נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

ייפוי כוח רפואי: חשוב ויעיל במיוחד בימי קורונה

מגיפת הקורונה וסכנת ההידבקות הן תזכורת לאפשרות להיערך מראש ולערוך ייפוי כוח רפואי עבור מצבים שבהם הבריאות מידרדרת במהירות והחולה מאבד את יכולתו להחליט ביחס לגופו ולטיפול הרפואי שיקבל. עכשיו יש גם הקלות למעוניינים במסמך החשוב

מאת: עו"ד דב קיבלוביץ | | 4
ייפוי כוח רפואי: חשוב ויעיל במיוחד בימי קורונה

 ימים אלה הם ימי מגיפת הקורונה שבמהלכה, חלילה, אנו או יקירינו עלולים להידבק ואף לחלות במחלה. בעלי "מחלות רקע" או מבוגרים בגילאים מתקדמים, אך לא רק הם, עלולים להיקלע לקטגוריה הרפואית הלא סימפטית "מונשם ומורדם". זוהי בדיוק הסיטואציה שבה יש צורך ויתרון לייפוי כוח רפואי ולייפוי כוח מתמשך, שהוכנו מראש למקרים כגון אלה.

מצב חולי שכזה הוא רק דוגמה אחת אקטואלית לאירועים שבהם הבריאות מידרדרת במהירות, כך שהחולה מאבד את יכולתו להחליט בעצמו ביחס לגופו ולסוג הטיפול הבריאותי שיקבל. לדוגמה: מצבים של אובדן הכרה מתמשכת, אירוע מוחי קשה, או מצב רפואי אקוטי זמני או קבוע שבו לא ניתן לתקשר עם החולה ו/או יידרש גם תהליך שיקומי ארוך לאחר הטיפול הרפואי.

תכנון מראש והנחיות מוקדמות מאפשרים לצמצם חוסר ודאות ולמנוע שאלות, מחלוקות בין בני משפחה וגם עימותים מיותרים עם הצוות הרפואי המטפל (שתוצאותיהם עלולות לגרום לעיכובים בטיפול) בכל הקשור לסוגי הטיפול הרפואי שיינתנו לאדם הצעיר/המבוגר אם זה איבד את יכולתו להחליט בעצמו לגבי גופו ובריאותו.

ייפוי כוח רפואי מייפה אדם (בד"כ בן משפחה קרוב) בתור בא כוח מטעמו של החולה, כמי שרשאי להסכים או לסרב במקומו לאפשרות של קבלת טיפול רפואי מסוים, כולל ניתוח, צנתור, דיאליזה, כימותרפיה

מהו ייפוי כוח רפואי?

לשם כך נועד ייפוי כוח ספציפי (רפואי), שהינו כלי משפטי המוכר על ידי מערכת הבריאות ומגובה על ידי משרדי הבריאות והמשפטים במסגרתו המייפה ממנה אדם אחר (בד"כ בן משפחה קרוב) בתור בא כוח מטעמו, שהינו רשאי להסכים או לסרב במקומו לאפשרות של קבלת טיפול רפואי מסוים. זאת, על פי אותן הנחיות וקריטריונים רפואיים שגיבש המייפה בסיוע גורמי רפואה בהם נועץ, בעת עריכת הייפוי.

תנאי לכשרותו וכניסתו לתוקף של ייפוי כוח כזה הוא כי נעשה בין שני בגירים (מעל גיל 18) עת ששניהם צלולים, כשירים משפטית ומבינים את משמעות ייפוי הכוח.\

הבחירה למי להעניק את ייפוי הכוח כרוכה בדרך כלל בקירבה לאדם, בדרך כלל קרוב משפחה, בעל שיקול דעת, אחראי, מסור שיוכל גם להתייצב בזמן קצר בבית החולים או בפני הרופאים

את מי מומלץ להסמיך?

מומלץ להורה מבוגר להעניק ייפוי כוח רפואי לבן משפחה (בן/בת זוג או מי מילדיו, או קרוב אחר) אשר הוא סומך על שיקול דעתו, הבנתו, מסירותו ויכולתו להתייצב בזמן קצר בבית החולים או בפני הרופאים. ייפוי כוח שכזה טוב גם לסוגיות של הסמכה לטיפול, בדיקות ואשפוז פסיכיאטרי.

יש שתי דרכים לעריכת ייפוי כוח רפואי. האחת באמצעות מילוי טופס ייעודי ממשרד הבריאות וחתימה מול גורם מוסמך, והשנייה בעזרת ייפוי כוח מתמשך שאותו עורך דין שהוכשר לכך מקצועית

כיצד ניתן לערוך ייפוי כוח רפואי?

ניתן לעשות זאת בשתי דרכים:

1. למלא עצמאית טופס ייעודי שהונפק על ידי משרד הבריאות – "ייפוי כוח לטיפול רפואי", המכונה לפי חוק זכויות החולה "טופס ד", ולחתום בפני עו"ד או בפני רופא מורשה, אח מוסמך, פסיכולוג או עובד סוציאלי.

2. ניתן וגם מומלץ למלא בפרוטרוט את הפרק הרפואי בטופס "ייפוי כוח מתמשך" הנערך על ידי עורך דין שהוכשר לכך ומופקד אצל האפוטרופוס הכללי, ובכך הושגה תכלית יישומית זהה.

תפקידו של הגורם המקצועי והעו"ד שבפניו נחתם ייפוי הכוח הוא לוודא כי המייפה הבין והתכוון לתוכנו וכן את האפשרות להנחות הנחיות מקדימות ספציפיות

מהו תפקידו של בעל המקצוע בפניו נערך ייפוי כוח רפואי?

תפקידו של בעל המקצוע שבפניו נעשה ונחתם ייפוי הכוח הרפואי הוא לוודא כי שני המעורבים (המייפה והמיופה/ים) מפנימים את המשמעויות הכרוכות וכי הצעד מבוצע מבחירה ללא כפייה. בנוסף, עליו לוודא כי המייפה הבין והתכוון לתוכנו ואת האפשרות להנחות הנחיות מקדימות ספציפיות.

כשמולא ייפוי כוח רפואי עצמאי (מסמך שניתן להוריד באתר משרד הבריאות) יש לשלוח בדואר את הטופס החתום למחלקה המטפלת במשרד הבריאות. אם מולא כחלק מייפוי כוח מתמשך עורך הדין שערך אותו, יגיש אותו לאפוטרופוס הכללי.

כאשר יפוי הכוח הרפואי הופקד אצל האפוטרופוס הכללי כחלק מייפוי הכוח המתמשך, הוא אינו מוגבל בזמן והוא תקף כל עוד ייפוי הכוח המתמשך בתוקף ולא בוטל מסיבה כלשהי

מהו היתרון בייפוי הכח הרפואי כחלק מייפוי כוח מתמשך?

בייפוי כוח מתמשך יש פרק של הנחיות רפואיות ולמעשה הוא מוכר מכוח "חוק זכויות החולה" כטופס ייפוי כוח רפואי לכל דבר ותכלית. היתרון שבעשיית ייפוי הכוח הרפואי כחלק מעריכת ייפוי כח מתמשך - מבלי שסקרנו את יתרונות ייפוי כוח מתמשך בענייני רכוש - הוא בכך שאם הופקד במשרד הבריאות הוא טוב לשנה בלבד כאשר לא הופעל במסגרתה, בעוד שאם הופקד אצל האפוטרופוס הכללי כחלק מייפוי הכוח המתמשך, הוא אינו מוגבל בזמן והוא תקף כל עוד ייפוי הכוח המתמשך בתוקף ולא בוטל מסיבה כלשהי.

די בהצגת האישור כי ייפוי כוח רפואי הופקד אצל האפוטרופוס הכללי על גבי טופס ייפוי הכוח המתמשך כדי שהצוות הרפואי יכבד את ההנחיות וההסמכות הרפואיות הכלולות בו

יעילות ייפוי הכוח מתמשך כייפוי כוח רפואי ב"ימי קורונה"

מבדיקות שנערכו בשטח עולה כי הצוות הרפואי בבתי חולים מכבד ונותן תוקף לפרק הרפואי בייפוי כוח מתמשך, אף מבלי שייפוי הכוח המתמשך "הופעל" באמצעות פנייה וביקור במשרדי האפוטרופוס הכללי (לאחר שהובהר לו מפי רופא מומחה שבדק את המייפה כי המייפה "אינו מסוגל עוד לנהל את ענייניו" ואישר זאת בחוות דעת כתובה), כנדרש בדרך כלל לצורך הפעלתו.

כלומר, גם אם המייפה מסוגל מבחינה קוגניטיבית (שכלית) "לדאוג לענייניו" ולכאורה לא היה מקום וזכאות להפעיל לגביו את ייפוי הכוח המתמשך, הרי שאת הוראות והנחיות הפרק הרפואי שבו ("יפוי הכוח הרפואי") יכבדו בתי החולים והרופאים כאילו הופעל ותקף כדין. די אפוא בהצגת האישור כי ייפוי כוח רפואי הופקד אצל האפוטרופוס הכללי על גבי טופס ייפוי הכוח המתמשך כדי שהצוות הרפואי יכבד את ההנחיות וההסמכות הרפואיות הכלולות בו.

ניתן בתקופת חירום זו להפעיל את ייפוי הכוח המתמשך (שכבר נערך והופקד) באמצעות משלוח הודעה בדואר אלקטרוני על ידי מיופה הכוח לאפוטרופוס הכללי

הקלות בהפעלת ייפוי כוח מתמשך ב"ימי קורונה"

נכון לימים אלה של התפרצות הקורונה וסגר כללי במשק, האפוטרופוס הכללי הוציא הנחיות והבהרות כי ניתן בתקופת החירום להפעיל את ייפוי הכוח המתמשך (שכבר נערך והופקד) באמצעות משלוח הודעה בדואר אלקטרוני על ידי מיופה הכוח לאפוטרופוס הכללי בדבר הפעלת ייפוי הכוח עקב הצורך בכך. אין עוד צורך בהגעה והתייצבות פיזית של המיופה/ים בפני האפוטרופוס הכללי כתנאי להפעלתו, כפי שנדרש ונהוג בשגרה. ההיתר מקל על זמינותו ועל הפעלתו המיידית של ייפוי הכוח המתמשך (כניסת ייפוי הכוח לתוקף והסמכת מייפה להחליט ולפעול מטעם המייפה) כשמתעורר הצורך בכך.

כל עוד נמשכת תקופת החירום, ניתן לחתום על טופס הנייר של ייפוי כוח מתמשך גם ממקום המגורים (כולל בבית אבות/דיור מוגן) באמצעות שיחה פנים אל פנים באמצעים אלקטרוניים/וידאו

הקלות בעשיית ייפוי הכוח המתמשך ב"ימי קורונה"

עריכת ייפוי כוח מתמשך חייבה עד לאחרונה התייצבות פיזית של כל המעורבים בפני עורך דין, שמכין ומגיש את המסמך. על המייפה והמיופה היה לחתום בפניו כתנאי לתקינותו, הפקדתו על ידי האפוטרופוס הכללי והכנסתו לתוקף בעת צורך.

ואולם, במצב החירום והסגר שהוכרזו לאחרונה עקב ימי הקורונה, הוטל איסור חוקי ו/או צמצום למינימום של מפגשים פיזיים. זאת, למול התגברות הצורך בייפוי כוח מתמשך ובהנחיות מקדימות למיופי כוח.
עקב המגיפה וסיכוניה, האפוטרופוס הכללי הוציא הנחיות כתובות מיוחדות המאפשרות להכין ולערוך את המסמך שלא בנוכחות וקירבה פיזית. לפי ההנחיות, כל עוד נמשכת תקופת החירום, ניתן לחתום על טופס הנייר של ייפוי כוח מתמשך גם ממקום המגורים (כולל בבית אבות/דיור מוגן) באמצעות שיחה פנים אל פנים באמצעים אלקטרוניים/וידאו.

קודם לחתימה וניסוח הטופס, עליו על כל המעורבים ( ייפה ומיופים) לחתום, נדרש לקיים עם עורך הדין שיחות טלפונית לשם הכנה, הדרכה, ייעוץ וגיבוש ההנחיות המקדימות למיופה/ים. לאחר מכן, עורך הדין יאשר את החתימות, זהות החותמים, כשירותם, הבנתם ורצונם בייפוי הכוח ובתוכנו הספציפי ויגיש אותו באופן מקוון.

לסיכום, כל עוד תקופת החירום בתוקף, אין צורך בהגשה פיזית של הטופס. אולם, ככל שייפוי הכוח נחתם ואושר בדרך זו, הרי בתום תקופת החירום על עורך הדין לפגוש את המייפה והמיופים כדי לתקף את המסמך. ככל שייפוי הכוח המתמשך, כולל ייפוי הכוח הרפואי שבו, הוכנס לתוקף קודם לכן, לא יהיה צורך במפגש הפיזי והמסמך יישאר בתוקף.

• עו"ד דב קיבלוביץ עוסק ובעל ניסיון רב בייפוי כוח מתמשך, צוואות וירושות 

ליצירת קשר עם עו"ד דב קיבלוביץ
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
אפוטרופוס עריכת צוואה ייפוי כח מתמשך
עו"ד דב קיבלוביץ

קבע פגישה עם
עו"ד דב קיבלוביץ

עו"ד דב קיבלוביץ הינו בעל וותק וניסיון במשפט האזרחי מסחרי החל משנת 1991. בעל תואר אקדמי, הכשרה וניסיון במנהל עסקים...

לפרופיל המלא