נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

הבטחת זכויות פנסיה: 3 צעדים פשוטים

רבים מאיתנו מקלים ראש בזכויות הפנסיונית, מתייחסים אליהן כעניין סבוך ומאיים ולא טורחים לבדוק האם הזכויות נשמרות. כך תשמרו על עתידכם הכלכלי

הבטחת זכויות פנסיה: 3 צעדים פשוטים

הזכויות הפנסיוניות של עובד שכיר או עצמאי הן הדרך העיקרית להבטיח את עתידו הכלכלי של אדם, לאחר צאתו לפנסיה. זכויות אלה נצברות לאורך שנים, באמצעות הפרשות כספיות לקופת קרן הפנסיה. במאמר זה נתמקד בפנסיה של עובדים שכירים. מי שאחראי להפרשת הכספים לקופת קרן הפנסיה הוא המעסיק. ההפרשות כוללות את הכספים שהמעסיק מנכה משכרו של העובד ומעביר לקופה, ואת הכספים שהמעסיק מחויב להפריש בעצמו.

המעסיקים מנצלים את פערי המידע ואת העובדה כי חלק גדול מהעובדים אינם בקיאים בנושא, אינם מתמצאים בתלוש המשכורת ואינם יודעים כיצד לעקוב אחרי זכויות הפנסיה שלהם

מדוע מופרות זכויות הפנסיה של עובדים שכירים רבים?

למרות הגנות החוק, חלק גדול מהמעסיקים במשק, בעיקר במגזר הפרטי, מפרים את זכויותיהם של העובדים. הפרת הזכויות הפנסיוניות היא אחת ההפרות המרכזיות. המעסיקים פועלים ככל העולה על רוחם: מנכים כספים משכר העובדים, מבלי להעבירם לקרנות הפנסיה, מפרישים את חלקם בחסר וחוטאים בהפרות נוספות של זכויות הפנסיה של עובדיהם.

ניקח לדוגמה מקרה אמיתי: עובד שכיר בתחום התעשייה, שקיבל במפתיע מכתב מחברת הביטוח, שבה מנוהלת קרן הפנסיה שלו. במכתב צוין כי במשך תקופה ארוכה, במהלכה עבד כרגיל, לא הופרשו כספים לקופת קרן הפנסיה. העובד בירר את העניין וגילה כי מזה מספר שנים (!) המעסיק אינו מפריש לקרן הפנסיה את חלקו באופן סדיר כפי שנדרש ממנו. חמור מכך: העובד גילה כי המעסיק לא העביר לקופת הקרן גם את הכספים שניכה מדי חודש בחודשו משכרו. מדובר בעבירה פלילית חמורה. בהמשך המאמר, לאחר סקירה מקיפה של הנושא, נשוב לאותו עובד ונתאר לכם כיצד נאבק על זכויותיו, עד שזכה לקבל את המגיע לו.

למרבה הצער, קיימים בשוק העבודה אלפי עובדים במצב דומה. המעסיקים מנצלים את פערי המידע ואת העובדה כי חלק גדול מהעובדים אינם בקיאים בנושא, אינם מתמצאים בתלוש המשכורת ואינם יודעים כיצד לעקוב אחרי זכויות הפנסיה שלהם. במאמר זה נציג שלושה צעדים פשוטים, שכל עובד שכיר חייב לנקוט באופן שוטף, כדי לשמור על זכויות הפנסיה או כשמתעורר חשד כי זכויות הפנסיה שלו מופרות.

בצעו מעקב שוטך אחרי דו"חות הפנסיה שלכם כדי שלא תגיעו למצב שבו תגלו רק בחלוף שנים כי לא הופרשו כספים לקרן הפנסיה, באופן העלול לגרום פגיעה קשה בזכויות הפנסיוניות 

צעד ראשון: מניעה - ודאו כי אתם מקבלים באופן שוטף את דו"חות הפנסיה

חשוב מאוד לבצע מעקב שוטף אחר הדו"חות הרבעוניים, הנשלחים אליכם מדי רבעון למייל או בדואר, כדי שלא תגיעו למצב שבו תגלו רק בחלוף שנים כי לא הופרשו כספים לקרן הפנסיה, באופן העלול לגרום פגיעה קשה בזכויות הפנסיוניות שלכם.

אל תשליכו את הדו"חות לפח, כפי שרבים נוטים לעשות. אם מסיבה כלשהי אתם לא מקבלים אחת לשלושה חודשים את הדו"חות, פנו מיד לחברה בה מנוהלים כספי הפנסיה שלכם, עדכנו את אמצעי ההתקשרות (מייל, טלפון וכתובת) ובקשו לראות את הדו"חות הרבעוניים והשנתיים הקודמים.

בידיקו כי קיימת התאמה בין הסכומים המפורטים בתלוש השכר, עבור כל אחד מרכיבי ההפקדה, לבין הסכומים אשר הופקדו בפועל לקרן הפנסיה עבור כל אחד מהרכיבים

צעד שני: בדיקה ומעקב שוטף של הדו"ח

עם קבלת הדו"ח הרבעוני, יש לבצע בדיקה פשוטה למדי: אספו את תלושי השכר של אותו רבעון והשוו בין הסכומים המופיעים בתלושי השכר, לבין הסכומים שהופקדו בפועל בקופת הקרן. סך כל ההפקדות המינימליות לקופת קרן הפנסיה אמור להגיע ל-18.5% מהשכר החודשי. כך קובע החוק.

סכומי ההפקדה נחלקים לשלושה רכיבים: ההפקדה לרכיב התגמולים (6.5% משכר עובד) והפרשה לרכיב הפיצויים (6%). שניהם על חשבון המעסיק. ההפקדה השלישית היא לרכיב התגמולים (6% משכר העובד). הפקדה זו היא על חשבון העובד, אך מועברת גם היא על ידי המעסיק. בהתאם לזאת, עם קבלת הדו"ח הרבעוני עליכם לבדוק:

א. התאמה בין הסכומים המפורטים בתלוש השכר, עבור כל אחד מרכיבי ההפקדה, לבין הסכומים אשר הופקדו בפועל לקרן, עבור כל אחד מהרכיבים.

ב. סכום ההפרשה הכולל תואם למינימום הקבוע בחוק ו/או לקבוע בהסכם העבודה שלכם.

חלק מהעובדים במשק זכאים לשיעורי הפרשות גבוהים יותר, בהתאם להסכמי שכר או הסכמים קיבוציים שונים. יש לבצע את הבדיקה בהתאם לשיעור ההפרשה המגיע לכם.

במקרה שתגלו כי אין התאמה בסכומים שהופקדו לקרן הפנסיה שלכם, עליכם לפנות באופן מיידי, בכתב, למעסיק ולדרוש השלמה לסכום המלא. רק כך תוכלו לשמור על זכויותיכם בקרן

צעד שלישי: פנייה מיידית למעסיק בכל מקרה של אי התאמה

הבדיקה האמורה פשוטה מאוד ואורכת מספר דקות בלבד, אחת לשלושה חודשים. מדובר בהשקעה של זמן קצר, שבהחלט תשתלם לכם מאוד בעתיד כשתצאו לפנסיה. ככל שיש התאמה מלאה בין הסכומים, המשמעות היא כי ההפרשות בוצעו כדין וניתן לישון בשקט. עם זאת, במקרה שתגלו כי אין התאמה, עליכם לפנות באופן מיידי, בכתב, למעסיק ולדרוש השלמה לסכום המלא. רק כך תוכלו לשמור על זכויותיכם בקרן.

תוכלו לוודא שההפרשות בוצעו כראוי עוד מתחילת ההעסקה במקום העבודה ובמקומות עבודה קודמים, אם היו כאלה. יש לדרוש מהמעסיק השלמות אם התגלו הפרשות חסרות

מה ניתן לעשות במקרה של גילוי מאוחר, לפיו משך תקופה ארוכה זכויות הפנסיה הופרו?

ניתן לעשות גם באופן רטרואקטיבי את הבדיקה של דו"חות קרן הפנסיה (שנתיים ורבעוניים). כך תוכלו לוודא שההפרשות בוצעו כראוי, עוד מתחילת ההעסקה במקום העבודה ובמקומות עבודה קודמים, אם היו מקומות עבודה קודמים. יש לדרוש מהמעסיק השלמות אם התגלו הפרשות חסרות.

בפועל, בעזרת שלושה צעדים פשוטים תוכלו לשמור על הזכויות הפנסיוניות, לפעול כנגד המעסיק במקרה של הפרת זכויות ולהבטיח את עתידכם

ומה בנוגע לעובד השכיר שסיפורו הוצג בתחילת המאמר - כיצד התגלגלו הדברים?

העובד פנה מספר רב של פעמים למעסיק, בבקשה לבצע השלמה לקופת הקרן. לאחר שהדבר לא נעשה במשך תקופה ממושכת, נאלץ העובד להודיע על התפטרותו, בגין הרעת תנאים. בנסיבות האמורות, מדובר בהתפטרות הנחשבת כאילו העובד פוטר, מאחר שאי הפרשת כספים לקרן פנסיה, במשך תקופה ממושכת, מהווה הרעת תנאים מוחשית.

לאחר שנתיים ממועד התפטרותו, במהלכן המשיך העובד ופנה למעסיק אינספור פעמים, בבקשה להסדיר את התשלום כנדרש, הוא פנה למשרד הח"מ, לקבלת ייעוץ משפטי, כשהוא אובד עצות ומתוסכל.
לאחר בדיקה מעמיקה והגשת תביעה נגד המעסיק בבית הדין האזורי לעבודה, הגיעו הצדדים להסכם פשרה, במסגרתו שולמו לעובד מלוא ההפרשים שהגיעו לו, בתוספת הוצאות משפטיות ופיצוי על עוגמת נפש.

לסיכום: למרבה הצער, קיימים כיום בשוק העבודה אלפי עובדים, שכלל אינם מודעים לעובדה שזכויותיהם מופרות מדי חודש בחודשו. הם רואים את הזכויות הפנסיוניות כנושא סבוך. לכן, נראה להם כי לא "שווה" להשקיע זמן כדי להבינו. עם זאת, בפועל, בעזרת שלושת הצעדים הפשוטים שהוצגו לעיל, תוכלו לשמור על הזכויות הפנסיוניות, לפעול כנגד המעסיק במקרה של הפרת זכויות ולהבטיח את עתידכם. חשוב לזכור: החוק והפסיקה ניצבים לצידכם.

* משרד עורכי דין פילביץ'-אבדייב, הוא משרד בוטיק המתמחה בדיני עבודה ובתחום הנזיקין על כל ענפיו
** סייע בהכנת הכתבה: יותם בן מאיר, כתב zap משפטי 

ליצירת קשר עם פילביץ' אבדייב משרד עו"ד
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
הפרשות לפנסיה דיני עבודה פנסיה
עו"ד חגית פילביץ' ועו"ד גלי אבדייב

קבע פגישה עם
עו"ד חגית פילביץ' ועו"ד גלי אבדייב

משרד עו"ד AF-Law, בניהולן של עו"ד גלי אבדייב ועו"ד חגית פילביץ’, עוסק בתחום הנזיקין על כל היבטיו, כולל: תאונות דרכים...

לפרופיל המלא