עורכים צוואה היום ודואגים לרווחת הקרובים לנו מחר

לעריכת צוואה חשיבות רבה בהבטחת עתידם של יורשינו, במיוחד במקרים שבהם חוק הירושה אינו מתאים למציאות הקיימת של משפחות חדשות ולהט"ביות

14.05.20
תאריך עדכון: 30.03.24
7 דק'
עורכים צוואה היום ודואגים לרווחת הקרובים לנו מחר

לאורך חיינו אנו מטפחים חיי משפחה, מנחילים מסורת וערכים, וצוברים רכוש בעמל רב במטרה להבטיח את צרכינו וצורכי משפחתנו. עבור רבים מאיתנו, החשש שמפעל חיינו ירד לטמיון לאחר מותנו אינו נותן מנוח. אנחנו רוצים לדאוג למי שאנחנו משאירים אחרינו, ולהבטיח שהכסף שצברנו בעמל רב ישמש עבור הילדים שלנו כקרש קפיצה לחיים. לא פחות חשוב מכך, אנו רוצים למנוע סכסוכי ירושה ביניהם.

עריכת צוואה נותנת לכך מענה. באמצעות צוואה נוכל להשפיע על מהלך חייהם של צאצאינו גם לאחר מותנו, ולהעניק להם רכוש באופן מושכל, לפי רצוננו ולפי צרכיהם. יחד עם זאת, תהליך קבלת ההחלטות בעריכת צוואה אינו קל. לא פשוט לקחת החלטות שמתייחסות לעתיד המעורפל, או למצבים שקשה לנו לחשוב שניקלע אליהם, גם אם אנו יודעים שיש סבירות גבוהה לכך. אנחנו נוהגים לפטור את עצמנו במחשבה: למה לחשוב על כל זה עכשיו? זה כל כך מדכא!

ברגע שאדם נפטר ולא השאיר אחריו צוואה, אזי חוק הירושה הוא הקובע כיצד יחולק העיזבון

אז מדוע בכל זאת כדאי לערוך צוואה?

עוד בטרם מגיפת הקורונה, שמדגישה בפנינו שזהו המעשה האחראי, היתה זו שאלה חסרת גיל: שאלו אותה אנשים בגיל הפנסיה, שמרגישים שהם "לא נעשים צעירים יותר"; שאלו אותה גם הורים צעירים, שזה עתה נולד הילד הראשון שלהם, או כאלה שזה ילדם הראשון מבן זוג אחר; גם אנשים העומדים להינשא או להתגרש מתחבטים בה, וגם כאלה שצברו רכוש רב או שהתגלגל לידיהם רכוש לא צפוי.

לבסוף, מתחבטים בשאלה זו זוגות שלא נישאו, כמו זוגות חד מיניים וזוגות החיים כידועים בציבור ללא נישואין. עבורם ועבור צאצאיהם, כולל ילדים מנישואים קודמים, צוואה, או העדר צוואה, יכולים להיות הרי גורל.

התשובה הראשונה לשאלה מדוע לערוך צוואה היא שברגע שאדם נפטר ולא השאיר אחריו צוואה, אזי חוק הירושה הוא הקובע כיצד יחולק העיזבון. חלוקת העיזבון הקבועה בחוק נעשית על פי מעגלי הקירבה למוריש, הקובע שילדי המוריש קודמים להוריו. כאשר אדם נפטר ומותיר אחריו בת זוג וילדים, העיזבון יחולק כך שבן הזוג יקבל מחצית מהעיזבון וחציו השני של העיזבון יתחלק  בין הילדים בחלקים שווים. כמו כן, החוק קובע כי בן הזוג מקבל את כל תכולת הבית ואת המכונית המשפחתית.

נראה הוגן, לא? במקרים אחדים בהחלט כן, ובאחרים הרבה פחות.

באמצעות הצוואה יכול המוריש גם להבטיח תמיכה לאנשים אחרים התלויים בו כלכלית, אך אינם מוגדרים בחוק כיורשים. לדוגמה, הוא יכול לדאוג לצורכי הקיום של הוריו, אם ימות לפניהם

מהו הערך המוסף שיש לעריכת צוואה בהסתמך על חוק הירושה?

המקרים הברורים המראים את הערך המוסף של צוואה הם אלה שבהם החלוקה לפי הדין אינה נכונה לנו, המורישים, ואף עלולה לפגוע ביורשים. למשל, כאשר אנו מותירים אחרינו רכוש, שברור לנו שליורשים לא יהיה פשוט לנהל אותו במשותף או לחלק ביניהם. רכוש כמו עסק או חברה פעילה ומשגשגת שנרצה שלא יתמוטטו ושפעילותם לא תיפגע לאחר מותנו. בצוואה, נוכל לקבוע שאחד היורשים ימשיך לנהל את העסק והאחרים יקבלו חלקים אחרים בעיזבון.

כך, גם במקרים שבהם לאחד היורשים יש מוגבלות פיזית או נפשית או צרכים מיוחדים כלשהם, המצריכים היערכות כלכלית מיוחדת. צוואה מאפשרת לקבוע כי אותו יורש יזכה לחלק גדול יותר מהעיזבון לעומת יורשים אחרים, כך שעתידו הכלכלי יובטח.

באמצעות הצוואה יכול המוריש גם להבטיח תמיכה לאנשים אחרים התלויים בו כלכלית, אך אינם מוגדרים בחוק כיורשים. לדוגמה, הוא יכול לדאוג לצורכי הקיום של הוריו, אם ימות לפניהם.

ישנם אף אירועי חיים שונים, שבהם, ללא צוואה, העיזבון שלנו עשוי לעבור לאנשים שאיננו חפצים שיגיע לידיהם. למשל, כאשר בני זוג נמצאים בהליכי גירושין, כל עוד לא נחתם הסכם הגירושין וניתן גט השניים נחשבים על פי חוק כנשואים. כלומר, אם אחד מהם נפטר במהלך הגירושין, בן הזוג שלו זכאי למחצית מרכושו. צוואה יכולה למנוע זאת.

לבסוף, בני זוג החיים יחד כידועים בציבור יכולים להיעזר בצוואה על מנת להבטיח שרכושם יועבר לילדיהם מנישואים קודמים ולא לידוע בציבור שלהם. וגם להפך, צוואה מותירה למוריש חופש בחירה האם להעניק לבן הזוג זכות למגורים בדירתם, ובכך למנוע מילדיו מלנהוג כלפי הידוע בציבור שלא בהגינות.

בהיעדר הסדרת הכרה ורישום של ההורה הלא-ביולוגי באמצעות צו הורות פסיקתי או צו אימוץ, הילדים לא ייחשבו על פי החוק כצאצאיו. כתוצאה מכך הילדים לא ייחשבו כיורשים על פי חוק הירושה

מהי חשיבותה של צוואה עבור זוגות חד מיניים ומשפחות חדשות?

חוק הירושה שנחקק ב-1965 קובע ארבע דרכים שונות לעריכת צוואה. צוואה בפני רשות (נוטריון או שופט), צוואה בעדים, צוואה בכתב יד וצוואת שכיב מרע. לכל אחד מסוגי הצוואות הנ"ל יתרונות וחסרונות:

החוק מתייחס ליורשים הטבעיים על פי מבנה המשפחה המסורתי, שבה צאצא מוגדר על פי קשר דם. החוק אינו נותן מענה למציאות המתפתחת הקיימת היום, הכוללת תאים משפחתיים מגוונים נוספים של משפחות חדשות ומשפחות להט"ביות, שבהן אין קשר דם בין הצאצא לאחד ההורים.  

בהיעדר הסדרת הכרה ורישום של ההורה הלא-ביולוגי באמצעות צו הורות פסיקתי או צו אימוץ, הילדים לא ייחשבו על פי החוק כצאצאיו. כתוצאה מכך הילדים לא ייחשבו כיורשים על פי חוק הירושה, וככל שלא תהיה צוואה, הם עלולים לאבד את זכותם בירושת ההורה הלא-ביולוגי.

כמו כן, גם בן או בת הזוג עלולים להיפגע ולאבד את זכותם לרשת מתוקף מעמדם כבני זוג. מדוע? ניקח לדוגמה מקרה של שתי נשים שחיו בזוגיות ואף עיגנו אותה בהסכם חיים משותפים. כל אחת מבנות הזוג הרתה וילדה ילד ביולוגי, והלכה למעשה כל אחת מהן שימשה הורה לשני הילדים. אך מבחינה משפטית זכות ההורות של כל אחת על הילד הלא-ביולוגי של בת זוגה לא הוסדרה ברישום.

ביום מן הימים נפטרה אחת מהן בטרם עת ממחלה קשה. הואיל והיא לא הותירה צוואה, הירושה היתה אמורה להתחלק על פי דין. מאחר שהשתיים לא נישאו, בת הזוג שנותרה בחיים היתה צריכה להוכיח את זכותה לרשת כידועה בציבור. היא נתקלה בהתנגדותם של הורי הנפטרת, שרצו חלק מהעיזבון.

בנוסף, לילד-הלא ביולוגי של האם שנפטרה לא היתה זכות קנויה לרשת אותה. וגם כאן התנגדו הוריה של הנפטרת שהילד הלא-ביולוגי יזכה בחלקו בירושתה ונדרש מאבק משפטי, במהלכו התברר כי אובדן זכות הירושה של הידועה בציבור והילד הלא-ביולוגי נוגע לא רק לנכסי העיזבון של הנפטרת, אלא גם לזכויות אחרות כמו קצבת שארים וזכויות סוציאליות נוספות. התיק אמנם הסתיים בגישור, אך נגרמו נזקים הרגשיים לא קלים לתא המשפחתי שהתערער ממילא עקב פטירת בת הזוג.

עו"ד המתמחה בניסוח צוואות יידע לעשות שימוש יעיל בכלים המגוונים שמאפשר חוק הירושה הישראלי בהתאמה לצורכי המוריש ולרצונו, וליצור מסמך משפטי שיבטא אותם בדיוק

מדוע חשוב להיעזר בעורך דין המתמחה בניסוח צוואות?

לעיתים קרובות, כתיבת צוואה כחלק מהתכנון הכלכלי של המוות כרוכה במעצור רגשי. על מנת להתגבר עליו, נדרש תהליך עבודה מכבד וסבלני, תוך ראיית האדם, הבנת עולמו ועזרה בדיוק רצונותיו. עו"ד המתמחה בניסוח צוואות יידע לעשות שימוש יעיל בכלים המגוונים שמאפשר חוק הירושה הישראלי בהתאמה לצורכי המוריש ולרצונו, וליצור מסמך משפטי שיבטא אותם בדיוק ויסייע במניעת סכסוכים עתידיים ואף בהגנה מפני נושים.

עורכים צוואה היום ודואגים לרווחת הקרובים לנו מחר(1)

זהו מסמך משפטי בעל נשמה, היוצא ממעמקי ליבו של אדם המהרהר במותו ובמה שיקרה אחרי מותו, בניסיון אחרון לעצב את חייהם של הנשארים אחריו באופן מאוזן. חשוב לכן שעורך הדין המסייע בניסוח הצוואה יידע להיערך לצרכים רגשיים אלה, יחד עם ידיעת החוק על דקויותיו.

בימים אלה מונחת על שולחן הכנסת הוראת שעה שמטרתה לאפשר עריכת צוואה נוטריונית באמצעים דיגיטליים, מרחוק, כמענה למגבלות ולקושי בעריכת צוואות בשל מגיפת הקורונה 

כיצד ניתן לערוך צוואות לאור מגבלות הקורונה?

מתוך הכרה בחשיבות עריכת צוואות, מונחת בימים אלה על שולחן הכנסת הוראת שעה, כתוספת לתקנות הנוטריונים, שמטרתה לאפשר עריכת צוואה נוטריונית באמצעים דיגיטליים, מרחוק, כמענה למגבלות ולקושי בעריכת צוואות עקב מגיפת הקורונה העולמית.

לסיכום, לעריכת צוואה חשיבות רבה, במיוחד במקרים שבהם חוק הירושה אינו נותן מענה לצורכי המוריש ויורשיו.

משרד עורכי דין רונית מינטוס, עו"ד ומגשרת, מתמחה בדיני משפחה ועריכת צוואות

עו"ד, נוטריון ומגשרת מינטוס רונית

עו"ד, נוטריון ומגשרת מינטוס רונית

רונית מינטוס הינה עורכת דין, נוטריון ומגשרת בהוד השרון מזה 25 שנה. משרד בוטיק המלווה משפחות בתחנות החיים: עסקאות נדל"ן, גישור לגירושין, הסכמי ממון, צוואות וירושות, ייפוי כוח מתמשך, העברת רכוש בין דורית ועוד. הטיפול המשפטי נעשה בגישה גישורית ושימוש בכלים טיפוליים מעולם ה- NLP לקדום תהליכים מורכבים רגשית. מענה משפטי אישי במומחיות, מקצוענות וזמינות

האם מאמר זה עזר לך?

ZAP משפטי
צרו קשר
שם*
אימייל*
טלפון*
סיבת הפנייה
מאמרים נוספים
עו"ד, נוטריון ומגשרת מינטוס רונית

לקבלת ייעוץ מעורך דין השאירו פרטים

שם*
אימייל*
טלפון*
סיבת הפנייה