יבהיר לו את זכויותיו וידריך אותו כיצד למזער את הנזק שהוא עלול לגרום לעצמו. כמובן, סניגור גם מסייע לנאשם בפלילים להילחם על חפותו. הזכות לקבל ייעוץ משפטי מסניגור נחשבת זכות כה חשובה, עד כדי כך שהמחוקק הורה על יידוע החשוד בנוגע לזכות. הזכות קמה מיד עם החקירה הראשונית. חובה לאפשר היוועצות עם סניגור באופן מיידי, ללא שיהוי.

זכות עיון בחומר הראיות (חומר חקירה)

לנאשם בפלילים ולסנגורו יש זכות לקבל לידיהם את כל חומרי החקירה שנאספו ע"י צוות החקירה, במהלך חקירת המקרה נשוא כתב האישום. זכות העיון היא תולדה של זכותו של כל אדם להגן על עצמו באופן מיטבי מפני אישום פלילי. הזכות מאפשרת לנאשם למצוא ראיות המטילות ספק באשמתו, כחלק ממאבקו לזיכוי.

יש להבהיר לנחקר שהוא רשאי להשתמש בזכות השתיקה, כדי להימנע מהפללה עצמית ולא לשתף פעולה עם הרשות החוקרת. מיד עם היוודע החשדות לנחקר, עליו לדרוש להיוועץ בסניגור, כדי להבטיח כי זכויותיו יישמרו

זכות (ה)שתיקה

זכות השתיקה מעוגנת בסעיפים 161-162 לחוק סדר הדין הפלילי. לחשוד בפלילים יש זכות שלא להפליל את עצמו, אלא לשתוק ולא לשתף פעולה בחקירה. על החוקרים ליידע את הנחקר לגבי זכותו ועליו לקחת בחשבון ששתיקה עלולה לחזק את הראיות נגדו. לכן, לפני שהחשוד בוחר לשתוק בחקירתו, עליו להיוועץ בעורך דין פלילי בעל ניסיון וידע, במטרה לגבש עימו אסטרטגיה משפטית מיטבית.

חקירה

חקירה היא הליך שמנהלת רשות אכיפה בעלת סמכויות מתאימות, כגון: משטרה, משטרה צבאית, רשות המיסים, הרשות לניירות ערך, במקרה שיש חשד שנעשתה עבירה על החוק. חקירה נפתחת בעקבת תלונה או בעקבות מידע שהגיע לגוף החוקר.

חקירה תחת אזהרה

כשנחקר הינו בגדר חשוד בביצוע עבירה, על החוקר להזהירו כי דבריו עשויים לשמש כראיה נגדו. בנוסף, יש להבהיר לנחקר שהוא רשאי להשתמש בזכות השתיקה, כדי להימנע מהפללה עצמית ולא לשתף פעולה עם הרשות החוקרת. מיד עם היוודע החשדות לנחקר, עליו לדרוש להיוועץ בסניגור, כדי להבטיח כי זכויותיו יישמרו, לגבש אסטרטגיה להתנהלות בחקירה ולמנוע נזקים העלולים לפגוע בו.

מאסר על תנאי מוטל במקום מאסר בפועל, או כעונש לצד מאסר בפועל. למשל: שנת מאסר בפועל ושנת מאסר נוספת על תנאי, במקרה שהנאשם יבצע את העבירה שוב, במהלך 10 שנים מיום שחרורו

טיעונים לעונש

שלב הטיעונים לעונש הוא אחד השלבים במשפט הפלילי: לאחר הגשת כתב אישום, נשמעת פרשת התביעה, לאחריה נשמעת פרשת ההגנה, ולבסוף ניתנת הכרעת דין, הקובעת האם הנאשם זכאי או אשם. במקרה שהנאשם נמצא אשם, בית המשפט יטיל עליו עונש. בשלב זה, לצורך שקילת העונש המתאים, מתאפשר לצדדים להציג ראיות וטיעונים בעניין העונש. זהו שלב הטיעונים לעונש.

כתב אישום

זהו מסמך המנוסח על ידי רשויות התביעה בישראל, המייצגות את המדינה ומעמידות לדין נאשם בפלילים. כתב האישום פותח את ההליך הפלילי, מבנה כתב האישום כולל ארבעה חלקים: כותרת; העובדות בבסיס כתב האישום, המקימות את העבירות הפליליות; העבירות הפליליות המיוחסות לנאשם; ולבסוף, רשימת עדי התביעה שיופיעו בפני בית המשפט בשלב ההוכחות.

במקרים של אנשים שאינם מנהלים חיי פשע ועברם הוכתם באישום, בחקירה או בהרשעה פלילית, עורך דין פלילי בעל ניסיון, ידע ומיומנויות מתאימים, יוכל להביא למחיקת הרישום הפלילי עבורם

מאסר

עונש כליאה המוטל כאקט ענישתי על נאשם שהורשע בפלילים, במסגרת גזר דין של בית משפט. יודגש כי מאסר אינו מעצר, כליאה של נאשם בפלילים לפני הרשעתו.

מאסר על תנאי

מאסר על תנאי מהווה דרך ענישה שכיחה ביותר, המוטלת על נאשם שהורשע. מאסר על תנאי מוסדר בסעיפים 52-60 לחוק העונשין. עונש הרתעתי זה צופה פני עתיד וקובע כי אם יבצע הנענש מעשה מוגדר כלשהו המוגדר בתנאי במהלך תקופת התנאי, ייגזר עליו מאסר בפועל, לתקופה המנויה בעונש המאסר על תנאי. מאסר על תנאי מוטל במקום מאסר בפועל, או כעונש לצד מאסר בפועל. למשל: שנת מאסר בפועל ושנת מאסר נוספת על תנאי, במקרה שהנאשם יבצע את העבירה שוב, במהלך 10 שנים מיום שחרורו.

מחיקת רישום פלילי / מחיקת עבר פלילי

זהו אחד השירותים הנפוצים ביותר שנותן סניגור לאנשים מן השורה, שאינם מנהלים חיי פשע ועברם הוכתם באישום, בחקירה או בהרשעה פלילית. עורך דין פלילי בעל ניסיון, ידע ומיומנויות מתאימים, יוכל להביא למחיקת הרישום הפלילי.

מעצר בית עשוי להיות מוטל על מי שמתנהלת נגדו חקירה פלילית (חלופה למעצר ימים) או על נאשם שמתנהל נגדו משפט פלילי (חלופה למעצר עד תום ההליכים)

מסדר זיהוי

מסדר זיהוי הוא הליך חקירתי, המבוצע במשטרה: עד או חשוד מתבקשים להצביע על מי שראו מבצע עבירה. עדותם ותוצאות מסדר הזיהוי הם חלק מחומר החקירה ועשויים להוות ראיות להרשעת נאשם במשפט פלילי.

מעצר

כליאה של חשוד בפלילים או נאשם בפלילים, לצורכי חקירה או בשל אילוצים אחרים. אקט זה של שלילת חירותו של אדם לפני שהוכחה אשמתו נחשב לאקט קיצוני. לא מדובר באקט ענישתי, במובחן ממאסר: עונש מאסר מוטל על מי שהורשע בפלילים ונכלא עקב הרשעתו. לעומת זאת, בשלבי המעצר השונים, סניגור יכול לייצג נחקר או נאשם ולקצר את מעצרו או אף למנוע אותו. שירותי עורך דין פלילי במעצר ימים ו/או לעניין מעצר עד תום ההליכים חשובים ביותר ועשויים לשנות לגמרי את מצבו של החשוד או הנאשם.

מעצר בית

מדובר בחלופת מעצר, במסגרתה מוטל על נחקר לשהות במקום מסוים מבלי לעזוב את המקום. מעצר בית עשוי להיות מוטל על מי שמתנהלת נגדו חקירה פלילית (חלופה למעצר ימים) או על נאשם שמתנהל נגדו משפט פלילי (חלופה למעצר עד תום ההליכים). חלופת מעצר זו נחשבת כאלטרנטיבה פחות פוגענית בחשוד או בנאשם. החלופה תיושם במקרה שמטרות החוקרים או התביעה יושגו באמצעות נקיטת החלופה, במקום מעצר.

עם הגשת כתב אישום, רשאי בית המשפט לצוות על מעצרו של הנאשם עד תום ההליכים המשפטיים נגדו (סעיף 21 לחוק המעצרים)

מעצר ימים

כליאה של חשוד בפלילים במהלך החקירה, לשם מילוי צורכי החקירה. מעצר ימים נעשה עוד לפני הגשת כתב אישום נגד אדם, וממילא גם לפני הרשעה. לכן, מעצר ימים נחשב לשלילת חירות קיצונית ופוגענית, שיש ליישם במשורה. המעצר בשלב זה מוגבל למספר ימים בלבד וניתן להאריכו רק באישור שופט.

לכן, ייצוג על ידי עורך דין פלילי בשלב החקירה חיוני: עורך הדין יוכל לקצר את משך המעצר ולעיתים אף למנוע לגמרי את המעצר. מעצר ימים יוטל על נחקר רק בהתקיים התנאים הבאים: קיים חשד סביר שהחשוד ביצע עבירה; קיים חשד סביר לשיבוש הליכי חקירה, במקרה שהחשוד לא ייעצר; מסוכנות לאדם או לציבור; נדרשות פעולות חקירה, היכולות להתבצע אך ורק במעצר.

חשוב לציין כי גם אם כל התנאים הללו מתקיימים, בית המשפט עשוי להורות על חלופת מעצר, שמשמעותה שחרור ממעצר בתנאים מסוימים, שיבטיחו את השגת מטרת המעצר, בדרך פחות פוגענית (למשל: צו הרחקה, מעצר בית וכו').

מעצר עד תום ההליכים

זהו מעצר המתייחס לשלב מתקדם יותר של ההליך הפלילי: עם הגשת כתב אישום, רשאי בית המשפט לצוות על מעצרו של הנאשם עד תום ההליכים המשפטיים נגדו (סעיף 21 לחוק המעצרים). בשונה ממעצר ימים (מעצר לפני הגשת כתב האישום), אין צורך לחדש את המעצר עד תום ההליכים, שלרוב יימשך עד למתן פסק דין.

בית המשפט יורה על מעצר עד תום ההליכים רק אם מתקיימים 4 תנאים מצטברים: 1. קיימת עילת מעצר (שיבוש ראיות, מסוכנות); 2. קיימות ראיות לכאורה להוכחת האשמה; 3. לא ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך שפגיעתה בחירות הנאשם פחותה; 4. הנאשם מיוצג ע"י עורך דין, אלא אם הודיע שברצונו שלא להיות מיוצג.

סניגור הוא עורך דין פלילי, המתמחה בייצוג ובליווי משפטי של מעורבים בהליך פלילי, בשלבים השונים של ההליך. שירותיו המשפטיים של סניגור רבים ומגוונים

סוכן מדיח

מכונה גם "סוכן סמוי", המופעל על ידי המשטרה כדי לאתר, לפצח או למנוע פשעים. במקרים רבים, סוכן סמוי מדיח אדם לביצוע עבירה ומאפשר את לכידתו והרשעתו. הרשעה בהסתמך על עדות סוכן מדיח נחשבת מורכבת: טענת הגנה אפשרית היא כי אילולא הדחתו, הנאשם לא היה מבצע את העבירה. בתי המשפט דנו רבות במצב זה. בפועל, יש נסיבות שבהן השימוש בסוכן מדיח ייחשב ראוי, בעוד בנסיבות אחרות ייחשב פסול.

סניגור

סניגור הוא עורך דין פלילי, המתמחה בייצוג ובליווי משפטי של מעורבים בהליך פלילי, בשלבים השונים של ההליך. שירותיו המשפטיים של סניגור רבים ומגוונים ועשויים להתאים גם לאדם שאינו נתון עתה בהליך פלילי (למשל: אדם שרוצה למחוק רישום פלילי מהעבר). סניגור עשוי לייעץ לעד, לנחקר, לחשוד, לנאשם, למערער או לעבריין מורשע המרצה את עונשו.

סניגוריה ציבורית

חוק הסניגוריה הציבורית מגדיר מקרים שבהם חשוד או נאשם בפלילים זכאים למינוי סניגור מטעם המדינה. כך, למשל: בשל היעדר יכולת כלכלית לממן סניגור פרטי.

עימות הוא כלי המסייע לחוקרים לקדם את החקירה, בשעה שהם מעמתים עד וחשוד, שני חשודים, שני עדים, או קורבן עבירה וחשוד בעבירה, כדי ליצור ביניהם שיג ושיח ישיר

עיכוב ביצוע

כשאדם שהורשע בפלילים מגיש ערעור פלילי, קיים חשש שערעורו יתקבל (זיכוי מלא או המתקת עונש) - לאחר שכבר ריצה חלק מעונש המאסר. במצב זה, חירותו נשללה לשווא. כדי למנוע מצב כזה, יש להגיש בקשה לעיכוב ביצוע עונש מאסר, בשל הגשת ערעור. הבקשה תתקבל לאחר שבית המשפט ישקול שיקולים שונים ובהם: מסוכנות המורשע, חומרת העבירה והעונש וסיכויי הערעור להתקבל.

עימות

תרגיל חקירתי משטרתי, המסייע לחוקרים לקדם את החקירה, בשעה שהם מעמתים עד וחשוד, שני חשודים, שני עדים, או קורבן עבירה וחשוד בעבירה, כדי ליצור ביניהם שיג ושיח ישיר, העשוי להבהיר נקודות בחקירה. פרוטוקול המתעד את העימות מהווה חלק מחומרי החקירה.

צו למניעת הטרדה מאיימת מורה לפלוני נשוא הצו להימנע מהטרדת הנפגע, מאיום, מעקב או פגיעה בפרטיות של המבקש. כמו כן, למורחק אסור ליצור קשר כלשהו עם מבקש הצו

ערעור פלילי

זהו הליך משפטי, במסגרתו נאשם שהורשע בפלילים מגיש ערעור כנגד הרשעתו ו/או כנגד חומרת העונש שהוטל עליו. זכות הערעור במשפט פלילי נתונה לכל נאשם שהורשע. הערעור מוגש לבית המשפט בערכאה גבוהה יותר מהערכאה שהתקבלה בה הכרעת הדין, עליה מוגש הערעור (למשל: על החלטת בית משפט שלום מוגש ערעור פלילי לבית משפט מחוזי). ערעור נידון בפני מותב של שלושה שופטים. גם למדינה (המאשימה) יש זכות להגיש ערעור פלילי לאחר זיכוי נאשם ו/או כנגד קולת העונש שהוטל על נאשם.

צו למניעת הטרדה מאיימת

אדם שחש מאוים על ידי פלוני יכול להגיש בקשה לצו מניעה לבית משפט. אם יוכיח כי פלוני פוגע או עתיד לפגוע בשלוות חייו, בפרטיותו, בחירותו או בגופו, הרי שייחשב לקורבן של הטרדה מאיימת, ויקבל את הצו המבוקש. צו למניעת הטרדה מאיימת מורה לפלוני נשוא הצו להימנע מהטרדת הנפגע, מאיום, מעקב או פגיעה בפרטיות של המבקש. כמו כן, למורחק אסור ליצור קשר כלשהו עם מבקש הצו. במקביל למתן הצו, יינטל מנשוא הצו כל נשק.

מי שהורשע בפלילים מופנה לקצין מבחן, לצורך בחינת נסיבות שונות, שיסייעו לבית המשפט להחליט לגבי העונש שיוטל עליו. בית המשפט רואה בשירות המבחן שליח מטעמו ולרוב מאמץ את המלצותיו

קצין מבחן

קצין מבחן הוא עובד סוציאלי בעל הכשרה מיוחדת לאבחון, פיקוח, טיפול ושיקום של חשודים ומורשעים בפלילים. בין היתר, אחראי קצין מבחן לבחון ולקבוע בתסקיר מהו העונש שראוי להטיל על מורשע בפלילים. בית המשפט נוטה לאמץ את תסקיר שירות המבחן.

שירות לתועלת הציבור

שירות לתועלת הציבור (של"צ) מהווה דרך ענישה אלטרנטיבית למאסר, המוטל על מי שהורשע בפלילים. מהות העונש חינוכית ותורמת לציבור: לעסוק ללא שכר בפעילות התורמת לציבור ונחוצה לציבור. של"צ עשוי להיות מוטל גם על מי שלא הורשע בפלילים.

נאשם שהוגש נגדו כתב אישום מתבקש במסגרת דיון מקדמי להשיב לאישום: לומר האם הוא מודה בהאשמות המיוחסות לו או כופר בהן. תשובתו של הנאשם נקראת "תשובה לאישום"

תסקיר קצין מבחן

דו"ח מסכם שמגיש קצין מבחן, בהשלימו בדיקה לגבי עבריין. התסקיר נקרא גם "תסקיר שירות מבחן". מי שהורשע בפלילים מופנה לקצין מבחן, לצורך בחינת נסיבות שונות, שיסייעו לבית המשפט להחליט לגבי העונש שיוטל עליו. בית המשפט רואה בשירות המבחן שליח מטעמו ולרוב מאמץ את המלצות קצין המבחן.

לקסיקון פלילי: כל המושגים מא' עד ת'(1)

תשובה לאישום

במסגרת דיון מקדמי במשפט פלילי, מתבקש נאשם שהוגש נגדו כתב אישום להשיב לאישום: לומר האם הוא מודה בהאשמות המיוחסות לו או כופר בהן. תשובתו של הנאשם נקראת "תשובה לאישום".

* עו"ד אמנון בן נעים מתמחה במשפט פלילי.

** סייעה בהכנת הכתבה: נגוהה שפרלינג, כתבת zap משפטי.

עו"ד אמנון בן נעים

עו"ד אמנון בן נעים

אמנון בן נעים משרד עורכי דין בחדרה, עוסק בכל ההיבטים הנוגעים הן לתחום המשפט הפלילי והן בתחום התעבורה.

פלילי, תעבורה

האם מאמר זה עזר לך?

צרו קשר
שם*
אימייל*
טלפון*
סיבת הפנייה
עו"ד אמנון בן נעים

לקבלת ייעוץ מעורך דין השאירו פרטים

שם*
אימייל*
טלפון*
סיבת הפנייה