נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

פוטרת בעקבות משבר הקורונה? אלו הן זכויותיך

פיטורין או התפטרות? החוק קובע חמש הגנות מרכזיות שיסייעו לכם להתמודד עם האתגרים האישיים, המקצועיים והכלכליים של היום שאחרי. מדריך

פוטרת בעקבות משבר הקורונה? אלו הן זכויותיך

החוק מעניק לעובדים שפוטרו או החליטו להתפטר מספר הגנות בעת סיום יחסי עבודה עם המעסיק, שמטרתן לסייע לעובד להתמודד עם ההשלכות האישיות, המקצועיות והכלכליות של הפסקת העבודה. ההגנות המרכזיות כוללות: שימוע לפני פיטורין, הודעה מוקדמת על פיטורין או התפטרות, שמירה על זכויות השכר המלאות עד ליום הפסקת העבודה בפועל, מכתב אישור העסקה וזכויות כלכליות שונות לאחר סיום העבודה, כגון פיצויי פיטורין ודמי אבטלה.

הליך שימוע הוגן משמעו שעל המעסיק למסור לעובד בכתב את הסיבות לפיטורין ולעשות זאת לפני השימוע בזמן סביר שיאפשר לעובד להתכונן

הגנה 1: שימוע לפני פיטורין

הפסיקה קובעת כי לא ניתן לפטר עובד מבלי שניתנה לו הזדמנות לשימוע הוגן שבו יפורטו הסיבות לפיטורין, והעובד יוכל להגן על עצמו ולנסות לשמור על עבודתו. הליך שימוע הוגן משמעו שעל המעסיק למסור לעובד בכתב את הסיבות לפיטורין ולעשות זאת לפני השימוע בזמן סביר שיאפשר לעובד להתכונן. על המעסיק להציג מידע עובדתי ברור ולא להציג טענות כלליות, והעובד זכאי שבעת השימוע ילווה או ייצג אותו עורך דין, נציג ועד עובדים וכדומה.

השימוע אינו הליך פורמלי ועל המעסיק לשקול ברצינות את טענות העובד. המעסיק מחויב לתעד בכתב את השימוע במלואו, כולל טענות העובד במלואן, ורק לאחר השימוע למסור לעובד את החלטתו הסופית ולנמק אותה תוך התייחסות לטענות העובד. התיעוד הכתוב של השימוע הוא בעל חשיבות רבה גם אם ההחלטה על הפיטורין נותרה על כנה. הוא מאפשר לעובד לשמור על המוניטין המקצועיים שלו כשיחפש עבודה חדשה בהמשך.

המעסיק חייב להודיע לעובד על פיטוריו מראש ובכתב – הן על הפיטורין עצמם והן על מועד הפסקת העבודה. גם עובד המבקש להתפטר מעבודתו מחויב להודיע על כך למעסיק מראש

הגנה 2: הודעה מוקדמת על פיטורין או התפטרות

מעסיק המבקש לפטר עובד חייב להודיע לו על כך מראש, בכתב – הן על הפיטורין עצמם והן על מועד הפסקת העבודה. גם עובד המבקש להתפטר מעבודתו מחויב להודיע על כך למעסיק מראש. מועדי הפסקת העבודה ומתן ההודעה המוקדמת מראש על כך קבועים בחוק ותלויים אך ורק בוותק של העובד במקום העבודה ובצורת ההעסקה שלו.

עובד במשכורת חודשית, שעבד אצל המעסיק למעלה משנה, זכאי להתרעה מוקדמת של חודש ימים. אם העובד עבד פחות משנה, הוא זכאי ליום אחד של התרעה מוקדמת על כל חודש עבודה משישה חודשי העבודה הראשונה, ו-2.5 ימי התרעה על כל חודש עבודה נוסף.

עובד במשכורת יומית או שעתית, שעבד אצל המעסיק למעלה משלוש שנים, זכאי להתרעה מוקדמת של חודש. אם הוותק של העובד הוא בין שנתיים לשלוש שנים – הוא זכאי ל-21 ימי התרעה מוקדמת על השנתיים הראשונות בתוספת יום נוסף בגין כל שני חודשי עבודה בשנה השלישית.

עובד שהוותק שלו הוא בין שנה לשנתיים – זכאי להתרעה מוקדמת של 14 יום על השנה הראשונה, ועוד יום התרעה נוסף על שני חודשי עבודה בשנה השנייה. לבסוף, עובד שצבר ותק של פחות משנה זכאי להתרעה של יום אחד על כל חודש עבודה.

עובד שפוטר ואינו מגיע לעבודה, או עובד שהתפטר, אך לא נתן הודעה מוקדמת ועזב מעכשיו לעכשיו, עלול למצוא את עצמו מחויב לשלם למעסיק פיצוי בגובה השכר על אי הודעה מוקדמת

הגנה 3: שמירה על זכויות ותנאי שכר

עובד שקיבל הודעת פיטורין זכאי לשכר מלא לאורך כל התקופה מרגע מתן ההודעה ועד ליום הפסקת העבודה וכן לכל תנאי העבודה שהיה זכאי להם גם קודם, כמו שעות העבודה, זכויות סוציאליות, הוצאות רכב וכדומה. הגנות אלו מגיעות גם למי שהתפטר מעבודתו מיוזמתו שלו וכן למי שפוטרו בשל סגירת העסק, פשיטת רגל של העסק או בשל חילופי מעסיקים. המעסיק החדש אינו יכול להתנער מחובתו לעובדים, גם אם הוא לא זה ששכר אותם.

על מנת לממש את זכאותו, העובד מחויב להמשיך בעבודתו כרגיל ובאותם היקף שעות ומידת מחויבות. עובד שפוטר ואינו מגיע לעבודה, או עובד שהתפטר, אך לא נתן הודעה מוקדמת ועזב מעכשיו לעכשיו, עלול למצוא את עצמו מחויב לשלם למעסיק פיצוי בגובה השכר על אי הודעה מוקדמת.

לתיעוד כתוב של תקופת ההעסקה המלאה ולאישור הפורמלי שלה על ידי המעסיק יש משמעות קריטית בחישוב הזכויות המגיעות לעובד: פיצויי פיטורין, דמי אבטלה ותקופת אבטלה, צבירת זכויות סוציאליות ועוד

הגנה 4: מכתב אישור העסקה

לאחר שהעבודה הסתיימה, על המעסיק מוטלת החובה לתת לעובד אישור כתוב על משך תקופת העסקתו – גם אם הפסקת העבודה היתה ביוזמתו של העובד. לתיעוד כתוב של תקופת ההעסקה המלאה ולאישור הפורמלי שלה על ידי המעסיק יש משמעות קריטית בחישוב הזכויות המגיעות לעובד, כמו פיצויי פיטורין, דמי אבטלה ותקופת אבטלה, צבירת זכויות סוציאליות שונות ועוד.

חובת המעסיק למסור את מכתב אישור ההעסקה עד 14 יום לאחר הפסקת העבודה, או בתוך שבעה ימים מרגע שהעובד ביקש זאת. מעסיק שאינו פועל לפי חוק צפוי לקנס.

החישוב המדויק של דמי הפיטורין תלוי לא רק בוותק שלו העובד ובתנאי ההעסקה המשתנים, אם היו כאלה, אלא גם בשנה שבה התחיל את עבודתו ובתקנות שונות שהותקנו בחוק מאז

הגנה 5: זכויות כלכליות לאחר הפסקת העבודה

מעסיק שפיטר עובד שעבד אצלו למעלה משנה ברציפות מחויב לשלם לעובד פיצויי פיטורין – שכר של חודש אחד על כל שנת עבודה. במקרים  מסוימים, המפורטים בחוק, גם עובד שהתפטר ייתכן שיהיה זכאי לפיצויי פיטורין.

השכר לפיו מחושבים דמי הפיצויים הוא השכר האחרון של העובד, אך אם חלו שינויים בהיקף המשרה או השכר של העובד לאורך תקופת העסקתו (שכר שעלה, שכר שירד, היקף שעות משתנה, שעות נוספות, שכר בסיס ותוספות, ועוד), הפיצויים יחושבו בהתאם. חובת התשלום היא על המעסיק. אם הוא הפריש כספים לביטוח הפנסיוני של העובד, הכספים שהופרשו ישמשו לשם כך, והמעסיק ישלים סכומים נוספים מכיסו רק אם הסכום שהצטבר בביטוח אינו מכסה את מלוא הפיצוי המגיע לעובד.

החישוב המדויק של דמי הפיטורין תלוי לא רק בוותק שלו העובד ובתנאי ההעסקה המשתנים, אם היו כאלה, אלא גם בשנה שבה התחיל את עבודתו ובתקנות שונות שהותקנו בחוק מאז, בעיקר לאחר שנת 2008. מומלץ לכן להיוועץ ברואה חשבון הבקיא בחוק ובהוראותיו השונות, שיוכל לסייע לכם להבין מהו סכום הפיצוי המלא שאתם זכאים לו. כמו כן, תוכלו לבדוק האם אתם זכאים לפיצויי פיטורין למרות שאתם יזמתם את ההתפטרות והפסקת העבודה בעצמכם.

לבסוף, כל אדם שיצא למעגל האבטלה (בין אם פוטר, התפטר או אף הוצא לחל"ת) זכאי לדמי אבטלה אם הוא עומד בתנאים מסוימים, הקובעים לא רק את זכאותו אלא גם את משך מתן דמי האבטלה וגובהם.

לסיכום, הפסקת עבודה, מכל סיבה שהיא, אפילו אם היא באה מיוזמת העובד, מלווה בהתמודדויות שונות – אישיות, מקצועיות וכלכליות. החוק מציע לעובדים שכירים הגנות שונות שיסייעו בהתמודדות. קבלת ייעוץ מרואה חשבון מומחה, הבקיא בחוק ובפסיקה, תסייע לכם במיקסום זכויותיכם ובהיערכות ליום שאחרי.

* רואת חשבון אבתיסאם נסראללה מתמחה בשירותי ליווי וייעוץ כלכלי

** סייע בהכנת הכתבה: יותם בן מאיר, כתב zap משפטי

ליצירת קשר עם נסראללה אבתסאם משרד רואי חשבון
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
שימוע לפני פיטורין פיצוי פיטורין פיטורים
אבתיסאם נסראללה, רואת חשבון

קבע פגישה עם
אבתיסאם נסראללה, רואת חשבון

הקמת עסק ותפעולו אינם דבר פשוט, כשעיקר האתגר הוא ההתנהלות הכלכלית שלו. משרד ראיית חשבון נסראללה אבתיסאם בשפרעם שם לו...

לפרופיל המלא