נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

הלוואות בערבות מדינה – הפתרון לעסקים המתמודדים עם קשיי מימון

הלוואות בערבות המדינה מסייעות לעסקים קטנים, בינוניים וגדולים לקבל הלוואות מבנקים, חברות אשראי וגופי מימון אחרים. בתקופת הקורונה הוקמה קרן הלוואות ייעודית המסייעת לעסקים עם בעיות תזרים

הלוואות בערבות מדינה – הפתרון לעסקים המתמודדים עם קשיי מימון

עסק קטן או בינוני זקוק לא אחת להלוואות כדי לממן את פעילות העסק וצמיחתו. הגופים המממנים שמעניקים הלוואות - הבנקים, חברות האשראי וגופי מימון אחרים - הם עסקים פרטיים. הם בוחנים כל בקשה להלוואה על פי רמת הוודאות שיקבלו אותה בחזרה. לעתים, גופי המימון פוסלים בקשות להלוואה או אשראי רק על סמך הרקע של מבקש ההלוואה, ובמקרים אחרים הם עשויים לדרוש ריבית גבוהה, המגלמת את הערכת הסיכון שההלוואה לא תוחזר במלואה או בזמן.

מכאן, שבעלי עסקים קטנים ובינוניים, שלא עומד לרשותם גב מימוני רחב כמו שיש לעסקים גדולים, נתקלים לעתים קרובות בסירוב מצד הבנק להלוות להם כספים, או לחלופין, בדרישה לבטחונות שהם אינם יכולים לספק. זהו כשל שוק, שהמדינה התערבה בו ותיקנה אותו באמצעות חוק "ערבויות מטעם המדינה" (תשי"ח 1958), הידוע יותר כ"הלוואות בערבות המדינה".

כל בעל עסק, לרבות אלה שפנו לבנק לבקש הלוואה ונדחו מפני שאין להם בטחונות מספקים, יכול לפנות אל הקרן, ואם זו תאשר את בקשתו, היא תספק לבנק את הבטחונות הנדרשים לו תמורת ההלוואה שביקש

מהן הלוואות בערבות מדינה?

כדי להקל על בעלי עסקים ויזמים ועם זאת לא לפגוע בגופי המימון הפרטיים, הקימה המדינה את קרן הסיוע לעסקים. כך, כל בעל עסק, לרבות אלה שפנו לבנק לבקש הלוואה ונדחו מפני שאין להם בטחונות מספקים, יכול לפנות אל הקרן, ואם זו תאשר את בקשתו, היא תספק לבנק את הבטחונות הנדרשים לו תמורת ההלוואה שביקש.

כאשר הקרן נותנת לה ערבות, ההלוואה הופכת להיות בטוחה יותר מבחינת הגוף המממן, ואז הוא יכול לתת אותה בתנאים מועדפים, כמו ריבית נמוכה, טווח החזר ממושך ובטחונות אישיים נמוכים. חשובה לא פחות היא העובדה שהחוק קובע כי הלוואה שניתנת בערבות מדינה אינה נכללת באובליגו של הלקוח ולא תקשה עליו לקבל הלוואות נוספות בעתיד.

החוק קובע כי ערבות מדינה להלוואה לא תאושר לעסק או מבקש שמתנהלים נגדו, או נגד מי מבעליו, הליכים משפטיים כמו הוצאה לפועל, כינוס נכסים ופירוק החברה או אם יש לו חובות למדינה

מי רשאי לבקש הלוואה בערבות מדינה?

כל עסק קטן או בינוני, שהמחזור העסקי שלו אינו עולה על 100 מיליון שקל בשנה, זכאי להגיש לקרן בקשה לקבלת ערבות מדינה להלוואה. החוק אינו מגביל את תחומי העיסוק של מבקש ההלוואה, וגם עמותות שמבצעות פעילות עסקית רשאיות לפנות ולבקש ערבות זו. יחד עם זאת, החוק קובע כי ערבות מדינה להלוואה לא תאושר לעסק או מבקש שמתנהלים נגדו, או נגד מי מבעליו, הליכים משפטיים כמו הוצאה לפועל, כינוס נכסים ופירוק החברה או אם יש לו חובות למדינה.

מסלול "הון חוזר"מיועד לעסק קיים ופעיל שנקלע לקשיים זמניים בתזרים, המקשים עליו לקבל הלוואה רגילה. במסלול זה, העסק נדרש להציג בטחונות של עד 25% מגובה ההלוואה המאושרת

מהם מסלולי ההלוואה בערבות מדינה?

קרן הסיוע קובעת סכומי מקסימום להלוואות שלהן היא ערבה. סכומים אלה תלויים בגודל העסק ובגודל המחזור הכספי שלו. לאור זאת, הקרן מציעה מספר מסלולי הלוואות עיקריים:

מסלול ליזמים שמקימים עסק חדש - מסלול מיוחד המיועד לסייע בגיוס ההון הראשוני הדרוש להקמה ולהרצה של העסק. בהלוואות של עד 300 אלף שקל נדרש הלווה להציג בטחונות של 10% מגובה ההלוואה, ומעל ל-300 אלף שקל, בטחונות של 25%.

מסלול הון חוזר - מסלול זה מיועד לעסק קיים ופעיל שנקלע לקשיים זמניים בתזרים, המקשים עליו לקבל הלוואה רגילה. במסלול זה, העסק נדרש להציג בטחונות של עד 25% מגובה ההלוואה המאושרת.

מסלול השקעות - זהו מסלול שנועד למימון ההרחבה של עסקים קיימים. כדי לגדול, לצמוח ולהתרחב, עסקים צריכים להשקיע בציוד, במלאי, במיקום איכותי יותר, או בהרחבת תקציב הפרסום והשיווק, ולשם כך נדרש הון לא מועט שלא תמיד יש ברשותם. לקיחת ההלוואה כמוה כהשקעה בעסק ובצמיחה שלו בעקבות ההשקעה.

בדומה למסלול ההון החוזר, גם במסלול זה נדרש העסק להציג ביטחונות של 25% מגובה ההלוואה ולהשקיע מההון העצמי שלו לפחות 20% מסכום ההשקעה הכולל.

לקרן הסיוע מסלולים ייעודיים נוספים, המיועדים להשקעות בתעשיה, ליצואנים, לחקלאים ולעמותות חברתיות.

בקשה להלוואה בערבות מדינה צריכה לכלול הצגה של הרציונל העומד בבסיס הצורך בהלוואה ותחזית פיננסית שמוכיחה את יכולתו של הלווה לכסות את החזרי ההלוואה בהכנסות העתידיות

כיצד מבקשים הלוואה בערבות מדינה?

לקרן הסיוע יש מנגנון בדיקה קפדני והיא אינה מאשרת כל בקשה שמוגשת לה. לכן, כדי להעלות את הסיכוי שתתקבל, יש להתייחס להכנת הבקשה בצורה רצינית ויסודית. ראשית, הגשת בקשה לקרן דורשת הכנה של תכנית עסקית המפרטת את נתוני העסק ואת מטרות השימוש בהלוואה. הבקשה צריכה לכלול גם הצגה ברורה של הרציונל העומד בבסיס הצורך בהלוואה ותחזית פיננסית שמוכיחה את יכולתו של הלווה לכסות את החזרי ההלוואה באמצעות ההכנסות העתידיות שהיא תפיק עבור העסק. לבסוף, יש לצרף לבקשה שורה ארוכה של מסמכים עסקיים וחשבונאיים מדויקים, כמו דו"חות מע״מ, דו"ח רשם החברות, דו"חות עסקיים, ריכוזי יתרות, פירוט הלוואות אחרות ומסמכים נוספים התומכים בבקשה.

כדאי לדעת שמחצית מהבקשות שמוגשות לקרן נדחות על ידה. לכן, מומלץ להסתייע לבקשת ההלוואה ברואה חשבון שיידע לנסח את הבקשה ולצרף מסמכים תומכים כדי לעלות את הסיכוי להתקבלותה

מדוע מומלץ להסתייע בשירותיו של רואה חשבון בהכנת בקשה?

איש מקצוע כמו רואה חשבון, שיש לו ניסיון קודם בתחום (מעבר להשכלה בנושא) ויודע מנסיון העבר מהן הסיבות לדחיית בקשות על ידי הקרן, יידע לנסח את הבקשה ולצרף מסמכים תומכים באופן שיעלה את הסיכוי להתקבלותה. יש לכך חשיבות רבה, במיוחד לאור העובדה שמעל למחצית מהבקשות שמוגשות לקרן נדחות על ידה.

אישור ועדת האשראי כולל התניות שונות, כמו הצגת חוזה שכירות או השתתפות בהשקעה וכן את גובה ההלוואה בפועל, גובה הריבית ותנאי ההלוואה הכלליים

מהו התהליך לקבלת הלוואה בערבות מדינה?

את התכנית העסקית ויתר המסמכים הנלווים יש להגיש לגוף מתאם. כלכלן מטעם הגוף המתאם עורך בדיקה של הבקשה, כולל פגישה עם מבקש ההלוואה. בעל העסק, המגיש את הבקשה, יכול להביא עימו יועץ מקצועי, כמו רואה החשבון שסייע בהכנתה, על מנת שישתתף בפגישה ויסייע לענות על שאלות הכלכלן.

במידה שהכלכלן החליט להמליץ על נתינת הלוואה לעסק, התיק יועבר לסניף הבנק של אחד מהבנקים הבאים (לפי בחירת מבקש ההלוואה): בנק לאומי, בנק מזרחי טפחות, בנק מרכנתיל והבנק הבינלאומי. שימו לב! בחירת הבנק יכולה להשפיע לטובה או לרעה על גורל ההלוואה ויש להקדיש תשומת לב להחלטה. גם כאן יש חשיבות רבה לייעוץ מקצועי של מי שבקיא בתחום ומנוסה בו.

לאחר העברת התיק, נציג הבנק יקבע עם המבקש פגישה נוספת, ולאחריה יודיע על החלטתו – האם הוא מאשר את הבקשה או דוחה אותה. אם אושרה, הבקשה מועברת לוועדת האשראי, אשר מקבלת את ההחלטה הסופית. אישור ועדת האשראי כולל התניות שונות, כמו הצגת חוזה שכירות או השתתפות בהשקעה וכן את גובה ההלוואה בפועל, גובה הריבית ותנאי ההלוואה הכלליים.

בעקבות הפגיעה הכלכלית לעסקים במגיפת הקורונה, הקימה המדינה קרן הלוואות ייעודית שמטרתה לסייע לעסקים קטנים ובינוניים להתמודד עם בעיות תזרים המזומנים. הטיפול בבקשות נעשה במסלול מהיר

הלוואות בערבות המדינה בתקופת הקורונה

בעקבות מגיפת הקורונה והפגיעה הכלכלית שנגרמה לעסקים בגינה, החליטה המדינה להקים קרן הלוואות ייעודית, שמטרתה לסייע לעסקים קטנים ובינוניים להתמודד עם בעיות במימון פערי תזרים המזומנים שנוצרו אצלם. הטיפול בבקשות נעשה במסלול מהיר, באמצעות אתר משרד האוצר.

הקרן מיועדת לעסקים שהמחזור השנתי שלהם אינו עולה על 400 מיליון שקל. ניתן לקבל באמצעותה הלוואה של עד 24% מהמחזור השנתי, בעסק בעל מחזור של עד 20 מיליון שקל, והלוואה של עד 8% כאשר המחזור גדול יותר עד 100 מיליון. לקבלת הלוואת זו יש להציג בטחונות של עד 5% מגובה ההלוואה.

לסיכום, הלוואות בערבות מדינה הן כלי מימוני עוצמתי ויש לוודא כי הבקשה כתובה, מנוסחת ומוגשת בצורה מקצועית כדי להגדיל את הסיכוי לאישורה ולמנוע את דחייתה.

 * רואת חשבון אבתיסאם נסראללה מתמחה בשירותי ליווי וייעוץ כלכלי של בקשות להלוואות בערבות מדינה

** סייע בהכנת הכתבה: יותם בן מאיר, כתב zap משפטי

ליצירת קשר עם נסראללה אבתסאם משרד רואי חשבון
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
ערבות בנקאית תכנית עסקית הסכם הלוואה
אבתיסאם נסראללה, רואת חשבון

קבע פגישה עם
אבתיסאם נסראללה, רואת חשבון

הקמת עסק ותפעולו אינם דבר פשוט, כשעיקר האתגר הוא ההתנהלות הכלכלית שלו. משרד ראיית חשבון נסראללה אבתיסאם בשפרעם שם לו...

לפרופיל המלא