נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

צוואה בימי קורונה ובכלל: מה מומלץ לקחת בחשבון?

רובנו אמנם לא אוהבים להרהר במוות, אבל בימי קורונה אלה נראה שהמעשה האחראי הוא דווקא לחשוב על כך ולהסדיר בצוואה את חלוקת הרכוש. צוואה עדיפה באופן משמעותי על פני הסדר "ברירת המחדל" בחוק הירושה

צוואה בימי קורונה ובכלל: מה מומלץ לקחת בחשבון?

הקורונה היא תזכורת טובה לכך שאם יש משהו בטוח בחיים - הרי זה המוות. אנו אמנם לא יכולים לשלוט במוות עצמו, אך בהחלט יש בידינו הכוח להחליט כיצד יחולק רכושנו לאחר מותנו, בהתאם לרצוננו, ולא רק לפי החלוקה הקבועה בחוק. כדי לממש כוח זה, יש לערוך צוואה.

כשאדם הולך לעולמו מבלי שהותיר אחריו צוואה, עזבונו מחולק בהתאם להוראות חוק הירושה. לדוגמה, אם למנוח אין צאצאים, אזי הוריו הם מי שיירשו את עזבונו. אם הוריו נפטרו, אחיו ואחיותיו יירשו אותו

מהו הדין החל על רכושו של אדם שלא השאיר אחריו צוואה?

כשאדם הולך לעולמו מבלי שהותיר אחריו צוואה, עזבונו מחולק בהתאם להוראות חוק הירושה (תשכ"ה - 1965). החוק הוא חוק כללי, שהוראותיו מרובות ומנסות לכסות מגוון רחב של אפשרויות. ניתן להציג בבירור את סדר החלוקה הכללי שהחוק קובע:

• תחילה, יירשו צאצאי המנוח את עזבונו, והוא יחולק ביניהם שווה בשווה. אם מי מצאצאיו של המנוח נפטר גם הוא, אזי חלקו בעיזבון יועבר לילדיו (כלומר נכדיי המנוח) ויחולק ביניהם שווה בשווה. בכל מקרה, אם האדם שנפטר השאיר אחריו בן או בת זוג, בן הזוג יירש מחצית מהעיזבון, והצאצאים (או צאצאיהם) יחלקו ביניהם את המחצית השנייה.

• אם למנוח אין צאצאים, אזי הוריו הם מי שיירשו את עזבונו. אם הוריו נפטרו, יהיו אלה אחיו ואחיותיו שיירשו אותו. גם כאן, אם המנוח השאיר אחריו בן או בת זוג, הרי שאלה יירשו מחצית מהעיזבון, והמחצית השנייה תחולק שווה בשווה בין ההורים. במקרה שבו ההורים נפטרו גם הם, יירש בן הזוג שני שליש מהעיזבון, ואחיו ואחיותיו של המנוח את השליש שנותר.

• אם למנוח אין צאצאיהם וגם לא הורים או אחים ואחיות, אזי יחולק העיזבון בין הורי ההורים וצאצאיהם. במקרה שהמנוח הותיר אחריו בן או בת זוג, אלה יירשו שני שליש מהעיזבון ואחרים יחלקו ביניהם את השליש שנותר, שווה בשווה.

• אם למנוח אין יורשים כדין, כפי שפורט עד כה, המדינה היא שתירש את העיזבון והוא יועבר לקופתה.

סיבה לעריכת צוואה היא רצון להוריש יותר לאחד הילדים, בעל צרכים מיוחדים ותלוי בסיוע חיצוני למחייתו יותר מאחיו, או רצון להוריש חלק מהעיזבון או את כל העיזבון גם לאדם שאינו קרוב משפחה

מדוע כדאי לערוך צוואה ולהורות על חלוקה שונה מהחלוקה הקבועה בחוק?

אדם המבקש לחלק את רכושו בצורה שונה מההסדר הקבוע בחוק, יכול לעשות זאת אך ורק באמצעות צוואה. במבט ראשון, חלק עשויים לחשוב כי ההסדר הקבוע בחוק תואם ממילא את רצונם, וכי אין צורך בצוואה. עם זאת, לפני קבלת החלטה סופית בנושא, כדאי לקחת בחשבון את מכלול המצבים האפשריים שהחוק אינו מתייחס אליהם.

כך, למשל: במקרה שבו אדם אינו מעוניין כי רכושו יחולק באופן שווה בין כל צאצאיו, וברצונו לתת חלק גדול יותר לאחד מהם. לדוגמה: להוריש לילד הצעיר, שעדיין לא קנה דירה או זקוק למימון לימודים, סכום גדול יותר מאשר לאחיו הבוגרים, שכבר קיבלו סיוע כלכלי. לחילופין, ייתכן שתרצו להשאיר ירושה גבוהה יותר לאחד הילדים שהצליח פחות בחיים (מבחינה כלכלית) ואתם חשים שהוא זקוק יותר מאחיו לתמיכה כלכלית.

סיבה אחרת לעריכת צוואה היא רצון להוריש יותר לאחד הילדים שהוא בעל צרכים מיוחדים ותלוי בסיוע חיצוני למחייתו יותר מאחיו. לבסוף, ניתן להוריש חלק מהעיזבון או את כל העיזבון, גם לאדם שאינו קרוב משפחה – לפי בחירתכם, כמובן.

מומלץ למי שנכנסים להליך גירושין לערוך צוואה, משום שכל עוד השניים נמצאים בהליך גירושין ולא אושר להם גט, הם עדיין נחשבים נשואים וכך הצד השני עשוי במקרה של מוות לרשת כדין את רכושו של המנוח ובניגוד לרצונו

כיצד צוואה עשויה להסדיר את מצבם של ידועים בציבור או מי שמצוי בהליך גירושין?

ידועים בציבור מהווים סוגיה סבוכה. לבן הזוג הידוע בציבור אין מעמד של בן זוג נשוי. הוא עלול למצוא את עצמו חסר כל, מאחר שאין לו מעמד לפי חוק הירושה. ידוע בציבור לא יזכה לחלק המיועד לבן או לבת זוג, המוכרים כקרוב משפחה על פי חוק. כך, אדם שהידועה שלו בציבור נפטרה עלול למצוא עצמו חסר כל. ילדיה מנישואין קודמים יקבלו את כל ירושתה.

ניתן להסדיר את כל התחומים האלה בצוואה ולקבוע במדויק מי יהיו היורשים ואילו חלקים בעיזבון יקבל כל אחד מהם. מומלץ גם למי שנכנסים להליך גירושין, לערוך צוואה. זאת, משום שכל עוד השניים נמצאים בהליך גירושין ולא אושר להם גט, הם עדיין נחשבים נשואים. כך, אם אחד הצדדים חלילה ילך לעולמו לפני שהסתיים הליך הגירושין, הצד השני יירש אותו כדין, סביר להניח שבניגוד לרצון המנוח. צוואה יכולה להבטיח כי הדבר לא יקרה.

ניתן עקרונית לכתוב צוואה בלי עורך דין, אבל מרבית האנשים לא מכירים היטב את הוראות החוק, אינם יודעים כיצד לערוך צוואה ועלולים להיתקל בבעיות וקשיים הנובעים מאי ידיעה ומחוסר תשומת לב

האם כדאי לערוך צוואה גם אם אין יורשים חוקיים?

גם אם אין יורשים חוקיים, מומלץ לחשוב: האם המצב הרצוי הוא שהעיזבון יועבר למדינה - והמדינה תחליט מה לעשות בו? או שמא עדיף לתרום את העיזבון לאחר המוות למטרה חשובה כלשהי, לעמותה, להקמת קרן לנזקקים, למוסד תרבות וכו'.

צוואה מאפשרת יכולת בחירה וציווי, משקפת את רצונות המוריש באופן מלא ומדויק, מבלי להיות תלויים בהסדר ברירת המחדל שנקבע החוק

מדוע מומלץ לערוך צוואה בפני עורך דין?

עקרונית, ניתן אמנם לכתוב צוואה ללא עורך דין, בכתב יד מול שני עדים. עם זאת, הדבר אינו מומלץ. צוואה היא מסמך משפטי חשוב ורגיש מאין כמוהו. עריכת צוואה בצורה ראויה ומדויקת היא פעולה סבוכה, הדורשת מיומנות והכרה של תנאי החוק ודרישותיו. לכן, יש חשיבות רבה לכך שעריכת הצוואה תיעשה בליווי עורך דין הבקיא בתחום.

מרבית האנשים אינם מכירים היטב את הוראות החוק, אינם יודעים כיצד לערוך את המסמך ועלולים להיתקל בבעיות וקשיים, הנובעים מאי ידיעה ואף מחוסר תשומת לב. צוואות הנערכות ללא עורך דין עלולות להיפסל בשל טעויות בכללי עריכת הצוואה, או בשל ניסוח לקוי או מעורפל, שבגינו מי מהיורשים הטבעיים שלא נכלל בצוואה עלול לתבוע מבית המשפט שיורה על ביטול הצוואה.

גם אם הטעות, השגיאה או הניסוח העמום נעשו בתום לב, וגם אם רצון המוריש ברור, הדבר עלול להוביל בסופו של יום לפסילת הצוואה ולחלוקת העיזבון לפי הקבוע בחוק, בניגוד לרצון המצווה.
עריכת צוואה אצל עורך דין מבטיחה כי רצונו של הנפטר ייעשה לאחר מותו וכי לא ייפלו בצוואה פגמים העלולים להוביל לפסילתה או לערעור עליה בבית המשפט.

לסיכום: נסיבות החיים הפכפכות. אדם אינו יודע מה צופן לו העתיד. בעריכת צוואה יש לקיחת כוח ואחריות לידיים. צוואה מאפשרת יכולת בחירה וציווי, משקפת את רצונות המוריש באופן מלא ומדויק, מבלי להיות תלויים בהסדר ברירת המחדל שנקבע החוק.

* משרד עורכי דין פילביץ'-אבדייב הוא משרד בוטיק המתמחה בדיני ירושה ועריכת צוואות
** סייע בהכנת הכתבה: יותם בן מאיר, כתב zap משפטי

ליצירת קשר עם פילביץ' אבדייב משרד עו"ד
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
עריכת צוואה ידועים בציבור דיני ירושה
עו"ד חגית פילביץ' ועו"ד גלי אבדייב

קבע פגישה עם
עו"ד חגית פילביץ' ועו"ד גלי אבדייב

משרד עו"ד AF-Law, בניהולן של עו"ד גלי אבדייב ועו"ד חגית פילביץ’, עוסק בתחום הנזיקין על כל היבטיו, כולל: תאונות דרכים...

לפרופיל המלא